بخش ترجمه مقالات مهندسی IT

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با  رشته مهندسی آی تی (دانلود مقالات تجارت الکترونیک؛دانلود ترجمه مقالات تجارت الکترونیک؛دانلود مقالات امنیت اطلاعات؛ دانلود ترجمه مقالات امنیت اطلاعات؛ دانلود مقالات شبکه های کامپیوتری ؛ دانلود ترجمه مقالات شبکه های کامپیوتری ؛ دانلود مقالات مهندسی فناوری اطلاعات؛ دانلود ترجمه مقالات مهندسی فناوری اطلاعات؛ دانلود مقالات مدیریت سیستم؛ دانلود ترجمه مقالات مدیریت سیستم) را دانلود کنید. ترجمه های مقالات مدیریت استراتژی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

 

Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی دانلود ترجمه مقاله :...

Sensing, Compression, and Recovery for WSNs: Sparse Signal Modeling and Monitoring Framework(حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی)

Sensing, Compression, and Recovery for WSNs: Sparse Signal Modeling and Monitoring Framework(حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی)

ترجمه مقاله با عنوان : حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی دانلود...

FAFSA: Fast Artificial Fish Swarm Algorithm(FAFSA: الگوریتم سریع دسته ماهی های مصنوعی)

FAFSA: Fast Artificial Fish Swarm Algorithm(FAFSA: الگوریتم سریع دسته ماهی های مصنوعی)

ترجمه مقاله با عنوان : FAFSA: الگوریتم سریع دسته ماهی های مصنوعی دانلود ترجمه مقاله : FAFSA: Fast Artificial Fish Swarm Algorithm از...

On the Value of Quality of Service Attributes for Detecting Bad Design Practices(ارزش کیفیت ویژگی‌های سرویس برای تشخیص روش‌های طراحی بد)

On the Value of Quality of Service Attributes for Detecting Bad Design Practices(ارزش کیفیت ویژگی‌های سرویس برای تشخیص روش‌های طراحی بد)

ترجمه مقاله با عنوان : ارزش کیفیت ویژگی‌های سرویس برای تشخیص روش‌های طراحی بد دانلود ترجمه مقاله : On the Value of...

SDN-based Anchor Scheduling Scheme for Localization in Heterogeneous WSNs (طرح زمانبندی لنگر مبتنی بر SDN برای محلی سازی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن)

SDN-based Anchor Scheduling Scheme for Localization in Heterogeneous WSNs (طرح زمانبندی لنگر مبتنی بر SDN برای محلی سازی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن)

ترجمه مقاله با عنوان : طرح زمانبندی لنگر مبتنی بر SDN برای محلی سازی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن...

Security and Privacy in Smart City Applications: Challenges and Solutions (امنیت و حریم خصوصی در برنامه‌های کاربردی شهر هوشمند: چالش‌ها و راهکارها)

Security and Privacy in Smart City Applications: Challenges and Solutions (امنیت و حریم خصوصی در برنامه‌های کاربردی شهر هوشمند: چالش‌ها و راهکارها)

ترجمه مقاله با عنوان : امنیت و حریم خصوصی در برنامه‌های کاربردی شهر هوشمند: چالش‌ها و راهکارها دانلود ترجمه مقاله :...

Cybersecurity and Privacy Solutions in Smart Cities (امنیت سایبری و راهکار های حریمی در شهر های هوشمند)

Cybersecurity and Privacy Solutions in Smart Cities (امنیت سایبری و راهکار های حریمی در شهر های هوشمند)

ترجمه مقاله با عنوان : امنیت سایبری و راهکار های حریمی در شهر های هوشمند دانلود ترجمه مقاله : Cybersecurity and...

IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization (اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره)

IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization (اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره)

ترجمه مقاله با عنوان : اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و...

Energy optimization of ant colony algorithm in wireless sensor network (بهینه سازی انرژی الگوریتم کلونی مورچه در شبکه حسگر بی سیم)

Energy optimization of ant colony algorithm in wireless sensor network (بهینه سازی انرژی الگوریتم کلونی مورچه در شبکه حسگر بی سیم)

ترجمه مقاله با عنوان : بهینه سازی انرژی الگوریتم کلونی مورچه در شبکه حسگر بی سیم دانلود ترجمه مقاله :...

Resolution Recommendation for Event Tickets in Service Management (توصیه تصمیم گیری برای ایونت تیکت (event ticket) در مدیریت خدمات)

Resolution Recommendation for Event Tickets in Service Management (توصیه تصمیم گیری برای ایونت تیکت (event ticket) در مدیریت خدمات)

ترجمه مقاله با عنوان : توصیه تصمیم گیری برای ایونت تیکت (event ticket) در مدیریت خدمات دانلود ترجمه مقاله :...