بخش ترجمه مقالات مهندسی برق

A Thermal-Aware Routing Algorithm for Partially Connected 3D NoCs (بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی  اگاه از گرما  برای۳D NOCS   با  اتصال جزئی)

A Thermal-Aware Routing Algorithm for Partially Connected 3D NoCs (بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی اگاه از گرما برای۳D NOCS با اتصال جزئی)

ترجمه مقاله با عنوان : بالابر (آسانسور) خنک: یک الگوریتم مسیریابی اگاه از گرما برای۳D NOCS با اتصال جزئی دانلود ترجمه...

Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells (تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان)

Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells (تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان)

ترجمه مقاله با عنوان : تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان دانلود ترجمه مقاله : Changes in...

Impacts of Energy Storage in Distributed Power Generation: A Review (بررسی اثرات ذخیره انرژی در مولد های توزیع برق)

Impacts of Energy Storage in Distributed Power Generation: A Review (بررسی اثرات ذخیره انرژی در مولد های توزیع برق)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی اثرات ذخیره انرژی در مولد های توزیع برق دانلود ترجمه مقاله :  Impacts of Energy...

Study of Solar Energy Usage in Green Buildings (بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز)

Study of Solar Energy Usage in Green Buildings (بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز دانلود ترجمه مقاله :  Study of Solar Energy...

Sensing, Compression, and Recovery for WSNs: Sparse Signal Modeling and Monitoring Framework(حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی)

Sensing, Compression, and Recovery for WSNs: Sparse Signal Modeling and Monitoring Framework(حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی)

ترجمه مقاله با عنوان : حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها: مدل سازی پراکنده سیگنال و چارچوب نظارتی دانلود...

Mathematical Model Development for Faults Simulation in Current-source PWM Inverters (توسعه مدل ریاضیاتی برای شبیه سازی خطاها در اینورترهای PWM منبع – جریان)

Mathematical Model Development for Faults Simulation in Current-source PWM Inverters (توسعه مدل ریاضیاتی برای شبیه سازی خطاها در اینورترهای PWM منبع – جریان)

ترجمه مقاله با عنوان : توسعه مدل ریاضیاتی برای شبیه سازی خطاها در اینورترهای PWM منبع – جریان دانلود ترجمه مقاله...

Fuzzy based damping controller for TCSC using local measurements to enhance transient stability of power systems(کنترلر میرائی فازی برای TCSC با استفاده از اندازه گیری های محلی به منظور افزایش ثبات گذار سیستم های قدرت)

Fuzzy based damping controller for TCSC using local measurements to enhance transient stability of power systems(کنترلر میرائی فازی برای TCSC با استفاده از اندازه گیری های محلی به منظور افزایش ثبات گذار سیستم های قدرت)

ترجمه مقاله با عنوان : کنترلر میرائی فازی برای TCSC با استفاده از اندازه گیری های محلی به منظور افزایش ثبات...

A New Battery Charger for Plug-in Hybrid Electric Vehicle Application using Back to Back Converter in a Utility Connected Micro-grid(یک شارژر باتری جدید برای کاربرد خودرو برقی هیبرید پلاگین با استفاده از مبدل پشت به پشت در یک میکرو شبکه متصل شده همگانی (برقی))

A New Battery Charger for Plug-in Hybrid Electric Vehicle Application using Back to Back Converter in a Utility Connected Micro-grid(یک شارژر باتری جدید برای کاربرد خودرو برقی هیبرید پلاگین با استفاده از مبدل پشت به پشت در یک میکرو شبکه متصل شده همگانی (برقی))

ترجمه مقاله با عنوان : یک شارژر باتری جدید برای کاربرد خودرو برقی هیبرید پلاگین با استفاده از مبدل پشت به...

5-6 GHz CMOS Low-Noise Direct Conversion Receiver Using a Differential RF VGA with a Differential Inductor Load (گیرنده تبدیل مستقیم کم نویز 5 تا 6 گیگاهرتز CMOS با بکارگیری یک RF VGA تفاضلی با بار سلفی تفاضلی)

5-6 GHz CMOS Low-Noise Direct Conversion Receiver Using a Differential RF VGA with a Differential Inductor Load (گیرنده تبدیل مستقیم کم نویز 5 تا 6 گیگاهرتز CMOS با بکارگیری یک RF VGA تفاضلی با بار سلفی تفاضلی)

ترجمه مقاله با عنوان : گیرنده تبدیل مستقیم کم نویز 5 تا 6 گیگاهرتز CMOS با بکارگیری یک RF VGA تفاضلی...

New neural network and fuzzy logic controllers to monitor maximum power for wind energy conversion system(کنترلرهای منطق فازی و شبکه عصبی جدید برای نظارت بر ماکزیمم توان سیستم مبدل انرژی باد)

New neural network and fuzzy logic controllers to monitor maximum power for wind energy conversion system(کنترلرهای منطق فازی و شبکه عصبی جدید برای نظارت بر ماکزیمم توان سیستم مبدل انرژی باد)

ترجمه مقاله با عنوان : کنترلرهای منطق فازی و شبکه عصبی جدید برای نظارت بر ماکزیمم توان سیستم مبدل انرژی باد...