بخش نشریه آی تریپل ای – IEEE

دانلود مقالات معتبر نشریه آی تریپل ای – IEEE

ترجمه مقاله Evidence Combination in Medical Data Mining(ترکیب شواهد در پردازش داده های پزشکی)

ترجمه مقاله Evidence Combination in Medical Data Mining(ترکیب شواهد در پردازش داده های پزشکی)

مقاله با عنوان Evidence Combination in Medical Data Miningرا از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :ترکیب شواهد در...

ترجمه مقاله Channel Estimation Techniques for Diffusion-Based Molecular Communications(تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار)

ترجمه مقاله Channel Estimation Techniques for Diffusion-Based Molecular Communications(تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار)

مقاله با عنوان Channel Estimation Techniques for Diffusion-Based Molecular Communications را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :تکنیکهای...

ترجمه مقاله Data Streaming Algorithms for the Kolmogorov-Smirnov Test(الگوریتم های داده جریانی برای آزمون کولموگروف – اسمیرنوف)

ترجمه مقاله Data Streaming Algorithms for the Kolmogorov-Smirnov Test(الگوریتم های داده جریانی برای آزمون کولموگروف – اسمیرنوف)

مقاله با عنوان Data Streaming Algorithms for the Kolmogorov-Smirnov Test را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :الگوریتم...

ترجمه مقاله Security for the Internet of Things: A Survey of Existing Protocols and Open Research Issues (امنیت اینترنت اشیاء:بررسی پروتکلهای موجودوگسترش مسائل پژوهشی)

ترجمه مقاله Security for the Internet of Things: A Survey of Existing Protocols and Open Research Issues (امنیت اینترنت اشیاء:بررسی پروتکلهای موجودوگسترش مسائل پژوهشی)

مقاله با عنوان Security for the Internet of Things: A Survey of Existing Protocols and Open Research Issues را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله The desire for the ineffable: on the myth of music as absolute(آرزویی غیر قابل بیان: موسیقی به عنوان اسطوره ای مطلق)

ترجمه مقاله The desire for the ineffable: on the myth of music as absolute(آرزویی غیر قابل بیان: موسیقی به عنوان اسطوره ای مطلق)

مقاله با عنوان The desire for the ineffable: on the myth of music as absolute را از اینجا دانلود کنید....

ترجمه مقاله Cloud Radio Access Network (C-RAN): A Primer(شبکه دسترسی رادیو ابر: مبادی اولیه)

ترجمه مقاله Cloud Radio Access Network (C-RAN): A Primer(شبکه دسترسی رادیو ابر: مبادی اولیه)

مقاله با عنوان Cloud Radio Access Network (C-RAN): A Primer را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :شبکه...

ترجمه مقاله Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage—A Small-Signal Model(بهره برداری از مبدل فتوولتائیک برای حمایت از ولتاژ محلی – یک مدل سیگنال کوچک)

ترجمه مقاله Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage—A Small-Signal Model(بهره برداری از مبدل فتوولتائیک برای حمایت از ولتاژ محلی – یک مدل سیگنال کوچک)

مقاله با عنوان Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage—A Small-Signal Model را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants(میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب)

ترجمه مقاله Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants(میزان احتمالات قابلیت اطمینان برای فعالیت توان ماشین آلات در نیروگاه های سوخت زغال چوب)

مقاله با عنوان Probabilistic Issue of Reliability for Power Machinery Operating in Coal Fired Power Plants را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Cooperative Spectrum Sharing Between Cellular and Ad-Hoc Networks(به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک)

ترجمه مقاله Cooperative Spectrum Sharing Between Cellular and Ad-Hoc Networks(به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک)

مقاله با عنوان Cooperative Spectrum Sharing Between Cellular and Ad-Hoc Networks را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقالهCluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network (انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم)

ترجمه مقالهCluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network (انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم)

مقاله با عنوان:Cluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:انتخاب گره...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+