ترجم مقاله Resistance to phenicol compounds following adaptation to quaternary ammonium compounds in Escherichia coli (مقاومت در برابر ترکیبات فنیکول در ادامه تطبیق سازی با ترکیبات چهارتایی آمونیوم در باکتری اشریشیا کولای )

مقاله با عنوان:Resistance to phenicol compounds following adaptation to quaternary ammonium compounds in Escherichia coli از اينجا دانلود كنيد

عنوان مقاله به فارسى:مقاومت در برابر ترکیبات فنیکول در ادامه تطبیق سازی با ترکیبات چهارتایی آمونیوم در باکتری اشریشیا کولای

پشتیبانی : دارد. در صورت هر گونه بروز مشکل با شماره تلفن 09367938018 یا آی دی تلگرام@research_moghimi تماس حاصل فرماييد.

کیفیت محصول :عالى

قيمت: 12500تومان

قسمتى از ترجمه محصول:

چکیده

تطابق باکتری با ترکیبات چهارتایی آمونیوم (QAC) بطور عمده برای بنزالکونیم کلرید (BC) مستند شده است و داده های اندکی برای دیگر انواع QAC در دسترس قرار دارند . هدف از این مطالعه بررسی درمعرض انواع مختلف ترکیبات چهارتای امونیوم (QAC) قرر گرفتن و تاثیر ان روی حساسیت / مقاومت باکتری نسبت به دیگر انواع QAC و آنتی بیوتیک ها است ، بویژه مکررا در معرض این مواد قرار گرفتن .انواع گونه های باکتری اشریشیا کولای (n = 10) طی هفت روز بصورت فزاینده در معرض غلظت های کمتر از حداقل غلظت های بازداری QAC قرار گرفتند . سه نوع QAC مورد مطالعه قرار گرفت . با توجه به سازگاری که در زیر به آن اشاره خواهیم نمود ، با هر گونه QAC که ما مورد مطالعه قرار دادیم ، سطوح مشابهی از کاهش را در قابلیت حساسیت به QAC با میانگین سه برابر بر ظرفیت (افزایش) در حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) در مقایسه با مقادیر اولیه MIC مشاهده نمودیم . تفاوت معناداری در میزان حساسیت انتی بیوتیکها بین QAC های مورد مطالعه مشاهده نشد . حساسیت آنتی بیوتیکی از 3.5 تا 7.5 برای ترکیبات فنولیک کاهش یافته بود ، بتالاکتام و کینولون ها کاهش یافته بود .افزایش MIC همراه است با تغییراتی که در فنوتیپ از حساسیت و در معرض خطر بودن تا مقاومت برای ترکیبات فنیکول در 90% گونه های باکتری E.Coli روی میدهد (فلورفنیکول و کلرامفنیکول ) . صرفنظر از QAC که بمنظور تطبیق سازی بکار میرود، قرار گرفتن در معرض افزایش تدریجی این نوع از مواد ضد عفونی کننده قرار گرفتن منجر به کاهش قابلیت حساسیت به QAC ها و آنتی بیوتیک ها میشود ، درست مانند مقاومت متقاطع به ترکیبات فنیکول در باکتری E.coli . استفاده گسترده از QAC در غلظت های میتواند منجر به ظهور باکتری مقام به انتی بیوتیک شود و در نهایت خطرات بهداشتی را به دنبال دارد .

Abstract

Bacterial adaptation to quaternary ammonium compounds (QACs) is mainly documented for benzalkonium chloride (BC) and few data are available for other QACs. The aim of this study was to assess the effects of repeated exposure to different quaternary ammonium compounds (QACs) on the susceptibility and/or resistance of bacteria to other QACs and antibiotics. Escherichia coli strains (n = 10) were adapted by daily exposure to increasingly sub-inhibitory concentrations of a QAC for 7 days. Three QACs were studied. Following adaptation, we found similar levels of reduction in susceptibility to QACs with a mean 3- fold increase in the minimum inhibitory concentration (MIC) compared to initial MIC values, whatever the QAC used during adaptation. No significant differences in antibiotic susceptibility were observed between the tested QACs. Antibiotic susceptibility was reduced from 3.5- to 7.5-fold for phenicol compounds, b lactams, and quinolones. Increased MIC was associated with a shift in phenotype from susceptible to resistant for phenicol compounds (florfenicol and chloramphenicol) in 90% of E. coli strains. Regardless of the QAC used for adaptation, exposure to gradually increasing concentrations of this type of disinfectant results in reduced susceptibility to QACs and antibiotics as well as cross-resistance to phenicol compounds in E. coli strains. Extensive use of QACs at subinhibitory concentrations may lead to the emergence of antibiotic-resistant bacteria and may represent a public health risk.

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+