بخش ترجمه مقالات منابع انسانی

(بررسی جامع شناخت کنش انسان با یابنده ی نقطه ی مورد علاقه ی فضایی-زمانی (STIP))

(بررسی جامع شناخت کنش انسان با یابنده ی نقطه ی مورد علاقه ی فضایی-زمانی (STIP))

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی جامع شناخت کنش انسان با یابنده ی نقطه ی مورد علاقه ی فضایی-زمانی (STIP) دانلود...

(ویژگی های ضروری برای کنترل استراتژیک)

(ویژگی های ضروری برای کنترل استراتژیک)

ترجمه مقاله با عنوان : ویژگی های ضروری برای کنترل استراتژیک دانلود ترجمه مقاله : Performance appraisal: essential characteristics for...

The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance(اثر واسطه ای اقدامات استراتژیک منابع انسانی روی مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت)

The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance(اثر واسطه ای اقدامات استراتژیک منابع انسانی روی مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت)

عنوان مقاله: The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance از اینجا دانلود کنید عنوان...