بخش نشریه اسپرینگر – Springer

دانلود مقالات معتبر نشریه اسپرینگر – Springer

ترجمه مقاله Pathways toward whole community transformation: a case study on the role of school engagement and environmental education(مسیرهایی به سمت تغییر کل جامعه : مطالعه  موردی راجع به نقش تعهد مدرسه و تحصیلات محیطی)

ترجمه مقاله Pathways toward whole community transformation: a case study on the role of school engagement and environmental education(مسیرهایی به سمت تغییر کل جامعه : مطالعه موردی راجع به نقش تعهد مدرسه و تحصیلات محیطی)

مقاله با عنوان Pathways toward whole community transformation: a case study on the role of school engagement and environmental education...

ترجمه مقاله Family-centered goals, family board representation, and debt financin(اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی)

ترجمه مقاله Family-centered goals, family board representation, and debt financin(اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی)

مقاله با عنوان Family-centered goals, family board representation, and debt financin را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی...

ترجمه مقاله Secretin, 100 years later(سکرتین، 100 سال بعد)

ترجمه مقاله Secretin, 100 years later(سکرتین، 100 سال بعد)

مقاله با عنوان Secretin, 100 years later را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :سکرتین، 100 سال بعد...

ترجمه مقاله Application of recombinant Echinococcus granulosus antigen B to ELISA kits for diagnosing hydatidosis(کاربرد آنتی ژن B نوترکیب Echinococcus granulosus در کیت های ELISA برای تشخیص بیماری کیست هیداتید)

ترجمه مقاله Application of recombinant Echinococcus granulosus antigen B to ELISA kits for diagnosing hydatidosis(کاربرد آنتی ژن B نوترکیب Echinococcus granulosus در کیت های ELISA برای تشخیص بیماری کیست هیداتید)

مقاله با عنوان Application of recombinant Echinococcus granulosus antigen B to ELISA kits for diagnosing hydatidosis را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Development of an Inflammatory Bowel Disease Research Registry Derived from Observational Electronic Health Record Data for Comprehensive Clinical Phenotyping(توسعه رجیستری تحقیقات بیماری های التهابی روده برگرفته از داده های مشاهداتی پرونده سلامت الکترونیک برای تعیین فنوتیپ بالینی جامع)

ترجمه مقاله Development of an Inflammatory Bowel Disease Research Registry Derived from Observational Electronic Health Record Data for Comprehensive Clinical Phenotyping(توسعه رجیستری تحقیقات بیماری های التهابی روده برگرفته از داده های مشاهداتی پرونده سلامت الکترونیک برای تعیین فنوتیپ بالینی جامع)

مقاله با عنوان Development of an Inflammatory Bowel Disease Research Registry Derived from Observational Electronic Health Record Data for Comprehensive...

ترجمه مقاله EEG Classification of ADHD and Normal Children Using Non-linear Features and Neural Network(طبقه بندی EEG از کودکان سالم و ADHD با استفاده از ویژگی های غیر خطی و شبکه عصبی)

ترجمه مقاله EEG Classification of ADHD and Normal Children Using Non-linear Features and Neural Network(طبقه بندی EEG از کودکان سالم و ADHD با استفاده از ویژگی های غیر خطی و شبکه عصبی)

مقاله با عنوان EEG Classification of ADHD and Normal Children Using Non-linear Features and Neural Network را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Evaluation of FSH, LH and testosterone levels in different subgroups of infertile males(ارزیابی سطوح LH، FSH و تستوسترون در زیرگروه های مختلف از مردان نابارور)

ترجمه مقاله Evaluation of FSH, LH and testosterone levels in different subgroups of infertile males(ارزیابی سطوح LH، FSH و تستوسترون در زیرگروه های مختلف از مردان نابارور)

مقاله با عنوان Evaluation of FSH, LH and testosterone levels in different subgroups of infertile males را از اینجا دانلود...

ترجمه مقاله Quantitative trait loci pyramiding for fruit quality traits in tomato(هرم بندی مکان های ژنی صفات کمی برای صفات کیفیت میوه در گوجه فرنگی)

ترجمه مقاله Quantitative trait loci pyramiding for fruit quality traits in tomato(هرم بندی مکان های ژنی صفات کمی برای صفات کیفیت میوه در گوجه فرنگی)

مقاله با عنوان Quantitative trait loci pyramiding for fruit quality traits in tomato را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Nanoparticle Technologies for Cancer Therapy(فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان)

ترجمه مقاله Nanoparticle Technologies for Cancer Therapy(فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان)

مقاله با عنوان Nanoparticle Technologies for Cancer Therapy را از اینجا دانلود کنید. عنوان مقاله به فارسی :فناوری های نانوذرات...

ترجمه مقالهComplete response for advanced liver cancer during sorafenib therapy: Case Report(پاسخ کامل برای سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب: گزارش موردی)

ترجمه مقالهComplete response for advanced liver cancer during sorafenib therapy: Case Report(پاسخ کامل برای سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب: گزارش موردی)

مقاله با عنوان Complete response for advanced liver cancer during sorafenib therapy: Case Report را از اینجا دانلود کنید. عنوان...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+