بخش ترجمه مقالات مهندسی صنایع

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی صنایع (دانلود مقاله مدیریت سیستم و بهره وری؛دانلود مقاله آینده پژوهی؛ دانلود مقاله بهینه سازی سیستم ها؛ دانلود مقاله سیستم های سلامت ؛ دانلود مقاله سیستم های مالی؛ دانلود مقاله لجستیک و زنجیره تأمین ؛ دانلود مقاله مدیریت پروژه؛ دانلود مقاله مدل سازی سیستم های کلان؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت نوآوری و فناوری؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت سیستم و بهره وری؛ دانلود مقاله با ترجمه آینده پژوهی؛ دانلود مقاله با ترجمه بهینه سازی سیستم ها؛ دانلود مقاله با ترجمه سیستم های سلامت؛ دانلود مقاله با ترجمه سیستم های مالی؛ دانلود مقاله با ترجمه لجستیک و زنجیره تأمین؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت پروژه؛ دانلود مقاله با ترجمه مدل سازی سیستم های کلان؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت نوآوری و فناوری)را دانلود کنید.

A Thermal-Aware Routing Algorithm for Partially Connected 3D NoCs (بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی  اگاه از گرما  برای۳D NOCS   با  اتصال جزئی)

A Thermal-Aware Routing Algorithm for Partially Connected 3D NoCs (بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی اگاه از گرما برای۳D NOCS با اتصال جزئی)

ترجمه مقاله با عنوان : بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی اگاه از گرما برای۳D NOCS با اتصال جزئی دانلود ترجمه...

Materials Science & Engineering A (رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک)

Materials Science & Engineering A (رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک)

ترجمه مقاله با عنوان : رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک دانلود ترجمه مقاله :...

Design and development of logistics workflow systems for demand management with RFID (طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با شناسایی فرکانس رادیویی)

Design and development of logistics workflow systems for demand management with RFID (طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با شناسایی فرکانس رادیویی)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با شناسایی فرکانس رادیویی دانلود...

Nonlocal Elasticity Theory for Radial Vibration of Nanoscale Spherical Shells (تئوری الاستیکی غیر محلی برای لرزش شعاعی پوسته های کروی نانو )

Nonlocal Elasticity Theory for Radial Vibration of Nanoscale Spherical Shells (تئوری الاستیکی غیر محلی برای لرزش شعاعی پوسته های کروی نانو )

ترجمه مقاله با عنوان : تئوری الاستیکی غیر محلی برای لرزش شعاعی پوسته های کروی نانو دانلود ترجمه مقاله :...

Fabrication of DLC films by pulsed ion beam ablation in a dense plasma focus device (ساخت پوسته های DLC توسط ابلیشن پرتوهای یونی ضربه در دستگاه پلاسمای کانونی متراکم)

Fabrication of DLC films by pulsed ion beam ablation in a dense plasma focus device (ساخت پوسته های DLC توسط ابلیشن پرتوهای یونی ضربه در دستگاه پلاسمای کانونی متراکم)

ترجمه مقاله با عنوان : ساخت پوسته های DLC توسط ابلیشن پرتوهای یونی ضربه در دستگاه پلاسمای کانونی متراکم دانلود ترجمه...

An inventory location routing model with environmental considerations (یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی)

An inventory location routing model with environmental considerations (یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی)

ترجمه مقاله با عنوان : یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی دانلود ترجمه مقاله : An inventory location...

Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS(راه حلی توافقی با روش های MCDM: یک تحلیل مقایسه ای از روش های TOPSIS و VIKOR)

Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS(راه حلی توافقی با روش های MCDM: یک تحلیل مقایسه ای از روش های TOPSIS و VIKOR)

ترجمه مقاله با عنوان :  راه حلی توافقی با روش های MCDM: یک تحلیل مقایسه ای از روش های TOPSIS...

A DEA/Goal Programming Model for Incineration Plants Performance in the UK (یک مدل برنامه ریزی DEA/Goal برای عملکرد کوره های زباله سوزی در انگلیس)

A DEA/Goal Programming Model for Incineration Plants Performance in the UK (یک مدل برنامه ریزی DEA/Goal برای عملکرد کوره های زباله سوزی در انگلیس)

ترجمه مقاله با عنوان :  یک مدل برنامه ریزی DEA/Goal برای عملکرد کوره های زباله سوزی در انگلیس دانلود ترجمه...

The Roles of Big Data in the Decision-Support Process: An Empirical Investigation(نقش داده های بزرگ در فرایند پشتیبانی تصمیم گیری : بررسی تجربی)

The Roles of Big Data in the Decision-Support Process: An Empirical Investigation(نقش داده های بزرگ در فرایند پشتیبانی تصمیم گیری : بررسی تجربی)

ترجمه مقاله با عنوان :  نقش داده های بزرگ در فرایند پشتیبانی تصمیم گیری : بررسی تجربی دانلود ترجمه مقاله...

Decision support for risk management in mining industry(پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بحران در صنعت معدن)

Decision support for risk management in mining industry(پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بحران در صنعت معدن)

ترجمه مقاله با عنوان :  پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بحران در صنعت معدن دانلود ترجمه مقاله : Decision support...