مدیریت امنیت برای شبکه های سنسور بی سیم: بهترین عملکردها

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید. همچنین به جهت خرید فایل ورد این محصول با هزینه خیلی کم می توانید از اینجا اقدام کنید. دقت داشته باشید هدف ما از در اختیار گذاشتن متن ترجمه فقط کمک به پژوهشگران محترم می باشد. لذا پژوهشگران محترم لطفا در ادامه این مسیر با خریدهای بسیار کم خود ما را یاری کنند.

چکیده

شبکه های سنسور بی سیم ( WSN) یک فناوری مفیدی را برای دستیابی به اطلاعات پیرامون جهان فیزیکی اثبات نموده و به عنوان پیامدی مطرح می شود که در بسیاری از کاربردها مثل اندازه گیری دما، تشعشعات، جریان سیالات و … به کار می روند. طبیعت این نوع فناوری و هم چنین آسیب پذیری های آن ها نسبت به اتک ها ، التزام به ایجاد ابزارهای امنیتی را فراهم نموده اند که در یک مسیر خاص به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. تصمیم گیری در یک WSN ، برای اجاری وظایف قطعی به عنوان سنسورهای هدف و ایجاد کالیبراسیون ضروری می باشند. به منظور دستیابی به این فرایند، سیستم های مدیریت اطمینان می توانند یک نقش مرتبطی را در این مورد ایفا کنند. در این مقاله ما بهترین عمل کردها را لیست می کنیم که برای توسعه سیستم مدیریت اطمینان خوب و برای WSN بسیار مناسب بوده و آنالیزی از این پیشرفت را ارئه می دهد که در ارتباط با کاربردهای مربوطه قرار می گیرد. (سفارش ترجمه)

لغات کلیدی:

شبکه های حسگر بی سیم، مدیریت اطمینان، بهترین عملکردها(ترجمه توسط ترجمه یار)

1- مقدمه

سیستم های کامپیوتری قادر به تفهیم اطلاعات فیزیکی به جهان واقعی توسط خودشان نمی باشند. ممکن است از سخت افزار سنسوری به منظور تبدیل ویژگی های فیزیکی ( دما، تشعشع و …) در یک سیگنال دیجیتال استفاده شود. به هرحال ، جالب است که المانی داشته باشیم که کاربردی خاص یا عمومی داشته باشد و عملکرد سیستم سنسور را به هر نوع سیستم کامپیوتری بهبود بخشد. این وظیفه ی شبکه های حسگر بی سیم یا WSN می باشد. المان های اولیه یک WSN، گره های سنسور، قابلیت های متمرکزی را از دستگاه های حسگر و پردازش اطلاعات محیطی دارند. در کنار آن، آن ها می توانند از یک کانال بی سیم به منظور کالیبره کردن خود سیگنال ها استفاده کنند. در نهایت آن ها قادر هستند که اطلاعات را به دستگاه های قوی شناخته شده ای به عنوان پایگاه های اصلی بفرستند که در بخش جلوی WSN واقع شده و اطلاعات را به هر کاربر انسانی و یا غیر انسانی ارائه می دهد. ( یک RTU در یک سیستم SCADA [1]). مزایای استفاده از فناوری WSN متعدد هستند. گسترش آن ها آسان است و به هیچ عنوان اساسا گران قیمت نیستند و این به سبب استفاده از تداخلات بی سیم می باشند. ([16] برای یک مثال صنعتی) و قادر است که فضای گسترش یافته را برای دوره های طولانی مدت زمانی ( یک سال یا بیشتر [12]) بهبود بخشند.
(سفارش ترجمه)

در این جا خودکفایی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های WSN مطرح می شود و این ویگی درون بخش های اتوماتیک موجود به دست نیامده و نیاز است که اجرایی شود. المان ها و پروتکل های یک WSN می بایست برای تکثیر در شرایط متغیر، آماده سازی شوند که شامل گره های نامطلوب و بخش های مخرب می شوند. یک مکانیسم می تواند در این جا برای پشتیبانی فرایند های تصمیم گیری شبکه استفاده شود که یک سیستم مدیریت اطمینان است. اعضای WSN ( اطمینان کننده ها) گرایش دارند تا عدم قطعیت پیرامون عملکردهای ویژگی به مشارکت کننده های دیگر را شناسایی کنند . با ارزیابی و ذخیره سازی شهرت ( که به صورت کلی پیرامون یک انسان یا شخصیت یا حالت یک چیزبیان می گردد) می توان به اعضای دیگر هم دست یافت. مجاسبه تعداد اعضایی که می توانند اطمینان کنند نیز در این جا ممکن است ( از چارچوب مبتنی بر قابلیت اطمینان یا امنیت یا استحکام بخش های موجود) و یک وظیفه خاصی را شکل می دهد. (ترجمه توسط ترجمه یار)

اهمیت سیستم های مدیریت اطمینان در wsn مرهون تلاش های تحقیقاتی است که در بسیاری از رهیافت ها یافت شده و منجربه ایجاد سیستم سبک وزن و بنیادی می شود. به هرحال بسیاری از این رهیافت ها در محاسبه ویژگی های خاص WSN به کار برده شده و می تواند روی ساختارها و مبانی آن ها نیز تاثیر گذارد.
(سفارش ترجمه)

هدف از این مقاله به کار گیری مدیریت قطعی اطمینان و بهترین عملکردها از ویژگی های خاص WSN است و به تحلیل تطابق حالت واقعی پیشرفته روی سیستم های مدیریت اطمینان با بهترین عملکردها می پردازد. به عنوان یک خروجی از این تحلیل، ما می توانیم جنبه های موجود را شناسایی نماییم که در سیستم های کنونی و آینده نیاز به توسعه دارد.

