محیط اقتصادی کسب و کار: ارائه مقاله

به جهت نمایش کامل متن به همراه جداول و تصاویر میتوانید از اینجا اقدام کنید.

مفاهیم تخصیص منابع در یک جامعه مدرن را تشریح کنید. نظام های مختلف اقتصادی را توضیح دهید و آنها را با موقعیت ها با شرایط عملی مرتبط سازید. بحث مزایا و معایب مربوط به نظام های اقتصادی مختلف قبلا ذکر شده را به حساب آورید. گنجاندن و یا شامل شدن متال های عملی را به یاد داشته باشید.

همانطور که توسط اقتصاددانان تعریف شده است “اقتصاد با نظام اقتصادی یک کشور عبارت از مسیر جامعه از تعديل تولید و مصرف کالا و خدمات است”.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

یا

“یک مسیر سازمان یافته ای که در آن یک ایالت با ملت منابع خودش را اختصاص می دهد و کالا و خدمات را در جامعه ملی تخصیص می دهد”  ( Businessdictionary , n.d).

بطور اساسی برای یک نظام اقتصادی سه پرسش مهم وجود دارد.

چه چیزی تولید می شود؟ چگونه تولید میشود؟ برای چه کسی تولید میشود؟

اهداف مختلف نظام اقتصادی به ارزش های جامعه همچون آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و ثبات اقتصادی بستگی دارد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

اختصاص منابع را می توان بعنوان تخصیص با توزیع دارایی های تولیدی در بین مصارف مختلف تعریف نمود, n . d )، (Britannica

این امر بسیار مهم است که منابع را بعنوان منابع جامعه ای تخصیص داد که محدود است و نیازهای انسانی در آن نامحدود است. اقتصادیات عبارت از مطالعه چگونگی انتخاب ها و گزینه های مختلفی است که به منظور دستیابی به هدف مورد نظر ارزیابی می شود. منابع با توجه به بالاترین مصارف ارزشمند آن تخمه می باید ابزارهایی که در تخصیص منابع کمک می کنند عبارتند از: عرضه، تقاضا، هزینه، ترجیح با اولیت و غیره که توسط فرد استفاده می شود تا نیازهای آنها را برآورده سازد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

افراد گزینه ها را باید با توجه به محدودیت های خاص انتخاب کنند. پس چالشی است درباره این که چگونه منابع محدود شده خودمان را اولویت بندی می کنیم و اختصاص می دهیم که در واقع این منابع یکی از مهمترین چالش های اقتصادی در مواجه به ملل است.

 بطور کلی اقتصاددانان جوامع را به چهار نوع مختلف تقسیم می کنند.

اقتصاد سنتی

اقتصادی بازار

اقتصاد دستوری )اقتصاد برنامه ریزی شده)

اقتصاد مختلط (اقتصاد ترکیبی)

اقتصاد سنتی

اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، ماهیگیری یا شکار است. این اقتصاد پيرو ستن قبلی است. همچنین این ممکن است بجای پول نیز مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل وجود این ویژگی ها، اقتصادی سنگی به نوعی در فقر زندگی می کند و در بازارهای نوظهور جانی ندارد. این اقتصادها را می توان در آفریقا، آسیا، خاور میانه و آمریکای لاتین یافت. هم چنان که اقتصاد سنگی یک خانواده با قيبله را اداره می کند، پس آن ها از سنت های بزرگان خودشان پیروی می کنند. عناصر سرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم را می توان در راهاندازی اقتصاد سنتی مشاهده نمود (. News, n.d )

مزایا

همانطوری که اقتصاد سنتی پيرو سنن و آداب و رسوم است پس تخصیص منابع به خوبی شناخته شده است. نقش های فردی در تولید آشکار است و همچنین برای طبیعت میزان تخریب بسیار کمتری دارد. می توان استدلال نمود که بسیار پایدار است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

معایب

اقتصاد سنتی بسیار آسیب پذیر به طبیعت است. همچنین رشد جمعیت را محدود می کند. علاوه بر این برای بازار و اقتصاد دستوری که منابع برتری دارند پر مخاطره و ریسکدار است. برای مثال رشد و توسعه نفت روسیه در سیبری به جریانات دامن زده است که در نهایت موجب کاهش و اقول ماهی گیری سنتی شده است.

