بررسی تاثیر افزایش خدمات بر احتمال ورشکستگی شرکت های تولیدی

به جهت نمایش کامل متن به همراه جداول و تصاویر میتوانید از اینجا اقدام کنید.

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید.

چکیده

این مطالعه با ارزیابی داده های ثانویه به دست آمده از ۷۴ تولید کننده ورشکسته و ۱۹۹ رقیب غیر ورشکسته به بررسی رابطه ارائه خدمات تولید کنندگان با بقای آنها می پردازد. اگرچه تعداد خدمات ارائه شده ارتباط نزدیکی با احتمال ورشکستگی ندارد، اما نتایج نشان میدهد که تعداد بیشتر خدمات محصول مرتبط (مرتبط با محصول) و خدمات محصول نامربوط (بی ارتباط با محصول)، احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد. ارائه خدمات محصول مرتبط احتمال ورشکستگی شرکتهای دارای تولید متنوع را کاهش می دهد. احتمال ورشکستگی شرکت های با منابع کافی با ارائه خدمات محصول نامربوط کاهش می یابد. در مقابل، شرکتها نباید انتظار داشته باشند که عملکرد موفق در فروش محصول موجب افزایش شانس بقای آنها با تمرکز بر خدمات محصول – مرتبط شود. با توجه به این یافته ها، در این مطالعه مفهوم موجود در ادبیات مفهومی را به چالش می کشیم مبنی بر این که خدمات بیشتر به طور مستقیم موجب افزایش شانس بقای شرکت می شود؛ همچنین به توسعه مطالعات تجربی قبلی در تعیین اثرات مهم بافتی در سطح شرکت می پردازیم. و نظریه پرتفوی را به عنوان مبنایی نظری برای بررسی توسعه خدمات تولید کنندگان در نظر می گیریم.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

کلیدواژه ها: استراتژی خدمات، ارائه خدمات، شرکت های تولیدی، ورشکستگی، نظریه پرتفوی

۱مقدمه

شرکتهای صنعتی در مواجهه با محصول سازی و رقابت بر سر هزینه پایین، به دنبال خدماتی برای بقای خود هستند (استرم، پاراسورامان، بوون، پاتریسیو، و واس، ۲۰۱۵). به ویژه، بسیاری از شرکتهای تولیدی خدمات تجاری خود را با گنجاندن خدمات ارزش افزوده قبلی مشتریان و یا اشخاص ثالث به روز رسانی می کنند (سوارز و همکاران،2012 ، اشتاینر، اگرت، الگا، ۲۰۱۶). در واقع، تغییرات کلی در ارائه خدمات به عنوان یک شرط لازم برای بقا و موفقیت در صنایع کنونی در نظر گرفته میشود (به عنوان مثال، کوهن و همکاران، ۲۰۰۶؛ بیتنر و براون، ۲۰۰۸؛ جانستون و ویلکینسون، ۲۰۰۹؛ اگرت و دویچر، ۲۰۱۵). محققان چنین تغییر و تحولی در استراتژی های کسب و کار تولید کنندگان را به عنوان تغییر به منطق غالب بر خدمات، اظهارات مبتنی بر ارزش خدمات، مدل های کسب و کار خدمات گرا، و تولید مبتنی بر خدماتی در نظر می گیرند (اشتاینر و همکاران، ۲۰۱۶؛ ويندال، ۲۰۱۵).

استراتژی شرکتهای تولیدی می تواند در ارائه خدمات بسیار متفاوت اعم از خدمات مالی تا خدمات حرفه ای، از جمله مشاوره، تحقیق و توسعه، پشتیبانی فنی، و یکپارچه سازی محصولات و خدمات چند فروشنده به صورت سفارشی تحقق یابد (و تزل، ۲۰۰۸؛ مولر، ۲۰۱۳؛ ليتونين، ۲۰۱۵). ادبیات مفهومی استدلال می کند که با اضافه کردن این خدمات به خدمات اصلی محصول می توان عملکرد شرکت را بهبود بخشید. با این وجود، بررسیهای قبلی همچنین نشان می دهد که شرکت ها به جای گسترش خدمات از آن صرف نظر می کنند. به عنوان مثال، تکنولوژی پیشرو و عرضه کنندگان ماشین آلات صنعتی که به مدت طولانی متعهد شده اند که به طور مداوم تعریف جدیدی از خدمات بازاری خود در جهت توسعه خدمات چرخه حیات ارائه دهند (رابتینو و همکاران، ۲۰۱۵) در حال حاضر مشاهده می شود که از فعالیت های خدمات قابل توجه بی بهره اند. نمونه های آن عبارتند از عدم حضور شرکت جانسون کنترولز از ارائه خدمات مدیریت تأسیسات (راه حل های جهانی محل کار)، محرومیت شرکت ویت ۳ از بخش خدمات صنعتی (تعمیر و نگهداری صنعتی در صنایع خودرو و فراوری)، و کنترل کامل خدمات شرکت ABB (برون سپاری(.

در همین راستا، برخی از مطالعات اخیر (اگرت هاگرو، ، ۲۰۱۱) شواهد تجربی یافته اند مبنی بر این که افزایش خدمات موجب بهبود مستقیم عملکرد سود نمی شود. در عوض، این مطالعات نشان میدهد که اثرات ارائه خدمات گسترده تر به دیگر عوامل بافتی شرکت بستگی دارد (جوزفسون، جانسون و کالن، ۲۰۱۵)، و این که این ارتباط تا حد زیادی تحت تاثیر نوع خدمات است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 در مطالعه حاضر، بر خلاف چنین یافته های تحقیقاتی، معتقدیم که خدمات بیشتر دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت نیست، که بر خلاف تأثیر مثبتی است که تا کنون در ادبیات مفهومی بر آن تاکید شده است.

ما معتقدیم که اثرات عملکرد ارائه خدمات بیشتر را باید به عنوان تابعی از بافت شرکت در نظر گرفت. بر این اساس، به بررسی اینکه چگونه اثرات ارائه خدمات مختلف در عملکرد شرکت های تولیدی توسط دیگر عوامل بافتی در سطح شرکت تعدیل می شود، می پردازیم.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با توجه به نظریه پرتفوی، چارچوب نظری ما نشان میدهد که اثرات متقابل مهم بین ارائه خدمات و بافت شرکت شامل دو بعد اصلی پایایی منابع و هماهنگی جریان نقدی می شود. پایایی منابع مستلزم تناسب، هم ترازی و انسجام خدمات ارائه شده با منبع موجود در شرکت است. هماهنگی جریان نقدی نشان دهنده توانایی خدمات برای جبران نوسانات تقاضای محصول و در نتیجه ثبات كل درآمد فروش است. این اثرات متقابل از تناسب ارائه خدمات با استفاده کارآمد و موثر از منابع حمایت می کند، و در نتیجه تأثیر مطلوبی بر عملکرد شرکت می گذارد.

مطالعات تجربی قبلی در مورد اثرات عملکرد استراتژی خدمات بر روی عوامل حسابداری و یا مبتنی بر بازار عملکرد شرکت متمرکز شده است. اگر چه استفاده از این شاخصهای عملکرد موجب درک بهتر نتایج ارائه خدمات می شود، اما این رویکرد دارای محدودیت هایی خاصی است. در حالی که عوامل حسابداری و مبتنی بر بازار ممکن است به عنوان پیش بینی کننده های موفقیت بلندمدت شرکت استفاده شوند، اما بقاء، عامل نهایی عملکرد سازمانی است ( به عنوان مثال در دراكر، ۱۹۵۴). علاوه بر این، همان طور که قبلا اشاره شد، بسیاری از شرکتها در واقع به گسترش خدمات خود به منظور بقای صنایع تولیدی خود می پردازند. با توجه به این، در این مطالعه به تجزیه و تحلیل بقا می پردازیم. به بررسی یک نمونه از ۷۴ شرکت سرویس گرای ورشکسته و ۱۹۹ شرکت سرویس گرای غیر ورشکسته برای تعیین احتمال ورشکستگی در رابطه با تنوع خدمات و بافت در سطح شرکت، با استفاده از داده های ثانویه و تجزیه و تحلیل رگرسیون منطقی می پردازیم.

این مطالعه فوایدی دارد. در وهله اول، با مشاهده ارائه خدمات از طریق لنز نظریه پرتفوی، ما یک مبنای نظری جدید برای بررسی پدیده گسترش خدمات تولید کنندگان ارائه می دهیم. دوم اینکه، بررسی می کنیم که چگونه اثرات بافتی در سطح شرکت می تواند به بقای شرکت کمک کند، که موضوع مهمی است که تا کنون نادیده گرفته شده است. بنابراین، یافته های ما به پیشبرد درک درستی از تأثیر خدمات بر بقای شرکت و به طور کلی عملکرد کمک می کند. سوم، برای تصمیم گیری در مورد پیکربندی گسترش ارائه خدمات اطلاعاتی فراهم می کنیم که به مدیران در یافتن استراتژی خدماتی موثر کمک می کند. در مجموع، این مفهوم که افزایش خدمات به طور مداوم به عملکرد شرکت تولیدی کمک می کند را به چالش می کشیم، و در عوض نقش مهم عوامل بافتی متعدد به عنوان تعدیل کننده  اثرات عملکرد را نشان میدهیم.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

۲پیشینه پژوهش

2-1 خدمات به عنوان بخشی از پرتفوی

 مطالعاتی که به لحاظ مفهومی به بحث از انجام خدمات توسط شرکت های تولیدی پرداخته اند، پیشنهاد کرده اند که ارائه خدمات بیشتر، منافعی برای شرکت عرضه کننده به همراه دارد. اولا، خدمات بیشتر نمایانگر فرصت های بیشتر برای تولید درآمد فروش است (متیو، ۲۰۰۱؛ اولیوا، ۲۰۰۳). دوما، پرتفوی خدمات گسترده تر دارای پتانسیل بهبود توانایی تمایز گذاری است. ارائه خدمات بیشتر، منحصر به فرد تر است، تقلید از آن برای رقبا دشوارتر است و از نظر مشتریان ارزشمندتر است. خدمات بیشتر موجب انعطاف پذیری بیشتر می شود، چرا که می توان آنها را به صورت راه حل هایی برای نیازهای خاص مشتری ترکیب نمود (کوک و لمون، ۲۰۰۶؛ گوستافسون، ۲۰۱۱). تجربه مثبت از عرضه چیزی منحصر به فرد موجب رضایت مشتری، وفاداری، و تمایل او به پرداخت هزینه می شود (اگرت و همکاران، 2011). همچنین، پرتفوی خدمات بیشتر در بازار مشهودتر است و درک مفهوم ارزش را در میان مشتریان تقویت می کند، کیفیت شرکت را افزایش می دهد، ایجاد اعتماد می کند، و سبب بهبود تمایز گذاری می شود. بهبود تمایز گذاری به تغییر موضع رقابتی شرکت و کناره گیری از رقابت مبتنی بر قیمت و در نتیجه دستیابی به سود بالاتر و افزایش شانس بقای شرکت کمک می کند.

