بخش ترجمه مقالات رشته مدیریت استراتژیک

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با مدیریت استراتژیک(مقالات مرتبط با مدیریت راهبردی)را دانلود کنید. ترجمه های مقالات مدیریت استراتژی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Human Resource Management and Organizational Behavior(مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)

Human Resource Management and Organizational Behavior(مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)

ترجمه مقاله با عنوان : مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانلود ترجمه مقاله :  Human Resource Management and Organizational Behavior از...

Social marketing strategies for renewable energy transitions(استراتژی های بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی های تجدیدپذیر)

Social marketing strategies for renewable energy transitions(استراتژی های بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی های تجدیدپذیر)

ترجمه مقاله با عنوان : استراتژی های بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی های تجدیدپذیر دانلود ترجمه مقاله :  Social marketing strategies...

Is dual language marketing socially responsible?( آیا بازاریابی دو زبانه از لحاظ اجتماعی پاسخگو است؟)

Is dual language marketing socially responsible?( آیا بازاریابی دو زبانه از لحاظ اجتماعی پاسخگو است؟)

ترجمه مقاله با عنوان : آیا بازاریابی دو زبانه از لحاظ اجتماعی پاسخگو است؟ دانلود ترجمه مقاله :  Is dual language...

THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE EVOLUTION OF THE COMPANY’S SUPPLY CHAIN (نقش مدیریت درارتقاء زنجیره ی تامین شرکتها)

THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE EVOLUTION OF THE COMPANY’S SUPPLY CHAIN (نقش مدیریت درارتقاء زنجیره ی تامین شرکتها)

ترجمه مقاله با عنوان : نقش مدیریت درارتقاء زنجیره ی تامین شرکتها دانلود ترجمه مقاله : THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE...

The importance of literature in primary school pupils’ development (شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی)

The importance of literature in primary school pupils’ development (شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی)

ترجمه مقاله با عنوان : شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی دانلود ترجمه مقاله :The importance of literature in...

A Cross-Sectional Design: Marital Satisfaction of Mather and Self-Esteem in Children(طراحی مقطعی : رضایت زناشویی ماتر و اعتماد به نفس در کودکان)

A Cross-Sectional Design: Marital Satisfaction of Mather and Self-Esteem in Children(طراحی مقطعی : رضایت زناشویی ماتر و اعتماد به نفس در کودکان)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی مقطعی : رضایت زناشویی ماتر و اعتماد به نفس در کودکان دانلود ترجمه مقاله...

An integrated approach for green design: Life-cycle,fuzzy AHP and environmental management accounting(رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی)

An integrated approach for green design: Life-cycle,fuzzy AHP and environmental management accounting(رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی)

ترجمه مقاله با عنوان :  رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی دانلود...

A simulation-based approach to perform economic evaluation scenarios (رویکردی بر اساس شبیه سازی برای اجرای رویدادهای ارزیابی اقتصادی)

A simulation-based approach to perform economic evaluation scenarios (رویکردی بر اساس شبیه سازی برای اجرای رویدادهای ارزیابی اقتصادی)

ترجمه مقاله با عنوان :  رویکردی بر اساس شبیه سازی برای اجرای رویدادهای ارزیابی اقتصادی دانلود ترجمه مقاله : A...

Learning with a strategic management simulation game: A case study (یادگیری با یک بازی شبیه سازی مدیریت استراتژیک)

Learning with a strategic management simulation game: A case study (یادگیری با یک بازی شبیه سازی مدیریت استراتژیک)

عنوان مقاله : Learning with a strategic management simulation game: A case study از اینجا دانلود کنید عنوان مقاله به...

Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance

Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance

عنوان مقاله : Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance  از اینجا دانلود کنید...