بخش ترجمه مقالات روانشناسی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با روانشناسی(مقالات روانشناسی بالینی؛ مقالات روانشناسی عمومی؛ مقالات روانشناسی کودک و نوجوان؛ مقالات روانشناسی عمومی؛ مقالات روانسنجی؛ مقالات روانشناسی اسلامی؛ مقالات روانشناسی صنعتی سازمانی؛ مقالات روانشناسی کودکان استثنایی؛ مقالات روانشناسی تربیتی) را دانلود کنید. ترجمه های مقالات روانشناسی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.
تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Private speech and cognitive development: A review of the two theories (گفتار خصوصی و پیشرفت شناختی : بررسی دو نظریه)

Private speech and cognitive development: A review of the two theories (گفتار خصوصی و پیشرفت شناختی : بررسی دو نظریه)

ترجمه مقاله با عنوان : گفتار خصوصی و پیشرفت شناختی : بررسی دو نظریه دانلود ترجمه مقاله : Private speech and cognitive...

Trauma exposure relates to heightened stress, altered amygdala morphology and deficient extinction learning: implications for psychopathology(قرار گرفتن در معرض تروما مربوط به استرس شدید، مورفولوژی آمیگدال تغییریافته و یادگیری انسداد ناکافی: ملاحظات روان پزشکی)

Trauma exposure relates to heightened stress, altered amygdala morphology and deficient extinction learning: implications for psychopathology(قرار گرفتن در معرض تروما مربوط به استرس شدید، مورفولوژی آمیگدال تغییریافته و یادگیری انسداد ناکافی: ملاحظات روان پزشکی)

ترجمه مقاله با عنوان : قرار گرفتن در معرض تروما مربوط به استرس شدید، مورفولوژی آمیگدال تغییریافته و یادگیری انسداد...

A meta-analysis of the efficacy of vortioxetine in patients with major depressive disorder (MDD) and high levels of anxiety symptoms(بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا)

A meta-analysis of the efficacy of vortioxetine in patients with major depressive disorder (MDD) and high levels of anxiety symptoms(بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح...

Why Do Girls Experience Depression More than Boys? (Response Style Approach)(چرا دختران تجربه افسردگی بیشتر نسبت به پسران دارند ؟)

Why Do Girls Experience Depression More than Boys? (Response Style Approach)(چرا دختران تجربه افسردگی بیشتر نسبت به پسران دارند ؟)

ترجمه مقاله با عنوان : چرا دختران تجربه افسردگی بیشتر نسبت به پسران دارند ؟ دانلود ترجمه مقاله : Why...

Sleep & Memory/Review Sleep, dreams, and memory consolidation: The role of the stress hormone cortisol(خواب،رویاها و تثبیت حافظه.نقش هورمون استرس کورتیزول)

Sleep & Memory/Review Sleep, dreams, and memory consolidation: The role of the stress hormone cortisol(خواب،رویاها و تثبیت حافظه.نقش هورمون استرس کورتیزول)

ترجمه مقاله با عنوان : خواب،رویاها و تثبیت حافظه.نقش هورمون استرس کورتیزول دانلود ترجمه مقاله : Sleep & Memory/ReviewSleep, dreams, and...

The link between poor quality nutrition and childhood antisocial behavior: A genetically informative analysis(رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتاری ضداجتماعی در دوران کودکی؛یک تحلیل)

The link between poor quality nutrition and childhood antisocial behavior: A genetically informative analysis(رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتاری ضداجتماعی در دوران کودکی؛یک تحلیل)

ترجمه مقاله با عنوان : رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتاری ضداجتماعی در دوران کودکی؛یک تحلیل دانلود ترجمه مقاله...

Executive functioning predicts reading, mathematics, and theory of mind during the elementary years(عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن در سال های ابتدایی را تحت تاثیر قرار می دهد)

Executive functioning predicts reading, mathematics, and theory of mind during the elementary years(عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن در سال های ابتدایی را تحت تاثیر قرار می دهد)

ترجمه مقاله با عنوان : عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن در سال های ابتدایی را تحت تاثیر قرار می دهد دانلود ترجمه...

The importance of literature in primary school pupils’ development (شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی)

The importance of literature in primary school pupils’ development (شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی)

ترجمه مقاله با عنوان : شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی دانلود ترجمه مقاله :The importance of literature in...

(بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف)

(بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف)

ترجمه مقاله با عنوان : بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف دانلود ترجمه...

Sequential Deep Learning for Human Action Recognition (یادگیری عمیق سلسله مراتبی برای شناخت عملکرد انسان)

Sequential Deep Learning for Human Action Recognition (یادگیری عمیق سلسله مراتبی برای شناخت عملکرد انسان)

ترجمه مقاله با عنوان : یادگیری عمیق سلسله مراتبی برای شناخت عملکرد انسان دانلود ترجمه مقاله : Sequential Deep Learning...