بخش ترجمه مقالات پزشکی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته پزشکی(مقالات فوریت‌های پزشکی؛مقالات ارتوپدی؛مقالات پزشکی اطفال؛مقالات پزشکی انفورماتیک؛مقالات انکولوژی (سرطان‌شناسی)؛مقالات ایمنی‌شناسی و آلرژی؛ مقالات بهداشت عمومی؛ مقالات بیماری‌های اعصاب؛ مقالات بیماری‌های دهان و دندان؛ مقالات بیماری‌های ریوی؛ مقالات بینایی سنجی؛ مقالات پزشکی بیهوشی؛ مقالات فیزیوتراپی؛ مقالات فیزیولوژی پزشکی؛ مقالات پاتولوژی (آسیب‌شناسی)؛ مقالات پرستاری؛ مقالات طب اورژانس؛مقالات پزشکی خانواده؛ مقالات پزشکی مولکولی؛ مقالات پزشکی قانونی؛ مقالات پزشکی پوست؛ مقالات تغذیه و رژیم‌درمانی؛ مقالات جراحی عمومی؛ مقالات جراحی کلیه و مجاری ادراری؛ مقالات جراحی مغز و اعصاب؛ مقالات چشم‌پزشکی؛ مقالات خون‌شناسی؛ مقالات داروسازی؛ مقالات دارورسانی مقالات دامپزشکی؛ مقالات دندانپزشکی؛ مقالات رادیولوژی {تکنولوژی پرتو شناسی}؛ مقالات روان‌پزشکی؛ مقالات روماتولوژی؛ مقالات زنان و زایمان مقالات ژنتیک؛ مقالات میکروب شناسی؛ مقالات طب سنتی / طب حاشیه مقالات طب فیزیکی و توانبخشی؛ مقالات طب کار / بهداشت حرفه‌ای؛ مقالات پزشکی عفونی؛ مقالات علوم آزمایشگاهی؛ مقالات پزشکی غدد؛ مقالات پزشکی قلب و عروق؛ مقالات پزشکی کلیه و مجاری ادراری؛ مقالات پزشکی گوارش و کبد؛ مقالات پزشکی گوش، حلق و بینی؛ مقالات مامایی؛ مقالات مدارک پزشکی؛ مقالات کالبدشناسی / علوم تشریحی؛ مقالات طب هوانوردی و هوافضا) را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته پزشکی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells Biologicalproperties, induction of neuronal phenotype and current applicationsin neurodegeneration research (سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی)

Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells Biologicalproperties, induction of neuronal phenotype and current applicationsin neurodegeneration research (سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی)

ترجمه مقاله با عنوان : سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و...

Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss (بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان)

Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss (بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان)

ترجمه مقاله با عنوان : بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان دانلود ترجمه مقاله : Periodontal Disease: Linking the...

Interprofessional education in primary care for the elderly :  a pilot study (تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی)

Interprofessional education in primary care for the elderly : a pilot study (تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی)

ترجمه مقاله با عنوان : تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی دانلود ترجمه مقاله : Interprofessional...

Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells (تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان)

Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells (تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان)

ترجمه مقاله با عنوان : تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان دانلود ترجمه مقاله : Changes in...

Business Process Re-Engineering At Cardiology Department (بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی))

Business Process Re-Engineering At Cardiology Department (بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی))

ترجمه مقاله با عنوان : بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی) دانلود ترجمه مقاله : Business Process Re-Engineering At...

A Markovian queueing model for ambulance offload delays (مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس)

A Markovian queueing model for ambulance offload delays (مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس)

ترجمه مقاله با عنوان : مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس دانلود ترجمه مقاله : A Markovian queueing model...

Exercise training-induced modification in autonomic nervous system: An update for cardiac patients (اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز رسانی برای بیماران قلبی)

Exercise training-induced modification in autonomic nervous system: An update for cardiac patients (اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز رسانی برای بیماران قلبی)

ترجمه مقاله با عنوان : اصلاحات و تغییرات ناشی از تمرینات بدنی در سیستم عصبی غیرارادی (خودمختار): نوعی به روز...

Dietary soya protein intake and exercise training have an additive effect on skeletal muscle fatty acid oxidation enzyme activities and mRNA levels in rats(اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا و تمرین ورزشی بر فعالیت های اکسیداسیون آنزیم اسید چرب ماهیچه های اسکلتی و سطوح mRNA در موش)

Dietary soya protein intake and exercise training have an additive effect on skeletal muscle fatty acid oxidation enzyme activities and mRNA levels in rats(اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا و تمرین ورزشی بر فعالیت های اکسیداسیون آنزیم اسید چرب ماهیچه های اسکلتی و سطوح mRNA در موش)

ترجمه مقاله با عنوان : اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا و تمرین ورزشی بر فعالیت های اکسیداسیون آنزیم...

Computational Modeling of Cardiac Biomechanics (طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی)

Computational Modeling of Cardiac Biomechanics (طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی دانلود ترجمه مقاله : Power Quality Estimation, Analysis and Improvement for Uninterrupted Power...

Skeletal muscle as an endocrine organ: PGC-1α, myokines and exercise(ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش)

Skeletal muscle as an endocrine organ: PGC-1α, myokines and exercise(ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش)

ترجمه مقاله با عنوان : ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش دانلود ترجمه...