مثالها

برخی از اقتصادهای سنتی در بعضی از کشورهای آفریقایی و آسیایی وجود دارد که بر کشاورزی بعنوان حرفه اصلی در جهان امروز متکی هستند. کشورهای آفریقائی – مالاوی و ساحل عاج و برخی از کشورهای ابیانی مانند بنگلادش و میانمار، پاپوا گینه نو از جمله این موارد هستند ( , Loudoun, n . d ) ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

اقتصاد دستوری

بعنوان اقتصادی برنامهریزی شده نیز شناخته می شود. دولت در این اقتصاد قدرت مدیریت مالی کشور را دارد. تصمیم گیریهای مالی مانند قیمت کالاها و خدمات، نرخ دستمزد کار و همچنین فرمان کامل بر روی منابع را در اختیار دارد. اقتصاد دستوری شامل نهادهای دولتی و همچنین اشخاص خصوصی است که تحت کنترل دولت هستند (. study. com , n.d ). در اقتصاد دستوری سه سوال اساسی وجود دارد که عبارت است از چه چیزی تولید می شود؟ چگونه تولید می شود؟ و برای چه کسی تولید می شود؟ که توسط تنظیمات دولتی مشخص می شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 مزایا

اقتصادهای دستوری امنیت اقتصادی را برای کشور فراهم میکنند و همچنین توانائی تغییر و با شرایط و وضعیتهای در حال تغییر را نیز دارند. این اقتصاد دارای توانانی تغییر منابع از صنعتی به صنعت دیگر در صورت لزوم است. دولت قادر به ایجاد عرضه سالم منابع توسط مقررات هوشمند است. در این اقتصاد دولت میزان تولید را برای برآورده کردن تقاضا تنظیم می نماید. تولید مطابق با مناطق خام افزایش یا کاهش می یابد. این به آسانی به حوادث و فواجع شديد و اضطراری پاسخ می دهد. همچنین این اقتصاد دولت را از نیازها و خواسته های مردم آگاه می سازد که با توجه به آن قيمتها جزئی نگه داشته می شود (2014 org. (Occupytheory

معایب

اقتصاد دستور بازادی اقتصادی را محدود می سازد و برای کار سخت و دشوار انگیزه بسیار کمتری را فراهم می آورد. این نوع از اقتصاد بازده و راندمان بسیار پائینی دارد و در عمل خوب کار نمی کند. معایب عمده این اقتصاد فقدان هماهنگی این برنامه ریزی و اجرای تصمیمات اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری، تجارت و تولید است. ساپر معایب انگیزه های نامناسب است (2014 , Occupytheory. Org). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 مثالها

کشورهایی مانند کوبا، کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی نمونه مثال هایی از اقتصاد دستوری است. در کویا مسکن آزاد است، اما کسی خانه های متعلق به خودش را ندارد و حقوق با دستمزد توسط دولت کنترل می شود در عین حالی که نرخ حقوق پائین است و همچنین دولت روی قیمت گذاری نظارت دارد (. study. com , n .d)

اقتصاد بازار

چندین ویژگی دارد بعنوان مثال در این اقتصاد مردم آن چیزی را که تمایل دارند بخرند می خوند بنابراین پول در این میان ضرورت دارد و آنها با به دست آوردن پول مجبور به فروش هر چیزی می شوند. هدف اصلی حداکثرسازی سود به چای رفع نیازهای اجتماعی است. جیره بندی کالاهای کمیاب از طریق پول صورت می پذیرد (1999( Ollman , oct .ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

در اقتصاد بازار تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تولید و توزیع مبتنی بر عرضه و تقاضای معین بازار است. نقش دولت برای تصویب قوانین محافظت از صاحبان کسب و کار و مصرف کنندگان است. همچنین خدمات خاصی همچون پلیس را نیز ارائه می کند.

 مزایا

رقابت بین شرکت ها منجر به تولید موتر بدون التلاف در منابع میشود. تنها آن کالاهایی تولید می شود که تقاضا می شود و سایر کالاها مدنظر نیست. مصرف کنندگان طیف وسیعی دارند. پاداش سود برای تولید کنندگان است. این نوع اقتصاد در مقایسه با اقتصادهای دستوری و سنتی بسیار موثر است چرا که آزادی اقتصادی بسیار بیشتری را به فرد میدهد(WillGemia, 2014). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

معایب

نظر به این که در این نوع اقتصاد هدف اصلی سود است. شرکت ها ممکن است سعی در سوءاستفاده از منابعی مانند الودگی محبط با بهره برداری از کارگران داشته باشند. شرکت ها کالاهایی را تولید نمی کنند که در آن جوامع روستایی از خدماتی مانند حمل و نقل و پست رنج می برند (Survey , n.d ). سایر معایب این اقتصاد تخصيص نادرست منابعی است موجب ایجاد نابرابری در درآمد می شود، موجبات نقایص بازار را فراهم می آورد و منجر به ترغیب استفاده از مواد مضر می شود. این هیچ امنیت اقتصادی ندارد و همچنین حفاظت از منابع نیز چالش بزرگی است (ssag.sk , n.d).

