ترجمه مقاله EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF CHENOPODIUM ALBUM L(ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا)

مقاله با عنوان:EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF CHENOPODIUM ALBUMLاز اينجا دانلود كنيد

عنوان مقاله به فارسى:ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا

پشتیبانی : دارد. در صورت هر گونه بروز مشکل با شماره تلفن 09367938018 یا آی دی تلگرام@research_moghimi تماس حاصل فرماييد.

کیفیت محصول :عالى

قيمت: 2000تومان

به منظور دریافت مقاله فرمت شده به همراه نمودار و از دکمه سبز رنگ سمت چپ استفاده کنید.

قسمتى از ترجمه محصول:

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا در مقابل 5 عامل بیماری‌زای انسانی است. کینوا به خانواده اسفناجیان تعلق دارد و به طور معمول به نام باتوا (Bathua) شناخته می‌شود. در این مطالعه برگ‌های این گیاه مورد جمع‌آوری و شستشو قرار گرفت و سپس خشک شده و به پودر تبدیل شد. عصاره‌های آبی و متانول از این گیاه تهیه شد و فعالیت ضد باکتریایی آن‌ها در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی زیر مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت: اشرشیاکلی، سالمونلا تیفیموریوم، استافیلوکوکوس اورئوس، پروتئوس ولگاریس و سودوموناس آئروژینوزا. نتایج مهمی از آزمایش اثر عصاره آبی و عصاره متانولی برگ این گیاه بر روی باکتری‌های بیماری‌زای مذکور با استفاده از روش انتشار دیسک کاغذ (paper disc diffusion) به دست آمد. عصاره آبی فعالیت ضد باکتریایی قوی‌تری را بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان داد و عصاره متانولی فعالیت ضد باکتریایی قوی‌تری بر روی سودوموناس آئروژینوزا داشت.

کلمات کلیدی: میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، فعالیت ضد میکروبی، کینوا.

مقدمه

بسیاری از مردم قاره‌های مختلف از قرن‌های گذشته تاکنون از طب سنتی استفاده کرده‌اند. استفاده از گیاهان دارویی به عنوان منبع ترکیبات فعال دارویی در جهان افزایش پیدا کرده است. در هندوستان منبع طبی اصلی برای درمان بیماری‌های عفونی، گیاهان دارویی هستند. عصاره گیاهان دارویی به طور مداوم برای یافتن ترکیبات فعال جدید که دارای قابلیت مقابله با باکتری‌های مقاوم هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد (موتانا و لیندکوئیست، 2005).

سازمان بهداشت جهانی (WHO) برنامه‌های بهداشتی گیاهی را در کشورهای مستعد مورد تشویق و ارتقا قرار می‌دهد و اجرای آن‌ها را تسهیل می‌کند. پتانسیل و قابلیت گیاهان فوق به عنوان منبعی برای داروهای جدید هنوز هم به طور گسترده و کافی مورد بررسی و کاوش قرار نگرفته است (دابی و همکاران، 2004). از این رو دهه گذشته شاهد ظهور بیومولکول‌های جدید برای مدیریت بیماری‌های انسانی بود (گرایرسون و آفولایان، 1999). این موضوع برای هند نیز صدق می‌کند. از میان گیاهان دارویی تخمین زده شده در این ناحیه تنها درصد کمی از آن‌ها از نظر فعالیت ضد باکتریایی در برابر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای انسانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند (پاتواردهان و همکاران، 2004 و کومار، 2004).

کینوا گیاه بومی غرب آسیا است. این گیاه به عنوان یک علف هرز تابستانی محسوب می‌شود و ارتفاع آن به یک متر می‌رسد. کل این گیاه با مقدار کم و بیش متغیری از یک ماده واکس مانند پوشیده شده است که به رنگ سبز روشن است. این گیاه معمولاً به عنوان خوراکی و یا برای مصارف دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در زمین‌های بایر و همچنین به عنوان علف هرز در مزارع گندم یا دیگر غلات رشد می‌کند. همچنین گزارش شده است که این گیاه و اجزای آن در درمان بی اشتهایی، سرفه، اسهال خونی و اسهال مفید هستند و همچنین برای دفع و از بین بردن کرم‌های کوچک مفید هستند.

با توجه به واقعیت‌های ذکر شده فوق، مطالعه حاضر برای ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی کینوا بر علیه 5 باکتری بیماری‌زا برای انسان انجام شد که این 5 باکتری عبارتند از: اشرشیاکلی، سالمونلا تیفیموریوم، استافیلوکوکوس اورئوس، پروتئوس ولگاریس و سودوموناس آئروژینوزا.

مواد و روش‌ها

جمع‌آوری گیاهان

برگ تازه کینوا از مناطق مختلف آگرا (U.P.) هند جمع‌آوری شد. این برگ‌ها با آب جاری شسته شدند و سپس به مدت سه هفته در سایه خشک شدند. سپس برگ‌های خشک شده با استفاده از یک آسیاب خرد شدند تا به پودر تبدیل شوند و سپس این پودر‌ها در بطری‌هایی ریخته شد.

تهیه عصاره آبی

15 میلی گرم از پودر خشک با 250 میلی‌لیتر آب مقطر در ظرف‌های مخروطی بی منفذ با درب چوب پنبه‌ای ترکیب شد و به مدت 8 ساعت بر روی یک دستگاه لرزاننده قرار داده شد تا کاملاً ترکیب شوند. سپس این عصاره با استفاده از سیستم فیلتر (صافی) خلأ صاف شد و در دمای 4 درجه سانتی‌گراد در ظرف‌های بدون منفذ ذخیره شد.

تهیه عصاره متانولی

نمونه‌های این گیاه به مدت 48 ساعت با هوا خشک شدند و با استفاده از یک آسیاب به پودر تبدیل شدند و در 250 میلی‌لیتر حلال ارگانیک (آلی) (متانول) در ظرف‌های مخروطی بی منفذ که دارای درب چوب پنبه‌ای بودند حل شدند و به مدت 8 ساعت بر روی دستگاه لرزاننده قرار گرفتند تا کاملاً حل شوند. سپس این عصاره‌ها با استفاده از سیستم فیلتر (صافی) خلأ فیلتر شد. اکنون این محلول تبخیر شد تا حجم نهایی آن به یک چهارم حجم اولیه آن برسد و سپس در دمای 4 درجه سانتی‌گراد ظرف‌های بی منفذ جهت استفاده‌های بعدی ذخیره شد.

میکروارگانیسم و شرایط کشت

بررسی‌های حاضر بر روی 5 باکتری بیماری‌زا برای انسان انجام شد که این باکتری‌ها عبارتند از: *. این باکتری‌ها در یک محیط «مولر هینتون» (MH) کشت شدند. فعالیت ضد باکتریایی برای عصاره آبی و عصاره متانولی کینوا مورد بررسی قرار گرفت.

مشاهده قابلیت ضد میکروبی

مشاهده قابلیت ضد میکروبی با استفاده از روش دیسک کاغذ (گلد و بوای، 1952) انجام شد. دیسک استریل (High media sterile disc) برای مشاهده فعالیت مورد استفاده قرار گرفت. دیسک اشباع شده با عصاره (0.04 میلی‌لیتر) و مقدار مشخص آنتی بیوتیک مرجع استاندارد در دمای اتاق با هوا خشک شد. مولر هینتون مذاب (hi media) با 100 میلی‌لیتر فسفات سدیم تلقیح شد و در داخل صفحات
استریل پتری (borosil) ریخته شد. دیسک حاوی ترکیب مورد آزمایش در سطح بالایی
صفحه مولر هینتون استرلیزه شده که (با استفاده از سواب استریل) با ارگانیسم آزمون تلقیح شده بود قرار داده شد. این سطح از قبل با هوا خشک شده بود تا رطوبت آن از بین برود. ضخامت محیط کشت MH در همه صفحات پتری ثابت نگه داشته شد و دیسک استاندارد (تتراسایکلین) در هر صفحه به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. صفحات به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه در انکوباتور قرار داده شدند. پس از 24 ساعت رشد باکتری‌ها برای ناحیه مهار آن‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج با استفاده از اندازه‌گیری قطر ناحیه به دست آمدند. این آزمایش سه بار تکرار شد و مقدار متوسط آن‌ها محاسبه شد. نتایج با کلرامفنیکل شاهد مقایسه شدند.

نتایج و بحث

نتایج فعالیت‌های ضد باکتریایی عصاره آبی و همچنین عصاره متانولی کینوا در برابر پنج باکتری بیماری‌زای انسانی یعنی اشرشیاکلی، سالمونلا تیفیموریوم، استافیلوکوکوس اورئوس، پروتئوس ولگاریس و سودوموناس آئروژینوزا در جدول 1 و 2 جمع‌بندی شده‌اند.

 

جدول 1. فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی کینوا در برابر پنج باکتری بیماری‌زای انسانی، آزمایش شده با استفاده از روش انتشار دیسک

 

جدول 2. فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی کینوا در برابر پنج باکتری بیماری‌زای انسانی، آزمایش شده با استفاده از روش انتشار دیسک