سوم، با توجه به افزایش انتظار مشتریان از تأمین کنندگان در ارائه خدمات جامعی که نیازهای آنها را به طور کامل برآورده کند، پرتفوی خدمات بیشتر می تواند کیفیت و تداوم روابط مشتری را افزایش دهد. علاوه بر این، مشخص شده است که ارائه خدمات جامع به پذیرش افزایش هزینه ها از سوی مشتریان منجر می شود که فروش را افزایش می دهد و باعث کاهش نوسانات جریان نقدی در آینده میشود. در نهایت، ارائه خدمات بیشتر مبنایی برای بهبود بهره وری فراهم می کند. با ارائه خدمات بیشتر، شرکت تولیدی می تواند برخی هزینه های ثابت خدماتی تعیین کند و یادگیری سازمانی را از طریق استفاده مکرر از منابع و قابلیت ها افزایش دهد (اگرت و همکاران، ۲۰۱۱؛ اگرت،2014). اثرات به اشتراک گذاری منابع و یادگیری به خوبی می تواند موجب کاهش هزینه انباشت منابع شود و به بقای شرکت کمک کند (گرت، ۱۹۸۷). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با وجود این استدلال ها، تحقیقات تجربی در رابطه با استراتژی های رشد خدمات تولید کنندگان نشان دهنده تأثیر مستقیم ارائه خدمات بیشتر بر نتایج مالی شرکت نیست. در مطالعاتی که نشان دهنده تأثیر پذیری عملکرد مثبت با افزایش خدمات است به ارزیابی سطح ارائه خدمات از طریق سهم درآمد کل تولید شده توسط خدمات (به عنوان مثال نیش، پالمر و همکاران، ۲۰۱۳؛ سوارز و کاهل، ۲۰۱۳)، میزان فروش خدمات (به عنوان مثال، ون لوی، ۲۰۱۳)، کیفیت ارائه خدمات (قابلیت اطمینان، اعتبار و پاسخگویی) (او و لای، ۲۰۱۲)، و یا فعالیتی که طی آن خدمات به مشتریان ارائه می شود، پرداخته اند. نکته مهم اینجاست که تنها مؤلفه أخر (فعالیت) برای ارزیابی میزان ارائه خدمات کاربرد دارد؛ سه معیار دیگر شاخص های موفقیت ارائه خدمات است و بنابراین، ارتباط با عملکرد شرکت تقريبا تضمین شده است. با استفاده از معیار جامع تری از گرایش استراتژی خدمات که شامل تعداد خدمات ارائه شده باشد، همبورگ و هویر (۲۰۰۲) دریافتند که خدمات دارای تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت است. با این حال، آنتیوکو و همکاران (۲۰۰۸) متوجه شدند که فقط خدمات مشتری گرا، و نه خدمات محصول گرا (متیو، ۲۰۰۱) ارتباط زیادی با  افزایش فروش محصول دارد. در نهایت، هم اگرت و همکاران (۲۰۱۱) و هم اگرت و همکاران (۲۰۱۴) دریافتند که اینکه تا چه حد شرکت ها خدمات مشتری گرا یا محصول را ارائه می دهند، دارای ارتباط مستقیم با سودآوری نیست.

در واقع، افزودن خدمات با اشکالاتی برای تولیدکنندگان همراه است. اول اینکه ارائه خدمات بیشتر موجب افزایش نیاز به تعهدات مالی در مورد دارایی های سرویس ویژه، قابلیت ها و زیرساخت می شود. فروش خدماتی بالا و حاشیه سود اغلب نتیجه سرمایه گذاری های ضروری شرکت است. توسعه خدمات ممکن است موجب انحراف منابع قابل توجه شرکت در دیگر زمینه های کاربردی شود (به عنوان مثال کسب و کار تولید نوردین، ۲۰۱۲ اولیوا، ۲۰۱۲) و مهم تر از همه، منجر به گسترش منابع در طیف وسیعی از خدمات ارائه شده، شود. پشتیبانی از منابع کافی اغلب منجر به عدم اطمینان از کارایی خدمات می شود و ممکن است موجب ممانعت از صرفه جویی در هزینه تولید خدمات شود. منابع ناکافی همچنین ممکن است به خدمات ناکارآمد منجر شود که انتظارات مشتریان را برآورده نمی کند (جوزفسون و همکاران، ۲۰۱۵؛ زيتامل، بری، و پاراسورامان، ۱۹۸۸). احتمال دارد که مشتریان ناراضی ارائه دهنده خدمات خود را تغییر دهند و در نهایت شرکت را به رقابت مبتنی بر قیمت و شکست در بازار بکشاند. علاوه بر این، کمبود منابع به دلیل پشتیبانی از پرتفوی خدمات گسترده تر ممکن است خطرات مالی را افزایش دهد، و شرکت را در طول چرخه اقتصادی منفی و رکود صنعت در معرض ورشکستگی قرار دهد.

دوم، خدمت گسترده تری که ارائه می شود افزایش جریان در ونداد-بروندادی است که یک شرکت باید آن را مدیریت کند. تعداد، پیچیدگی و وابستگی متقابل افزایش یافته جریان در ونداد-برونداد از خدمات گسترده تری نشأت می گیرد که ممکن است سبب ابهام و سردرگمی در موسسه شوند. این مورد ممکن است سبب تضعیف هماهنگی فعالیتها، کاهش یکپارچگی در خدمات ارائه شده به مشتریان و افزایش ریسک عدم موفقیت در خدمات شود (نوردین و دیگران، ۲۰۱۱). چنین تأثیراتی احتمالا باعث قطع منابع و نارضایتی مشتری، تضعیف رقابت مثبت موسسه میشود. سوم، وسعت خدمات می تواند با قطع ثبات در سود حاصل از فعالیت ها، خطرات مربوط به امور مالی و ورشکستگی افزایش می یابد. یک شرکت تولید کننده که تنوع خدماتی بیشتری دارد، احتمالا حرکتی مهم تر را از هسته هویتی خود با توجه به کانون، منابع و ناتوانایی ها در می یابد (فانگ و دیگران، ۲۰۰۸). به عنوان مثال، به توانایی های پیشرفته و مهم تری نیاز دارد که باعث یکپارچگی و چالش های انجامی بیشتر شود (باوجا، گیلبرت و الدینگهام، ۲۰۰۴). توانایی موسسه برای ایجاد بهره در آینده ممکن است نامطمئن به نظر برسد، و توانایی ایجاد بازار و سرمایه گذار از دست برود (جوزفون و دیگران، ۲۰۱۴). این عدم دستیابی ممکن است روی جذب سرمایه در موسسه تأثیر بدی بگذارد و باعث به وجود آمدن مشکلاتی در سرمایه خارجی برای امور مالی تجارت و بقای مطمئن شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

علی رغم سودهایی که یک موسسه تولیدی ممکن است از ارائه خدمات بیشتر انتظار داشته باشد، بحث می کنیم که تمرکز کمتر، پیچیدگی در هماهنگی و افزایش بالقوه عدم اطمینان سرمایه گذاران با توجه بازده آینده، باعث گسترش خدمات پر تفوی موسسه جهت دستیابی به توسعه عملکرد و افزایش بقا می شود. بنابراین، هیچ ارتباط مستقیمی میان گستره خدمات ارائه شده و احتمال ورشکستگی موسسه پیش بینی نمی شود. با این حال، همان طور که در بحث بعدی نشان داده شده است، با این نظر که با ارائه خدمات بیشتر احتمال ورشکستگی کاهش می یابد، مخالفت می کنیم.

۲ – ۲ ویژگیها و عملکرد موسسه

چند تن از دانشمندان با این نظر مخالفت کردند که عملکرد یک موسسه از خدماتی ناشی می شود و به شرایطی محیطی موسسه وابسته است (مثلا: گباور، رن، التاكوسکی و رینتوسو، 2012؛ نو و براون، 2005، تولی، کوهلی و برادوی، 2007؛ اولگا و رینارتز، 2011) و مطالعات تجربی می خواهند تأثیرات مدیریتی و ویژگیهای موسسه را ثابت کنند، به عنوان مثال با توجه به کیفیت ارتباط با مشتری، کوتاماکی و دیگران (2013 الف) این را بررسی می کنند که چگونه سرمایه نسبی تأثیر ارائه خدمات R & D را بر سود موسسه در ارتباط با مشتری مدیریت می کند. همانند دیگر فاکتورهای سطح ثابت، توجه مدیریتی (گباور، 2009)، تواناییهای شبکه ای (کوتاماکی و دیگران، 2013 ب)، در دسترس بودن منابع (فانگ و دیگران، 2008)، شدت بازاریابی (جوزفون و دیگران، 2015) و سهم موسسه از بازار (فانگ و دیگران، 2008) مورد بررسی قرار گرفته است. اما شدت بازاریابی و سهم بازار با افق خدماتی استراتژی تجارت مرتبط هستند، برای اینکه بتوان عملکرد مالی موسسه را ارتقا بخشید. سطح فعالیت R & D نیز تأثیر سرویس تمرکز را بر میزان بازده شرکت مدیریت می کند (اگرت، ثيسبرومل و دوچر، 2014 ب)، در حالی که به طور منفی افزایش ریسک موسسه را مدیریت می کند (جوزفون و دیگران، 2015). دیگر مطالعات مربوط به عملکرد خدماتی نیز ارتباط افتراقی متغیرهای سطح ثابت را با طبقه خدمات ناهمگون بررسی می کند. اگرت و دیگران (2011) شواهدی تجربی را ارائه می کنند که محصولات جدید یک موسسه تأثیرات متفاوتی روی عملکرد خدماتی دارند و این عملکرد به خدمات محصول محور و مشتری محور مرتبط است. به همین نحو، آنتیوکو و دیگران (2008) نشان میدهند که استفاده از تکنولوژی و خدمات نقشی متقاطع، عملکرد ارائه برخی از سرویس ها را به طور مثبت مدیریت می کند، اما عملکرد همه سرویس ها را مدیریت نمی کند.

