بخش ترجمه مقالات مدیریت بازاریابی

ترجمه مقالهDrivers of consumer–brand identification (عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند)

ترجمه مقالهDrivers of consumer–brand identification (عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند)

مقاله با عنوان:Drivers of consumer–brand identification از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله...

ترجمه مقالهFactors Influencing Administrators’ Empowerment and Financial Management Effectiveness ( عوامل موثر بر توانمندی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی)

ترجمه مقالهFactors Influencing Administrators’ Empowerment and Financial Management Effectiveness ( عوامل موثر بر توانمندی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی)

مقاله با عنوان:Factors Influencing Administrators’ Empowerment and Financial Management Effectiveness از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:عوامل موثر بر...

ترجمه مقالهIndividual differences in the relationship between satisfaction with job (تفاوت های فردی مرتبط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی)

ترجمه مقالهIndividual differences in the relationship between satisfaction with job (تفاوت های فردی مرتبط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی)

مقاله با عنوان:Individual differences in the relationship between satisfaction with job از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تفاوت های...

ترجمه مقالهPerformance Evaluation of Video Dissemination Protocols Over Vehicular Networks(ارزیابی عملکرد انتشار ویدئویی در شبکه های وسایل نقلیه)

ترجمه مقالهPerformance Evaluation of Video Dissemination Protocols Over Vehicular Networks(ارزیابی عملکرد انتشار ویدئویی در شبکه های وسایل نقلیه)

مقاله با عنوان:Performance Evaluation of Video Dissemination Protocols Over Vehicular Networks از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:ارزیابی عملکرد...

ترجمه مقالهA New Model of Economic Dispatch Considering Energy Conservation and Environmental Protection in Electricity (يك مدل جديد ديسپاچ اقتصادي با در نظر گرفتن حفظ انرژي و حفاظت محيطي در بازار برق)

ترجمه مقالهA New Model of Economic Dispatch Considering Energy Conservation and Environmental Protection in Electricity (يك مدل جديد ديسپاچ اقتصادي با در نظر گرفتن حفظ انرژي و حفاظت محيطي در بازار برق)

مقاله با عنوان: A New Model of Economic Dispatch Considering Energy Conservation and Environmental Protection in Electricity از اينجا دانلود...

ترجمه مقالهInformation Sharing in Supply Chain Management  (به اشتراک گذاری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین)

ترجمه مقالهInformation Sharing in Supply Chain Management (به اشتراک گذاری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین)

مقاله با عنوان: Information Sharing in Supply Chain Management از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:به اشتراک گذاری اطلاعات...

ترجمه مقاله Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences(بررسی مدیریت زنجیره ی عرضه سبز شرکت در اولویت های زبان شناسی)

ترجمه مقاله Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences(بررسی مدیریت زنجیره ی عرضه سبز شرکت در اولویت های زبان شناسی)

مقاله با عنوان:Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بررسی مدیریت...

ترجمه مقالهInfluences of Cloud Computing on E-Commerce Businesses and Industry  (تاثیر رایانش ابری بر کسب و کارها و صنعت تجارت الکترونیک)

ترجمه مقالهInfluences of Cloud Computing on E-Commerce Businesses and Industry (تاثیر رایانش ابری بر کسب و کارها و صنعت تجارت الکترونیک)

مقاله با عنوان: Influences of Cloud Computing on E-Commerce Businesses and Industry از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تاثیر...

ترجمه مقاله Evaluation of how a curriculum change in nurse education was managed through the application of a business (بررسی چگونگی مدیریت تغییرات در برنامه آموزشی پرستاران از طریق به کارگیری یک مدل تجاری مدیریت تغییرات: یک تحقیق کیفی مورد-محور)

ترجمه مقاله Evaluation of how a curriculum change in nurse education was managed through the application of a business (بررسی چگونگی مدیریت تغییرات در برنامه آموزشی پرستاران از طریق به کارگیری یک مدل تجاری مدیریت تغییرات: یک تحقیق کیفی مورد-محور)

مقاله با عنوان:Evaluation of how a curriculum change in nurse education was managed through the application of a business change...

دانلود ترجمه مقاله Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation(دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک ; مجله الزویر)

دانلود ترجمه مقاله Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation(دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک ; مجله الزویر)

عنوان مقاله : دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک ; مجله الزویر عنوان انگلیسی : Crossing the...