بخش ترجمه مقالات مدیریت

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته های مدیریت (مقاله با ترجمه مدیریت بازرگانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت منابع انسانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت دولتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت صنعتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت تکنولوژی؛ مقاله با ترجمه مدیریت فناوری اطلاعات؛ مقاله با ترجمه مدیریت کارآفرینی؛ مقاله با ترجمه مدیریت مالی؛ مقاله با ترجمه اقتصاد خرد و کلان؛ مقاله با ترجمه تئوری مدیریت) را مورد استفاده قرار دهید.

ترجمه مقاله OPEC and non-OPEC oil production and the global economy(تولید نفت اوپک و غیر اوپک و اقتصاد جهانی)

ترجمه مقاله OPEC and non-OPEC oil production and the global economy(تولید نفت اوپک و غیر اوپک و اقتصاد جهانی)

مقاله با عنوان:OPEC and non-OPEC oil production and the global economy از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تولید نفت...

ترجمه مقالهManaging public health data: mobile applications and mass vaccination campaigns (مدیریت اطلاعات بهداشت همگانی: برنامه‌های موبایل و کمپین‌های واکسیناسیون جمعی)

ترجمه مقالهManaging public health data: mobile applications and mass vaccination campaigns (مدیریت اطلاعات بهداشت همگانی: برنامه‌های موبایل و کمپین‌های واکسیناسیون جمعی)

مقاله با عنوان:Managing public health data: mobile applications and mass vaccination campaigns از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مدیریت...

ترجمه مقالهTeam performance in resuscitation teams: Comparison and critique of two recently developed scoring tools (عملکرد تیم در تیم های احیا: مقایسه و نقد دو ابزار جدید امتیازبندی)

ترجمه مقالهTeam performance in resuscitation teams: Comparison and critique of two recently developed scoring tools (عملکرد تیم در تیم های احیا: مقایسه و نقد دو ابزار جدید امتیازبندی)

مقاله با عنوان:Team performance in resuscitation teams: Comparison and critique of two recently developed scoring tools از اينجا دانلود كنيد...

ترجمه مقاله  Hospital Management: Challenges and Strategies  (مدیریت بیمارستان: چالش ها و استراتژی ها )

ترجمه مقاله Hospital Management: Challenges and Strategies (مدیریت بیمارستان: چالش ها و استراتژی ها )

مقاله با عنوان:Hospital Management: Challenges and Strategiesاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مدیریت بیمارستان: چالش ها و استراتژی ها...

ترجمه مقاله  The Impact of Different Nursing Skill Mix Models on Patient Outcomes in a Respiratory Care Center ( تاثیر مدل های مخلوط مهارت پرستاری مختلف بر نتایج بیمار در یک مرکز مراقبت تنفسی )

ترجمه مقاله The Impact of Different Nursing Skill Mix Models on Patient Outcomes in a Respiratory Care Center ( تاثیر مدل های مخلوط مهارت پرستاری مختلف بر نتایج بیمار در یک مرکز مراقبت تنفسی )

مقاله با عنوان:The Impact of Different Nursing Skill Mix Models on Patient Outcomes in a Respiratory Care Center از اينجا...

ترجمه مقاله  Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management  (بررسي رويكردهاي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مديريت بيمارستان )

ترجمه مقاله Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management (بررسي رويكردهاي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مديريت بيمارستان )

مقاله با عنوان:Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: بررسي...

ترجمه مقاله  Compulsory private complementary health insurance offered by employers in France: Implications and current debate  (بیمه درمان تکمیلی خصوصی الزامی ارائه شده توسط کارفرمایان در فرانسه: مفاهیم و بحث های کنونی)

ترجمه مقاله Compulsory private complementary health insurance offered by employers in France: Implications and current debate (بیمه درمان تکمیلی خصوصی الزامی ارائه شده توسط کارفرمایان در فرانسه: مفاهیم و بحث های کنونی)

مقاله با عنوان:Compulsory private complementary health insurance offered by employers in France: Implications and current debate از اينجا دانلود كنيد...

ترجمه مقاله  (قرار داد بیمارستانهای خصوصی : تجاربی از جنوب شرق و شرق آسیا)

ترجمه مقاله (قرار داد بیمارستانهای خصوصی : تجاربی از جنوب شرق و شرق آسیا)

مقاله با عنوان:Contracting private hospitals: Experiences from Southeast and East Asiaاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:قرار داد بیمارستانهای...

ترجمه مقاله An improved strategic information management plan for medical institutes( یک برنامه بهبود یافته مدیریت راهبردی اطلاعات برای مؤسسه های پزشکی)

ترجمه مقاله An improved strategic information management plan for medical institutes( یک برنامه بهبود یافته مدیریت راهبردی اطلاعات برای مؤسسه های پزشکی)

مقاله با عنوان: An improved strategic information management plan for medical institutes از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...

دانلود ترجمه مقاله Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation(دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک ; مجله الزویر)

دانلود ترجمه مقاله Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation(دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک ; مجله الزویر)

عنوان مقاله : دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک ; مجله الزویر عنوان انگلیسی : Crossing the...