بخش نشریه الزویر – Elsevier

دانلود مقالات نشریه معتبر الزویر

ترجمه مقاله رایگان با عنوان The Effects of Securitized Asset Portfolio Specialization on Bank Holding Company’s Return, and Risk (تاثیر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار بر ریسک و میزان برگشت شرکت های هلدینگ)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان The Effects of Securitized Asset Portfolio Specialization on Bank Holding Company’s Return, and Risk (تاثیر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار بر ریسک و میزان برگشت شرکت های هلدینگ)

مقاله رایگان با عنوان  The Effects of Securitized Asset Portfolio Specialization on Bank Holding Company’s Return, and Risk را “”...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان From Accounting to Firm Value (از حسابداری تا ارزش شرکت)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان From Accounting to Firm Value (از حسابداری تا ارزش شرکت)

مقاله رایگان با عنوان From Accounting to Firm Value را ” از اینجا دانلود کنید” عنوان مقاله به فارسی :...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Presenting the case for the application of multi-criteria analysis to mega transport infrastructure project appraisal(ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند متغیره در ارزیابی پروژه زیر بنایی حمل و نقل مگا)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Presenting the case for the application of multi-criteria analysis to mega transport infrastructure project appraisal(ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند متغیره در ارزیابی پروژه زیر بنایی حمل و نقل مگا)

مقاله رایگان با عنوان Presenting the case for the application of multi-criteria analysis to mega transport infrastructure project appraisal را...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Seamless application execution in mobile cloud computing: Motivation, taxonomy, and open challenges (اجرای برنامه یکپارچه در رایانش ابری موبایل: انگیزش، رده بندی و چالش های باز)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Seamless application execution in mobile cloud computing: Motivation, taxonomy, and open challenges (اجرای برنامه یکپارچه در رایانش ابری موبایل: انگیزش، رده بندی و چالش های باز)

مقاله رایگان با عنوان Seamless application execution in mobile cloud computing: Motivation, taxonomy, and open challenges را “” از اینجا...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Economic policy uncertainty and stock market returns in pacific-rim countries: Evidence based on a Bayesian Panel VAR Mode (عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ بازده بازار سهام در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام: شواهد مبتنی بر مدل خود رگرسیون برداری پانل بیزین)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Economic policy uncertainty and stock market returns in pacific-rim countries: Evidence based on a Bayesian Panel VAR Mode (عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ بازده بازار سهام در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام: شواهد مبتنی بر مدل خود رگرسیون برداری پانل بیزین)

مقاله رایگان با عنوان Economic policy uncertainty and stock market returns in pacific-rim countries: Evidence based on a Bayesian Panel...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees

مقاله رایگان با عنوان Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees را “” از...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship (ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار: بررسی رابطه مندی زمینه ای)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship (ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار: بررسی رابطه مندی زمینه ای)

مقاله رایگان با عنوان Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship را “” از اینجا دانلود کنید“” عنوان...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Trademark dilution and its practical effect on purchase decision (رقیق سازی علامت تجاری و اثرات کاربردی آن بر روی تصمیم خرید)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان Trademark dilution and its practical effect on purchase decision (رقیق سازی علامت تجاری و اثرات کاربردی آن بر روی تصمیم خرید)

مقاله رایگان با عنوان Trademark dilution and its practical effect on purchase decision را “” از اینجا دانلود کنید“” عنوان...

ترجمه مقاله رایگان با عنوان The role of corruption in shaping the value of holding cash(نقش فساد در شکل دادن به ارزش حفظ پول نقد)

ترجمه مقاله رایگان با عنوان The role of corruption in shaping the value of holding cash(نقش فساد در شکل دادن به ارزش حفظ پول نقد)

مقاله رایگان با عنوان The role of corruption in shaping the value of holding cash را “” از اینجا دانلود...

F) ترجمه مقاله Why are occupational health and safety training approaches not effective? Understanding young worker learning processes using an ergonomic lens(چرا دیگر آموزش های بهداشتی و ایمنی شغلی موثر نیست؟ فرآیند یادگیری و استفاده از یک لنز ارگونومیک در بین کارگران جوان)

F) ترجمه مقاله Why are occupational health and safety training approaches not effective? Understanding young worker learning processes using an ergonomic lens(چرا دیگر آموزش های بهداشتی و ایمنی شغلی موثر نیست؟ فرآیند یادگیری و استفاده از یک لنز ارگونومیک در بین کارگران جوان)

عنوان مقاله : مقاله با عنوان Why are occupational health and safety training approaches not effective? Understanding young worker learning...

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+