بخش ترجمه مقالات مهندسی عمران

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی عمران(دانلود مقاله مدیریت ساخت؛ دانلود مقاله سازه؛ دانلود مقاله زلزله ؛ دانلود مقاله خاک و پی ؛ دانلود مقاله ژئوتکنیک ؛ دانلود مقاله حمل و نقل ؛ دانلود مقاله راه و ترابری ؛ دانلود مقاله سازه های دریایی ؛ دانلود مقاله آب و سازه هیدرولیکی ؛ دانلود مقاله محیط زیست ؛ دانلود مقاله مدیریت منابع آب ؛ دانلود مقاله خطوط راه آهن ؛ دانلود مقاله پدافند غیر عامل ؛ دانلود ترجمه مقاله مدیریت ساخت ؛ دانلود ترجمه مقاله سازه ؛ دانلود ترجمه مقاله زلزله ؛ دانلود ترجمه مقاله خاک و پی ؛ دانلود ترجمه مقاله ژئوتکنیک ؛ دانلود ترجمه مقاله حمل و نقل ؛ دانلود ترجمه مقاله راه و ترابری ؛ دانلود ترجمه مقاله سازه های دریایی ؛ دانلود ترجمه مقاله آب و سازه هیدرولیکی ؛ دانلود ترجمه مقاله محیط زیست ؛ دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع آب؛ دانلود ترجمه مقاله خطوط راه آهن ؛ دانلود ترجمه مقاله پدافند غیر عامل)را دانلود کنید.

 

ترجمه مقالهVertical Subway, Namely, an Internal Transport System in 1200 m Tall Building  (متروی عمودی یعنی یک سیستم حمل و نقل درونی در آسمانخراش 1200 متری)

ترجمه مقالهVertical Subway, Namely, an Internal Transport System in 1200 m Tall Building (متروی عمودی یعنی یک سیستم حمل و نقل درونی در آسمانخراش 1200 متری)

مقاله با عنوان:Vertical Subway, Namely, an Internal Transport System in 1200 m Tall Building از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقالهDynamic response of a reinforced concrete slab subjected to air blast load (پاسخ دینامیکی یک دال بتنی مسلح تحت بار انفجار هوا)

ترجمه مقالهDynamic response of a reinforced concrete slab subjected to air blast load (پاسخ دینامیکی یک دال بتنی مسلح تحت بار انفجار هوا)

مقاله با عنوان: Dynamic response of a reinforced concrete slab subjected to air blast loadاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders(استفاده از روش بهره وری جمعی-DEA در منقصات تدارکات عمومی)

ترجمه مقاله Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders(استفاده از روش بهره وری جمعی-DEA در منقصات تدارکات عمومی)

مقاله با عنوان: Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tendersاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:استفاده از...

ترجمه مقالهExperimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting ( ارزیابی تجربی و آزمایش آسیب پذیری تونل های بخش بخش شهری مطرح شده برای گسل سطحی نرمال)

ترجمه مقالهExperimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting ( ارزیابی تجربی و آزمایش آسیب پذیری تونل های بخش بخش شهری مطرح شده برای گسل سطحی نرمال)

مقاله با عنوان:Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Structural Design of Double Skin Facades as Damping Devices for Tall Buildings (طرح ساختاری نماهای دوپوسته به عنوان وسایل تعدیل برای ساختمان های مرتفع)

ترجمه مقاله Structural Design of Double Skin Facades as Damping Devices for Tall Buildings (طرح ساختاری نماهای دوپوسته به عنوان وسایل تعدیل برای ساختمان های مرتفع)

عنوان مقاله: Structural Design of Double Skin Facades as Damping Devices for Tall Buildings از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله...

ترجمه مقاله با عنوان Dynamical failure index of single layer Keiwitt latticed shell structures (شاخص شکست دینامیکی یک لایه کیویت از سازه های پوسته ای مشبک)

ترجمه مقاله با عنوان Dynamical failure index of single layer Keiwitt latticed shell structures (شاخص شکست دینامیکی یک لایه کیویت از سازه های پوسته ای مشبک)

ترجمه مقاله با عنوان :  شاخص شکست دینامیکی یک لایه کیویت از سازه های پوسته ای مشبک دانلود ترجمه مقاله...

ترجمه مقاله با عنوان Blast Induced Ground Shock Effects on Pile Foundations(اثرات لرزش ناشی از انفجار زمین بر روی پی های شمعی)

ترجمه مقاله با عنوان Blast Induced Ground Shock Effects on Pile Foundations(اثرات لرزش ناشی از انفجار زمین بر روی پی های شمعی)

ترجمه مقاله با عنوان : اثرات لرزش ناشی از انفجار زمین بر روی پی های شمعی دانلود ترجمه مقاله : Blast...

دانلود ترجمه مقاله Crack width for thick offshore plates(دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی ; مجله IOP)

دانلود ترجمه مقاله Crack width for thick offshore plates(دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی ; مجله IOP)

عنوان مقاله : دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی ; مجله IOP عنوان انگلیسی : Crack...

دانلود ترجمه مقاله MODELING AND ANALYSIS OF AGING BEHAVIOR OF CONCRETE STRUCTURES IN NUCLEAR POWER PLANTS(دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیرو گاه هسته ای)

دانلود ترجمه مقاله MODELING AND ANALYSIS OF AGING BEHAVIOR OF CONCRETE STRUCTURES IN NUCLEAR POWER PLANTS(دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیرو گاه هسته ای)

عنوان مقاله : دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیرو گاه هسته ای عنوان...

ترجمه مقاله A Thermal-Aware Routing Algorithm for Partially Connected 3D NoCs (بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی  اگاه از گرما  برای۳D NOCS   با  اتصال جزئی)

ترجمه مقاله A Thermal-Aware Routing Algorithm for Partially Connected 3D NoCs (بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی اگاه از گرما برای۳D NOCS با اتصال جزئی)

ترجمه مقاله با عنوان : بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی اگاه از گرما برای۳D NOCS با اتصال جزئی دانلود ترجمه...