ترجمه مقالهSilicones as a Material of Choice for Drug Delivery Applications (سیلیکون به عنوان یک ماده انتخابی برای کاربردهای دارورسانی)

مقاله با عنوان:Silicones as a Material of Choice for Drug Delivery Applications از اينجا دانلود كنيد

عنوان مقاله به فارسى:سیلیکون به عنوان یک ماده انتخابی برای کاربردهای دارورسانی

پشتیبانی : دارد. در صورت هر گونه بروز مشکل با شماره تلفن 09367938018 یا آی دی تلگرام@research_moghimi تماس حاصل فرماييد.

کیفیت محصول :عالى

قيمت: 7000تومان

قسمتى از ترجمه محصول:

چکیده

 در این مقاله مزایای استفاده از سیلیکون در کاربردهای دارورسانی بررسی می شود. در این بررسی ابتدا مروری بر مزیتهایی که سیلیکون می تواند در صنایع دارو رسانی داشته باشد انجام می شود. بررسی شیمیایی سیلیکون، گزینه های ترکیب چندگانه مواد و خصوصیات دارویی مختلف نشان می دهد که سیلیکون می تواند به طور مناسبی برای کاربردهای دارو رسانی تناسب یابد. سپس یک بررسی کلی در مورد طریقه واکنش سیلیکون با دارو انجام می شود که توانایی سیلیکون برای تحویل عاملهای دارویی را نشان می دهد . همچنین عاملهایی که باعث شده سیلیکون به عنوان یک ماده انتخابی در صنایع ابزارهای پزشکی و مخصوصا ابزارهای کاشت پزشکی انتخاب شود نیز در این مقاله مرور خواهند شد.  چند نمونه از کاربردها، دلایل انتخاب سیلیکون نسبت به سایر مواد را آشکار می سازد. در انتهای مقاله، نمونه های واقعی از کاربردهای دارورسانی کنونی با سیلیکون ، مانند درمان به وسیله جایگزینی هورمون، بیان می شوند تا مزایای استفاده از سیلیکون در کاربردهای دارورسانی آشکار گردد.

Abstract

This paper will investigate the benefits of using silicone in drug delivery applications. This investigation first provides an overview of how versatile of a material silicone can be to the drug delivery industry. An examination of the chemistry of silicone, the multiple material composition options and various cure chemistries demonstrates how silicone can be tailored to fit specific drug delivery applications. Then, a general investigation of the way a silicone interacts with a drug, in regards to compatibility and potential interactions, exhibits silicone’s ability to deliver pharmaceutical agents. The paper will also review factors that have made silicones the materials of choice in the medical device industry, particularly for long-term implantable devices. Examples of applications demonstrate the reasons for choosing silicone over a different material. The paper will finish with real world examples of current drug delivery applications incorporating a silicone, such as hormone replacement therapies, to manifest the benefits of using silicone in drug delivery applications