بخش ترجمه مقالات مدیریت بازاریابی

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship (ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار: بررسی رابطه مندی زمینه ای)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship (ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار: بررسی رابطه مندی زمینه ای)

مقاله رایگان با عنوان Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship را “” از اینجا دانلود کنید“” عنوان...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Trademark dilution and its practical effect on purchase decision (رقیق سازی علامت تجاری و اثرات کاربردی آن بر روی تصمیم خرید)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Trademark dilution and its practical effect on purchase decision (رقیق سازی علامت تجاری و اثرات کاربردی آن بر روی تصمیم خرید)

مقاله رایگان با عنوان Trademark dilution and its practical effect on purchase decision را “” از اینجا دانلود کنید“” عنوان...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان The impacts of brand experiences on brand loyalty: mediators of brand love and trust (تاثیرات تجارب نام تجاری بر وفاداری به نام تجاری :عوامل واسطه و میانجی علاقه و اعتماد به نام تجاری)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان The impacts of brand experiences on brand loyalty: mediators of brand love and trust (تاثیرات تجارب نام تجاری بر وفاداری به نام تجاری :عوامل واسطه و میانجی علاقه و اعتماد به نام تجاری)

مقاله رایگان با عنوان The impacts of brand experiences on brand loyalty: mediators of brand love and trust را “”...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان  Effect of service recovery on customers’ perceived justice, satisfaction, and word-of-mouth intentions on online shopping websites (اثر بهبود خدمات بر حس عدالت، رضایت و قصد تبلیغات شفاهی مشتری بر سایت های خرید آنلاین)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Effect of service recovery on customers’ perceived justice, satisfaction, and word-of-mouth intentions on online shopping websites (اثر بهبود خدمات بر حس عدالت، رضایت و قصد تبلیغات شفاهی مشتری بر سایت های خرید آنلاین)

مقاله رایگان با عنوان Effect of service recovery on customers’ perceived justice, satisfaction, and word-of-mouth intentions on online shopping websites...

ترجمه مقاله رایگان با عنوانLooks good to me: How eye movements influence product evaluation (به نظرم خوب می آید: چگونه حرکات چشم بر ارزیابی محصول تاثیر می گذارد)

ترجمه مقاله رایگان با عنوانLooks good to me: How eye movements influence product evaluation (به نظرم خوب می آید: چگونه حرکات چشم بر ارزیابی محصول تاثیر می گذارد)

مقاله رایگان با عنوان Looks good to me: How eye movements influence product evaluation را “” از اینجا دانلود کنید“” عنوان...

ترجمه رایگان مقاله با عنوان Examining a psychological sense of brand community in elderly consumers(بررسی حس روانی برند در مصرف کنندگان بزرگسال)

ترجمه رایگان مقاله با عنوان Examining a psychological sense of brand community in elderly consumers(بررسی حس روانی برند در مصرف کنندگان بزرگسال)

مقاله رایگان با عنوان Examining a psychological sense of brand community in elderly consumers را “” از اینجا دانلود کنید“”...

ترجمه مقاله Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing(بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی)

ترجمه مقاله Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing(بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی)

مقاله با عنوان Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله Cause-related marketing of products with a negative externality(بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی)

ترجمه مقاله Cause-related marketing of products with a negative externality(بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی)

مقاله با عنوان Cause-related marketing of products with a negative externality را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship(فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد)

ترجمه مقاله Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship(فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد)

مقاله با عنوان Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Sources of retailer personality: Private brand perceptions(منابع شخصیت خرده فروش: برداشت های برند خصوصی)

ترجمه مقاله Sources of retailer personality: Private brand perceptions(منابع شخصیت خرده فروش: برداشت های برند خصوصی)

مقاله با عنوان Sources of retailer personality: Private brand perceptions را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :منابع...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+