بخش ترجمه مقالات حسابداری

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته حسابداری؛ مقالات حسابداری مالی (عمومی)؛مقالات حسابداری دولتی؛ مقالات حسابداری صنعتی؛ مقالات حسابداری مالیاتی ؛ مقالات حسابداری بودجه ای؛ مقالات حسابرسی ؛ مقالات حسابداری سیستمها ؛ مقالات حسابداری موسسات غیر انتفاعی؛ مقالات حسابداری اجتماعی؛ مقالات اصول حسابداري را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته حسابداری با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمه مقاله Accounting for loss of variety and factor reallocations in the welfare cost of regulations(حسابداری فقدان تنوع و تخصیص مجدد فاکتور  در هزینه رفاهی مقررات)

ترجمه مقاله Accounting for loss of variety and factor reallocations in the welfare cost of regulations(حسابداری فقدان تنوع و تخصیص مجدد فاکتور در هزینه رفاهی مقررات)

مقاله با عنوان:Accounting for loss of variety and factor reallocations in the welfare cost of regulations از اينجا دانلود كنيد...

ترجمه مقالهBusiness intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus (هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت: وضعیت و تمرکز آینده)

ترجمه مقالهBusiness intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus (هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت: وضعیت و تمرکز آینده)

مقاله با عنوان:Business intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقالهStrategic Estimation of Asset Fair Values (برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها)

ترجمه مقالهStrategic Estimation of Asset Fair Values (برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها)

مقاله با عنوان:Strategic Estimation of Asset Fair Values از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی...

ترجمه مقالهEconomic Accounting in the Simple Hotelling Model ( حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده)

ترجمه مقالهEconomic Accounting in the Simple Hotelling Model ( حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده)

مقاله با عنوان:Economic Accounting in the Simple Hotelling Model از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: حسابداری اقتصادی در...

ترجمه مقالهCorporate social media: How two-way disclosure channels influence investors (رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند)

ترجمه مقالهCorporate social media: How two-way disclosure channels influence investors (رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند)

مقاله با عنوان:Corporate social media: How two-way disclosure channels influence investors از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:رسانه های...

ترجمه مقالهCorporate social responsibility and CEO compensation structure (مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل)

ترجمه مقالهCorporate social responsibility and CEO compensation structure (مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل)

مقاله با عنوان:Corporate social responsibility and CEO compensation structure از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مسئولیت اجتماعی شرکت و...

ترجمه مقالهLife cycle assessment and environmental cost accounting of coal-fired power generation in China (ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی در نیروگاه برق  با سوخت زغال سنگ در چین)

ترجمه مقالهLife cycle assessment and environmental cost accounting of coal-fired power generation in China (ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی در نیروگاه برق با سوخت زغال سنگ در چین)

مقاله با عنوان:Life cycle assessment and environmental cost accounting of coal-fired power generation in China از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقالهEnvironmental management accounting and its effects on carbon management and disclosure quality (حسابداري مديريت محيط زيست و تأثير آن در کنترل کربن و کيفيت افشاء)

ترجمه مقالهEnvironmental management accounting and its effects on carbon management and disclosure quality (حسابداري مديريت محيط زيست و تأثير آن در کنترل کربن و کيفيت افشاء)

مقاله با عنوان:Environmental management accounting and its effects on carbon management and disclosure quality از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقالهStock return expectations in the credit market (انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری)

ترجمه مقالهStock return expectations in the credit market (انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری)

مقاله با عنوان:Stock return expectations in the credit market از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:انتظارات بازده سهام در...

ترجمه مقالهFuzzy modeling of stock trading with fuzzy candlesticks (مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی)

ترجمه مقالهFuzzy modeling of stock trading with fuzzy candlesticks (مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی)

مقاله با عنوان:Fuzzy modeling of stock trading with fuzzy candlesticks از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مدل سازی فازی...