مطالعه کنونی نشان می‌دهد که عصاره‌های برگ کینوا (عصاره آبی و عصاره متانولی) فعالیت ضد باکتریایی قابل‌توجهی از خود در برابر همه باکتری‌های آزمایش شده دارند. عصاره آبی فعالیت ضد باکتریایی قوی‌تری از خود در برابر استافیلوکوکوس اورئوس (با 25.00 میلی‌متر ناحیه ممانعت) داشت و کمترین فعالیت در سالمونلا تیفیموریوم (با 17.75 میلی‌متر ناحیه ممانعت) دیده شد. از سوی دیگر، عصاره متانولی برگ کینوا فعالیت ضد باکتریایی بالقوه‌ای در برابر همه باکتری‌های آزمایش شده از خود نشان داد. این فعالیت در برابر سودوموناس آئروژینوزا (با 28.30 میلی‌متر ناحیه ممانعت) در حالی که پایین‌ترین ضد باکتریایی فعالیت در سالمونلا تیفیموریوم با (با 14.00 میلی‌متر ناحیه ممانعت) مشاهده شد. فعالیت‌های ضد باکتریایی متوسطی برای اشرشیاکلی ثبت شد، و همچنین پروتئوس ولگاریس ناحیه متوسطی برای ممانعت رشد باکتری داشت. از زمان‌های بسیار قدیم این آگاهی وجود داشته است که گیاهان و اجزای آن‌ها دارای ترکیبات مؤثری هستند که در آب یا الکل از آن‌ها خارج می‌شود و می‌توان از آن‌ها برای درمان بیماری‌های انسانی استفاده کرد زیرا قابلیت از بین بردن میکروارگانیسم‌ها در
بیماری‌های عفونی را دارند. اکثر گونه‌های کینوا خواص دارویی متعددی را از خود نشان می‌دهند. همچنین در اساطیر هند وجود خواص دارویی برای گیاهانی نظر رگ ودا، آیورودا، آرتوا ودا، چاراکا سمهیتا، و سوشروتا سمهیتا ذکر شده است (بخشی و همکاران، 1999). برخی ترکیبات در
کینوا وجود دارند که فعالیت ضد باکتریایی از خود نشان می‌دهند. ماده ضد باکتریایی ماده است
ماده‌ای باعث کشته شدن باکتری می‌شود و یا مانع از رشد میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری‌ها می‌شود. در سال‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد فعالیت ضد باکتریایی عصاره‌های گیاهی برخی از اعضای گروه اسفناجیان بر روی باکتری‌های بیماری‌زای انسانی منتشر شده است.

ماکسیموویچ و همکاران (2005) روغنی را از سرشاخه کینوا باتریس جدا کردند که فعالیت ضد
باکتریایی و ضد قارچی قابل‌توجهی را در برابر سویه‌های منتخب باکتری‌ها، نظیر
استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا
ذات‌الریه، سالمونلا انتردیس و قارچ‌هایی نظیر آسپرجیلوس نایجر، و کاندیدا آلبیکنس از خود نشان داد.
چندراسخاران و همکاران (2008)، فعالیت ضد میکروبی عصاره اسید چرب متیل استر
چهار گیاه شورپسند آرتروکریموم ایندیکوم، سالیکورنیا براکیاتا، سیوادا دریایی و سیوادا مونوایکا متعلق به خانواده اسفناج و ترکیب آن‌ها را با استفاده از GC-MS مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. عصاره سالیکورنیا براکیاتا فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی بیشتری را نسبت به بقیه عصاره‌ها از خود نشان داد. مشاهده کنونی مشخص کرد که عصاره آبی کینوا (Chenopodium album L) بیشترین خواص ضد باکتریایی را در مقابل باکتری‌های آزمایش شده دارد. مشاهدات مشابهی نیز به وسیله لال و میر (1999) انجام شده است. آن‌ها از عصاره استونی و عصاره آبی سرشاخه‌های سنوپدیوم امبروایسود استفاده کردند و مشاهده کردند که فعالیت خوبی در برابر مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در برابر دارو دارند. با توجه به نتایج و بحث فوق، نویسندگان این مقاله نتیجه گیری کردند که کینوا فعالیت ضد باکتریایی قابل‌توجهی در برابر همه باکتری‌های بیماری‌زای انسانی آزمایش شده داشت که احتمالاً فعالیت ضد باکتریایی مواد شیمیایی گیاهی در درون این گیاه، عامل آن است. علاوه بر این، لازم است که ترکیبات فعال این گیاه مورد شناسایی و تفکیک قرار بگیرند. بنابراین، این گیاه را می‌توان به عنوان یک عامل ضد باکتریایی مورد استفاده قرار داد و می‌تواند به عنوان یک ماده دارویی برای صنایع داروسازی
کشورهای در حال توسعه نظیر هند به کار گرفته شود.

Abstract

The present study was aimed to evaluate the antibacterial activities of Chenopodium album L. against five human pathogenic bacteria. Cheopodium album L. is belonging to family Chenopodiaceae and commonly known as Bathua. The collected leaves were washed, dried and powdered. Aqueous and methanol extracts were prepared and observed their antibacterial activity against human pathogenic bacteria Viz. Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris and Pseudomonas aueruginosa The significant results were obtained by aqueous as well as methanol leaf extract on tested pathogens using paper disc diffusion method. The aqueous extract revealed strongest antibacterial activity on Staphylococcus aureus and methanol leaf extract showed strongest antibacterial activity on Pseudomonas aeruginosa

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+