بخش ترجمه مقالات رشته الکترونیک

در این قسمت قادرید ترجمه مقالات رشته الکترونیک را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته الکترونیک(مقالات گرایش نیمه هادی؛مقالات گرایش آنالوگ؛مقالات گرایش دیجیتال ) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Optimal Design of a Surface Mounted Permanent-Magnet BLDC Motor for Spacecraft Applications (طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی برای برنامه های کاربردی فضاپیما)

Optimal Design of a Surface Mounted Permanent-Magnet BLDC Motor for Spacecraft Applications (طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی برای برنامه های کاربردی فضاپیما)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی برای برنامه های کاربردی فضاپیما...

Optimal scheduling of thermal-wind-solar power system with storage(برنامه ریزی بهینه سیستم های قدرت حرارتی-بادی-خورشیدی با واحد ذخیره سازی)

Optimal scheduling of thermal-wind-solar power system with storage(برنامه ریزی بهینه سیستم های قدرت حرارتی-بادی-خورشیدی با واحد ذخیره سازی)

ترجمه مقاله با عنوان :  برنامه ریزی بهینه سیستم های قدرت حرارتی-بادی-خورشیدی با واحد ذخیره سازی دانلود ترجمه مقاله : Optimal...

UPQC – the best solution to improve power quality in low voltage weak distribution networks(بهترین راه حل برای بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع ضعیف ولتاژ پایین)

UPQC – the best solution to improve power quality in low voltage weak distribution networks(بهترین راه حل برای بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع ضعیف ولتاژ پایین)

ترجمه مقاله با عنوان : UPQC – بهترین راه حل برای بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع ضعیف ولتاژ پایین...

Overview of Power Management Strategies of Hybrid AC/DC Microgrid(بررسی استراتژی های مدیریت توانِ ریز شبکه ء دو گانه ء AC/DC)

Overview of Power Management Strategies of Hybrid AC/DC Microgrid(بررسی استراتژی های مدیریت توانِ ریز شبکه ء دو گانه ء AC/DC)

ترجمه مقاله با عنوان :  بررسی استراتژی های مدیریت توانِ ریز شبکه ء دو گانه ء AC/DC دانلود ترجمه مقاله...

A novel Ultra-Low Power TWO-TERMINAL ZENER Voltage Reference (مرجع ولتاژ زنر دوترمینال فوق العاده کم قدرت)

A novel Ultra-Low Power TWO-TERMINAL ZENER Voltage Reference (مرجع ولتاژ زنر دوترمینال فوق العاده کم قدرت)

عنوان مقاله : A robust interpolation method for constructing digital elevation models from remote sensing data از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله...

Performance estimation of junctionless multigate transistors (براورد عملکرد ترانزیستورهای بدون اتصال چند گیتی)

Performance estimation of junctionless multigate transistors (براورد عملکرد ترانزیستورهای بدون اتصال چند گیتی)

عنوان مقاله : Performance estimation of junctionless multigate transistors از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله به فارسی: براورد عملکرد ترانزیستورهای بدون اتصال...

Behavior of subthreshold conduction in junctionless transistors (رفتار رسانایی زیرآستانه در ترانزیستورهای بدون اتصال)

Behavior of subthreshold conduction in junctionless transistors (رفتار رسانایی زیرآستانه در ترانزیستورهای بدون اتصال)

عنوان مقاله : Behavior of subthreshold conduction in junctionless transistors از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله به فارسی: رفتار رسانایی زیرآستانه در...

A robust interpolation method for constructing digital elevation models from remote sensing data (روش تخمینی قوی برای ساختنِ مدل های ارتفاعی دیجیتالی از داده های سنجش از راه دور)

A robust interpolation method for constructing digital elevation models from remote sensing data (روش تخمینی قوی برای ساختنِ مدل های ارتفاعی دیجیتالی از داده های سنجش از راه دور)

عنوان مقاله : A robust interpolation method for constructing digital elevation models from remote sensing data از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله...