بخش ترجمه مقالات رشته اقتصاد

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با اقتصاد را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته اقتصاد(مقاله با ترجمه علوم اقتصادی ؛ مقاله با ترجمه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ؛ مقاله با ترجمه اقتصاد انرژی؛ مقاله با ترجمه اقتصاد محیط زیست ؛ مقاله با ترجمه تجارت الکترونیک؛ مقاله با ترجمه برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ؛ مقاله با ترجمه اقتصاد نفت و گاز ؛ مقاله با ترجمه اقتصاد اسلامی ؛ مقاله با ترجمه اقتصاد شهری ؛ مقاله با ترجمه اقتصاد هنر) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی دانلود ترجمه مقاله :...

event marketing and experiential marketing towards the formation of net marketing contribution margin (NMCM)(بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی بمنظور ساخت حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM))

event marketing and experiential marketing towards the formation of net marketing contribution margin (NMCM)(بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی بمنظور ساخت حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM))

ترجمه مقاله با عنوان : بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی بمنظور ساخت حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM) دانلود ترجمه...

Destination branding:Theroleofconsumeraffinity (برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده)

Destination branding:Theroleofconsumeraffinity (برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده)

ترجمه مقاله با عنوان : برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده دانلود ترجمه مقاله :  Destination branding:Theroleofconsumeraffinity از اینجا دانلود کنید پشتیبانی...

Marketing actions that influence estimates of others also shape identity (فعالیت های بازاریابی که بر روی براوردهای دیگران و شکل دادن هویت ها اثرگزارند)

Marketing actions that influence estimates of others also shape identity (فعالیت های بازاریابی که بر روی براوردهای دیگران و شکل دادن هویت ها اثرگزارند)

ترجمه مقاله با عنوان : فعالیت های بازاریابی که بر روی براوردهای دیگران و شکل دادن هویت ها اثرگزارند دانلود ترجمه...

Business Process Re-Engineering At Cardiology Department (بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی))

Business Process Re-Engineering At Cardiology Department (بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی))

ترجمه مقاله با عنوان : بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی) دانلود ترجمه مقاله : Business Process Re-Engineering At...

A Diagnostic Tool for Assessing Organisational Readiness for Complex Change (یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده)

A Diagnostic Tool for Assessing Organisational Readiness for Complex Change (یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده)

ترجمه مقاله با عنوان : یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده دانلود ترجمه مقاله : A...

A system dynamic approach for exploring the effects of climate change risks on firms’ economic performance (یک سیستم رویکرد پویا به منظور بررسی تاثیر خطرات تغییر آب و هوایی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها)

A system dynamic approach for exploring the effects of climate change risks on firms’ economic performance (یک سیستم رویکرد پویا به منظور بررسی تاثیر خطرات تغییر آب و هوایی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها)

ترجمه مقاله با عنوان : یک سیستم رویکرد پویا به منظور بررسی تاثیر خطرات تغییر آب و هوایی بر عملکرد...

Leadership as a tool of strategic management(چهارمین کنفرانس جهانی تجارت ،اقتصاد و مدیریت رهبری به عنوان ابزاری در مدیریت استراتژیک)

Leadership as a tool of strategic management(چهارمین کنفرانس جهانی تجارت ،اقتصاد و مدیریت رهبری به عنوان ابزاری در مدیریت استراتژیک)

ترجمه مقاله با عنوان : چهارمین کنفرانس جهانی تجارت ،اقتصاد و مدیریت رهبری به عنوان ابزاری در مدیریت استراتژیک دانلود...

A simulation-based approach to perform economic evaluation scenarios (رویکردی بر اساس شبیه سازی برای اجرای رویدادهای ارزیابی اقتصادی)

A simulation-based approach to perform economic evaluation scenarios (رویکردی بر اساس شبیه سازی برای اجرای رویدادهای ارزیابی اقتصادی)

ترجمه مقاله با عنوان :  رویکردی بر اساس شبیه سازی برای اجرای رویدادهای ارزیابی اقتصادی دانلود ترجمه مقاله : A...

Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Some Recent Insights from the Literature ( درباره آیا نرخ ارز[تبادل] نفوذی واقعا کاهش پیدا کرده است؟بینش هایی از مطبوعات[موارد چاپی])

Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Some Recent Insights from the Literature ( درباره آیا نرخ ارز[تبادل] نفوذی واقعا کاهش پیدا کرده است؟بینش هایی از مطبوعات[موارد چاپی])

عنوان مقاله: Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Some Recent Insights from the Literatureاز اینجا دانلود کنید عنوان مقاله به...