بخش ترجمه مقالات علوم پایه

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با علوم پایه را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته علوم پایه(مقاله با ترجمه مطالعات خانواده؛ مقاله با ترجمه مطالعات ارتباطی وفناوری اطلاعات ؛ مقاله با ترجمه مدیریت وکمیسردریایی؛ مقاله با ترجمه مدیریت هتلداری ؛ مقاله با ترجمه مدیریت مالی ؛ مقاله با ترجمه مدیریت وبازرگانی دریایی ؛ مقاله با ترجمه مدیریت کتابداری ؛ مقاله با ترجمه   مددکاری اجتماعی ؛ مقاله با ترجمه کارشناسی علوم انتظامی ؛ مقاله با ترجمه فلسفه؛ مقاله با ترجمه علوم حدیث؛  مقاله با ترجمه علوم سیاسی؛ مقاله با ترجمه علوم تربیتی؛ مقاله با ترجمه علوم اقتصادی ؛ مقاله با ترجمه  علوم ارتباطات اجتماعی ؛ مقاله با ترجمه  علوم اجتماعی ؛ مقاله با ترجمه زبان وادبیات کردی ؛ مقاله با ترجمه  زبان وادبیات فارسی ؛ مقاله با ترجمه  زبان وادبیات؛ مقاله با ترجمه عربی؛ مقاله با ترجمه روانشناسی؛ مقاله با ترجمه راهنمایی ومشاوره؛ مقاله با ترجمه رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی ؛ مقاله با ترجمه حقوق ؛ مقاله با ترجمه  حسابداری؛  مقاله با ترجمه جغرافیا؛ مقاله با ترجمه  باستان شناسی ؛  مقاله با ترجمه تاریخ؛ مقاله با ترجمه امورگمرکی؛ مقاله با ترجمه الهیات و معارف اسلامی ؛ مقاله با ترجمه ادبیات داستانی ؛ مقاله با ترجمه آماد(سیستم تامین و توزیع کالا)) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمه مقالهRule-based expert systems to support step-by-step guidance in algebraic problem solving: The case of the tutor PAT2Math (نظام خبره مبتنی بر قانون برای حمایت و راهنمایی گام به گام در حل مسئله جبری: زمینه آموزش PAT2Math )

ترجمه مقالهRule-based expert systems to support step-by-step guidance in algebraic problem solving: The case of the tutor PAT2Math (نظام خبره مبتنی بر قانون برای حمایت و راهنمایی گام به گام در حل مسئله جبری: زمینه آموزش PAT2Math )

مقاله با عنوان:Rule-based expert systems to support step-by-step guidance in algebraic problem solving: The case of the tutor PAT2Math از...

ترجمه مقالهREVIEW ON APPLICATIONS OF UASB TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT (بازبيني كاربردهاي تكنولوژي UASB در بهسازي فاضلاب)

ترجمه مقالهREVIEW ON APPLICATIONS OF UASB TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT (بازبيني كاربردهاي تكنولوژي UASB در بهسازي فاضلاب)

مقاله با عنوان: REVIEW ON APPLICATIONS OF UASB TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بازبيني...

ترجمه مقالهMathematical modelling of anaerobic reactors treating domestic wastewater: Rational criteria for model use(مدل سازی ریاضی رآکتورهای بی هوازی تصفیه کننده ی فاضلاب خانگی : معیارهای منطقی برای استفاده از مدل)

ترجمه مقالهMathematical modelling of anaerobic reactors treating domestic wastewater: Rational criteria for model use(مدل سازی ریاضی رآکتورهای بی هوازی تصفیه کننده ی فاضلاب خانگی : معیارهای منطقی برای استفاده از مدل)

مقاله با عنوان:Mathematical modelling of anaerobic reactors treating domestic wastewater: Rational criteria for model use از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقالهTune to immobilize lipases on polymer membranes: Techniques, factors and prospects(کاتالیزورهای حیاتی و فناوری های زیستی کشاورزی)

