بخش ترجمه مقالات داده کاوی ( data mining )

ترجمه مقاله  A decision support system for Evidence Based Medicine  (سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای پزشکی مبتنی بر شواهد )

ترجمه مقاله A decision support system for Evidence Based Medicine (سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای پزشکی مبتنی بر شواهد )

مقاله با عنوان:A decision support system for Evidence Based Medicine از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری...

ترجمه مقاله  Health big data analytics: current perspectives, challenges and potential solutions  (تجزیه و تحلیل های داده های بزرگ در حوزه بهداشت و سلامت: دیدگاه های حاضر، چالش ها و راه حل های بالقوه )

ترجمه مقاله Health big data analytics: current perspectives, challenges and potential solutions (تجزیه و تحلیل های داده های بزرگ در حوزه بهداشت و سلامت: دیدگاه های حاضر، چالش ها و راه حل های بالقوه )

مقاله با عنوان:Health big data analytics: current perspectives, challenges and potential solutions از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تجزیه...

ترجمه مقاله Promises and Challenges of Big Data Computing in Health Sciences   (تعهدات و چالش های محاسبات داده های بزرگ در حوزه علوم بهداشت و سلامت )

ترجمه مقاله Promises and Challenges of Big Data Computing in Health Sciences (تعهدات و چالش های محاسبات داده های بزرگ در حوزه علوم بهداشت و سلامت )

مقاله با عنوان:Promises and Challenges of Big Data Computing in Health Sciences از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تعهدات...

ترجمه مقاله Predictions in Heart Disease Using Techniques of Data Mining  ( پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی )

ترجمه مقاله Predictions in Heart Disease Using Techniques of Data Mining ( پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی )

مقاله با عنوان:Predictions in Heart Disease Using Techniques of Data Mining از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:پیش بینی...