بخش ترجمه مقالات حسابداری

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته حسابداری؛ مقالات حسابداری مالی (عمومی)؛مقالات حسابداری دولتی؛ مقالات حسابداری صنعتی؛ مقالات حسابداری مالیاتی ؛ مقالات حسابداری بودجه ای؛ مقالات حسابرسی ؛ مقالات حسابداری سیستمها ؛ مقالات حسابداری موسسات غیر انتفاعی؛ مقالات حسابداری اجتماعی؛ مقالات اصول حسابداري را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته حسابداری با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Audit Evidence – Necessity to Qualify a Pertinent Opinion (شواهد ممیز لازم جهت توصیف یک نظر شایسته)

Audit Evidence – Necessity to Qualify a Pertinent Opinion (شواهد ممیز لازم جهت توصیف یک نظر شایسته)

ترجمه مقاله با عنوان : شواهد ممیز لازم جهت توصیف یک نظر شایسته دانلود ترجمه مقاله :  Audit Evidence – Necessity...

Accounting Information Systems: Evolving towards a Business Process Oriented Accounting(سیستم های اطلاعات حسابداری: تحول به سمت یک حسابداری تجاری فرآیند گرا)

Accounting Information Systems: Evolving towards a Business Process Oriented Accounting(سیستم های اطلاعات حسابداری: تحول به سمت یک حسابداری تجاری فرآیند گرا)

ترجمه مقاله با عنوان : سیستم های اطلاعات حسابداری: تحول به سمت یک حسابداری تجاری فرآیند گرا دانلود ترجمه مقاله :...

Managerial accounting and decision making, in energy industry (حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در صنعت انرژی)

Managerial accounting and decision making, in energy industry (حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در صنعت انرژی)

ترجمه مقاله با عنوان :  حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در صنعت انرژی دانلود ترجمه مقاله :  Managerial accounting and...

Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing framework (کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی)

Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing framework (کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی)

ترجمه مقاله با عنوان : کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی دانلود ترجمه مقاله : Data...

Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice (کیفیت اطلاعات حسابداری، بهره‌وری حاکمیت و انتخاب سرمایه گذاری ثابت)

Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice (کیفیت اطلاعات حسابداری، بهره‌وری حاکمیت و انتخاب سرمایه گذاری ثابت)

ترجمه مقاله با عنوان : کیفیت اطلاعات حسابداری، بهره‌وری حاکمیت و انتخاب سرمایه گذاری ثابت دانلود ترجمه مقاله : Accounting...

INVESTOR SENTIMENT AND ACCOUNTING CONSERVATISM(احساسات سرمایه گذار و سیاست محافظه کارانه حسابداری)

INVESTOR SENTIMENT AND ACCOUNTING CONSERVATISM(احساسات سرمایه گذار و سیاست محافظه کارانه حسابداری)

ترجمه مقاله با عنوان : احساسات سرمایه گذار و سیاست محافظه کارانه حسابداری دانلود ترجمه مقاله : INVESTOR SENTIMENT AND ACCOUNTING...

An integrated approach for green design: Life-cycle,fuzzy AHP and environmental management accounting(رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی)

An integrated approach for green design: Life-cycle,fuzzy AHP and environmental management accounting(رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی)

ترجمه مقاله با عنوان :  رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی دانلود...

بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد

بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد

ترجمه مقاله با عنوان :  بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد دانلود ترجمه مقاله...

Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Some Recent Insights from the Literature ( درباره آیا نرخ ارز[تبادل] نفوذی واقعا کاهش پیدا کرده است؟بینش هایی از مطبوعات[موارد چاپی])

Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Some Recent Insights from the Literature ( درباره آیا نرخ ارز[تبادل] نفوذی واقعا کاهش پیدا کرده است؟بینش هایی از مطبوعات[موارد چاپی])

عنوان مقاله: Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Some Recent Insights from the Literatureاز اینجا دانلود کنید عنوان مقاله به...

Using relative profits as an alternative to activity-based costing Carsten Homburg (استفاده سود نسبی بعنوان جایگزین برای فعالیت های مبتنی بر هزینه)

Using relative profits as an alternative to activity-based costing Carsten Homburg (استفاده سود نسبی بعنوان جایگزین برای فعالیت های مبتنی بر هزینه)

عنوان مقاله : Using relative profits as an alternative to activity-based costing Carsten Homburg از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله...