بخش ترجمه مقالات مدیریت بازاریابی

ترجمه مقاله Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing(بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی)

ترجمه مقاله Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing(بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی)

مقاله با عنوان Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله Cause-related marketing of products with a negative externality(بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی)

ترجمه مقاله Cause-related marketing of products with a negative externality(بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی)

مقاله با عنوان Cause-related marketing of products with a negative externality را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship(فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد)

ترجمه مقاله Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship(فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد)

مقاله با عنوان Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Sources of retailer personality: Private brand perceptions(منابع شخصیت خرده فروش: برداشت های برند خصوصی)

ترجمه مقاله Sources of retailer personality: Private brand perceptions(منابع شخصیت خرده فروش: برداشت های برند خصوصی)

مقاله با عنوان Sources of retailer personality: Private brand perceptions را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :منابع...

ترجمه مقاله Conceptualising and measuring consumer-based brand–retailer–channel equity(مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور)

ترجمه مقاله Conceptualising and measuring consumer-based brand–retailer–channel equity(مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور)

مقاله با عنوان Conceptualising and measuring consumer-based brand–retailer–channel equity را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :مفهومی سازی...

ترجمه مقالهA cross-country study of marketing effectiveness in high-credence services(مطالعه بین کشوری اثربخشی بازاریابی در خدمات با اعتبار بالا)

ترجمه مقالهA cross-country study of marketing effectiveness in high-credence services(مطالعه بین کشوری اثربخشی بازاریابی در خدمات با اعتبار بالا)

مقاله با عنوان A cross-country study of marketing effectiveness in high-credence services را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله The importance of corporate brand identity in business management: An application to the UK banking sector(اهمیت هویت برند (نام تجاری) شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد در بخش بانکداری انگلستان)

ترجمه مقاله The importance of corporate brand identity in business management: An application to the UK banking sector(اهمیت هویت برند (نام تجاری) شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد در بخش بانکداری انگلستان)

مقاله با عنوان The importance of corporate brand identity in business management: An application to the UK banking sector را...

ترجمه مقاله Influences of two modes of intergenerational communication on brand equity(تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری)

ترجمه مقاله Influences of two modes of intergenerational communication on brand equity(تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری)

مقاله با عنوان Influences of two modes of intergenerational communication on brand equity را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله...

ترجمه مقاله How customers cope with service failure? A study of brand reputation and customer satisfaction(چگونه مشتریان با شکست خدمات کنار می آیند؟ مطالعه ای در مورد شهرت تجاری و رضایت مشتری)

ترجمه مقاله How customers cope with service failure? A study of brand reputation and customer satisfaction(چگونه مشتریان با شکست خدمات کنار می آیند؟ مطالعه ای در مورد شهرت تجاری و رضایت مشتری)

مقاله با عنوان How customers cope with service failure? A study of brand reputation and customer satisfaction را از اینجا...

ترجمه مقاله Marketing of Innovation in Business(بازاریابی نوآوری در کسب و کار)

ترجمه مقاله Marketing of Innovation in Business(بازاریابی نوآوری در کسب و کار)

مقاله با عنوان Marketing of Innovation in Business را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :بازاریابی نوآوری در...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+