مثال ها

امروزه اکثر کشورها ترکیبی از اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری را دارند. هیچ کشوری وجود ندارد که در آن اقتصاد بازار حکم فرما باشد. با توجه به یک مطالعه صورت گرفته در سال 2007 کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، هنگ کنگ، و سنگاپور از نقطه نظر اقتصادی آزاد هستند. در ایالات متحده شرکت ها مجاز هستند تا قیمت ها را تعیین کنند در حالی که کارگران در مورد حق و حقوق مذاکره می کنند اما پارامترها توسط دولت ایجاد می شود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

هنگ کنگ از منظر اقتصادی کشوری است که دارای89.3  درصد اقتصاد آزاد است که دارای نرخ بسیار پائین از مالیات و مقررات حداقلی برای کسب و کار است. این بالاترین مقدار در دنیا است. جانی که در آن سنگاپور و استرالیا به ترتیب 85.3 درصد و 82.7 درصد اقتصاد آزاد دارند.

اقتصاد مختلط

اقتصادی است که در آن دولت و مردم هر دو نقش مهمی را در تصمیم گیری در مورد خرید و چگونگی تولید ایفا می کنند. نقش دولت متفاوت از کشور به کشور است در برخی از فعالیت های آن قوانین و مقررات و در برخی به دام اندازی دولت رفاه مانند مراقبت های بهداشت عمومی و غیره اجرا می شود. این به نظام سرمایه داری خالص و نه سوسیالیسم ناب است بلکه ترکیبی از هر دو می باشد. در این اقتصاد هر دو شرکت عمومی و خصوصی در اقتصاد کشور فعالیت می کنند. در کل منابع پایه و سنگین همچون کالاهای مهندسی، تولید تجهیزات دفاعی و انرژی اتمی در بخش عمومی فرار می گیرند در حالی که کشاورزی و دیگر صنایع در مقیاس کوچک در بخش خصوصی واقع هستند(agridr.in, n.d.) ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مزایا

این نوع از اقتصاد به افزایش تولید ملی کمک می کند تا مشکلات ایجاد شده توسط شرکت های آزاد را کنترل نماید همچنین این آزادی مالکیت سازمانی، اشتراک سود و رفاه اجتماعی را نیز فراهم می آورد. تمامی منابع بطور موثری مورد استفاده قرار می گیرند، پیشرفت های حاصله از برنامه ریزی اقتصادی و اقتصاد کمتر در برابر مساعی نیز بخشی از اقتصاد مختلط است که منجر به توسعه اقتصادی در کشور می گردد.

معایب

برخی از اقتصاددانان می گویند که اقتصاد مخلتط بسیار ناپایدار و بی ثبات است فقدان کارایی در این اقتصاد مشهود است. چون کارکنان دولت مسئولیت های خودشان را انجام نمی دهند و بطور خاصی راندمان و بهره وری کاهش می باید  چرا که دولت با محدودیت های فراوانی مواجه می شود. روند تصمیم گیری بخصوص در مورد بخش عمومی به تعویق می افتد، می توان گفت که در این نظام همیشه فساد و بازاریابی سیاه وجود دارد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مثالها

بهترین مثال درباره اقتصاد مختلط یا ترکیبی کشور هند است و متال های دیگری نیز در مورد اقتصاد مختلط وجود دارد که به ازای هر سهم هزینه های دولت بعنوان درصدی از GDP است که این در صدها در کشورهایی همچون ایسلند 57 درصد، سوئد 52 درصد، فرانسه 52.8 درصد، انگلستان 38.9 درصد، روسیه 34.1 درصد، چین 20 درصد و همچنین هنگ نگ 18 درصد از GDP می باشد که این نمونه مثال ها دارای بالاترین مقادیر می باشند. آلمان بیسمارک مثال خوبی از تلاش اولیه در ایجاد اقتصاد مختلط است.

