بخش ترجمه مقالات کامپیوتر

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته های فنی و مهندسی(دانلود مقاله با ترجمه معماری کامپیوتر ؛ دانلود مقاله با ترجمه مهندسی نرم‌افزار ؛ دانلود مقاله با ترجمه هوش مصنوعی ؛ دانلود مقاله با ترجمه مکاترونیک ؛ دانلود مقاله با ترجمه الگوریتم‌ها و محاسبات ؛ دانلود مقاله با ترجمه مهندسی فناوری اطلاعات ؛ دانلود مقاله با ترجمه شبکه‌های کامپیوتری ؛ دانلود مقاله با ترجمه امنیت اطلاعات ؛ دانلود مقاله با ترجمه تجارت الکترونیک) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمه مقالهA computer architecture using operand descriptor (مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور )

ترجمه مقالهA computer architecture using operand descriptor (مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور )

مقاله با عنوان:A computer architecture using operand descriptor از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح...

ترجمه مقالهA DFO technique to calibrate queuing models ( تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی)

ترجمه مقالهA DFO technique to calibrate queuing models ( تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی)

مقاله با عنوان:A DFO technique to calibrate queuing models از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: تکنیک بهینه سازی...

ترجمه مقالهA Fair Solution to DNS Amplification Attacks ( راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه)

ترجمه مقالهA Fair Solution to DNS Amplification Attacks ( راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه)

مقاله با عنوان:A Fair Solution to DNS Amplification Attacks از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: راه حل مناسب...

ترجمه مقالهA secure domain name system based on intrusion tolerance (سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ)

ترجمه مقالهA secure domain name system based on intrusion tolerance (سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ)

مقاله با عنوان:A secure domain name system based on intrusion tolerance از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیستم نام...

ترجمه مقالهTowards a Cognitive TCPIP Network Architecture (قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی)

ترجمه مقالهTowards a Cognitive TCPIP Network Architecture (قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی)

مقاله با عنوان:Towards a Cognitive TCPIP Network Architecture از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:قرار گرفتن در مسیر معماری...

ترجمه مقالهAge Synthesis and Estimation via Faces (ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره)

ترجمه مقالهAge Synthesis and Estimation via Faces (ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره)

مقاله با عنوان:Age Synthesis and Estimation via Faces از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:ترکیب سنی و برآورد سن...

ترجمه مقاله Advanced Microcontroller Bus Architecture system(سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA))

ترجمه مقاله Advanced Microcontroller Bus Architecture system(سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA))

مقاله با عنوان:Advanced Microcontroller Bus Architecture system از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده...

ترجمه مقالهA uniform ADL for embedded processor (پیوند اتوماتيک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده)

ترجمه مقالهA uniform ADL for embedded processor (پیوند اتوماتيک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده)

مقاله با عنوان:A uniform ADL for embedded processor از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:پیوند اتوماتيک داده یکپارچه برای...

ترجمه مقالهAsynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame ( همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل)

ترجمه مقالهAsynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame ( همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل)

مقاله با عنوان:Asynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: همجوشی داده آسنکرون...

ترجمه مقالهAn Intelligent Traffic Control System for Wireless network (سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم)

ترجمه مقالهAn Intelligent Traffic Control System for Wireless network (سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم)

مقاله با عنوان:An Intelligent Traffic Control System for Wireless network از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیستم کنترل ترافیک:...