بخش ترجمه مقالات مدیریت توریسم ( Tourism Management )

ترجمه مقاله  What Do We Know About Medical Tourism? A Review of the Literature With Discussion of Its Implications for the UK National Health Service as an Example of a Public Health Care System  (در مورد گردشگری پزشکی چه می دانید؟ مروری بر گزارشات مربوط به تشریح مفاهیم خدمات ملی تامین سلامت بریتانیا به عنوان یک مثالی از سیستم مراقبت بهداشتی عمومی)

ترجمه مقاله What Do We Know About Medical Tourism? A Review of the Literature With Discussion of Its Implications for the UK National Health Service as an Example of a Public Health Care System (در مورد گردشگری پزشکی چه می دانید؟ مروری بر گزارشات مربوط به تشریح مفاهیم خدمات ملی تامین سلامت بریتانیا به عنوان یک مثالی از سیستم مراقبت بهداشتی عمومی)

مقاله با عنوان:What Do We Know About Medical Tourism? A Review of the Literature With Discussion of Its Implications for...