بر خلاف این سابقه، نظریه پرتفوی (PT) را مطرح کردیم (کاردوزو و اسمیت، 1983؛ لئونگ و ليم، 1991؛ مارکوویتز، 1959؛ رابینو و رابیت، 1984) تا با آن بتوان تاثیر ارائه سرویس های گسترده تر را بر عملکرد شرکت بررسی کرد، زمانی که ویژگی های مناسب موسسه تکمیل شده است (همانند فاکتورهای موقعیتی اولیه). لنز مفهومی PT برای ارزیابی این مناسب است که چگونه و چه زمانی این سرویس چشم اندازی از کاربرد موثر و کارآمد منابع را ارائه می کند و این چشم انداز بر بازدههای اقتصادی یک شرکت و امکان بقای مالی آن تأثیر می گذارد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با کاربرد آن روی پرتفوی محصولات و خدمات یک موسسه، PT گستره پرتفوی را به عنوان فرصتی برای دستیابی به حوزه اقتصاد و کاربرد سرمایه، مشخص می کند. اگر ظرفیت مجموعه ای از سرمایه های سازمانی (ملموس و غیر ملموس) بتوانند با هم یکپارچه شوند و برای چند پرتفوی به کار برده شود، یعنی تسهیم شود، بنابراین افزایش پرتفوی تجاری به افزایش استفاده از سرمایه سازمانی و ثبات قیمت ها منجر می شود (بایر، گروث و ساکاو، 2015؛ یاکوب و اسوینگ، 2011). علاوه بر این، PT بیان می کند که گستره پرتفوی می تواند میزان فروش محصولات فرار را کاهش دهد، در نتیجه عدم اطمینان و ریسک موسسه نیز کاهش می یابد. چون خدمات مختلف ارائه شده در پرتفوی یک موسسه با هم ترکیب شده اند، بنابراین با میزان فروش (یا تقاضا) با میزان فروش محصولات فرار همراه می شود و می تواند یکپارچه گردد، بنابراین ریسک کلی کاهش می یابد، همان طور که با تنوع و تجمیع جریان نقد اندازه گرفته می شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با این حال، دستیابی به سرمایه و ریسک منافع از طریق PT نشان داده شده و چیزهای ارائه شده در پرتفوی به ترتیب شامل این موارد می شود: 1) تسهیم داراییهای مولد، و 2) عدم تولید جریان نقدی که بسیار به هم مرتبط هستند. در واقع، ارائه پرتفوی به سرمایه خاصی نیاز دارد، هزینه تولید گروهی دارند که این هزینه از تولید جداگانه هر آیتم کمتر نیست. به همین نحو، اگر جریان پول نقد تولید شده توسط ارائه پرتفوی، تحت تأثیر فاکتورهای یکسانی باشند، اختلافات جریان پول نقد جبران نخواهد شد و متعادل نمی گردد. با استفاده از این منطق، مدل ما، تأثیرات متقابل میان گسترة خدمات ارائه شده و مشخصات موسسه را تحت شرایط پیوستگی منابع و همکاری جریان پول نقد ارزیابی می کند.

پژوهش خود را با عنوان مقایسه ای میان شرکت های ناموفق و رقیبان موفق ساختار بندی می کنیم. مطالعات مقایسه ای میان عملکرد پایین و بالای شرکتهای خدمات محور قبلا توسط گباور (2008) و گباور، ادواردسون گامتامسون و ویتل (2010) ارائه شده است. در حالی که ما بر این مطالعات تکیه داریم، اما رویکرد ما بسیار جزئی تر ست، زیرا ما شرکت ها را به رقیبان اصلی خود متصل می کنیم (به جای اینکه دو گروه کلی از شرکت هایی که عملکرد پایین دارند را با شرکت هایی مقایسه کنیم که عملکرد بالایی دارند).

علاوه بر این، در مطالعات گذشته، عملکرد موسسه با استفاده از نشانگرهای مالی، مانند سود، درآمد با ارزش بازار (اگرت و دیگران، 2014 الف؛ گباور و دیگران، 2012) یا از طریق مقیاس های ادراکی (مانند اگرت و دیگران، 2014 ب؛ هه و لای، 2012) سنجیده شده؛ در عوض، ما شرکت های ناموفق را تعیین می کنیم، یعنی شرکت هایی که اعلام ورشکستگی کرده اند. ورشکستگی معیاری روشن و واضح است که مین شرکت های موفق و شرکت های ناموفق در طول زمان تمایز قائل شد (بندتینی، نیلی و اسونیک، 2015) شرکت های ناموفق در اکثر موارد عملکرد ضعیفی دارند سیگنال و ژو، 2013). نهایتا، ورشکستگی معیاری عملکردی و خاص و نسبی شده که بسیاری از شرکتهای تولید کننده در حال افزایش خدمات پرتفوی خود هستند، زیرا معتقدند که این شانس تمامی آنها را افزایش خواهد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

3- توسعه فرضیهها

1 – 3 پیوستگی منابع

مفهوم مورد نظر ما از پیوستگی منابع شامل تناسب، انطباق و به هم پیوستگی خدمات ارائه شده با منابع موجود در موسسه می شود. تمرکز ما بیشتر روی منابعی است که در تجارت محصول وجود دارد، که آنها را با توجه به توانایی های محصول محور موسسه در نظر میگیریم.

منطق پیوستگی، منابع میان دو نوع از خدمات تمایز ایجاد می کند: خدمات مربوط به محصول و خدمات غیر مرتبط به محصول (فانگ و دیگران، 2008، جوزفون و دیگران، 2015). خدمات مربوط به محصول نیز همانند تجارت محصول به توانش و منابع شباهت دارد. به عنوان مثال، شامل نگهداری، مجوز، نصب و ترفیع محصول می۔ شود. برای ارائه این خدمات، عرضه کنندگان می توانند از توانایی های به وجود آمده در سرمایه مرتبط به محصول سود ببرند. همان طور که محصول و خدمات می توانند با هم جمع شوند و منابع نیز می توانند از محصول تا حوزه خدمات نفوذ کنند، اثرات خارجی نیاز به منابع سرویس محور را کاهش می دهد (فانگ و دیگران، 2008). بر خلاف خدمات مرتبط به محصول، خدمات غیر مرتبط به محصول، شامل خدماتی می شوند که همپوشانی سهم یا دانش و منابع مشترک با تجارت محصولات مرکزی دارند. به عنوان مثال، آنها شامل امور مالی یا خدمات منطقی می شوند. اگر چنین خدماتی غیر مرتبط با محصول ارائه گردند، سود بالقوه عملکرد محصول تنها آنهایی خواهد بود که می توانند از سهم فاکتورهای تولیدی عام رها شوند (روملت، 1982) مانند کانال های فروش، روابط مشتری با نام تجاری. در نتیجه، دیگر سرمایه هایی که کاربرد خاص دارند، باید بدون توجه به قابلیت های محصول، توسعه یابند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

اولین فرضیه ما، این را مسلم فرض می کند که رابطه مهمی میان گستره خدمات مرتبط به محصول و تنوع غیر مرتبط با محصول تجاری وجود دارد. به ویژه، انتظار داریم که ارائه گسترده تر خدمات مرتبط با محصول برای کاهش احتمال ورشکستگی، یکی از نقش های شرکت در ارائه خدمات مرتبط با محصول است.

محققان مدیریت استراتژیک، سطوح پایین و بالای تنوع را به ترتیب به عنوان تنوع “مرتبط” و “غير مرتبط” مشخص می کنند (مثلا: آمیت و لیونات، 1988؛ رابینز و ویرسما، 2003؛ روملت، 1974: تیس، 1982). تنوع محصولات مرتبط نشان میدهد که محدوده ای که یک موسسه در آن محصولی را ارائه می کند، شامل تجارت محصول می شود که مهارتها، قدرت ها و منابع مشترکی را به اشتراک می گذارد و از شامل شدن یک موسسه در مجموعه ای از صنایع مربوط به کالا نشأت می گیرد، و این صنعت های مرتبط به کالا بسیار به هم شبیه هستند.

در مقابل، تنوعات محصولی غیر مرتبط زمانی رخ می دهند که شرکت عملکرد خود را ورای منابع و قابلیتهای موجود گسترش می دهد تا بتواند فرصت های موجود در بازار را به صنایع مرتبط به کالا ترغیب کند، این صنایع زمینه های مشترک کمی با مؤسسات تجارتی دارند. سطح تنوع یک موسسه، گستره ای را مشخص می کند که در آن منابعش به اشتراک گذاشته شده با این منابع تخصیص یافته اند (تیس، 1980). به طور خاص، مؤسساتی که تجارت۔ های محصول نامرتبط را دنبال می کنند، به انواع مختلف و زیادی از سرمایه و منابع نیاز دارند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

منابع محصول – محور توسط مؤسساتی تسخیر شده اند، که می توانند با خدمات خود در منابع موجود نفوذ کنند. بنابراین، ادعا می کنیم که در شرایط تنوع تجارت محصول نامرتبط (بالا)، با ارائه گسترده تر خدمات مرتبط با محصول، فرصت بیشتری برای ایجاد محدوده های اقتصادی داریم. در چنین محیطهایی، خدمات مرتبط با محصول، باید نه تنها درآمدها را افزایش دهد، بلکه باید هزینه های ثابت را نیز کاهش دهد؛ از این رو، باید خطر توقیف مال را نیز کاهش دهد. در مقابل، اگر تنوع یک موسسه در تجارت محصولات مرتبط (تنوع پایین باشد، بنابراین انتظار می رود که ارائه خدمات مرتبط با محصول فرصت های کمتری را با عنوان منابع مشترک و دانش خارجی ایجاد کند، و بنابراین امکان شکست شرکت کاهش می یابد.

نمونه موردی تترا لاوال مثال های مناسبی را فراهم آورده است. این شرکت صنایع نامرتبط در تولید بسته بندی غذاهای مایع و تولید دستگاه های بسته بندی فعالیت دارد. تولید بسته بندی با خدمات طراحی و توسعه مرتبط با محصول کامل شده است. در مقایسه با شرکتی که تنها بسته تولید می کند، تترا لاوال می تواند با تخصص خود در تولید دستگاه های بسته بندی، صنعت بسته بندی را توسعه دهد، که هم به سود تولید است و هم به سود کاربرد. به همین نحو، این شرکت می تواند با تکیه بر تجربه خود در تولید بسته بندی، خدمات مرتبط با تدارکات دستگاه های بسته بندی را ارائه کند، به عنوان مثال راه حل ها باید شامل تجهیزات معمول، بهینه سازی خطوط، بازبینی خطوط، آموزش و نگهداری شود.

با استفاده از منطق مکمل ها در میان خدمات مرتبط با محصول و تنوع محصولات نامرتبط، می توان فرضیات زیر را پیشنهاد داد:

فرضیه الف: تنوع نامرتبط به تجارت محصول، گستره خدمات مرتبط با محصول و تأثیر آن بر احتمال ورشکستگی یک موسسه را مدیریت می کند؛ اگر شرایط تنوع نامرتبط به تجارت محصول مهیا باشد، افزایش گستره خدمات مرتبط به محصول، احتمال ورشکستگی یک موسسه را کاهش میدهد.

فرضیه دوم بر خدمات مرتبط با محصول تمرکز دارد. چون آنها پیوستگی دانش و منابع کمی با فعالیتهای محصول دارند، این خدمات نمی توانند به آسانی مورد استفاده تجارت کالا قرار گیرند.

