بخش ترجمه رایگان رشته IT

دانلود رایگان ترجمه مقاله Data management in Mobile Distributed Real Time Database Systems: Reviews and Issues(مدیریت داده ها در سیستم های پایگاه داده‌ زمان واقعی توزیع شده‌ تلفن همراه: نقدها و مسائل)

دانلود رایگان ترجمه مقاله Data management in Mobile Distributed Real Time Database Systems: Reviews and Issues(مدیریت داده ها در سیستم های پایگاه داده‌ زمان واقعی توزیع شده‌ تلفن همراه: نقدها و مسائل)

ترجمه رایگان مقاله با عنوان Data management in Mobile Distributed Real Time Database Systems: Reviews and Issues پشتیبانی : دارد....

ترجمه مقاله رایگان Joint location and dispatching decisions for Emergency Medical Services(تصمیمات مکان یابی و ارسال مشترک برای خدمات فوریتهای پزشکی)

ترجمه مقاله رایگان Joint location and dispatching decisions for Emergency Medical Services(تصمیمات مکان یابی و ارسال مشترک برای خدمات فوریتهای پزشکی)

اصل مقاله با عنوان Joint location and dispatching decisions for Emergency Medical Services  را از اینجا دانلود کنید  پشتیبانی :...

دانلود ترجمه رایگان مقاله Speed-based toll design for cordon-based congestion pricing scheme (طراحی عوارض مبتنی بر سرعت برای باجه های عوارض مناطق پر تراکم)

دانلود ترجمه رایگان مقاله Speed-based toll design for cordon-based congestion pricing scheme (طراحی عوارض مبتنی بر سرعت برای باجه های عوارض مناطق پر تراکم)

اصل مقاله با عنوان Speed-based toll design for cordon-based congestion pricing scheme را از اینجا دانلود کنید  پشتیبانی : دارد....

ترجمه رایگان مقاله Modeling a supply chain using a network of queues(مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها)

ترجمه رایگان مقاله Modeling a supply chain using a network of queues(مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها)

اصل مقاله با عنوان Modeling a supply chain using a network of queues را از اینجا دانلود کنید  پشتیبانی : دارد....

ترجمه رایگان مقاله Study on the security models and strategies of cloud computing (بررسی مدل های امنیتی و استراتژی های محاسبات ابری)

ترجمه رایگان مقاله Study on the security models and strategies of cloud computing (بررسی مدل های امنیتی و استراتژی های محاسبات ابری)

اصل مقاله با عنوان  Study on the security models and strategies of cloud computing  بعلت حجم بالا قابل آپلود در...

دانلود رایگان مقاله با عنوان Distributed Caching Strategies in Peer-to-Peer Systems (استراتژی های ذخیره سازی در سیستم های نظیر به نظیر توزیع شده)

دانلود رایگان مقاله با عنوان Distributed Caching Strategies in Peer-to-Peer Systems (استراتژی های ذخیره سازی در سیستم های نظیر به نظیر توزیع شده)

اصل مقاله با عنوان  Distributed Caching Strategies in Peer-to-Peer Systems را از اینجا دانلود کنید پشتیبانی : دارد. در صورت هر...

دانلود ترجمه رایگان مقاله A Hybrid Recommendation Model for Web Navigation

دانلود ترجمه رایگان مقاله A Hybrid Recommendation Model for Web Navigation

اصل مقاله با عنوان A Hybrid Recommendation Model for Web Navigation  را از اینجا دانلود کنید.   پشتیبانی : دارد. در...

ترجمه رایگان مقاله با عنوان he biological microprocessor, or how to build a computer with biological parts

ترجمه رایگان مقاله با عنوان he biological microprocessor, or how to build a computer with biological parts

ترجمه مقاله با عنوان the biological microprocessor, or how to build a computer with biological part پشتیبانی : دارد. در...

دانلود رایگان ترجمه مقاله Load-aware Routing for Non-Persistent Small-World Wireless Mesh Networks (مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک)

دانلود رایگان ترجمه مقاله Load-aware Routing for Non-Persistent Small-World Wireless Mesh Networks (مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک)

ترجمه مقاله با عنوان : مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک دانلود ترجمه مقاله : Load-aware...

ترجمه رایگان مقاله Internet of Things Role in the Renewable Energy Resources

ترجمه رایگان مقاله Internet of Things Role in the Renewable Energy Resources

ترجمه مقاله با عنوان :نقش اینترنت اشیا در منابع انرژی تجدیدپذیر دانلود ترجمه مقاله : Internet of Things Role in...