بخش ترجمه مقالات مهندسی عمران

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی عمران(دانلود مقاله مدیریت ساخت؛ دانلود مقاله سازه؛ دانلود مقاله زلزله ؛ دانلود مقاله خاک و پی ؛ دانلود مقاله ژئوتکنیک ؛ دانلود مقاله حمل و نقل ؛ دانلود مقاله راه و ترابری ؛ دانلود مقاله سازه های دریایی ؛ دانلود مقاله آب و سازه هیدرولیکی ؛ دانلود مقاله محیط زیست ؛ دانلود مقاله مدیریت منابع آب ؛ دانلود مقاله خطوط راه آهن ؛ دانلود مقاله پدافند غیر عامل ؛ دانلود ترجمه مقاله مدیریت ساخت ؛ دانلود ترجمه مقاله سازه ؛ دانلود ترجمه مقاله زلزله ؛ دانلود ترجمه مقاله خاک و پی ؛ دانلود ترجمه مقاله ژئوتکنیک ؛ دانلود ترجمه مقاله حمل و نقل ؛ دانلود ترجمه مقاله راه و ترابری ؛ دانلود ترجمه مقاله سازه های دریایی ؛ دانلود ترجمه مقاله آب و سازه هیدرولیکی ؛ دانلود ترجمه مقاله محیط زیست ؛ دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع آب؛ دانلود ترجمه مقاله خطوط راه آهن ؛ دانلود ترجمه مقاله پدافند غیر عامل)را دانلود کنید.

 

ترجمه مقالهApplication of ACM Brace Retrofitting Countermeasure to Steel Structure (بکارگیری اقدام متقابل بهبودسازی بست ACM در سازه فولادی)

ترجمه مقالهApplication of ACM Brace Retrofitting Countermeasure to Steel Structure (بکارگیری اقدام متقابل بهبودسازی بست ACM در سازه فولادی)

مقاله با عنوان: Application of ACM Brace Retrofitting Countermeasure to Steel Structure از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بکارگیری...

ترجمه مقالهApplication of UASB Reactor in Industrial Wastewater Treatment(كاربرد راكتور UASB در بهسازي فاضلاب صنعتي)

ترجمه مقالهApplication of UASB Reactor in Industrial Wastewater Treatment(كاربرد راكتور UASB در بهسازي فاضلاب صنعتي)

مقاله با عنوان:Application of UASB Reactor in Industrial Wastewater Treatment از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:كاربرد راكتور UASB...

ترجمه مقالهSeismic uplift capacity of shallow horizontal strip anchor under oblique load using pseudo-dynamic approach (ظرفیت بالا بریِ لرزه ای برای لنگرگاه افقی کم عمق در شرایط بارگذاری مورب با استفاده از روش Pseudo-dynamic)

ترجمه مقالهSeismic uplift capacity of shallow horizontal strip anchor under oblique load using pseudo-dynamic approach (ظرفیت بالا بریِ لرزه ای برای لنگرگاه افقی کم عمق در شرایط بارگذاری مورب با استفاده از روش Pseudo-dynamic)

مقاله با عنوان:Seismic uplift capacity of shallow horizontal strip anchor under oblique load using pseudo-dynamic approach از اينجا دانلود كنيد...

ترجمه مقالهThe influence of pore pressure gradients in soil classification during piezocone penetration test (تاثیر گرادیان های فشار منفذ در طبقه بندی خاک در طول آزمایش نفوذ پیزو مخروطی)

ترجمه مقالهThe influence of pore pressure gradients in soil classification during piezocone penetration test (تاثیر گرادیان های فشار منفذ در طبقه بندی خاک در طول آزمایش نفوذ پیزو مخروطی)

مقاله با عنوان:The influence of pore pressure gradients in soil classification during piezocone penetration test از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Numerical modelling of soil nails in loose fill slope under surcharge loading(مدلسازی عددی جداره‌های مهاربندی‌شده توسط نیلینگ در ترانشه خاکریز سست تحت سربار )

ترجمه مقاله Numerical modelling of soil nails in loose fill slope under surcharge loading(مدلسازی عددی جداره‌های مهاربندی‌شده توسط نیلینگ در ترانشه خاکریز سست تحت سربار )

مقاله با عنوان: Numerical modelling of soil nails in loose fill slope under surcharge loadingاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Performance of a deep excavation in soft clay(عملکرد یک حفاری عمیق در خاک رس نرم)

ترجمه مقاله Performance of a deep excavation in soft clay(عملکرد یک حفاری عمیق در خاک رس نرم)

مقاله با عنوان:Performance of a deep excavation in soft clay از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:عملکرد یک حفاری...

ترجمه مقالهLaboratory evaluation of the behavior of a geotextile reinforced clay (بررسی آزمایشگاهی رفتار خاک رس تقویت شده با ژئوتکستایل)

ترجمه مقالهLaboratory evaluation of the behavior of a geotextile reinforced clay (بررسی آزمایشگاهی رفتار خاک رس تقویت شده با ژئوتکستایل)

مقاله با عنوان:Laboratory evaluation of the behavior of a geotextile reinforced clay از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بررسی...

ترجمه مقالهDesign and Construction of Deep Foundation Systems and Retaining Structures in Urban Areas in Difficult Soil and Groundwater Conditions(طراحی و ساخت سیستم های شالوده عمیق و سازه های حائل (نگهبان) در مناطق شهری در شرایط سختی خاک ها و آب های زیرزمینی)

ترجمه مقالهDesign and Construction of Deep Foundation Systems and Retaining Structures in Urban Areas in Difficult Soil and Groundwater Conditions(طراحی و ساخت سیستم های شالوده عمیق و سازه های حائل (نگهبان) در مناطق شهری در شرایط سختی خاک ها و آب های زیرزمینی)

مقاله با عنوان: Design and Construction of Deep Foundation Systems and Retaining Structures in Urban Areas in Difficult Soil and...

ترجمه مقالهApplication of bi-directional static loading test to deep foundations (کاربرد آزمایش بارگذاری استاتیک دو جهتی به منظور پی سازی در عمق)

ترجمه مقالهApplication of bi-directional static loading test to deep foundations (کاربرد آزمایش بارگذاری استاتیک دو جهتی به منظور پی سازی در عمق)

مقاله با عنوان:Application of bi-directional static loading test to deep foundations از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:کاربرد آزمایش...

ترجمه مقالهSteel plate shear wall with tension-bracing for seismic rehabilitation of steel frames( دیوار برشی صفحه فولادی با مهاربند کششی برای بهسازی لرزه ای قاب های فولادی)

ترجمه مقالهSteel plate shear wall with tension-bracing for seismic rehabilitation of steel frames( دیوار برشی صفحه فولادی با مهاربند کششی برای بهسازی لرزه ای قاب های فولادی)

مقاله با عنوان:Steel plate shear wall with tension-bracing for seismic rehabilitation of steel frames از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...