بخش ترجمه مقالات علوم اجتماعی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته علوم اجتماعی(دانلود مقاله با ترجمه پژوهشگری اجتماعی؛  دانلود مقاله با ترجمه تعاون و رفاه اجتماعی؛ دانلود مقاله با ترجمه خدمات اجتماعی ؛ دانلود مقاله با ترجمه مردم شناسی؛ دانلود مقاله با ترجمه علوم اجتماعی ؛ دانلود مقاله با ترجمه جمعیت شناسی؛ دانلود مقاله با ترجمه شیعه شناسی ؛ دانلود مقاله با ترجمه توسعه روستایی ؛ دانلود مقاله با ترجمه برنامه ریزی رفاه اجتماعی؛ دانلود مقاله با ترجمه جامعه شناسی انقلاب اسلامی؛ دانلود مقاله با ترجمه مطالعات فرهنگی ؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت راهبردی فرهنگ؛ دانلود مقاله با ترجمه مطالعات جوانان ؛ دانلود مقاله با ترجمه برنامه ریزی توسعه منطقه ای ؛ دانلود مقاله با ترجمه برنامه ریزی گردشگری (توریسم) ؛ دانلود مقاله با ترجمه دانش اجتماعی مسلمین ؛ دانلود مقاله با ترجمه فلسفه علوم اجتماعی)را دانلود کنید. ترجمه های مقالات علوم اجتماعی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمة مقاله  Does drinking refusal self-efficacy mediate the impulsivity–problematic alcohol use relation? ( آیا اعتماد به نفس در امتناع از نوشیدن الکل بر رابطه بین بی اختیاری – استفاده مشکل آفرین از الکل وساطت می کند؟)

ترجمة مقاله Does drinking refusal self-efficacy mediate the impulsivity–problematic alcohol use relation? ( آیا اعتماد به نفس در امتناع از نوشیدن الکل بر رابطه بین بی اختیاری – استفاده مشکل آفرین از الکل وساطت می کند؟)

مقاله با عنوان: Does drinking refusal self-efficacy mediate the impulsivity–problematic alcohol use relation? از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: آیا اعتماد...

دانلود ترجمه مقاله Beyond Words. Problem of Silence(دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات ; مجله الزویر)

دانلود ترجمه مقاله Beyond Words. Problem of Silence(دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات ; مجله الزویر)

عنوان مقاله : دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات ; مجله الزویر عنوان انگلیسی : Beyond Words....

دانلود ترجمه مقاله Explicit Self-Criticism and Implicit Self-Regard: Evaluating Self and Friend in Two Cultures(دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ ; مجله الزویر)

دانلود ترجمه مقاله Explicit Self-Criticism and Implicit Self-Regard: Evaluating Self and Friend in Two Cultures(دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ ; مجله الزویر)

عنوان مقاله : دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ ; مجله الزویر...

دانلود ترجمه مقاله Sense of Community: A Definition and Theory(دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی ; مجله وایلی)

دانلود ترجمه مقاله Sense of Community: A Definition and Theory(دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی ; مجله وایلی)

عنوان مقاله : دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی ; مجله وایلی عنوان انگلیسی : Sense...

ترجمه مقاله Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

ترجمه مقاله Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی دانلود ترجمه مقاله :...

ترجمه مقاله A media analysis of a sport celebrity: Understanding an informal “team cancer” role as a socio-cultural construction(تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک ساختار فرهنگی اجتماعی)

ترجمه مقاله A media analysis of a sport celebrity: Understanding an informal “team cancer” role as a socio-cultural construction(تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک ساختار فرهنگی اجتماعی)

ترجمه مقاله با عنوان : تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک...

ترجمه مقاله Culture, structure, agency, and transformation (فرهنگ، ساختار، نماینده و انتقال)

ترجمه مقاله Culture, structure, agency, and transformation (فرهنگ، ساختار، نماینده و انتقال)

ترجمه مقاله با عنوان : فرهنگ، ساختار، نماینده و انتقال دانلود ترجمه مقاله : Culture, structure, agency, and transformation از...