اکنون ایده اقتصادیات و نحوه عملکرد آنها را داریم. اگر نگاهی به اقتصاد امروز کشورهای مختلف بیاندازیم، متوجه می شویم که در حال حاضر توزیع نابرابر درآمد در سطح جهان دیده میشود. ده اقتصاد بزرگ دنیا سهم و مشارکت 65 درصدی در اقتصاد دنیا را دارند و 15 کشور برتر اقتصادی 75 درصد از اقتصاد دنیار را شکل می دهند. اگر معیار نرخ کنونی GDP را بر حسب دلار و GDP مبتنی بر ( شاخص برابری قدرت خرید) PPP را در نظر بگیریم متوجه می شویم که تفاوت جزئی در فهرست کشورها وجود دارد. ایالات متحده آمریکا از منظر فناوری پیشرفته، منابع فراوان و زیرساخت بزرگترین اقتصاد دنیا را دارد. ایالات متحده در حدود 22.44 درصد از تولید ناخالص جهانی را تامین می کند اما زمانی که GDP یا PPP را مبنا قرار می دهیم کشور چین با مقدار 17.63  تریلیون در برابر 17.41 تريليون آمریکا برتری دارد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نیوزیلند بعنوان بالاترین کشور در ارائه سطح آزادی در سرتاسر جهان به شمار میرود. سایر کشورها عبارتند از: هلند در رتبه دوم، هنگ کنگ، استرالیا، کانادا، و ایرلند در رتبه چهارم هستند در حالی که ایالات متحده و دانمارک در جایگاه هفتم قرار دارند. از سوی دیگر، سریلانکا، پاکستان، سوریه و زیمبابوه کشورهائی با نازلترین رتبه ها هستند.

همچنان که فرم یا قالب اقتصادی ارائه شده در گزارش رقابت های جهانی بین سال های 2015-2016 نشان میدهد که ده اقتصادی اروپائی برتر از منظر اقتصاد رقابتی در رتبندی جهانی نیز ارزشمند ترین جایگاه را به خود اختصاص داده اند. این حاکی از این موضوع است که کشور سونی در جایگاه نخست جهانی قرار دارد. کشور آلمان در مقام چهارم، هلند در جایگاه پنجم، فرانسه در جایگاه 8 کشو سوئد در جایگاه نهی انگلستان در جایگاه دهم. نروژ در رتبه یازدهم، دانمارک در مقام دوازدهم، بلژیک در جایگاه نوزدهم، لوکزامبورگ هم در مکان بیستم قرار دارد(Weforum.org, n.d.)ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مطابق با گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، از 15 سال قبل کشور ایالات متحده تسلط کمتری بر اقتصاد جهان دارد و چندین بازار نوظهور در کانار بزرگترین اقتصادهای اروپائی در حال حرکت هستند. آخرین طرحواره های اقتصاد کلان که به نوعی پیش بینی درباره اقتصاد کلان تا سال 2030 است در نمودار زیر نشان داده شده است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

اقتصاد 20 کشور برتر جهان در سال 2030

نوار سبز رنگ میزان رشد را از 15 سال قبل تاکنون نام پدهد. با توجه به نمودار واضح است که تولید ناخالص داخلی کشور چین نسبت به امروز تا دو برابر رشد خواهد داشت. کشور هندوستان که در مقام هشتم است تا آن زمان به جایگاه سومی خواهد رسید. دیگر اقتصادهای توسعه یافته مانند ژاپن زیاد خوش شانی نخواهند بود. همانطور که توسط اقتصاددان ارشد بروس کاسمن جی پی مورگان اظهار شده است “ژاپن یک مثال خوبی خواهد بود در مورد این که چگونه یک کشور با ساختار و وضعیت تحویل و ارائه موقعیت خود را تنزال می دهد” ( Smialack , n.d).

بنابراین با توجه به مباحث فوق فوق روشن است که توسعه اقتصادی اساسا به این موضوع بستگی به دارد که منابع تا چه حدی تخصیص می یابند و تا چه میزان برای بهترین تولید که از طریق آن تقاضای کشور برآورده می شود بصورتی موثر مورد استفاده قرار می گیرد. کشورهایی که با بهترین اقتصاد در بالا ذکر شدند، امروزه منابع را بصورت کارآمدی مدیریت می کنند به طوری که یک رشد منطقی در کشور وجود دارد. چنانچه منابع بصورتی موثر اختصاص یابند کشور با تغییرات شدیدی مواجه می شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+