از آنجایی که چنین ابتکاراتی احتمالا گران خواهند بود، بنابراین به سرمایه گذاری خاصی نیاز دارد، منابع سازمانی تکاملی یگانه از عرضه تعداد زیادی از خدمات غیر مرتبط با محصول را ارائه می کند. منابع سازمانی نمونه ای از استهلاک منابع مازاد را در یک سازمان نشان میدهد که می تواند با روشی احتیاطی مورد استفاده قرار گیرد (برجيوس، ۱۹۸۱). وسایلی را برای ابتکار و تغییر فراهم می کند، و می تواند انعطاف پذیری را در توسعه انتخاب استراتژی و رشد عملکرد شرکت فعال کند (جورج، ۲۰۰۵). به طور ویژه، منابع سازمانی می توانند مؤسسات را برای انجام منابع خدمات ویژه توانا کنند و باید خدمات مرتبط با محصول را ارائه کنند، بدون اینکه بر دیگر پروژه ها یا خدمات تأثیر بگذارند و یا آنها را محدود کنند. در نتیجه، با این مواجه می شویم که در دسترس بودن منابع این خطر را کاهش میدهد که عرضه گسترده خدمات غیر مرتبط با محصول باعث میشود که یک موسسه منابع خود را با محصولات متنوع و فعالیتهای خدماتی توزیع کند، و به خدمات و محصولاتی بیهوده منجر شود که مطابق با انتظارات مشتری نیستند. با کاهش چنین تأثیرات منفی بالقوهای، این منابع، بازده سالم و جریان سود را از خدمات غیر مرتبط با محصول آسان می کنند، به این وسیله به بقای موسسه کمک می کند. بنابراین فرضیه زیر مطرح می شود:ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

فرضیه 1 ب: منابع تأثیر گستره خدمات غیر مرتبط با محصول را در احتمال ورشکستگی یک موسسه مدیریت می کنند؛ اگر سطوح بالای منابع در دسترس باشند، گستره خدمات غیر مرتبط با محصول افزایش می یابد و احتمال ورشکستگی یک موسسه را کاهش میدهد.

۲ – ۳ همکاری جریان پول نقد

همکاری جریان پول نقد شامل توانایی عرضه خدماتی می شود، که با هم و به شکل گروهی با فروش محصول و به طریقی که سبب تولید سود گردد، عمل می کند که این سود برای مجموع سودهای فروش است. بر اساس نظر همکاری جریان پول نقد، میان خدمت مستقل از محصول و خدمات وابسته به محصول تمایز قائل می شویم، که در آن وابسته بودن به وابستگی میان محصول و خدمات فروش اشاره دارد. خدمات وابسته به محصول منبعی از درآمدها را دریافت می کند که به طور ناقص یا به طور منفی به فروش محصولات مرتبط می شوند. در نتیجه، عرضه خدمات مستقل از محصول می تواند تغییر در تقاضای محصول را جبران کند، تا بتوان مجموع سودهای فروش را از طريق تنوع و الگوهای تکمیلی تقاضا تثبیت کرد. به عنوان مثال، حفظ خدمات مهیا شده برای تجهیزات صنعتی باعث بازده آینده نگر می شود که بر خلاف چرخه فروش محصولات است (گباور و همکاران، ۲۰۱۱؛ وایز و بومگارتنر، ۱۹۹۹)؛ خدمات فروش بالا می تواند تأثیر کاهش تقاضای محصول را در زمان رکود اقتصادی متعادل کند (براکس، ۲۰۰۵؛ اولیوا و کالنبرگ، ۲۰۰۳)، زمانی که مشتریان تمایل به نگه داشتن تجهیزات خود در عمل دارند. در مقابل، خدمات وابسته به محصول به فروش محصولات جدید مرتبط هستند و بنابراین فروش خدمات وابسته به محصول ارتباط مثبت بالایی را با درآمد حاصل از فروش محصول نشان می دهد. مثال های این خدمات، امور مالی، توزیع، نصب و عملکرد است. اگرچه این خدمات الزاما به محصولات مرتبط نیستند (مثلا امور مالی به منابع و تکنولوژی غیر مرتبط با محصول نیاز دارد – به ضميمه الف مراجعه کنید، به عنوان مثال خدمات وابسته به محصول یا به محصول مرتبط هستند یا به محصول مرتبط نیستند)، اما فروش خدمات وابسته به محصول توسط فروش محصول تحریک شده است. در مقابل، عرضه خدمات وابسته به محصول می تواند با تقویت اثرات فروش سالم محصول هماهنگی جریان پول نقد را ایجاد کند. به عنوان مثال، فراهم آوردن خدمات نصب و عملکرد خدمات توسط تولید کننده سیستم های تهویه بعید است که عرضه خدمات وابسته به محصول برای جبران تغییر رکود فروش محصول باشد. اگر فروش محصول ناموفق باشد، بنابراین عرضه خدمات مستقل از محصول در تثبیت درآمدهای یک موسسه ارزشمندتر خواهد بود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

فرضیه سوم روی تمرکز نسبی روی خدمات وابسته به محصول در مقابل خدمات مستقل از محصول در خدمات عرضه شده توسط موسسه متمرکز است. ادعا می کنیم که سرویس عرضه پورتفوی که عمدتا روی خدمات وابسته به محصول متمرکز است، شانس بیشتری برای کمک به بقای موسسه است که این زمانی رخ می دهد که میزان فروش بالا است، در حالی که تمرکز روی خدمات مستقل از محصول زمانی که میزان فروش محصول پایین است به بقای موسسه کمک می کند. چون فروش محصول باعث به وجود آمدن تقاضای خدمات وابسته به محصول می شود، یک تجارت کالای موفق با فروش بالای محصول، تأثیر تمرکز بر خدمات وابسته به محصول بر عملکرد مالی و بقای موسسه را زیر ذره بین قرار داده است. اگر فروش محصول ضعیف باشد، بنابراین تأثیر خدمات وابسته به محصول روی بقای موسسه بیهوده و ناچیز است، همان طور که موسسه در حال مبارزه با فروش خدمات کمیاب است. به عبارت دیگر، تمرکز بیشتر روی خدمات مستقل از محصول، زمانی که فروش محصول پایین است احتمالا بیشتر برای بقای موسسه است، همان طور که این خدمات منابعی جایگزین برای سود ارائه می کنند. بر این اساس، فرضیه زیر را پیشنهاد کرده ایم:

فرضیه 2: عملکرد فروش محصول تأثیر تمرکز را روی عرضه خدمات (خدمات وابسته به محصول در مقابل خدمات مستقل از محصول) در احتمال ورشکستگی مدیریت می کند؛ اگر عملکرد فروش محصول در گذشته بالا باشد، تمرکز روی خدمات وابسته به محصول احتمال ورشکستگی موسسه را کاهش میدهد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

شکل 1: خلاصه ای فرضیه ها و مدل نظری ما است.

4- روش شناسی

1 – 4 انتخاب نمونه

در ابتدا نمونه ای از خدمات محصولات تولیدی مؤسسات شکست خورده را از پایگاه داده های مربوط به ورشکستگی شرکت های عمومی و عمده جمع آوری کردیم. این پایگاه داده ها شامل موارد ورشکستگی در همه شرکت هایی می شود که حداقل یک امنیت عمومی و 50 میلیون دلار در دارایی خود از سال 1986 داشته اند. بیش از 2800 موسسه را در این پایگاه در نظر گرفتیم که در فصل 7 یا 111 بایگانی شدند یا در غیر این صورت تا 31 دسامبر سال 2013 اعلام ورشکستگی کردند. نوعی غربالگری مقدماتی با بررسی خلاصه گزارش های شرکت انجام شد که این گردآوری این گزارش ها توسط سرویس bankruptcydata.com انجام شد، اینها هسته صنعت شرکت را نشان می دهند و اغلب شامل شرح مختصری از تجارت خود می شوند. مؤسساتی که این خلاصه اطلاعات آنها را به عنوان شرکتها خدماتی مشخص کرد (یعنی تولید کننده نبودند) را حذف کردیم. مطابق با یافته های پژوهش قبلی در مورد بقای سازمانی (یانگ و آلدریچ، 2012، ص 479)، همچنین مؤسساتی را که کمتر از 5 سال پس از تأسیس خود اعلام ورشکستگی کرده بودند را نیز حذف کردیم تا بتوانیم از اثرات شناخته شده بدهی های جدید و کوچک اجتناب کنیم (شپارد، 1994). برای تمام دیگر شرکت ها، روایات مرتبط با شکل K-10 آنها را بررسی کردیم (یا K405-10 یا KSB-10 یا F-20) تا تعیین شود که آیا آنها استراتژی خدمات را پذیرفته اند. روایات K-10 نمایی کلی از تجارت شرکت را ارائه می کنند و تمرکز استراتژی سازمانی را منعکس می کنند، زیرا آنها مشخص می کنند که چه عقاید مدیریتی برای سهامداران اهمیت دارد (دیتلوسن، 2012). اثر مرتبط به کاربرد KS-10 در این پژوهش، اثر بومن (1984) است، که او اعتبار بحث گزارش سالانه را نشان داده است ، که این گزارش با توجه به فعالیت های موسسه منبعی اطلاعاتی در نظر گرفته می شود. خدمات پویشگر مؤسسات معمولا شواهدی از فعالیتهای خدماتی در شکل K-10 خود ایجاد می کند. بنابراین، اگر خدمات به صراحت در شکل های K-10 بیان شوند، احتمالا به استراتژی شرکت مرتبط خواهند شد. استفاده از شکل های K-10 از تعصبات گذشته نگر ذاتی اجتناب می کند، به عنوان مثال، در مثال هایی که تلاش بر این است که از گذشته نیز اطلاعاتی استخراج شود (بار و هاف، 1997؛ هریس، 2001). در نهایت KS-10 توسط بسیاری از شرکت ها تولید شده اند و به دست آورده آنها نسبتا آسان است ( بار و هاف، 1997)ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار.

برای تعیین اینکه آیا شرکتها از گزارش های K-10 اقدام به خدمات کرده اند، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کردیم. تحلیل محتوا روشی است که با آن محققان می توانند به طور سیستماتیک و علمی محتوای توصیفی اسناد متنی را ارزیابی کنند (کریپندورف، 2013، تانگپونگ، 2011). اگرچه این روش به ندرت در بازاریابی و عملیات مدیریتی استفاده می شود، اما این روش در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی کاملا تثبیت شده و احتمالا شایع ترین رویکرد در تحلیل مواد ارتباطی است (بريمن، 2004). به خصوص در تحقیقات اجتماعی و زیست محیطی به طور گسترده در گزارش های سالیانه مورد استفاده قرار می گیرد (به عنوان مثال به دیگان و گوردون، 1996 مراجعه کنید). تانگپونگ (2011) بیان می کند که محققان به موضوعات سطح کلان علاقه دارند، مانند استراتژی عملیات و تنظيم عمليات استراتژی، که تحلیل محتوا می تواند از آن برای بررسی داده های مرتبط موجود در گزارش های K-10 شرکتها استفاده کند. ارائه خدمات در یک موسسه تولیدی قطعا با مفهوم موضع سطح کلان تناسب دارد.

