بخش ترجمه مقالات تربیت بدنی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با  رشته تربیت بدنی (مقاله با ترجمه  فیزیولوژی ورزشی ؛ مقاله با ترجمه  فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی ، مقاله با ترجمه  فیزیولوژی ورزشی کاربردی، مقاله با ترجمه  فیزیولوژی فعالیت بدنی محض، مقاله با ترجمه  فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی ؛ مقاله با ترجمه  تغذیه ورزشی؛ مقاله با ترجمه رفتار ورزشی؛ مقاله با ترجمه یادگیری و کنترل حرکتی، مقاله با ترجمه رشد حرکتی، مقاله با ترجمه آموزش تربیت بدنی؛)را دانلود کنید. ترجمه های مقالات مدیریت استراتژی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Physical fitness and enhanced psychological health (تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی)

Physical fitness and enhanced psychological health (تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی)

ترجمه مقاله با عنوان : تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی دانلود ترجمه مقاله : Physical fitness and enhanced psychological...

Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and adolescents (تاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و لیپوپروتئین ها خون در كودكان و نوجوانان)

Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and adolescents (تاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و لیپوپروتئین ها خون در كودكان و نوجوانان)

ترجمه مقاله با عنوان : تاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و لیپوپروتئین ها خون در كودكان و نوجوانان دانلود...

A media analysis of a sport celebrity: Understanding an informal “team cancer” role as a socio-cultural construction(تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک ساختار فرهنگی اجتماعی)

A media analysis of a sport celebrity: Understanding an informal “team cancer” role as a socio-cultural construction(تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک ساختار فرهنگی اجتماعی)

ترجمه مقاله با عنوان : تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک...

The Effects of High Intensity Interval Training vs Steady State Training on Aerobic and Anaerobic Capacity (تاثیرات برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا به ازای آموزش با حالت پایدار بر ظرفیت هوازی و بی هوازی)

The Effects of High Intensity Interval Training vs Steady State Training on Aerobic and Anaerobic Capacity (تاثیرات برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا به ازای آموزش با حالت پایدار بر ظرفیت هوازی و بی هوازی)

ترجمه مقاله با عنوان : تاثیرات برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا به ازای آموزش با حالت پایدار بر ظرفیت...

Exercise training-induced modification in autonomic nervous system: An update for cardiac patients (اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز رسانی برای بیماران قلبی)

Exercise training-induced modification in autonomic nervous system: An update for cardiac patients (اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز رسانی برای بیماران قلبی)

ترجمه مقاله با عنوان : اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز...

Exercise training-induced modification in autonomic nervous system: An update for cardiac patients (اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز رسانی برای بیماران قلبی)

Exercise training-induced modification in autonomic nervous system: An update for cardiac patients (اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز رسانی برای بیماران قلبی)

ترجمه مقاله با عنوان : اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز...

Intramuscular Anabolic Signaling and Endocrine Response Following Resistance Exercise: Implications for Muscle Hypertrophy (سیگنال دهی آنابولیک درون عضلانی و پاسخ غدد درون ریز متعاقب (پیروی) عکس العمل های مقاومتی: مفهوم هیپرتروفی عضلانی)

Intramuscular Anabolic Signaling and Endocrine Response Following Resistance Exercise: Implications for Muscle Hypertrophy (سیگنال دهی آنابولیک درون عضلانی و پاسخ غدد درون ریز متعاقب (پیروی) عکس العمل های مقاومتی: مفهوم هیپرتروفی عضلانی)

ترجمه مقاله با عنوان : سیگنال دهی آنابولیک درون عضلانی و پاسخ غدد درون ریز متعاقب (پیروی) عکس العمل های...

Dietary soya protein intake and exercise training have an additive effect on skeletal muscle fatty acid oxidation enzyme activities and mRNA levels in rats(اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا و تمرین ورزشی بر فعالیت های اکسیداسیون آنزیم اسید چرب ماهیچه های اسکلتی و سطوح mRNA در موش)

Dietary soya protein intake and exercise training have an additive effect on skeletal muscle fatty acid oxidation enzyme activities and mRNA levels in rats(اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا و تمرین ورزشی بر فعالیت های اکسیداسیون آنزیم اسید چرب ماهیچه های اسکلتی و سطوح mRNA در موش)

ترجمه مقاله با عنوان : اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا و تمرین ورزشی بر فعالیت های اکسیداسیون آنزیم...

Finite Element Analysis of Cage Subsidence in Cervical Interbody Fusion (تجزیه و تحلیل المان محدود نشست  قفسی در ترکیب و امتزاج میان بدنه ای گردن)

Finite Element Analysis of Cage Subsidence in Cervical Interbody Fusion (تجزیه و تحلیل المان محدود نشست قفسی در ترکیب و امتزاج میان بدنه ای گردن)

ترجمه مقاله با عنوان : تجزیه و تحلیل المان محدود نشست  قفسی در ترکیب و امتزاج میان بدنه ای گردن...

Investigating lean and green supply chain linkages through a balanced scorecard framework (ارتباط زنجیره تامین سبز و کم سود از طریق چارچوب کارت امتیازی متوازن)

Investigating lean and green supply chain linkages through a balanced scorecard framework (ارتباط زنجیره تامین سبز و کم سود از طریق چارچوب کارت امتیازی متوازن)

ترجمه مقاله با عنوان : ارتباط زنجیره تامین سبز و کم سود از طریق چارچوب کارت امتیازی متوازن دانلود ترجمه...