بخش ترجمه مقالات مهندسی برق

ترجمه مقاله A multi-disciplinary modeling technique for requirements management in mechatronic systems engineering(یک روش مدل سازی چند رشته ای برای مدیریت پیش نیازها در مهندسی سیستمهای مکاترونیک)

ترجمه مقاله A multi-disciplinary modeling technique for requirements management in mechatronic systems engineering(یک روش مدل سازی چند رشته ای برای مدیریت پیش نیازها در مهندسی سیستمهای مکاترونیک)

مقاله با عنوان A multi-disciplinary modeling technique for requirements management in mechatronic systems engineering را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله Modeling Sensor Reliability in Fault Diagnosis Based on Evidence Theory(مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد)

ترجمه مقاله Modeling Sensor Reliability in Fault Diagnosis Based on Evidence Theory(مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد)

مقاله با عنوان Modeling Sensor Reliability in Fault Diagnosis Based on Evidence Theory را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage—A Small-Signal Model(بهره برداری از مبدل فتوولتائیک برای حمایت از ولتاژ محلی – یک مدل سیگنال کوچک)

ترجمه مقاله Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage—A Small-Signal Model(بهره برداری از مبدل فتوولتائیک برای حمایت از ولتاژ محلی – یک مدل سیگنال کوچک)

مقاله با عنوان Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage—A Small-Signal Model را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله A modified vacation queueing model and its application on the Discontinuous Reception power saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks(یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نا معتبر)

ترجمه مقاله A modified vacation queueing model and its application on the Discontinuous Reception power saving mechanism in unreliable Long Term Evolution networks(یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نا معتبر)

مقاله با عنوان A modified vacation queueing model and its application on the Discontinuous Reception power saving mechanism in unreliable...

ترجمه مقاله Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations(مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون)

ترجمه مقاله Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations(مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون)

مقاله با عنوان Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants(اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی)

ترجمه مقاله Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants(اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی)

مقاله با عنوان Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed...

ترجمه مقاله A comprehensive review of maximum power point tracking algorithms for photovoltaic systems(بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک)

ترجمه مقاله A comprehensive review of maximum power point tracking algorithms for photovoltaic systems(بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک)

مقاله با عنوان A comprehensive review of maximum power point tracking algorithms for photovoltaic systems را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets(پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق)

ترجمه مقاله A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets(پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق)

مقاله با عنوان A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

ترجمه مقاله Review of photovoltaic degradation rate methodologies(بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک)

ترجمه مقاله Review of photovoltaic degradation rate methodologies(بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک)

مقاله با عنوان Review of photovoltaic degradation rate methodologies را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :بررسی روش...

ترجمه مقاله Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants(میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب)

ترجمه مقاله Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants(میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب)

مقاله با عنوان Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants را از اینجا دانلود...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+