بخش ترجمه مقالات داروسازی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با داروسازی(مقالات شیمی دارویی ؛ مقالات فارماکوگنوزی؛ مقالات سم‌شناسی ؛ مقالات داروشناسی؛ مقالات فارماسیوتیكس ؛ مقالات داروسازی بالینی ؛ مقالات بیوتكنولوژی دارویی؛ مقالات  داروسازی هسته‌ای؛ مقالات رادیوفارماسی ؛ مقالات اقتصاد و مدیریت دارو؛ مقالات  نانوفناوری دارویی ) را دانلود کنید. ترجمه های مقالات داروسازی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.
تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Recent progress in asymmetric Biginelli reaction ( پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن)

Recent progress in asymmetric Biginelli reaction ( پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن)

ترجمه مقاله با عنوان : پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن دانلود ترجمه مقاله : Recent progress in asymmetric Biginelli reaction از...

Clindamycin versus Trimethoprim–Sulfamethoxazole for Uncomplicated Skin Infections (کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم – سولفامتوکسازول برای عفونت های پوستی بدون عارضه)

Clindamycin versus Trimethoprim–Sulfamethoxazole for Uncomplicated Skin Infections (کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم – سولفامتوکسازول برای عفونت های پوستی بدون عارضه)

ترجمه مقاله با عنوان : کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم – سولفامتوکسازول برای عفونت های پوستی بدون عارضه دانلود...

Synthesis of PVA-CAP-based biomaterial in situ dispersed with Cu nanoparticles and carbon micro-nanofibers for antibiotic drug delivery applications(ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو فیبرهای کربن برای برنامه تحویل داروهای آنتی بیوتیک.)

Synthesis of PVA-CAP-based biomaterial in situ dispersed with Cu nanoparticles and carbon micro-nanofibers for antibiotic drug delivery applications(ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو فیبرهای کربن برای برنامه تحویل داروهای آنتی بیوتیک.)

ترجمه مقاله با عنوان : ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو...

Systematic analysis of botulinum neurotoxin type A immunogenicity in clinical studies (تحلیل سیستماتیکِ ایمنی زداییِنوتروکسین بوتولیوم نوعِ Aدر مطالعات بالینی)

Systematic analysis of botulinum neurotoxin type A immunogenicity in clinical studies (تحلیل سیستماتیکِ ایمنی زداییِنوتروکسین بوتولیوم نوعِ Aدر مطالعات بالینی)

ترجمه مقاله با عنوان : تحلیل سیستماتیکِ ایمنی زداییِنوتروکسین بوتولیوم نوعِ Aدر مطالعات بالینی دانلود ترجمه مقاله : Systematic analysis of...

Study for Assessing the Advancement of Imaging Techniques in Chest Radiographic Images (مطالعه برای ارزیابی پیشرفت تکنیک‌های تصویربرداری در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه)

Study for Assessing the Advancement of Imaging Techniques in Chest Radiographic Images (مطالعه برای ارزیابی پیشرفت تکنیک‌های تصویربرداری در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه)

ترجمه مقاله با عنوان : مطالعه برای ارزیابی پیشرفت تکنیک‌های تصویربرداری در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه دانلود ترجمه مقاله : Study...

 Live Cell in Vitro and in Vivo Imaging Applications: Accelerating Drug Discovery (برنامه های تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی و در شرایط زنده: تسریع در کشف دارو)

 Live Cell in Vitro and in Vivo Imaging Applications: Accelerating Drug Discovery (برنامه های تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی و در شرایط زنده: تسریع در کشف دارو)

ترجمه مقاله با عنوان : برنامه های تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی و در شرایط زنده: تسریع در کشف...

Bacterial Multidrug Efflux Pumps: Much More Than Antibiotic Resistance Determinants (پمپ های جریان چند دارویی باکتریایی: فراتر از عوامل مقاومت به آنتی بیوتیک)

Bacterial Multidrug Efflux Pumps: Much More Than Antibiotic Resistance Determinants (پمپ های جریان چند دارویی باکتریایی: فراتر از عوامل مقاومت به آنتی بیوتیک)

ترجمه مقاله با عنوان : پمپ های جریان چند دارویی باکتریایی: فراتر از عوامل مقاومت به آنتی بیوتیک دانلود ترجمه...

:Screening for antimicrobial activity of ten medicinal plants used in Colombian folkloric medicine A possible alternative in the treatment of non-nosocomial infections(آزمایش فعالیت ضد میکروبی ده گیاه دارویی استفاده شده در طب سنتی کلمبیا: یک امکان دیگر در درمان عفونت های غیر-بیمارستانی)

:Screening for antimicrobial activity of ten medicinal plants used in Colombian folkloric medicine A possible alternative in the treatment of non-nosocomial infections(آزمایش فعالیت ضد میکروبی ده گیاه دارویی استفاده شده در طب سنتی کلمبیا: یک امکان دیگر در درمان عفونت های غیر-بیمارستانی)

ترجمه مقاله با عنوان : آزمایش فعالیت ضد میکروبی ده گیاه دارویی استفاده شده در طب سنتی کلمبیا: یک امکان...

Optimization of antimicrobial substances .produced from Lactobacillus paracasei subsp Paracasei NTU 101(DSM 28047) and Lactobacillus plantarum NTU 102 by response surface methodology(بهینه سازی مواد ضد میکروبی)

Optimization of antimicrobial substances .produced from Lactobacillus paracasei subsp Paracasei NTU 101(DSM 28047) and Lactobacillus plantarum NTU 102 by response surface methodology(بهینه سازی مواد ضد میکروبی)

ترجمه مقاله با عنوان :  بهینه سازی مواد ضد میکروبی دانلود ترجمه مقاله : Optimization of antimicrobial substances .produced from Lactobacillus...

Cocrystal Structures of Diaminopimelate Decarboxylase: Mechanism, Evolution, and Inhibition of an Antibiotic Resistance Accessory Factor(جهش در  Gly717Phe در توپوایزومراز ۱B انسان، بر عملکرد آنزیمی، فعال سازی مجدد داروی ضد سرطان کامپتوتسین و بر جهت گیری ناحیه ی لینکر موثر است)

Cocrystal Structures of Diaminopimelate Decarboxylase: Mechanism, Evolution, and Inhibition of an Antibiotic Resistance Accessory Factor(جهش در Gly717Phe در توپوایزومراز ۱B انسان، بر عملکرد آنزیمی، فعال سازی مجدد داروی ضد سرطان کامپتوتسین و بر جهت گیری ناحیه ی لینکر موثر است)

ترجمه مقاله با عنوان : جهش در  Gly717Phe در توپوایزومراز ۱B انسان، بر عملکرد آنزیمی، فعال سازی مجدد داروی ضد سرطان...