بخش نشریه اسپرینگر – Springer

دانلود مقالات معتبر نشریه اسپرینگر – Springer

ترجمه مقالهA two-stage stochastic programming project scheduling approach to production planning (یک پروژه ی زمان بندی شده ی دو مرحله ای برنامه نویسی Stochatic(متغیر در مواقع مختلف) راهکاری برای برنامه ریزی تولیدی)

ترجمه مقالهA two-stage stochastic programming project scheduling approach to production planning (یک پروژه ی زمان بندی شده ی دو مرحله ای برنامه نویسی Stochatic(متغیر در مواقع مختلف) راهکاری برای برنامه ریزی تولیدی)

مقاله با عنوان:A two-stage stochastic programming project scheduling approach to production planning از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:یک...

ترجمه مقالهReal-time stereo vision system using adaptive weight cost aggregation approach (سیستم استریو ویژن لحظه ای با استفاده از روش انطباقی تجمیع وزنی هزینه)

ترجمه مقالهReal-time stereo vision system using adaptive weight cost aggregation approach (سیستم استریو ویژن لحظه ای با استفاده از روش انطباقی تجمیع وزنی هزینه)

مقاله با عنوان:Real-time stereo vision system using adaptive weight cost aggregation approach از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیستم...

ترجمه مقالهA Node-Centric Reputation Computation Algorithm on Online Social Networks (یک الگوریتم محاسبه اعتبار گره محور بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین)

ترجمه مقالهA Node-Centric Reputation Computation Algorithm on Online Social Networks (یک الگوریتم محاسبه اعتبار گره محور بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین)

مقاله با عنوان:A Node-Centric Reputation Computation Algorithm on Online Social Networks از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:یک الگوریتم...

ترجمه مقالهSuMo: Analysis and Optimization of Amazon EC2 Instances (SuMo: تحلیل و بهینه سازی نمونه های EC2 آمازون)

ترجمه مقالهSuMo: Analysis and Optimization of Amazon EC2 Instances (SuMo: تحلیل و بهینه سازی نمونه های EC2 آمازون)

مقاله با عنوان: SuMo: Analysis and Optimization of Amazon EC2 Instancesاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:SuMo: تحلیل و...

ترجمه مقالهEffect of 3G Cell Phone Exposure with Computer Controlled 2-D Stepper Motor on Non-thermal Activation of the hsp27/p38MAPK Stress Pathway in Rat Brain (اثر قرار گرفتن در معرض تلفن همراه 3G با کامپیوتر کنترل شده استپر موتور 2-D بر روی فعال سازی غیر حرارتی از مسیر تاکیدی hsp27/p38MAPK در مغز موش)

ترجمه مقالهEffect of 3G Cell Phone Exposure with Computer Controlled 2-D Stepper Motor on Non-thermal Activation of the hsp27/p38MAPK Stress Pathway in Rat Brain (اثر قرار گرفتن در معرض تلفن همراه 3G با کامپیوتر کنترل شده استپر موتور 2-D بر روی فعال سازی غیر حرارتی از مسیر تاکیدی hsp27/p38MAPK در مغز موش)

مقاله با عنوان:Effect of 3G Cell Phone Exposure with Computer Controlled 2-D Stepper Motor on Non-thermal Activation of the hsp27/p38MAPK...

ترجمه مقالهLeaf senescence and activities of the antioxidant enzymes (پیری برگ و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان)

ترجمه مقالهLeaf senescence and activities of the antioxidant enzymes (پیری برگ و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان)

مقاله با عنوان:Leaf senescence and activities of the antioxidant enzymes از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:پیری برگ و...

ترجمه مقاله  Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia  (انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی)

ترجمه مقاله Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia (انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی)

مقاله با عنوان:Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia از اينجا...

ترجمه مقالهEthnic and Gender Differences in the Association Between Discrimination and Depressive Symptoms Among Five Immigrant Groups ( تفاوت های قومی و جنسیتی در رابطۀ بین تبعیض و علایم افسردگی در بین پنج گروه مهاجر)

ترجمه مقالهEthnic and Gender Differences in the Association Between Discrimination and Depressive Symptoms Among Five Immigrant Groups ( تفاوت های قومی و جنسیتی در رابطۀ بین تبعیض و علایم افسردگی در بین پنج گروه مهاجر)

مقاله با عنوان:Ethnic and Gender Differences in the Association Between Discrimination and Depressive Symptoms Among Five Immigrant Groups از اينجا...

ترجمه مقاله Bowel Preparation: Always, Sometimes, Never? (آماده سازی روده : همیشه ، گاهی اوقات ، هرگز؟ )

ترجمه مقاله Bowel Preparation: Always, Sometimes, Never? (آماده سازی روده : همیشه ، گاهی اوقات ، هرگز؟ )

مقاله با عنوان:Bowel Preparation: Always, Sometimes, Never  از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:آماده سازی روده : همیشه ،...