بخش ترجمه مقالات مدیریت

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته های مدیریت (مقاله با ترجمه مدیریت بازرگانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت منابع انسانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت دولتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت صنعتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت تکنولوژی؛ مقاله با ترجمه مدیریت فناوری اطلاعات؛ مقاله با ترجمه مدیریت کارآفرینی؛ مقاله با ترجمه مدیریت مالی؛ مقاله با ترجمه اقتصاد خرد و کلان؛ مقاله با ترجمه تئوری مدیریت) را مورد استفاده قرار دهید.

ترجمه مقاله Critical analysis of management information system of selected Indian microfinance institutions(آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند)

ترجمه مقاله Critical analysis of management information system of selected Indian microfinance institutions(آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند)

مقاله با عنوان Critical analysis of management information system of selected Indian microfinance institutions را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله How unplanned changes emerge while implementing a Project Management Information System (PMIS) in a complex multi project R&D environment(چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند)

ترجمه مقاله How unplanned changes emerge while implementing a Project Management Information System (PMIS) in a complex multi project R&D environment(چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند)

مقاله با عنوان How unplanned changes emerge while implementing a Project Management Information System (PMIS) in a complex multi project...

ترجمه مقاله Artificial intelligence-based systems applied in industrial marketing: An historical overview, current and future insights(سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند : بررسی نقلی ، نگرش های کنونی و نگرش های آینده)

ترجمه مقاله Artificial intelligence-based systems applied in industrial marketing: An historical overview, current and future insights(سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند : بررسی نقلی ، نگرش های کنونی و نگرش های آینده)

مقاله با عنوان Artificial intelligence-based systems applied in industrial marketing: An historical overview, current and future insights را از اینجا...

ترجمه مقاله Design of total quality management information system (TQMIS) for model school on best practice(طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش)

ترجمه مقاله Design of total quality management information system (TQMIS) for model school on best practice(طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش)

مقاله با عنوان Design of total quality management information system (TQMIS) for model school on best practice را از اینجا...

ترجمه مقاله Current tendencies of the development of service of human resources management(توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی)

ترجمه مقاله Current tendencies of the development of service of human resources management(توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی)

مقاله با عنوان Current tendencies of the development of service of human resources management را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله Advances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview(پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: بررسی اجمالی)

ترجمه مقاله Advances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview(پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: بررسی اجمالی)

مقاله با عنوان Advances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله Human resource management practices in international sebat educational schools(شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat)

ترجمه مقاله Human resource management practices in international sebat educational schools(شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat)

مقاله با عنوان Human resource management practices in international sebat educational schools را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله Applying activity-based costingin a supply chain environment(اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین)

ترجمه مقاله Applying activity-based costingin a supply chain environment(اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین)

مقاله با عنوان Applying activity-based costingin a supply chain environment را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :اعمال...

ترجمه مقاله Enhancing emotional performance and customer service through human resources practices: A systems perspective(افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی: یک دیدگاه سیستمی)

ترجمه مقاله Enhancing emotional performance and customer service through human resources practices: A systems perspective(افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی: یک دیدگاه سیستمی)

مقاله با عنوان Enhancing emotional performance and customer service through human resources practices: A systems perspective را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Motivation of travel agents’ customer service behavior and organizational citizenship behavior: The role of leader-member exchange and internal marketing orientation( انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش مبادله رهبر- عضو و گرایش‌بازاریابی داخلی)

ترجمه مقاله Motivation of travel agents’ customer service behavior and organizational citizenship behavior: The role of leader-member exchange and internal marketing orientation( انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش مبادله رهبر- عضو و گرایش‌بازاریابی داخلی)

مقاله با عنوان Motivation of travel agents’ customer service behavior and organizational citizenship behavior: The role of leader-member exchange and...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+