در تحلیل های محتوایی، متون بر حسب یک سری از تم های از پیش تعریف شده یا دسته بندی هایی که گستره ای از معانی سرفصل های مورد نظر نمایش می دهند، کد بندی می شوند. در راستای هدف این مطالعه، ما لیستی از سرویس ها را ساختیم که شرکت هایی را تولید می کنند که با آنچه ارایه می کنند یکپارچه می شوند. ما این لیست را بر پایه نشریات خدماتی (2008 ,.Kohtamaki et al

b ; Neely , ; e . g . Antioco et al 2015 ,.Rabetino et al ;2008) و حساب هایی از مدیران صنعتی آماده کردیم، سپس لیست را به 13 دسته خدماتی اختصاصی خدماتی تبدیل کردیم (ضمیمه A را مشاهده کنید). فرایند تبدیل یک رویکرد برایند را که شامل بررسی های ابتدایی حداقل k-10 از 30 تولید کننده خدماتی برتر با سطوح مختلف را دنبال می کند( ,Semler 2001). دسته های خدماتی با اهداف خاص ایجاد می گردند تا بتوانند گستره وسیعی از شرکت ها احتمال دارد فعالیت های خدماتی با سطوح مختلف از جزئیات در k-10 گزارش را پوشش دهند. همانگونه که می توان در ضمیمه A می توان مشاهده کرد، تعریف دسته های کد گذاری نیز همچنین از نمون هایی از خدماتی که در این دسته بندی ها قرار می گیرند که ممکن است در گزارش های شرکت ها مشاهده گردند، تشکیل شده است. قابل توجه است که دسته بندی های کد گذاری ما توپولوژی خدمات تولید کننده هایی که توسط Neely ایجاد شده اند را دنبال می کند. تحلیل های کیفی محتوایی به وجود VS توجه دارد نه وجود اطلاعاتی که مرتبط با دسته بندی ها محتوای انتخابی می باشند (2009 , Zang & Wildenmuth ). بر طبق این، ما می توانیم شرکت هایی را که در این خدمات فعال هستند شناسایی کنیم اگر یکی از این 13 دسته خدماتی را ارائه کنند.

تحلیل ها در حالت (K405or 10-KSBor 20-F-10 ) 10-K که بکار گرفته شده از گزارش های 3 سال گذشته از ورشکستگی شرکت ها تهیه شده است. این فرم ها از پایگاه داده های Capital IQ و Edgar تیه شده است. یک تاخیر 3 ساله برای سبک کردن تاثیر احتمالی درون زایی؛ تفاوت در تصمیم گیری وارد گردید، همانگونه که توسط (Singhal and Zhu (2013, p.1481) مشخص گردیده است. پس از استثنا کردن شرکت هایی که معیار های نمونه را نداشتند یا گزارش های مربوطه آنها در دسترس نبوده، لیست 164 تایی از شرکت های ورشکسته خدمات محور باقی ماندند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

در گام بعدی طرح تحقیق، لیستی از نجات یافتگان را برای هریک از شرکت های ورشکسته اماده کردیم. یک لیست جامع از نمونه های احتمالی از طریق بررسی رقابت کنندگان موجود در شرکت های ورشکسته که در لیست 1 تا 3 ساله قرار و لیست رقابت کنند گان Capital IQ جمع آوری شد. این نجات یافتگان می بایست 2 معیار را دارا باشد 1) با شرکت های ورشکسته رقابت کند 2) حداقل یکی از 13 دسته خدمات را که در ضمیمه A آمده است را ارائه کند. مجددا، اطلاعات موجود برای نمونه های نجات یافته برای سال 3-t از K-10 گونه که از طریق Capital IQ و EDGAR بدست امده لیست گردید. نمونه های مطابقت داده شده نمی بایست قبل یا بعد از سال 3-t ثبت ورشکستگی کرده باشد. در انتها، نمونه های مطابقت داده شده را تا 5 نمونه رقابت کننده برای هر شرکت ورشکسته محدود کردیم. این محدودیت بالاتر مطابق با گزارش Hosmer et al. (2013, p. 243) می باشد که بیان کرد معمول ترین طراحی های نمونه ها شامل 1 تا 5 تطابق برای هر مورد می باشد. علاوه بر این همانگونه که بعدا در بخش 3 نشان داده خواهد شد، تکنیک استفاده شده برای برای تحلیل داده ها برای هر یک از شرکت های ورشکسته و رقبای آن به صورت یک لایه مجزا مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین شرایطی تعداد نمونه های باقی مانده نیازی نیست تا در طول لایه ها ثابت باشد (Hosmeret al., p. 243).

ما این فرایند مقایسه ای را از طریق بررسی رقابت کنندگان اشاره شده در گزارش سال 3-t هر شرکت انجام دادیم. سپس رقابت کنندگان اشاره شده بوسیله Capital IQ که نام آن ها از طریق شرکت ها، نام شرکت رقیب، یا طرف سوم موجود در اسناد عمومی همچون SEC یا نشریات و روزنامه ها شناسایی می شوند. با استفاده از این دو منبع، ما به بررسی داده های اقبا در سال 3-t به قبل پرداختیم تا به 5 شرکت برسیم که معیار های تعیین شده را دارا باشند. گرچه این لیست ها ممکن است شامل ده ها يا 100 شرکت شود تحقیق مورد نظر هیچ نمونه نجات یافته را برای 84 شرکت ورشکسته بدست نداد. برای 80 مورد ورشکسته باقی مانده تعداد 223 نمونه نجات یافته مشاهده شد. در نتیجه یک رویکرد نمونه ای (با استفاده از نمونه های k-10 به طور خاص) بیشتر این شرکت ها (275 تا از 303) در امریکا قرار داشتند. شرکت های نمونه گستره وسیعی از صنایع تولید کننده با تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی (58 شرکت)، صنایع ماشینی (43 شرکت)، تجهیزات حمل و نقل (28 تا) از بیشترین آن ها بودند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

جدول 1 توزيع ورشکستگی ها را به ترتیب سال به همراه تعداد نمونه های نجات یافته نشان می دهد. پانل A نشان می دهد که در طول 18 سال اتفاق افتادند از 1996 تا 2013. توزيع ورشکستگی ها پیک هایی داشت با توجه به دوره های رکود در اوایل و اواخر دهه 2000 و تقریبا در مابقی سال ها یک شکل بود. 27.5% (22 شرکت) از شرکت های ورشکسته یک نجات یافته داشتند، و مابقی 5/72% یعنی 58 شرکت بیش از یکی داشتند. ما توانستیم 5 تطابق رقابت کننده برای 25% از ورشکستگی ها شناسایی کنیم. روند تطبیق دادن رقبای انتخاب شده شرکت های ورشکسته از سال 3-t در سال پس از آن بوده است.

هدف از این رویکرد نمونه ای کاهش تاثير تفاوت در ماهیت این شرکت هاست. طراحی نمونه های تطبیقی به عنوان یک روش عملی و موثر برای کنترل فاکتور در هم آمیختگی در مطالعات مشاهده ای می باشد. سابقه طولانی بکارگیری طراحی تحقیق که شامل نمونه های تطبیق داده شده می باشد، نیز همچنین حامی استفاده از چنین تکنیکی می باشد. وقتی ما شرکت ها را از طریق دارای محصول مقایسه می کنیم، متغیر های کنترل آماری را نیز مستقیما د مدل دخالت می دهیم (Rubin, 2006; Sheppard, 1994 ) تا بتوانیم فاکتور های درامیختگی احتمالی را کنترل کنیم.

2 – 4 اندازه گیری ها

1 – 2 – 4 گوناگونی نامرتبط تجارت محصول

ما از عنصر نامرتبط شاخص آنتروپی Jacquemin & Berry, 1979)) به عنوان مقیاس گوناگونی غیر مرتبط (BUSDIV) استفاده کردیم. این مقیاس به صورت گسترده با شاخص هرفیندال (1979 , Jacquemin & Berry)  قابل مقایسه می باشد. انتروپی نامرتبط با وزن دهی متوسط سهام فروش شرکت ها در هر گروه صنعتی بدست می آید (گروه های صنعتی از طریق کد های SIC دوحرفی شناخته می شوند. این وزن ها لگاریتم های طبیعی معکوس سهام فروش گروه های صنعتی می باشند. به این دلیل که اندازه گیری های ما بر روی تجارت محصول تمرکز دارد، ما تنها کد های SIC را از رنج 39-10 استفاده می کنیم. فرمول های وزرن داده شده متوسط با استفاده از کد هایSIC  و داده های فروشدر تحقیق های مالی معمول و رایج هستند و گاهی نیز به مقیاس های استرتژیک گوناگئی ترجیح داده می شوند (Sayrak , 2003 & Martin)ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

2 – 2 – 4 توقف منابع

ما از دریافتی های تمرکز داده شده تقسیم بر فروش کل به عنوان یک شاخص برای توقف منابع (SLACK) استفاده کردیم. توقف دریافتی ها انعکاس دهنده ذخایر پولی که توسط شرکت برای سرمایه گذاری در زمینه هایی که می تواند از آن فرصت هایی را برای رشد فراهم سازد سرمایه گذاری می گردد. بنابراین هرچه سطح توقف دریافتی ها بالاتر باشد، شرکت ها انعطاف پذیری بالاتری برای توسعه استرتژی های لازم برای دنبال کردن فرصت های تجاری دارد. این فرم از احتیاط بالاتر توقف (2005 ,George) مفهوم توقف های موجود را در بر می گیرد (1997 , Cheng & Kesner ). اگر چه پس افتادن های ساختاری دیگر نیز ممکن است به نظر معقول بیایند، ما میانگین توقف دریافتی ها فروش را بین سال های 7-t و 3-t را محاسبه کردیم. میانگین اندازه گیری ها برای چندین سال پایداری اندازه گیری را افزیش داد  ( Kohtamäki et al., 2013b )  و برای SLACK توسط (Miller Palmer and Wiseman (1999 ( and Leiblein (1996); Cheng and Kesner (1997 مورد استفاده قرار گرفت.

3 – 2 – 4 عملکرد فروش گذشته محصول

شرکت ها معمولا بیشترین سود خود را از فروش محصول بدست آورده اند، موفقیت یک شرکت در بازار نشان دهنده عملکرد فروش آن در گذشته می باشد. در واقع اندازه گیری های مربوط به سود دهی شرکت ها شاخص های بارزی از عملکرد مالی آن ها محصوب می شوند د نجات یافتن آن ها در دراز مدت Ramachandran & Kakani 2005 در نتیجه ما به اندازه گیری عملکرد فروش گذشته (PASTPERF) آنها در از طریق بازگشت دارایی ها (ROA) در سال 3-t پرداختیم. این شاخص ROA نیز به شدت با دیگر مقیاس های سود هی در ارتباط می باشد Hambrick & D’Aveni, 1988) و و یک شاخص عملکرد مالی معمول در مطالعه ورشکستگی ها می باشد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

4-2 – 4 وسعت خدمات وابسته و غیر مرتبط با محصول

برای اندازه گیری وسعت خدمات غیر مرتبط (BRRELSERV) و مرتبط (BRUNRELSERV)، ما به شمارش دسته های خدمات ارائه شده پرداختیم، از دو نوع متفاوت، این رویکرد با تحقیق حال حاضر هماهنگ تر است

Eggert et al., 2011; Eggert et al., 2014a; Gebauer et al., 20102008.e.g.Antioco et al)

2012 ,. Homburg , Fassnacht , & Guenther , 2003 ; Oliva et al). خدمات موجود در 7 دسته به عنوان مرتبط با محصول کدبندی شدند که به عنوان نمونه شامل حمایت و نگهداری، طاحی و توسعه، و خدمات تجمیع سیستمها را می توان نام برد. دیگر 6 سرویس باقی مانده به عنوان غیر مرتبط با محصول کد گذاری شدند که شامل دسته های مانند لجستیک آماد و مالی می شود (ضمیمه A را ببینید).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

5 – 2 – 4 تمرکز برروی خدمات وابسته به محصول

کدگذاری ارائه های خدماتی در سال 3-t مجددا برای ارزیابی اهمیت خدمات وابسته به محصول در استراتژی های مالی شرکت (DEPSERVFOC) بکار گرفته شد. ما از این طریق 6 دسته خدماتی وابسته به محصول را شناسایی کردیم. همچنین سهم خدمات وابسته به محصول در کل خدمات ارائه شده را نیز بدست آوردیم، به طور خاص می بایست استراتژی خدماتی یک شرکت که می بایست بر روی آن تمرکز کنیم وقتی که سهم خدوات وابسته نسبت به کل بیش از 0.5 می بود. در مقابل ما اینگونه فرض کردیم که ارزش این خدمات وابسته نسبت به کل خدمات اگر کمتر از 0.5 می بود این نشان دهنده تمرکز شرکت برروی خدمات غیر وابسته می بود.

