بخش ترجمه مقالات مهندسی برق

ترجمه Design and Simulation of PD, PID and Fuzzy Logic Controller for Industrial Application(مقاله طراحی و شبیه سازی PD و PID و کنترل کننده منطق فازی برای کاربردهای صنعتی)

ترجمه Design and Simulation of PD, PID and Fuzzy Logic Controller for Industrial Application(مقاله طراحی و شبیه سازی PD و PID و کنترل کننده منطق فازی برای کاربردهای صنعتی)

مقاله با عنوان: Design and Simulation of PD, PID and Fuzzy Logic Controller for Industrial Applicationاز اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقالهDetecting Faces in Images: A Survey (شناسائی چهره ها در تصاویر: یک بررسی)

ترجمه مقالهDetecting Faces in Images: A Survey (شناسائی چهره ها در تصاویر: یک بررسی)

مقاله با عنوان:Detecting Faces in Images: A Survey از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:شناسائی چهره ها در تصاویر:...

ترجمه ی مقاله با عنوان Electromagnetic Characteristic Analysis and Optimization Design of a Novel HTS Coreless Induction Motor for High Speed Operation(تحلیل مشخصات الکترومغناطیسی و طراحی بهینه سازی موتور القایی جدید بدون هسته HTS برای کاربردهای سرعت بالا)

ترجمه ی مقاله با عنوان Electromagnetic Characteristic Analysis and Optimization Design of a Novel HTS Coreless Induction Motor for High Speed Operation(تحلیل مشخصات الکترومغناطیسی و طراحی بهینه سازی موتور القایی جدید بدون هسته HTS برای کاربردهای سرعت بالا)

مقاله با عنوان Electromagnetic Characteristic Analysis and Optimization Design of a Novel HTS Coreless Induction Motor for High Speed Operation...

ترجمه ی مقاله با عنوانField effect transistor based on protons as charge carriers(ترانزیستورهای اثر میدانی بر اساس حامل های بار پروتونی)

ترجمه ی مقاله با عنوانField effect transistor based on protons as charge carriers(ترانزیستورهای اثر میدانی بر اساس حامل های بار پروتونی)

مقاله با عنوان Field effect transistor based on protons as charge carriers را از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه ی مقاله با عنوانLow-Noise Isolated Digital Shunt for Precision Class-D Power Amplifiers(شنت دیجیتالی جدا شده با نویز کم برای تقویت کننده های دقیق توان رده D)

ترجمه ی مقاله با عنوانLow-Noise Isolated Digital Shunt for Precision Class-D Power Amplifiers(شنت دیجیتالی جدا شده با نویز کم برای تقویت کننده های دقیق توان رده D)

مقاله با عنوان Low-Noise Isolated Digital Shunt for Precision Class-D Power Amplifiers را از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله  Auxiliary-Carrier Load-Shift Keying for Reverse Data Telemetry from Biomedical Implants  (کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تله متری اطلاعات معکوس، با روش ایمپلنت پزشکی)

ترجمه مقاله Auxiliary-Carrier Load-Shift Keying for Reverse Data Telemetry from Biomedical Implants (کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تله متری اطلاعات معکوس، با روش ایمپلنت پزشکی)

مقاله با عنوان:Auxiliary-Carrier Load-Shift Keying for Reverse Data Telemetry from Biomedical Implants از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:کلیدزنی...

ترجمه ی مقاله با عنوانApplication of active power sensitivity to frequency and voltage variations on load shedding(بکارگیری حساسیت توان فعال برای تغییرات فرکانس و ولتاژ روی ریختن بار )

ترجمه ی مقاله با عنوانApplication of active power sensitivity to frequency and voltage variations on load shedding(بکارگیری حساسیت توان فعال برای تغییرات فرکانس و ولتاژ روی ریختن بار )

مقاله با عنوان Application of active power sensitivity to frequency and voltage variations on load shedding را از اينجا دانلود...

ترجمه ی مقاله با عنوانOperation Method for AC Grid powered PMSM with Open-End Winding in Dual-Inverter Topology for Power Factor Maximization(روش کار در PMSM با تغذیه شبکه AC و سیم پیچی انتها باز در توپولوژی اینورتر دوگانه برای حداکثر سازی ضریب توان)

ترجمه ی مقاله با عنوانOperation Method for AC Grid powered PMSM with Open-End Winding in Dual-Inverter Topology for Power Factor Maximization(روش کار در PMSM با تغذیه شبکه AC و سیم پیچی انتها باز در توپولوژی اینورتر دوگانه برای حداکثر سازی ضریب توان)

مقاله با عنوان Operation Method for AC Grid powered PMSM with Open-End Winding in Dual-Inverter Topology for Power Factor Maximizationرا...

ترجمه ی مقاله با عنوانMulti-Frequency Class-D Inverter for Rectifier Characterisation in High Frequency Inductive Power Transfer Systems(اینورتر کلاس D چند فرکانسی برای شناسایی یکسوساز در سیستم های انتقال قدرت القایی فرکانس بالا)

ترجمه ی مقاله با عنوانMulti-Frequency Class-D Inverter for Rectifier Characterisation in High Frequency Inductive Power Transfer Systems(اینورتر کلاس D چند فرکانسی برای شناسایی یکسوساز در سیستم های انتقال قدرت القایی فرکانس بالا)

مقاله با عنوان Multi-Frequency Class-D Inverter for Rectifier Characterisation in High Frequency Inductive Power Transfer Systems را از اينجا دانلود...

ترجمه ی مقاله با عنوانOptimal Capacitor Placement to Distribution Transformers for Power Loss Reduction in Radial Distribution Systems(قرار دهی بهینه خازن در ترانسفورمرهای توزیع جهت کاهش اتلاف توان در سیستم های توزیع شعاعی)

ترجمه ی مقاله با عنوانOptimal Capacitor Placement to Distribution Transformers for Power Loss Reduction in Radial Distribution Systems(قرار دهی بهینه خازن در ترانسفورمرهای توزیع جهت کاهش اتلاف توان در سیستم های توزیع شعاعی)

مقاله با عنوان Optimal Capacitor Placement to Distribution Transformers for Power Loss Reduction in Radial Distribution Systems را از اينجا...