بخش ترجمه مقالات پرستاری

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته پرستاری(مقالات اپیدمیولوژی؛ مقالات آموزش بهداشت؛ مقالات آمار زیستی؛ مقالات رشته پرستاری؛ مقالات پرستاری سالمندی؛ مقالات پرستاری بالغین؛ مقالات پرستاری کودکان؛ مقالات پرستاری اورژانس؛ مقالات پرستاری نظامی؛ مقالات پرستاری مراقبت‌های ویژه؛ مقالات پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان؛ مقالات روانپرستاری؛ مقالات رفاه اجتماعی ؛ مقالات علوم تشریحی؛مقالات علوم تغذیه؛ مقالات علوم بهداشتی در تغذیه؛ مقالات فیزیولوژی؛ مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی؛ مقالات مدارک پزشکی؛ مقالات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ مقالات مدیریت توانبخشی؛ مقالات اقتصاد بهداشت (مقالات توسعه بهداشت و درمان ؛ مقالات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بهداشت و درمان) – مقالات نانوتکنولوژی پزشکی -مقالات آموزش پزشکی ؛ مقالات پرستاری مراقبت‌های ویژه؛ مقالات زیست فناوری پزشکی؛ مقالات ارگونومی ؛ مقالات انفورماتیک پزشکی ؛ مقالات پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان؛ مقالات رشته آموزش پزشکی و پزشکی را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته پرستاری با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Interprofessional education in primary care for the elderly :  a pilot study (تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی)

Interprofessional education in primary care for the elderly : a pilot study (تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی)

ترجمه مقاله با عنوان : تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی دانلود ترجمه مقاله : Interprofessional...

A Markovian queueing model for ambulance offload delays (مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس)

A Markovian queueing model for ambulance offload delays (مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس)

ترجمه مقاله با عنوان : مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس دانلود ترجمه مقاله : A Markovian queueing model...

Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History (یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری: یک تاریخچه یادگیری)

Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History (یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری: یک تاریخچه یادگیری)

ترجمه مقاله با عنوان : یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری: یک تاریخچه یادگیری دانلود ترجمه مقاله :  Organizational Learning in a...

Synthesis of PVA-CAP-based biomaterial in situ dispersed with Cu nanoparticles and carbon micro-nanofibers for antibiotic drug delivery applications(ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو فیبرهای کربن برای برنامه تحویل داروهای آنتی بیوتیک.)

Synthesis of PVA-CAP-based biomaterial in situ dispersed with Cu nanoparticles and carbon micro-nanofibers for antibiotic drug delivery applications(ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو فیبرهای کربن برای برنامه تحویل داروهای آنتی بیوتیک.)

ترجمه مقاله با عنوان : ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو...

The Dysport pivotal trial in pediatric lower limb PLL spasticity (آزمایش DYSPORT برای درمان اسپاسم اندام تحتانی اطفال PLL)

The Dysport pivotal trial in pediatric lower limb PLL spasticity (آزمایش DYSPORT برای درمان اسپاسم اندام تحتانی اطفال PLL)

ترجمه مقاله با عنوان : آزمایش DYSPORT برای درمان اسپاسم اندام تحتانی اطفال PLL دانلود ترجمه مقاله : The Dysport...

Study for Assessing the Advancement of Imaging Techniques in Chest Radiographic Images (مطالعه برای ارزیابی پیشرفت تکنیک‌های تصویربرداری در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه)

Study for Assessing the Advancement of Imaging Techniques in Chest Radiographic Images (مطالعه برای ارزیابی پیشرفت تکنیک‌های تصویربرداری در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه)

ترجمه مقاله با عنوان : مطالعه برای ارزیابی پیشرفت تکنیک‌های تصویربرداری در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه دانلود ترجمه مقاله : Study...

Physiology of Airway Smooth Muscle Contraction: An Overview(فیزیولوژی انقباض ماهیچه های صاف راه هوایی: نمای کلی)

Physiology of Airway Smooth Muscle Contraction: An Overview(فیزیولوژی انقباض ماهیچه های صاف راه هوایی: نمای کلی)

ترجمه مقاله با عنوان : فیزیولوژی انقباض ماهیچه های صاف راه هوایی: نمای کلی دانلود ترجمه مقاله : Physiology of...

Design and application of weight gain graphs based on Bandura’s self-efficacy theory patients on maintenancehaemodialysis(طراحی و کاربرد گراف های وزن گیری براساس نظریه خودکارآمدی بندورا برایبیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده)

Design and application of weight gain graphs based on Bandura’s self-efficacy theory patients on maintenancehaemodialysis(طراحی و کاربرد گراف های وزن گیری براساس نظریه خودکارآمدی بندورا برایبیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی و کاربرد گراف های وزن گیری براساس نظریه خودکارآمدی بندورا برایبیماران تحت درمان با...

Contemporary Management of Laryngeal Papilloma in Adults and Children (مدیریت همزمان پاپیلومای حنجره در بزرگسالان و کودکان)

Contemporary Management of Laryngeal Papilloma in Adults and Children (مدیریت همزمان پاپیلومای حنجره در بزرگسالان و کودکان)

ترجمه مقاله با عنوان : مدیریت همزمان پاپیلومای حنجره در بزرگسالان و کودکان دانلود ترجمه مقاله : Contemporary Management of Laryngeal Papilloma...