6 – 2 – 4 متغیر های کنترل

ما متغیر های کنترل را در هم شرکت و هم صنعت دخالت دادیم. اگرچه روند نمونه برداری از تاثیرات احتمالی مسئولیت جدید بودن و کوچک بودن دوری جسته، ما به کنترل اندازه (اندازه) (لگاریتم طبیعی فروش) و سن (سن) (از سال تاسیس) پرداختیم، با استناد به (1991) Flagg , Giroux , and Wiggins و Hambrick and (1988) D ‘ Aveni ما کنترل های دیگری را برای سیال بودن شرکت (LIQ) (اندازه گیری شده از طریق نسبت جریان) و اهرم (LEV) (اندازه گیری شده با نسبت دارایی های کل به بدهی کل معرفی کردیم. ما از از میانگین ROA شرکت ها در صنایع در سال 3-T برای اندازه گیری سودهی صنعتی (IDPROF) استفاده کردیم. بخشندگی (INDMUN) عبارت است از شیب پسرفت فروش صنعتی برای سال های 5-t تا 1-t که تقسیم بر مقدار متوسط فروش صنعتی برای آن سال ها می شود. در انتها قدرت صنعتی (INDPOW) از طریق سه نسبت تمرکزی شرکت ها در سال 3-  tاندازه گیری می گردد. دسته بندی صنایع بر اساس کدگذاری 4 رقمی SIC انجام گرفت.

7 – 2 4 جمع آوری داده ها

ما از چندین منبع داده استفاده کردیم. داده های مورد استفاده برای محاسبه گوناگونی تجارت محصول پایگاه داده Compustat Historical Segments and Capital IQ بدست آمد. از Compustat  FundamentaAnnuals Capital IQ برای تخمین SLACK منابع عملکرد فروش محصول و متغیر های کنترل استفاده شد. همچنین K-10 گزارش را برای داده های مربوط سطح شرکت ها در کنترل سطح صنعتی که از Compustat بدست آمده بود استفاده کردیم.

5 تحليل داده ها و نتایج

1 – 5 توسعه مدل

برای آزمایش نظریه های تئوری ما، ما یک مدل لجستیکی پسرفتی چند متغیره (LOGIT) را در نظر گرفتیم

2013  Kleinbaum & Klein , 2010 ; Hosmer et al و نیز نرم افزار  12 STATA  را برای انجام تحلیل های آماری بکار بستیم. این پسر وی توانست احتمالی که یک شرکت اعلام ورشکستگی کند (کد 1) یا نه (کد 0) را مدل سازی کرد. تحلیل های LOGIT با استفاده از نمونه های غیر تصادفی بخوبی کار می کند (Ooghe &  Balcaen2006,) و الزاما نیازمند پیوستگی با محاسبات را ندارد. علاوه بر این در طراحی های کنترل موردی منطبق LOGIT  شرطی امکان شناسایی سری های منطبق را فراهم می سازد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

تخمین مدل های پسروی لجستیکی نشان داد که شدیدا نسبت به مشاهدات برونی حساس است (Bianco 2009 & Martinez)، ما به دنبال با امتیازات z با فزونی مثبت و منفی  4.00 در حداقل یک متغیر بودیم، حذف 6 شرکت ورشکستهمار را ملزم کرد تا نمونه ها منطبق غیر ورشکسته را نیز حذف کنیم، که شامل 18 شرکت می شدند. در نتیجه تعداد 74 تولید کننده ورشکسته و 199 غير ورشکسته حذف شدند. به این دلیل که مدل های لجستیکی نیز خیلی نسبت به هم خطی بودن حساس هستند، از خط مرکز متغیر های استفاده شده در موارد تعاملی قبل از تحلیل ها استفاده کنیم. علاوه بر این بهترین رویه در تحلیل پسروی لجستیکی نیازمند جستجو در صرفه جوترین مدلی می شود که که کماکان دقت لازم را دارد و منعکس کننده الگو هایی است که در داده ها وجود دارد (2013 ,.

e . g . Hosmer et al). سپس متغیر ها به یک حالت گام به گام از مدل چند متغیره به ترتیب اهمیت یا تغییر وارده بر معیار حذف می گردند (1981 , Miettenen& Cook) . بدنبال آن متغیر هایی که از تحلیل یک متغیره خذف شده اند یکی پس از دیگری در مدل وارد می گردند. و از نظر اهمیت ارزیابی می شوند. اهمیت آماری آنها مدل نهایی را ترسیم می کند. بر اساس نظر

Bursac , GaussWilliams , and Hosmer2008)) ، روش انتخابی هدفمند می تواند تخمین های عمومی تری را نسبت به اتخاب گام به گام سنتی ارائه کند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مدل چند متغیره ابتدایی می بایست دارای تمامی متغیر های مستقل (شامل متغیر های کنترل) که درای آزمایش غیر متغیر در سطوح 0.20 یا 0.25 می باشد به همراه دیگر متغیر هایی که اهمیت حیاتی دارند. جدول 3 نشاندهنده مدل لجستیکی شرطی غیر متغیر برای هر یک از متغیرهای مستقل می باشد. سه متغير INDTURB , INDPOW,NDMUN در سطوح لازم قابل ملاحظه نبودند .(p= 0.870, 0.836, 0.941 )  به این معنی که برای نظریه ما حیاتی نبودند. ما سپس از مقادیر p بدست آمده از تست WALD از ضرایب انفرادی برا شناسایی متغیر هایی که ممکن است از مدل 0 حذف شده باشند استفاده کردیم. شش متغير , AGE , LIQUIDITY

BRUNRELSERV , DEPSERVFOC , INDPROF , BRRELSERV نتوانستند به سطح قابل ملاحظه سنتی (0.5) برسند در حالی که سه متغیر مرتبط خدمات می بایست در مدل باشند چون درگیر در نظریه ما هستند. سه متغیر AGE , LIQUIDITY and INDPROF

متغیر های کنترل هستند در نتیجه می توان آنها را حذف کرد (مدل 1). به دنبال جادادن مدل کاسته شده (مدل 1)، ما بررسی این موضوع پرداختیم که آیا حذف متغیر ها می تواند تغییرات قابل ملاحظه ای (بیش از 20%) در ضریب متغیر ها باقی مانده در مدل ایجاد کند یا نه. بنابراین متغیر INDPROF را به عنوان عامل در هم ریختگی (مدل 2) مجددا وارد کردیم. مدل 2 نیز تغییر در معیار تخمینی را براورده ساخت. برای اینکه مطمئن شویم که هیچ متغیر مهمی در طول تحلیل های اولیه غیر متغیر حذف نشده است، هر یک از متغیر های حذف شده را مجددا انتخاب کردیم. در مدل 3 تا 5 ما به مدل 2 تعامل بین BRRELSERV and BUSDIV ( Model 3 ) ( H1a و بین (4 BRUNRELSERV and SLACK ( Model H1b) و بین DEPSERVF0c and PASTPERF  ( Model 5 ) ( H2) را در نظریه مان را اضافه کردیم. دو تای این تعاملات در سطح  0.1 قابل ملاحظه بودند BRRELSERVX BUSDIV and BRUNRELSERVx SLACK seeTable). هردوی این تعاملات قابل ملاحظه باقی ماندند وقتی باهم نیز اضافه گردیدند (مدل 6). تست L – R با  دو درجه آزادی در مدل 6 در مقابل تاثیر مستقیم مدل 2 نشان داد که هردو تعامل قدرت توضیحی به تاثیرات مستقیم اضافه می کنند (0.004= G=10.9070 , p ) و در انتها ما مدل را با تمام تعاملات موجود در نظریه به صورت همزمان آزمایش کردیم (مدل 7). تعاملات  BRRELSERV * BUSDI و BRUNRELSERV * SLACK قابل ملاحظه باقی ماندند (0.5 >P) DEPSERVFOC * PASTPERF غير قابل ملاحظه باقی ماند (0.1<p). تست L – R مشابهی نیز برای مقایسه مدل 7 با یک مدل که در آن 2 تعامل قابل ملاحظه حذف شده بودند با مدل 5 انجام شد. نتایج ( 0 . 0042 = G = 10 . 9070 ,P) مجددا تایید کرد که تعاملات  BRRELSERV * WsDIV and BRUNRELSERV * SLACK  تاثیر بسازنده ای در جاگرفتن مدل داشته است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با 273 مشاهده (74 ورشکسته و 199 غير ورشکسته) و 12 کوواریانت, مدل 7 الزام اندازه نمونه را برای حداقل 5 مشاهده برآورده ساخت  .(Stokes et al., 2000; p.213) همانگونه که در جدول 4 آمده است تمامی مدل ها ضرایب مربع چی قابل ملاحظه ای دارند .(p = 0.0000) همچنین جدول 4 مقادیر موجود برای مربع Nagelkerke Pseudo R آماری را نشان می دهد که مجددا تایید می کند که کمبود تناسب هدف هیچ یک از مدل ها نمی باشد. همانگونه که انتظار می رفت، مربع Pseudo R با شامل شدن موارد تعامل تقویت می گردد. بر اساس نظر (2013)Dixon and verma و Rabinovich , and Raju ( 2014 ) Rao ما از یک تست F برای ارزیابی اینکه ایا افزایش مربع R قابل توجه بوده است یا نه استفاده کردیم. به طور خاص نتایج آزمایش F  (جدول 5) که در مورد تفاوت در مقادیر مربع Pseudo R بین مدل 6 و 2 (F = 34.99, p b 0.001)  و بین مدل 7 و5  (F= 32.87 , pb 0.001)  می باشد که پیشرفت های قابل توجهی با اضافه کردن دو تعامل در تشریح واریانس متغیر وابسته نشان می دهد که حمایت بیشتری برای تست L-R انجام شده در بالا فراهم آورده است.

علاوه بر متناسب بودن آن، ما قابلیت پیشبینی مدل ها را ارزیابی کردیم (جدول 4 را مشاهده کنید). بررسی مشاهدات به صورت درستی در مدل 7 دسته بندی شده اند که نشان می دهد نسبت کلی %89.74  کمتر از مقدار قطع 0.5 را بدست می دهد. ما پیشنهادات وولدریچ را دنبال کردیم و نیز این درصد را برای هر یک از نتایج محاسبه کردیم. %75.67 ورشکسته شده ها و 94.97 % غير ورشکسته ها به درستی دسته بندی شدند که نشان می دهد که مدل ها به درستی قابلیت یافتن هردن دو نتیجه را داشتند. همچنین ما مجددا 12 مورد از بیرونی و 18 نمونه تطبیقی غیر وابسته باز معرفی شدند. نسبت کلی با کاهش 5.26 % به 84.48 % رسید که تایید می کند که حذف کردن لایه بیرونی در مدل ما درست بوده است.

