بخش ترجمه مقالات داروسازی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با داروسازی(مقالات شیمی دارویی ؛ مقالات فارماکوگنوزی؛ مقالات سم‌شناسی ؛ مقالات داروشناسی؛ مقالات فارماسیوتیكس ؛ مقالات داروسازی بالینی ؛ مقالات بیوتكنولوژی دارویی؛ مقالات  داروسازی هسته‌ای؛ مقالات رادیوفارماسی ؛ مقالات اقتصاد و مدیریت دارو؛ مقالات  نانوفناوری دارویی ) را دانلود کنید. ترجمه های مقالات داروسازی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.
تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمه مقالهcardiovascular ischemic diseases (بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی)

ترجمه مقالهcardiovascular ischemic diseases (بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی)

مقاله با عنوان:cardiovascular ischemic diseases از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی پشتیبانی :...

ترجمه مقالهSilicones as a Material of Choice for Drug Delivery Applications (سیلیکون به عنوان یک ماده انتخابی برای کاربردهای دارورسانی)

ترجمه مقالهSilicones as a Material of Choice for Drug Delivery Applications (سیلیکون به عنوان یک ماده انتخابی برای کاربردهای دارورسانی)

مقاله با عنوان:Silicones as a Material of Choice for Drug Delivery Applications از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیلیکون...

ترجمه مقاله Antibacterial properties of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of gastrointestinal disorders(خواص ضد باکتریایی برخی از گیاهان در طب سنتی مکزیک برای درمان اختلالات دستگاه گوارش)

ترجمه مقاله Antibacterial properties of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of gastrointestinal disorders(خواص ضد باکتریایی برخی از گیاهان در طب سنتی مکزیک برای درمان اختلالات دستگاه گوارش)

مقاله با عنوان:Antibacterial properties of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of gastrointestinal disorders از اينجا...

ترجمه مقاله  QUALITY-CONTROL ANALYTICAL METHODS: THE QUALITY OF STERILITY TESTING  (روش آزمون نازایی برای پترولاتم بر اساس مرهم چشمي )

ترجمه مقاله QUALITY-CONTROL ANALYTICAL METHODS: THE QUALITY OF STERILITY TESTING (روش آزمون نازایی برای پترولاتم بر اساس مرهم چشمي )

مقاله با عنوان:QUALITY-CONTROL ANALYTICAL METHODS: THE QUALITY OF STERILITY TESTING از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:روش آزمون نازایی...

ترجمه مقاله Applications of Computer Science in Pharmacy: An Overview  ( برنامه های کاربردی علوم کامپیوتر در داروسازی: یک مرور )

ترجمه مقاله Applications of Computer Science in Pharmacy: An Overview ( برنامه های کاربردی علوم کامپیوتر در داروسازی: یک مرور )

مقاله با عنوان:Applications of Computer Science in Pharmacy: An Overview از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: برنامه های...

ترجمه مقاله  ALGAE AS FUTURE DRUGS  (جلبک به عنوان دارویی برای آینده )

ترجمه مقاله ALGAE AS FUTURE DRUGS (جلبک به عنوان دارویی برای آینده )

مقاله با عنوان:ALGAE AS FUTURE DRUGS از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: جلبک به عنوان دارویی برای آینده...

ترجم مقاله  Resistance to phenicol compounds following adaptation to quaternary ammonium compounds in Escherichia coli  (مقاومت در برابر ترکیبات فنیکول در ادامه تطبیق سازی با ترکیبات چهارتایی آمونیوم در باکتری اشریشیا کولای )

ترجم مقاله Resistance to phenicol compounds following adaptation to quaternary ammonium compounds in Escherichia coli (مقاومت در برابر ترکیبات فنیکول در ادامه تطبیق سازی با ترکیبات چهارتایی آمونیوم در باکتری اشریشیا کولای )

مقاله با عنوان:Resistance to phenicol compounds following adaptation to quaternary ammonium compounds in Escherichia coli از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Quantitative medical cost-effectiveness analysis of molecular-targeting cancer drugs in Japan  ( تجزیه و تحلیل کمی در مورد مقرون به صرفه بودن پزشکی داروهایی با اساس ملکولی ضد سرطان در ژاپن)

ترجمه مقاله Quantitative medical cost-effectiveness analysis of molecular-targeting cancer drugs in Japan ( تجزیه و تحلیل کمی در مورد مقرون به صرفه بودن پزشکی داروهایی با اساس ملکولی ضد سرطان در ژاپن)

مقاله با عنوان:Quantitative medical cost-effectiveness analysis of molecular-targeting cancer drugs in Japan از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...

ترجمه مقاله  Synthesis and Characterization of Some Novel 2-[(5-aryl)-4, 5-dihydro-1Hpyrazole-3-yl]-1H-benzimidazoles with Antimicrobial Activity  (سنتز و شناسایی Novel 2-[(5-aryl)-4, 5-dihydro-1H- pyrazole-3-yl]-1H-benzimidazoles با فعالیت ضدمیکروبی)

ترجمه مقاله Synthesis and Characterization of Some Novel 2-[(5-aryl)-4, 5-dihydro-1Hpyrazole-3-yl]-1H-benzimidazoles with Antimicrobial Activity (سنتز و شناسایی Novel 2-[(5-aryl)-4, 5-dihydro-1H- pyrazole-3-yl]-1H-benzimidazoles با فعالیت ضدمیکروبی)

مقاله با عنوان:Synthesis and Characterization of Some Novel 2-[(5-aryl)-4, 5-dihydro-1Hpyrazole-3-yl]-1H-benzimidazoles with Antimicrobial Activity از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله Perspectives on Drug Addiction in Islamic History and Theology (چشم‌اندازی بر اعتیاد دارویی در تاریخ اسلام و الهیات )

ترجمه مقاله Perspectives on Drug Addiction in Islamic History and Theology (چشم‌اندازی بر اعتیاد دارویی در تاریخ اسلام و الهیات )

مقاله با عنوان:Perspectives on Drug Addiction in Islamic History and Theology از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:چشم‌اندازی بر...