بخش ترجمه مقالات مهندسی نرم افزار

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با مهندسی نرم افزار را دانلود کنید. ترجمه های مقالات مهندسی نرم افزار با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.
تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

دانلود ترجمه رایگان مقاله A Hybrid Recommendation Model for Web Navigation

دانلود ترجمه رایگان مقاله A Hybrid Recommendation Model for Web Navigation

اصل مقاله با عنوان A Hybrid Recommendation Model for Web Navigation  را از اینجا دانلود کنید.   پشتیبانی : دارد. در...

دانلود رایگان ترجمه مقاله Prediction of User’s Web-Browsing Behavior:  Application of Markov Model

دانلود رایگان ترجمه مقاله Prediction of User’s Web-Browsing Behavior: Application of Markov Model

فایل ورد را می توانید از دکمه سبز رنگ سمت چپ دانلود کنید. پيش بيني رفتار جستجو در وب توسط...

A Thermal-Aware Routing Algorithm for Partially Connected 3D NoCs (بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی  اگاه از گرما  برای۳D NOCS   با  اتصال جزئی)

A Thermal-Aware Routing Algorithm for Partially Connected 3D NoCs (بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی اگاه از گرما برای۳D NOCS با اتصال جزئی)

ترجمه مقاله با عنوان : بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی اگاه از گرما برای۳D NOCS با اتصال جزئی دانلود ترجمه...

Sensing, Compression, and Recovery for WSNs: Sparse Signal Modeling and Monitoring Framework(حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی)

Sensing, Compression, and Recovery for WSNs: Sparse Signal Modeling and Monitoring Framework(حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی)

ترجمه مقاله با عنوان : حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی دانلود...

Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgrids (تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC)

Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgrids (تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC)

ترجمه مقاله با عنوان : تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC دانلود ترجمه مقاله :  Transient Stability Guarantees...

On the Value of Quality of Service Attributes for Detecting Bad Design Practices(ارزش کیفیت ویژگی‌های سرویس برای تشخیص روش‌های طراحی بد)

On the Value of Quality of Service Attributes for Detecting Bad Design Practices(ارزش کیفیت ویژگی‌های سرویس برای تشخیص روش‌های طراحی بد)

ترجمه مقاله با عنوان : ارزش کیفیت ویژگی‌های سرویس برای تشخیص روش‌های طراحی بد دانلود ترجمه مقاله : On the Value of...

Cybersecurity and Privacy Solutions in Smart Cities (امنیت سایبری و راهکار های حریمی در شهر های هوشمند)

Cybersecurity and Privacy Solutions in Smart Cities (امنیت سایبری و راهکار های حریمی در شهر های هوشمند)

ترجمه مقاله با عنوان : امنیت سایبری و راهکار های حریمی در شهر های هوشمند دانلود ترجمه مقاله : Cybersecurity and...

IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization (اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره)

IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization (اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره)

ترجمه مقاله با عنوان : اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و...

Resolution Recommendation for Event Tickets in Service Management (توصیه تصمیم گیری برای ایونت تیکت (event ticket) در مدیریت خدمات)

Resolution Recommendation for Event Tickets in Service Management (توصیه تصمیم گیری برای ایونت تیکت (event ticket) در مدیریت خدمات)

ترجمه مقاله با عنوان : توصیه تصمیم گیری برای ایونت تیکت (event ticket) در مدیریت خدمات دانلود ترجمه مقاله :...

Chaotic ant swarm approach for data clustering (راهکار ازدحام مورچه بی نظم برای خوشه بندی داده ها)

Chaotic ant swarm approach for data clustering (راهکار ازدحام مورچه بی نظم برای خوشه بندی داده ها)

ترجمه مقاله با عنوان : راهکار ازدحام مورچه بی نظم برای خوشه بندی داده ها دانلود ترجمه مقاله :Chaotic ant swarm...