در انتها ما داده های مربوط به هم خطی بین متغیر ها را آزمایش کردیم. بالاترین تعامل بین متغیر های مستقل در مدل 2 تا 7 عبارت است از 0.6121- (جدول 4) بین DEPSERVFOC and BRRELSERV . با وجود این تامل نسبتا بالا، مقادیر فاکتور تورم واریانس (VIF) نیز در جدول 6 نشان داده شده است که مسایل چند خطی بودن از آن حذف گردیده شده است. در واقع مقدار VIF زیر2.10  باقی می ماند برای تمام متغیر های مستقل (آستانه 4). همچنین جدول 6 انحراف استاندارد و متوسط را برای متغیر های مستقل نشان می دهد.

5.2. آزمایش نظریه ها

تخمین های مدل 7 (جدول 4) شواهد تجربی را برای نظریه مارا فراهم نمود. در ادامه ما دریافتیم که تاثیرات مستقیم ارائه های تشدید شده از هم خدمات مرتبط و محصول و غیر مرتبط با آن قابل ملاحظه نبودند (0.1 <p). با اینکه به صورت ویژه به نظریه ما مرتبط نمی باشد، ارزش آن را دارد که اشاره کنیم که داده های ما تاثیر قابل ملاحظه مستقیمی از گوناگونی تجارت های محصول محور را در تمایل به ورشکستگی به نمایش گذاشت −2.6483, p b 0.01)=b) بنابراین حامی تحقیق ورشکستگی می باشد و اینگونه استدلال می کند که احتمال ورشکستگی کمتر می شود زمانی که شرکت ها در صنایع متفاوتی فعالیت دارند. این تاثیر را تاثیر بیمه مشترک می گویند (2013 , Singhal & Zhu )، مشابه آن دریافتیم که مجود بودن منابع SLACK احتمال ورشکستگی شرکت ها را کاهش می دهد (b = −2.8238, p b 0.01) که همسو با مطالعات Sheppard (1994) and Azadegan, Patel, and Parida, Hambrick andD’Aveni (1988); می باشد. بر طبق تحقیق توسعه در مورد demise  (مدل های پیش بینی ورشکستگی به طور خاص) (مانند 1968 ,Altman) همچنین دریافتیم که عملکرد گذشته به صورت ویژه در دسته بندی شرکت های ورشکسته از غیر ورشکسته موثر بوده است (b= .−0.0503, p b 0.05) با بررسی عملکرد بررسی انواع مختلفی از خدمات نجات یافتن شرکت ها ما به یک درک کلی تر از نقش خدمات در شرکت های تولیدی رسیدیم که پاسخی با به فراخوان  Gebauer et al. (2011, p.1278) برای استفاده از یک رویکرد جامع تر در مورد بررسی عملکرد تجاری در این تحقیق بود . گرچه شاخص های مالی در صورتی که یک شرکت شکست بخورد یانه مشخص می گردد، هیچ تحقیق قبلی این چنین به مقوله ورشکستگی به عنوان متغیر نهایی مستقیم نپرداخته بود . در انجام این تحقيق ما نظریه های بدست آمده از انتشارات مفهومی که بیان می کنند خدمات اضافی همیشه برای شرکت های تولید کننده مفید هستند را به چالش کشیدیم. ما نشان دادیم که گسترگی خدمات ارائه شده متفاوت از مقیاس های مقرراتی همچون سهم درامد از خدمات مقادیر فروش خدمات یا فعالیت هایی که خدمات در بدنه آن ها ارائه می گردد هستند.

از نظر فرضیه ما، ارتباط میان تنوع تجارت محصول و گستره خدمات مرتبط به محصول (BRRELSERV) و منفی و مهم است (p b 0.05 ,b=1/6566 )  تنوع تجارت محصول به طور منفی ارتباط میان گستره خدمات مرتبط با محصول و احتمال ورشکستگی را مدیریت می کند، در حمایت از فرضیه 1 الف. در شکل 2، پنل A، روابط نمونه میان گستره خدمات مرتبط با محصول و احتمال ورشکستگی مؤسسات را تنوع تجارت محصول پایین ( میانگین-  SD 1/5) و بالا (میانگین +5/SDI ) نشان می دهد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نتایج جدول 4  نشان میدهد که منابع به طور منفی ارتباط میان گستره خدمات غیر مرتبط با محصول(BURNRELSERV)  و احتمال ورشکستگی را مدیریت می کند (b = – 1 / 7238 , pb0 / 05). بنابراین، فرضيه 1 ب تایید می شود. در شکل 2، پنل B، ارتباط میان منابع و احتمال ورشکستگی با گستره پایین و بالا (میانگین ±) خدمات غیر مرتبط با محصول نشان داده شده است.

با این حال فرضیه 2 را نمی توان تأیید کرد. اگرچه یافته های ما تأثیر مستقیم و بیهوده تمرکز روی خدمات وابسته به محصول (DEPSERVFOC) را روی احتمال ورشکستگی نشان می دهد ( p N 0/1 )، آزمون اعتدال  (مدل 5 و مدل 7 ( نشان میدهد که ارتباط میان عملکرد فروش گذشته محصولات (PASTPERF) و تمرکز روی خدمات وابسته به محصول در دستیابی به اهمیت آماری شکست می خورد.

پژوهش قبلی نشان میدهد که برای تحلیل و بررسی کامل این ارتباط، آزمایش اهمیت تأثیرات حاشیه ای آنها از اهمیت برخوردار است (برامبور، کلارک و گلدن، ۲۰۰۶). آزمایش R-L و F پیش رو مدل 6 را با مدل 2 و مدل 7 را با مدل 5 مقایسه می کند و نشان میدهد که فرضیه 1 الف و فرضيه 1ب نوعی پیشرفت را ایجاد می کند که مدل تناسب دارد و سهم مهمی را در توضیح متغیرهای وابسته ایفا می کند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

6- بحث

بسیاری از شرکتهای تولیدی در حال گسترش خدمات خود برای حمایت و افزایش شانس بقای خود (کوسومانو، کال و سوارز، 2015، فانگ و دیگران، 2008، نیلی، 2008)، با پژوهش مفهومی در بازاریابی و مدیریت عملکرد هستند، و این را به عنوان استراتژی عاقلانه در نظر می گیرد. ارائه خدمات بیشتر به منافع بیشتری منجر میشود، اما شامل بسط تجاری می شود که می تواند امور مالی و جایگاه بازار را در موسسه تضعیف می کند، و بر روی عملکرد و بقای آن تأثیر می گذارد. از این رو، این پژوهش به بررسی تأثیر ارائه خدمات گسترده تر روی احتمال ورشکستگی شرکت می پردازد.

نتایج به دست آمده انتظارات ما را تأیید می کند که ارائه خدمات بیشتر همیشه باعث افزایش شانس مؤسسات برای افزایش بقا نمی شود. ارائه گسترده خدمات مربوط به محصول و خدمات غیر مرتبط به محصول هیچ کدام با احتمال ورشکستگی همراه نیستند. نتیجه می گیریم که، على رغم بسیاری از منافع بالقوه که می تواند از ارائه خدمات گسترش یابد، این شرکت با ریسک ذخیره منابع، کاهش تمرکز، پیچیدگی همکاری و عدم اطمینان سرمایه گذاران به درآمدهای آینده همراه است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با این حال، طبق نتایج ما، زمان تکمیل با فاکتورهای بافتی سطح موسسه، خدمات اضافی می تواند به افزایش تغییرات بقا منجر شود. همانند لنز مفهومی ما، با استفاده از نظریه پرتفوی بررسی می کنیم که چگونه پیوستگی منابع و هماهنگی جریان پول نقد میان گستره خدمات و بافت موسسه بر احتمال ورشکستگی تأثیر می گذارند.

با توجه به پیوستگی منابع، در می یابیم که تنوع تجارت محصول، تأثیر ارائه بیشتر خدمات مرتبط با محصول را بر کاهش احتمال ورشکستگی مدیریت می کند. ما این تأثیر را به محدوده گسترده تر منابع نسبت می دهیم که باید توسط موسسه ای حفظ شود که محصولات تجاری متنوع ارائه می کند؛ چنین منابعی محدوده گسترده تری از دانش و توانش را اراده می کند که می تواند در تولید خطوط گسترش به کار برده شود. تجارت محصول متنوع با ارائه خدمات مرتبط با محصول کامل می شود، منابع بزرگتر را قادر می کند تا بر اقتصاد احاطه داشته باشد، بنابراین به بقای موسسه کمک می کند. چون منابع به تجارت محصول نیاز دارند، باید تأثیر مستقیم ارائه این خدمات را روی احتمال ورشکستگی بررسی کنیم. نتایج ما این تأثیر را تأیید نمی کنند. ممکن است این باشد که ارائه خدمات مرتبط با  محصول به تنهایی برای تسلط بر اقتصاد متمایز نشده اند (جذب منابع و دانش)، به ویژه، مؤسسات در گستره ای محدود از ارائه محصول به رقابت می پردازند. همچنین دریافتیم که ارتباط میان خدمات غیر مرتبط با محصول و احتمال ورشکستگی از منابع بزرگ تر سود می برد. اینها نشان میدهند که منافع ارائه گسترده تر ارائه خدمات غیر مرتبط با محصول در اختیار این شرکت ها قرار دارد که می تواند به منابع کافی تکیه کند برای اینکه سرمایه گذاری منابع مورد نیاز در خدمات ویژه بدون افزایش منابع مالی موسسه، حمایت شود، یا بر دیگر اهداف و پروژه ها تأثیر بگذارد. به ویژه، مؤسساتی که منابع ندارند باید هزینه ارائه خدمات را در سرمایه گذاری محصول گسترش دهند. پژوهش اخیر نشان میدهد که چنین استراتژیهایی تادیه نمی شوند (اگرت و دیگران، 2015). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با توجه به هماهنگی جریان پول نقد، ارتباط میان تمرکز روی خدمات وابسته به محصول و عملکرد گذشته در مدل ما به اهمیت دست نمی یابد. توضيح بالقوه این یافته بر روی مقیاس های ارائه متغیر تمرکز دارد. برای کاهش چند خطی همراه با خدمات ارائه متغیر، متغیری دو بخشی را به عنوان نشانگر تمرکز روی خدمات وابسته به محصول ایجاد کردیم. این رویکرد اطلاعات فراهم شده توسط مقیاس را کاهش می دهد، بنابراین به طور بالقوه توانایی تشخیص چیزهای مهم کاهش می یابد. می توانیم این تحلیل ها را با استفاده از مقیاس های نسبی ارائه خدمات وابسته به محصول جدا کنیم، در حالی که برای محدود کردن چندخطی، سرویس ارائه متغیر را رها کردیم. ارتباط خدمات وابسته به محصول و فروش محصولات گذشته اهمیت چندانی ندارد، توضیح محتمل دیگر شامل مقیاس های فروش محصولات گذشته می شود. با در دسترس نبودن داده های فروش واقعی محصولات، RAO را به عنوان نشانگر فروش محصول در نظر گرفتیم، در تحلیلی دیگر، گردش دارایی را (فروش دارایی) به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری فروش محصولات جایگزین کرده ایم که با نتایج بیهوده یکسانی همراه است، با تنظیم مقیاس های اندازه گیری، توضیح محتمل دیگر برای تأثیرات غير مهم عملکرد فروش محصول در رابطه میان تمرکز روی خدمات مرتبط به محصول و احتمال ورشکستگی این است که فروش محصولات ضروری است اما شرایط فروش محصولات وابسته به محصول کافی نیست. مؤسسات موفق تجارت محصول ممکن است اداره شوند، و هنوز بر سر فروش خدمات وابسته به محصول کشمکش دارند، زیرا به عنوان مثال آنها فاقد توانایی های بازاریابی هستند. پژوهش های دیگر توانستند این موضوع را بررسی کنند و مشخص کنند که آیا فروش محصول می تواند تمرکز روی خدمات وابسته به محصول را کامل کنند و آیا می توانند احتمال ورشکستگی را کاهش دهند. ويسنیک و ون لوی (2013) نشان دادند که فروش بیشتر خدمات به طور مشخص در آن پژوهش در نظر گرفته نشده است.