ترجمه مقالهTune to immobilize lipases on polymer membranes: Techniques, factors and prospects(کاتالیزورهای حیاتی و فناوری های زیستی کشاورزی)

مقاله با عنوان:Tune to immobilize lipases on polymer membranes: Techniques, factors and prospects از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقالهBiodiesel production by enzymatic transesterification catalyzed by Burkholderia lipase immobilized on hydrophobic magnetic particles(تولید بیو دیزل(سوخت زیستی) بوسیله ی واکنش آنزیماتیک ترانس استریفیکیشن که بوسیله ی لیپاز Burkholderia بر روی ذرات مغناطیسی آبگریز تثبیت شده است)

ترجمه مقالهBiodiesel production by enzymatic transesterification catalyzed by Burkholderia lipase immobilized on hydrophobic magnetic particles(تولید بیو دیزل(سوخت زیستی) بوسیله ی واکنش آنزیماتیک ترانس استریفیکیشن که بوسیله ی لیپاز Burkholderia بر روی ذرات مغناطیسی آبگریز تثبیت شده است)

مقاله با عنوان:Biodiesel production by enzymatic transesterification catalyzed by Burkholderia lipase immobilized on hydrophobic magnetic particles از اينجا دانلود كنيد...

ترجمه مقالهMoisture damage resistance of hot-mix asphalt made with paper industry wastes as filler(مقاومت در برابر آسیب رطوبتی در مخلوط آسفالت داغ ساخته شده با فیلرهایی از ضایعات صنایع کاغذی)

ترجمه مقالهMoisture damage resistance of hot-mix asphalt made with paper industry wastes as filler(مقاومت در برابر آسیب رطوبتی در مخلوط آسفالت داغ ساخته شده با فیلرهایی از ضایعات صنایع کاغذی)

مقاله با عنوان:Moisture damage resistance of hot-mix asphalt made with paper industry wastes as filler از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Outlier Detection Data Mining of Tax Based on Cluster(تشخیص داده های پرت داده کاوی کلاستر مبتنی بر مالیات)

ترجمه مقاله Outlier Detection Data Mining of Tax Based on Cluster(تشخیص داده های پرت داده کاوی کلاستر مبتنی بر مالیات)

مقاله با عنوان:Outlier Detection Data Mining of Tax Based on Cluster از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تشخیص داده...

ترجمه مقاله Therapy by design: evaluating the UK hospital building program(درمان به وسیله طراحی: ارزیابی برنامه ساخت بیمارستان بریتانیا)

ترجمه مقاله Therapy by design: evaluating the UK hospital building program(درمان به وسیله طراحی: ارزیابی برنامه ساخت بیمارستان بریتانیا)

مقاله با عنوان:Therapy by design: evaluating the UK hospital building program از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:درمان به...

ترجمه مقاله Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders(استفاده از روش بهره وری جمعی-DEA در منقصات تدارکات عمومی)

ترجمه مقاله Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders(استفاده از روش بهره وری جمعی-DEA در منقصات تدارکات عمومی)

مقاله با عنوان: Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tendersاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:استفاده از...

ترجمه مقاله Cardiopulmonary endoscopy: an effective and low risk method of examining the cardiopulmonary system during cardiac surgery (آندوسکوپی قلبی ریوی: یک روش موثر و کم خطر برای بررسی سیستم قلبی ریوی در طی عمل جراحی قلب)

ترجمه مقاله Cardiopulmonary endoscopy: an effective and low risk method of examining the cardiopulmonary system during cardiac surgery (آندوسکوپی قلبی ریوی: یک روش موثر و کم خطر برای بررسی سیستم قلبی ریوی در طی عمل جراحی قلب)

مقاله با عنوان:Cardiopulmonary endoscopy: an effective and low risk method of examining the cardiopulmonary system during cardiac surgeryاز اينجا دانلود...