بخش ترجمه مقالات زیست

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با  رشته زیست شناسی (مقاله با ترجمه علوم گیاهى ؛ مقاله با ترجمه علوم جانورى ؛ مقاله با ترجمه علوم میکروبیولوژى ؛ مقاله با ترجمه  علوم سلولى و مولکولى ؛ مقاله با ترجمه دبیرى زیست شناسی (زیست شناسی عمومى) ؛ مقاله با ترجمه زیست شناسی سلولی و ملكولی ؛ مقاله با ترجمه  میكروبیولوژی ؛ مقاله با ترجمه میكروارگانیسم ؛ مقاله با ترجمه علوم جانوری ؛ مقاله با ترجمه ژنتیک ؛ مقاله با ترجمه میکروبیولوژی ؛ مقاله با ترجمه بیوشیمی ؛ مقاله با ترجمه بیوفیزیک ؛ مقاله با ترجمه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی ؛ مقاله با ترجمه زیست فناوری دریا ؛ مقاله با ترجمه زیست فناوری- گرایش صنعت و محیط زیست) را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته ریاضی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمه مقالهREVIEW ON APPLICATIONS OF UASB TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT (بازبيني كاربردهاي تكنولوژي UASB در بهسازي فاضلاب)

ترجمه مقالهREVIEW ON APPLICATIONS OF UASB TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT (بازبيني كاربردهاي تكنولوژي UASB در بهسازي فاضلاب)

مقاله با عنوان: REVIEW ON APPLICATIONS OF UASB TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بازبيني...

ترجمه مقالهTune to immobilize lipases on polymer membranes: Techniques, factors and prospects(کاتالیزورهای حیاتی و فناوری های زیستی کشاورزی)

ترجمه مقالهTune to immobilize lipases on polymer membranes: Techniques, factors and prospects(کاتالیزورهای حیاتی و فناوری های زیستی کشاورزی)

مقاله با عنوان:Tune to immobilize lipases on polymer membranes: Techniques, factors and prospects از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقالهBiodiesel production by enzymatic transesterification catalyzed by Burkholderia lipase immobilized on hydrophobic magnetic particles(تولید بیو دیزل(سوخت زیستی) بوسیله ی واکنش آنزیماتیک ترانس استریفیکیشن که بوسیله ی لیپاز Burkholderia بر روی ذرات مغناطیسی آبگریز تثبیت شده است)

ترجمه مقالهBiodiesel production by enzymatic transesterification catalyzed by Burkholderia lipase immobilized on hydrophobic magnetic particles(تولید بیو دیزل(سوخت زیستی) بوسیله ی واکنش آنزیماتیک ترانس استریفیکیشن که بوسیله ی لیپاز Burkholderia بر روی ذرات مغناطیسی آبگریز تثبیت شده است)

مقاله با عنوان:Biodiesel production by enzymatic transesterification catalyzed by Burkholderia lipase immobilized on hydrophobic magnetic particles از اينجا دانلود كنيد...

ترجمه مقالهEnergy consumption and GHG emissions from China’s freight transport sector: Scenarios through 2050 (مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای از بخش حمل و نقل باربری چین: سناریوهای تا سال 2050)

ترجمه مقالهEnergy consumption and GHG emissions from China’s freight transport sector: Scenarios through 2050 (مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای از بخش حمل و نقل باربری چین: سناریوهای تا سال 2050)

مقاله با عنوان:Energy consumption and GHG emissions from China’s freight transport sector: Scenarios through 2050 از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Cardiopulmonary endoscopy: an effective and low risk method of examining the cardiopulmonary system during cardiac surgery (آندوسکوپی قلبی ریوی: یک روش موثر و کم خطر برای بررسی سیستم قلبی ریوی در طی عمل جراحی قلب)

ترجمه مقاله Cardiopulmonary endoscopy: an effective and low risk method of examining the cardiopulmonary system during cardiac surgery (آندوسکوپی قلبی ریوی: یک روش موثر و کم خطر برای بررسی سیستم قلبی ریوی در طی عمل جراحی قلب)

مقاله با عنوان:Cardiopulmonary endoscopy: an effective and low risk method of examining the cardiopulmonary system during cardiac surgeryاز اينجا دانلود...

