بخش ترجمه مقالات هوش مصنوعی

ترجمه مقاله  Distributed e-Health System with Smart Self-care Units  (سیستم سلامت الکترونیکی توزیع شده با واحدهای هوشمند خود مراقبتی)

ترجمه مقاله Distributed e-Health System with Smart Self-care Units (سیستم سلامت الکترونیکی توزیع شده با واحدهای هوشمند خود مراقبتی)

مقاله با عنوان:Distributed e-Health System with Smart Self-care Units از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیستم سلامت الکترونیکی توزیع...

ترجمه مقاله  Role of Knowledge Engineering in the Development of a Hybrid Knowledge Based Medical Information System for Atrial Fibrillation  (نقش مهندسی دانش در توسعه سیستم ترکیبی اطلاعات پزشکی مبتنی بر دانش برای فیبریلاسیون دهلیزی )

ترجمه مقاله Role of Knowledge Engineering in the Development of a Hybrid Knowledge Based Medical Information System for Atrial Fibrillation (نقش مهندسی دانش در توسعه سیستم ترکیبی اطلاعات پزشکی مبتنی بر دانش برای فیبریلاسیون دهلیزی )

مقاله با عنوان:Role of Knowledge Engineering in the Development of a Hybrid Knowledge Based Medical Information System for Atrial Fibrillation...

ترجمه مقاله A new method to remove random-valued impulse noise in images (روشی جدید برای حذف نویز ضربه ای با مقادیر تصادفی (نویز فلفل نمک با مقدار تصادفی) در تصاویر)

ترجمه مقاله A new method to remove random-valued impulse noise in images (روشی جدید برای حذف نویز ضربه ای با مقادیر تصادفی (نویز فلفل نمک با مقدار تصادفی) در تصاویر)

مقاله با عنوان: A new method to remove random-valued impulse noise in images اصل مقاله را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله An Overview of Template Matching Technique in Image Processing(نظری اجمالی بر روند هماهنگ کردن تکنیکها در فرایند تصویر سازی)

دانلود ترجمه مقاله An Overview of Template Matching Technique in Image Processing(نظری اجمالی بر روند هماهنگ کردن تکنیکها در فرایند تصویر سازی)

عنوان مقاله : An Overview of Template Matching Technique in Image Processing از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله به فارسی: نظری اجمالی...

ترجمه مقاله Automated 2D detection of construction equipment and workers from site video streams using histograms of oriented gradients and colors (آشکار سازی خودکار ۲D (دو بعدی) تجهیزات و کارگران ساختمانی از جریان های ویدئوی مکان  با استفاده از هیستوگرامهای شیب های جهت دار و رنگها)

ترجمه مقاله Automated 2D detection of construction equipment and workers from site video streams using histograms of oriented gradients and colors (آشکار سازی خودکار ۲D (دو بعدی) تجهیزات و کارگران ساختمانی از جریان های ویدئوی مکان با استفاده از هیستوگرامهای شیب های جهت دار و رنگها)

عنوان مقاله :Automated 2D detection of construction equipment and workers from site video streams using histograms of oriented gradients and...

ترجمه مقاله با عنوان  Quantile autoregression neural network model with applications to evaluating value at riskمدل شبکه‌ عصبی رگرسیون خودکار چندک با کاربردهایی در ارزیابی ارزش در ریسک

ترجمه مقاله با عنوان Quantile autoregression neural network model with applications to evaluating value at riskمدل شبکه‌ عصبی رگرسیون خودکار چندک با کاربردهایی در ارزیابی ارزش در ریسک

مقاله با عنوان:  Quantile autoregression neural network model with applications to evaluating value at risk از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Game theoretic path selection to support security in device-to-device communications (انتخاب مسیر تئوری بازی به منظور پشتیبانی امنیت در ارتباط دستگاه به دستگاه D2D)

ترجمه مقاله Game theoretic path selection to support security in device-to-device communications (انتخاب مسیر تئوری بازی به منظور پشتیبانی امنیت در ارتباط دستگاه به دستگاه D2D)

ترجمه مقاله با عنوان : انتخاب مسیر تئوری بازی به منظور پشتیبانی امنیت در ارتباط دستگاه به دستگاه D2D دانلود ترجمه...

ترجمه مقاله Automated web usage data mining and recommendation system using K-Nearest Neighbor (KNN) classification method (داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندی K نزدیک ترین همسایه (KNN)

ترجمه مقاله Automated web usage data mining and recommendation system using K-Nearest Neighbor (KNN) classification method (داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندی K نزدیک ترین همسایه (KNN)

ترجمه مقاله با عنوان : داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندی...

ترجمه مقاله Towards a Cloud Manufacturing systems modeling methodology(متدولوژی مدل‌سازی سیستم‌های ساخت مبتنی ابر)

ترجمه مقاله Towards a Cloud Manufacturing systems modeling methodology(متدولوژی مدل‌سازی سیستم‌های ساخت مبتنی ابر)

ترجمه مقاله با عنوان : متدولوژی مدل‌سازی سیستم‌های ساخت مبتنی ابر دانلود ترجمه مقاله : Towards a Cloud Manufacturing systems modeling...

ترجمه مقاله A Review on Facial Expression Recognition: Feature Extraction and Classification(مروری بر روش‌های تشخیص حالت چهره: استخراج ویژگی و دسته‌بندی)

ترجمه مقاله A Review on Facial Expression Recognition: Feature Extraction and Classification(مروری بر روش‌های تشخیص حالت چهره: استخراج ویژگی و دسته‌بندی)

ترجمه مقاله با عنوان : مروری بر روش‌های تشخیص حالت چهره: استخراج ویژگی و دسته‌بندی دانلود ترجمه مقاله : A Review...