بخش ترجمه مقالات مهندسى نفت

ترجمه مقاله Marine oil spill risk mapping for accidental pollution and its application in a coastal city(ریسک نقشه برداری از نشت نفت از کانتینرها برای ایجاد آلودگی اتفاقی و استفاده از آن در یک شهر ساحلی)

ترجمه مقاله Marine oil spill risk mapping for accidental pollution and its application in a coastal city(ریسک نقشه برداری از نشت نفت از کانتینرها برای ایجاد آلودگی اتفاقی و استفاده از آن در یک شهر ساحلی)

مقاله با عنوان: Marine oil spill risk mapping for accidental pollution and its application in a coastal cityاز اينجا دانلود...

ترجمه مقالهRecovery Mechanisms in Fractured Reservoirs and Field Performance (مکانیزم های بازیابی در مخازن شکاف دار و بهره وری میدانی)

ترجمه مقالهRecovery Mechanisms in Fractured Reservoirs and Field Performance (مکانیزم های بازیابی در مخازن شکاف دار و بهره وری میدانی)

مقاله با عنوان: Recovery Mechanisms in Fractured Reservoirs and Field Performanceاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مکانیزم های بازیابی...

ترجمه مقالهA New Model for Determining the Radius of Mud Loss during Drilling Operation in a Radial Fractured Network (یک مدل جدید برای تعیین شعاع هرزروی گل حفاری در طول عملیات در یک شکاف شبکه شعاعی)

ترجمه مقالهA New Model for Determining the Radius of Mud Loss during Drilling Operation in a Radial Fractured Network (یک مدل جدید برای تعیین شعاع هرزروی گل حفاری در طول عملیات در یک شکاف شبکه شعاعی)

مقاله با عنوان:A New Model for Determining the Radius of Mud Loss during Drilling Operation in a Radial Fractured Network...

ترجمه مقاله OPEC and non-OPEC oil production and the global economy(تولید نفت اوپک و غیر اوپک و اقتصاد جهانی)

ترجمه مقاله OPEC and non-OPEC oil production and the global economy(تولید نفت اوپک و غیر اوپک و اقتصاد جهانی)

مقاله با عنوان:OPEC and non-OPEC oil production and the global economy از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تولید نفت...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+