1 – 6 سهم نظری

پژوهش تجربی قبلی که روی نتایج عملکردی خدمات انجام شده ، بر اساس مقیاس عملکرد تجارت روی مجموعه کوچکی از حساب ها یا بازار – تمرکز کرده است (اگرت و دیگران، 2014 الف؛ گیاور و دیگران، 2012). با بررسی انواع مختلفی از خدماتی که برای نجات شرکتها ارائه شده بود، به یک درک کلی تر از نقش خدمات در شرکتهای تولیدی رسیدیم که پاسخی به سخنان گباور و دیگران (۲۰۱۱، ص ۱۲۷۸) برای استفاده از یک رویکرد جامع تر در مورد بررسی عملکرد تجاری در این تحقیق بود . گرچه شاخص های مالی در صورتی که یک شرکت شکست بخورد یا نخورد مشخص می گردد، اما هیچ تحقیق قبلی این چنین به مقوله ورشکستگی به عنوان متغیر نهایی مستقیم نپرداخته بود . در انجام این تحقيق ما نظریه های بدست آمده از انتشارات مفهومی که بیانگر این هستند که خدمات اضافی همیشه برای شرکت های تولید کننده مفید هستند را به چالش کشیدیم. ما نشان دادیم که گستره ارائه خدمات از دیگر مقیاس های تدارک خدمات متفاوت است، همانطور که تأثیر مستقیمی روی عملکرد موسسات ندارد. این نظر با نظریه همراستاست که تدارک خدمات شامل ابعاد چندگانه می شود که در معنا و نتایج خود با هم متفاوت هستند و بنابراین از نظر مفهومی نباید یکی در نظر گرفته شوند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

علاوه براین ما یک دریچه تئوریکی را برای تحقیق و بررسی ارائه خدمات تولیدی باز کردیم. رویت ارائه خدمات از دل تئوری سهام توانایی ما را در مفهوم سازی مکانیسم های کلیدی موجود در خدمات نشان می دهد و نیز درک تئوریک ما را از پیامد های عملکردی را از طریق تاثیر بر روی سازگاری پذیری هم افزایی جریان پولی وسعت می بخشد. همچنین ما نقش خدمات اضافی را در کاهش فاکتور های ورشکستگی زمانی که به خوبی توسط عوامل زمینه ای در سطح شرکت ها تکمیل شدند را نشان دادیم.

در انتها از یک دیدگاه روش شناسانه، ما LOGIT شرطی را برای تمیز دادن شرکت ها با محوریت کم و زیاد خدمات پیشنهاد دادیم. همانگونه که توجه کردید، LOGIT شرطی مزیت هایی نسبت به دیگر مدل های گذشته، در نتایج مضاعف دار است که شامل تخمین های پارامتر های بی سو در طرح های کنترل موردی می باشد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

2 6 کاربرد های مدیریتی

در میان صنایع، شرکت های تولید در تلاشند تا از برهه های سخت اقتصادی جان به در برند از طریق افزایش سبد سهام خدماتی.

Cusumano et al., 2015; Fang et al., 2008; Neely,2008. مطالعه ما شواهد تجربی را بدیت آورد که نشان می دهد این امر همیشه کارامد نیست. ما دریافتیم که ارائه های گسترده تر نتوانست احتمال ورشکستگی را کاهش دهد و نمی تواند به مدیران این امر را هشدار دهد که خدمات اضافی یک مسیر خود اجرا کننده برای نجات شرکت ها نیستند.

این یافته ها همچنین پیشنهاد می دهد که مدیران می بایست با دقت زمینه شرکت خود را در نظر داشته باشند زمانی که قصد دارند خدمات اضافی را برای گریز از ورشکستگی بکار می گیرند. خصوصا نشان دادیم که تجارت محصول های متفاوت یک متمم مهم برای خدمات مرتبط با محصول می باشند که شرکت ها را قادر می سازند تا شانس خود را برای بقا افزایش دهند. در عوض به همراه منابع کافی SLACK خدمات اضافی غیر مرتبط با محصول می تواند به کاهش احتمال ورشکستگی منجر شود. بنابراین مدیران می بایست به دنبال همخوانی و توازن بين گسترگی خدمات مرتبط و غیر مرتبط با تجارت محصول شرکتشان و منابع SLACK باشند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

در انتها پیشنهاد می کنیم که شرکت های صنعتی به دقت هدف از ارائه خدمت و گسترش خدمات را در نظر داشته باشند. این مطالعه بر روی تمایل ورشکستگی به عنوان یک نتیجه عملکردی تمرکز داشت اگر یک شرکت قصد ریسک کردن دارد، و همچنین ارائه خدمات آن در تطابق با توصیه های ما نیست ممکن است تاوان آن را پس دهد.

۷- محدودیتها

پژوهش خود را در میان شرکت های عمومی انجام دادیم، شرکت هایی که توانستیم در آنها شکل K-10 ،10 KSB K405-10 یا F-20 پیدا کنیم، و بنابراین این شرکتها بر مبنای US بودند، اطمینان داشتیم که داده های ما فاقد ارزشی گمشده بودند (LOGIT به تحلیل موردی کاملی نیاز دارد و توانستیم از پایگاه داده های Compustat برای داده های سطح صنعت استفاده کنیم (علی، کلاسا و يئونگ، 2009). فرض می کنیم که یافته های ما می تواند به تولید کنندگان اروپای غربی منتقل شود، پس اعتباریابی در دیگر بافت های ملی در دسترس خواهد بود. با تحقیقات بیشتر ممکن است شواهدی از سرمایه های خصوصی بررسی شود، اگرچه آمارهای اخیر نشان میدهد که ریسک شکست به طور قابل توجهی برای شرکت های عمومی بزرگ بیش از شرکتهای خصوصی کوچک است (دانر، 2008). علاوه بر این، محدود کردن شرکت های نمونه با شکل های 10-KSB ، 10 – K ،  K405-10 یا F-20 باعث می شود که از میان 164 شرکت ورشکسته، 84 شرکت را انتخاب کنیم، که ما نتوانستیم رقیبانی را با شکل های بالا پیدا کنیم این موضوع را به پژوهش های آینده واگذار کردیم.

گستره خدمات مربوط به محصول، غیر مرتبط به محصول و خدمات وابسته به محصول شرکت ها را با محسوب کردن خدماتی که در هر طبقه ارائه می دهند، عملی کردیم. اگر چه استفاده از تعداد خدمات با تمرکز روی تنظیم ارائه خدمات پرتفوی همراه است، اما اهمیت خدمات متفاوت نوعی ارزیابی دقیق را ایجاد می کند. بنابراین، گسترش طبیعی کار ما ابعاد مختلف استراتژی ارائه خدمات را بررسی خواهد شد، که شامل تأکید مؤسسات روی خدمات خاص می شود (همبورگ و دیگران، 2003). به عنوان مثال، بررسی این تأثیرات روی احتمال ورشکستگی تعدادی از مشتریان جالب خواهد بود، مشتریانی که به آنها خدماتی خاص ارائه شده است یا نقش فعال بودن دارند، همان طور که این دو بعد، در تحقیقات تجربی گذشته ارتباطی را برای تثبیت عملکرد مالی نشان داده اند (مثلا: گباور و دیگران، 2010؛ کوتاماکی و دیگران، 2013 ب). هیچ گونه اطلاعات عمومی یا منبع دست دومی برای تهیه چنین داده هایی وجود ندارد، چنین پژوهشی به مجموعه ای از اطلاعات نیاز دارد که کاری دشوار برای شرکت های ورشکسته است.

سرویس ارائه خدمات را به احتمال ورشکستگی متصل کردیم، اما مکانیسم معمولی را رها نکردیم (یعنی، ظرفیت بدهی، جریان پول نقد، فروش، سود) که از طریق آن این تأثیر پدید می آید. بنابراین، پژوهش های دیگر باید تلاش کنند تا مکانیسم معمول موجود در ارتباط ورشکستگی را به دست آورند و متغیرهای مرتبط را شناسایی کنند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

پیوستگی نتایج روی دو فرضیه اول ما تمرکز دارد، با حمایت نظری از مدل ما، ارتباط نظریه پرتفوی در مورد گستره خدمات تأیید می شود. هنوز مطالعات آینده باید فوریت تأثیرات تقاضا را روشن کنند. بر هماهنگی جریان پول نقد به وجود آمده توسط ارائه خدمات مرتبط به محصول تمرکز کردیم تا روی فروش بالای محصول و ارائه خدمات مستقل از محصول سرمایه گذاری کنیم تا شاید فروش پایین محصول جبران شود. اگرچه ما فروش کلی محصول را به عنوان یک مدیر بررسی کردیم، اما مدل اندازه گیری ما فراریت تقاضای محصول را مستقیما بررسی نمی کند. محققان آیند باید نقش خدمات مستقل از محصول را در جبران فراریت فروش محصول بررسی کنند، مخصوصا در مواردی که این خدمات مستقل از تقاضا اما وابسته به حضور محصولات بنیادی هستند (مثل خدمات نگهداری، تجدید و ارتقاء نهایی). سرانجام، پژوهش هایی دیگر را به پذیرش چشم انداز پرتفوی ترغیب کردیم. پژوهش پرتفوی سهم زیادی در فهم ویژگی های گستره خدمات مختلف دارد، و اینکه شرکتهای تولیدی چگونه می توانند برای حمایت سازمانی از موفقیت و بقا، خدمات خود را بهتر تولید کنند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

از ویراستاران تخصصی و دو بازبین بینام به خاطر نظرات ارزشمند و انتقادات سازنده خود در مورد این مقاله تشکر می کنیم.

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+