بخش ترجمه مقالات کشاورزی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته های کشاورزی(مقاله با ترجمه مهندسی زراعت ؛ مقاله با ترجمه علوم و تکنولوژی بذر ؛ مقاله با ترجمه کشاورزی اکولوژیک ؛ مقاله با ترجمه مهندسی اصلاح نباتات ؛ مقاله با ترجمه علوم‌ دامی‌ ؛ مقاله با ترجمه گیاه‌پزشکی ؛ مقاله با ترجمه  ترویج‌ و آموزش‌ کشاورزی‌ ؛ مقاله با ترجمه باغبانی‌ ؛ مقاله با ترجمه خاک‌شناسی‌ ؛ مقاله با ترجمه اصلاح‌ نباتات‌) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد

بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد

ترجمه مقاله با عنوان :  بررسی تحلیلی ارتباط ریسک اعتباری مشتری با هزینه در بانک کشاورزی یزد دانلود ترجمه مقاله...

Alternative Feeds for Beef Cattle (غذاهای جایگزین برای گاو پرواری)

Alternative Feeds for Beef Cattle (غذاهای جایگزین برای گاو پرواری)

عنوان مقاله: Alternative Feeds for Beef Cattle از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله به فارسی: غذاهای جایگزین برای گاو پرواری...

Volatile Compounds Determined by HS/GC-MS Technique in Peel and Pulp of Fig (Ficus caricaL.) Cultivars Grown in Mediterranean Region of Turkey(ترکیبات فرار تعیین شده توسط تکنیک HS/GC-MS در پوست  و پالپ گونه های انجیر (خربزه درختی فیکوس L.) پرورش یافته در منطقه مدیترانه ترکیه)

Volatile Compounds Determined by HS/GC-MS Technique in Peel and Pulp of Fig (Ficus caricaL.) Cultivars Grown in Mediterranean Region of Turkey(ترکیبات فرار تعیین شده توسط تکنیک HS/GC-MS در پوست و پالپ گونه های انجیر (خربزه درختی فیکوس L.) پرورش یافته در منطقه مدیترانه ترکیه)

عنوان مقاله: Volatile Compounds Determined by HS/GC-MS Technique in Peel and Pulp of Fig (Ficus caricaL.) Cultivars Grown in Mediterranean Region...

A framework for adapting urban forests to climate change (ساختاری برای درست کردن جنگل های شهری برای تغییر آب و هوا)

A framework for adapting urban forests to climate change (ساختاری برای درست کردن جنگل های شهری برای تغییر آب و هوا)

عنوان مقاله: A framework for adapting urban forests to climate change از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله به فارسی: ساختاری...

Efficacy of olive mill wastewater for protecting Bacillus thuringiensis formulation from UV radiations(تاثیر فاضلاب زیتون آسیابی برای حفاظت از فرمول باکتری (Bacillus thuringiensis(Bt در مقابل اشعه UV)

Efficacy of olive mill wastewater for protecting Bacillus thuringiensis formulation from UV radiations(تاثیر فاضلاب زیتون آسیابی برای حفاظت از فرمول باکتری (Bacillus thuringiensis(Bt در مقابل اشعه UV)

عنوان مقاله :Efficacy of olive mill wastewater for protecting Bacillus thuringiensis formulation from UV radiations از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله...

Melanin Pigment Formation and Increased UV Resistance in Bacillus thuringiensis Following High Temperature induction(تشکیل رنگدانه ملانین و افزایش مقاومت UV در باکتری Bacillus thuringiensis به دنبال القای دمایی بالا)

Melanin Pigment Formation and Increased UV Resistance in Bacillus thuringiensis Following High Temperature induction(تشکیل رنگدانه ملانین و افزایش مقاومت UV در باکتری Bacillus thuringiensis به دنبال القای دمایی بالا)

عنوان مقاله : Melanin Pigment Formation and Increased UV Resistance in Bacillus thuringiensis Following High Temperature induction از اینجا دانلود...