بخش ترجمه مقالات برنامه ریزی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با  رشته برنامه ریزی را دانلود کنید. ترجمه های مقالات مدیریت استراتژی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss (بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان)

Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss (بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان)

ترجمه مقاله با عنوان : بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان دانلود ترجمه مقاله : Periodontal Disease: Linking the...

The importance of literature in primary school pupils’ development (شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی)

The importance of literature in primary school pupils’ development (شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی)

ترجمه مقاله با عنوان : شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی دانلود ترجمه مقاله :The importance of literature in...

(بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف)

(بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف)

ترجمه مقاله با عنوان : بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف دانلود ترجمه...

Performance Study of Dynamic QoS Management for OpenFlow-enabled SDN Switches (مطالعه عملکرد مدیریت دینامیک QoS برای جریان باز با توانایی سوییچهای SDN)

Performance Study of Dynamic QoS Management for OpenFlow-enabled SDN Switches (مطالعه عملکرد مدیریت دینامیک QoS برای جریان باز با توانایی سوییچهای SDN)

ترجمه مقاله با عنوان : مطالعه عملکرد مدیریت دینامیک QoS برای جریان باز با توانایی سوییچهای SDN دانلود ترجمه مقاله :Performance...

Leadership as a tool of strategic management(چهارمین کنفرانس جهانی تجارت ،اقتصاد و مدیریت رهبری به عنوان ابزاری در مدیریت استراتژیک)

Leadership as a tool of strategic management(چهارمین کنفرانس جهانی تجارت ،اقتصاد و مدیریت رهبری به عنوان ابزاری در مدیریت استراتژیک)

ترجمه مقاله با عنوان : چهارمین کنفرانس جهانی تجارت ،اقتصاد و مدیریت رهبری به عنوان ابزاری در مدیریت استراتژیک دانلود...

(ویژگی های ضروری برای کنترل استراتژیک)

(ویژگی های ضروری برای کنترل استراتژیک)

ترجمه مقاله با عنوان : ویژگی های ضروری برای کنترل استراتژیک دانلود ترجمه مقاله : Performance appraisal: essential characteristics for...

owards supply chain sustainability: economic, environmental and social design and planning(به سمت طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی)

owards supply chain sustainability: economic, environmental and social design and planning(به سمت طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی)

ترجمه مقاله با عنوان : به سمت طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دانلود ترجمه...

An integrated approach for green design: Life-cycle,fuzzy AHP and environmental management accounting(رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی)

An integrated approach for green design: Life-cycle,fuzzy AHP and environmental management accounting(رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی)

ترجمه مقاله با عنوان :  رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی دانلود...

The Roles of Big Data in the Decision-Support Process: An Empirical Investigation(نقش داده های بزرگ در فرایند پشتیبانی تصمیم گیری : بررسی تجربی)

The Roles of Big Data in the Decision-Support Process: An Empirical Investigation(نقش داده های بزرگ در فرایند پشتیبانی تصمیم گیری : بررسی تجربی)

ترجمه مقاله با عنوان :  نقش داده های بزرگ در فرایند پشتیبانی تصمیم گیری : بررسی تجربی دانلود ترجمه مقاله...

Decision support for risk management in mining industry(پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بحران در صنعت معدن)

Decision support for risk management in mining industry(پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بحران در صنعت معدن)

ترجمه مقاله با عنوان :  پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بحران در صنعت معدن دانلود ترجمه مقاله : Decision support...