ترجمه مقالهThe Potential Role of Contraction-induced Myokines  in the Regulation of Metabolic Function for the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes  (نقش پتانسیل یک پارچه و القا شده میوکین ها در تنظیمات متابولیک برای پیش گیری و درمان دیابت نوع2)

ترجمه مقالهThe Potential Role of Contraction-induced Myokines in the Regulation of Metabolic Function for the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes (نقش پتانسیل یک پارچه و القا شده میوکین ها در تنظیمات متابولیک برای پیش گیری و درمان دیابت نوع2)

مقاله با عنوان:The Potential Role of Contraction-induced Myokines  in the Regulation of Metabolic Function for the Prevention and Treatment of Type...

ترجمه مقاله NCBI GEO: archive for functional genomics data sets—۱۰ years on(BI GEO: آرشیو ۱۰ ساله  مجموعه های داده کارکردی ژنوم)

ترجمه مقاله NCBI GEO: archive for functional genomics data sets—۱۰ years on(BI GEO: آرشیو ۱۰ ساله مجموعه های داده کارکردی ژنوم)

مقاله با عنوان:NCBI GEO: archive for functional genomics data sets—۱۰ years on از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:BI...

ترجمه مقالهFormation and identification of nitrosylmyoglobin by Staphylococcus xylosus in raw meat batters: A potential solution for nitrite substitution in meat products (بررسی و شناسایی نیتروزیل میوگلوبین به وسیله استافیلوکوکوس گسیلوس در خمیر گوشت خام: یک راه حل بالقوه برای جایگزینی نیتریت در فرآورده‌ها‌ی گوشتی)

ترجمه مقالهFormation and identification of nitrosylmyoglobin by Staphylococcus xylosus in raw meat batters: A potential solution for nitrite substitution in meat products (بررسی و شناسایی نیتروزیل میوگلوبین به وسیله استافیلوکوکوس گسیلوس در خمیر گوشت خام: یک راه حل بالقوه برای جایگزینی نیتریت در فرآورده‌ها‌ی گوشتی)

مقاله با عنوان:Formation and identification of nitrosylmyoglobin by Staphylococcus xylosus in raw meat batters: A potential solution for nitrite substitution...

ترجمه مقاله Physico-chemical properties of whey protein isolate films containing oregano oil and their antimicrobial action against spoilage flora of fresh beef( ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی غشای ایزوله پروتئین آب پنیر حاوی روغن اریگانو و فعالیت ضد میکروبی آن علیه فلور مهاجم به گوشت گاو تازه)

ترجمه مقاله Physico-chemical properties of whey protein isolate films containing oregano oil and their antimicrobial action against spoilage flora of fresh beef( ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی غشای ایزوله پروتئین آب پنیر حاوی روغن اریگانو و فعالیت ضد میکروبی آن علیه فلور مهاجم به گوشت گاو تازه)

مقاله با عنوان:Physico-chemical properties of whey protein isolate films containing oregano oil and their antimicrobial action against spoilage flora of...

ترجمه مقالهArachidonic acid in aquaculture feeds: current status and future opportunities (آراکنوئیدیک اسید در رژیم عذایی محیط های پرورشی: وضعیت کنونی و فرصت های آینده)

ترجمه مقالهArachidonic acid in aquaculture feeds: current status and future opportunities (آراکنوئیدیک اسید در رژیم عذایی محیط های پرورشی: وضعیت کنونی و فرصت های آینده)

مقاله با عنوان:Arachidonic acid in aquaculture feeds: current status and future opportunities از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...