بخش ترجمه مقالات مهندسی صنایع

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی صنایع (دانلود مقاله مدیریت سیستم و بهره وری؛دانلود مقاله آینده پژوهی؛ دانلود مقاله بهینه سازی سیستم ها؛ دانلود مقاله سیستم های سلامت ؛ دانلود مقاله سیستم های مالی؛ دانلود مقاله لجستیک و زنجیره تأمین ؛ دانلود مقاله مدیریت پروژه؛ دانلود مقاله مدل سازی سیستم های کلان؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت نوآوری و فناوری؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت سیستم و بهره وری؛ دانلود مقاله با ترجمه آینده پژوهی؛ دانلود مقاله با ترجمه بهینه سازی سیستم ها؛ دانلود مقاله با ترجمه سیستم های سلامت؛ دانلود مقاله با ترجمه سیستم های مالی؛ دانلود مقاله با ترجمه لجستیک و زنجیره تأمین؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت پروژه؛ دانلود مقاله با ترجمه مدل سازی سیستم های کلان؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت نوآوری و فناوری)را دانلود کنید.

ترجمه مقاله Higher education in industrial engineering in Peru: towards a new model based on skills(آموزش عالی در رشته مهندسی صنایع در کشور پرو: در جهت یک مدل جدید بر مبنای مهارت‌ها)

ترجمه مقاله Higher education in industrial engineering in Peru: towards a new model based on skills(آموزش عالی در رشته مهندسی صنایع در کشور پرو: در جهت یک مدل جدید بر مبنای مهارت‌ها)

مقاله با عنوان Higher education in industrial engineering in Peru: towards a new model based on skills را از اینجا...

ترجمه مقاله Professional Development – Between Reengineering and Continuous Improvement(توسعه حرفه ای  – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم)

ترجمه مقاله Professional Development – Between Reengineering and Continuous Improvement(توسعه حرفه ای – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم)

مقاله با عنوان Professional Development – Between Reengineering and Continuous Improvement را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Business Processes Improvement on Maintenance Management: a case study(بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری: یک مطالعه موردی)

ترجمه مقاله Business Processes Improvement on Maintenance Management: a case study(بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری: یک مطالعه موردی)

مقاله با عنوان Business Processes Improvement on Maintenance Management: a case study را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله Introducing a Framework for Optimal Contractor Selection Using Analytical Hierarchy Process (AHP)( معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP)

ترجمه مقاله Introducing a Framework for Optimal Contractor Selection Using Analytical Hierarchy Process (AHP)( معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP)

مقاله با عنوان Introducing a Framework for Optimal Contractor Selection Using Analytical Hierarchy Process (AHP) را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله Applying decision-making techniques to Civil Engineering Projects( اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران)

ترجمه مقاله Applying decision-making techniques to Civil Engineering Projects( اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران)

مقاله با عنوان Applying decision-making techniques to Civil Engineering Projects را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :اعمال...

ترجمه مقاله Foreign direct investment and international trade in BIMSTEC: panel causality analysis(سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC: تجزیه و تحلیل روابط پانل)

ترجمه مقاله Foreign direct investment and international trade in BIMSTEC: panel causality analysis(سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC: تجزیه و تحلیل روابط پانل)

مقاله با عنوان Foreign direct investment and international trade in BIMSTEC: panel causality analysis را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review(مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی:  یک بررسی)

ترجمه مقاله Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review(مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی: یک بررسی)

مقاله با عنوان Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs(مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند)

ترجمه مقاله Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs(مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند)

مقاله با عنوان Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :مدیریت...

ترجمه مقاله Integration of Constructability and Project Risk Management(ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه)

ترجمه مقاله Integration of Constructability and Project Risk Management(ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه)

مقاله با عنوان Integration of Constructability and Project Risk Management را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی : ادغام...

ترجمه مقاله An Approach for the Integration of Anticipative Maintenance Strategies within a Production Planning and Control Model(یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید)

ترجمه مقاله An Approach for the Integration of Anticipative Maintenance Strategies within a Production Planning and Control Model(یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید)

مقاله با عنوان An Approach for the Integration of Anticipative Maintenance Strategies within a Production Planning and Control Model را...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+