ساختار این مقاله به این صورت است. در بخش دو به معرفی ویژگی های کلی WSN پرداخته و مروری از سیستم های مدیریت اطمینان را ارائه می دهیم و سپس به نشان دادن اهمیت سیستم های مدیریت اطمینان برای WSN پرداخته و در بخش 3-1 یک تحلیل از پیشرفت واعقی را ارائه می دهیم و فصل 4 به مباحثه چگونگی سیستم های مورد مطالعه در بخش قبلی می پردازد که به بهترین عملکردها دست یافته و آن را تکمیل نماید. می بایست توسعه سیستم های امنیتی را نیز به کار بریم. در نهایت، نتیجه گیری خود را در بخش 5 ارائه می دهیم. (ترجمه توسط ترجمه یار)

شکل 1- مروری روی معماری WSN

2- شبکه های سنسور و اهمیت اطمینان
(سفارش ترجمه)

2-1 المان ها و ویژگی های شبکه های سنسور

تحقیقات مدرن روی شبکه های سنسور از اواخر دهه هفتاد [6]آغاز گشته است و این طرح نیاز به شناسایی دارد که شناسایی آن نیز از ابتدای قرن بیستم انجام گرفته است [21]. شبکه های سنسور امروزه می توانند به عنوان عوامل زنده کار کنند و معمولا در یک محیط کنترل شده پیکر بندی می گردند که در این جا گره ها سلول هایی هستند که به سمت یک هدف معمول کار می کنند. چنین گره هایی می توانند به صورت خودکار کار کنند و قادر به انجام وظایف متفاوت می باشند. معماری کلی WSN کاملا مستقل از ویژگی های بنیادی آن ها می باشند. ویژگی های مرتبط دیگر این شبکه ها این است که کاربر انسانی به صورت مستقیم گره ها را کنترل می کند و آن ها معمولا از طریق حالت پایه به این بخش دستیابی پیدا می کنند. در نهایت، WSN معمولا طول عمر بیشتری داشته و گره های سنسور ممکن است قابلیت محدودی را داشته باشند [32]. (ترجمه توسط ترجمه یار)

از یک چشم انداز تکنیکی که در شکل 1 نشان داده شده است یک WSN اساسا از دو نوع دستگاه تشکیل شده است. گره های سنسور و حالات پایه. گره های سنسور به عنوان حالات ساده یا صامت شناسایی شده اند و دستگاه های کوچک و محدودی هستند که با سنوسرهای سخت افزاری، میکروکنترلرها ، فرستنده ها و باتری ها کار می کنند. سنسورهای سخت افزاری برای حس کردن ویژگی های فیزیکی محیط مورد استفاده قرار می گیرند ( دما، رطوبت، تشعشع، لرزش). میکرو کنترلرها تا حد بالایی محدود به توان محاسباتی و حافظه می باشند اما مرهون این گره هایی است که قادر به پردازش اطلاعات روی خود می باشند. چنین جهت یابی اطلاعاتی یک پایگاه اساسی را نشان می دهد. در نهایت بسیاری از گره ها با باتری توان دهی شده اند و آن ها می توانند در زمینه گسترش به کار روند که اگر عملکردهای داخلی بهینه سازی شوند [12] بیشتر از یک سال کارایی دارند.
(سفارش ترجمه)

پایگاه پایه، یک دستگاه قوی تری است که به عنوان یک بخش رو به جلو بین سرویس ها قرار گرفته و با گره های سنسور و کاربران شبکه ها ارتقا می یابد. در این زمان به نظر می رسد که WSN وابستگی بالایی به این حالت پایه موجود دارند و معماری شبکه مرکزی نشده است. این گره ها در یک حالت غیر متمرکز کار کرده و بدون دستیابی به حالت پایه مدیریت می شوند. در خقیقت شبکه های خاصی وجود دارند که به عنوان شبکه های حسگر بی مراقبتی شناسایی گردیده اند و در این جا حلالت پایه تنها برای لحظات اصلی زمانی در دسترس می باشند. هنوز حالت پایه معممولا یک نقش مهمی روی رفتارهای کلی WSN بازی می کند . به صورت معمول یک حالت پایه همه اطلاعات حاصله از گره های سنسور را جمع آوری کرده و آن ها را برای استفاده های بعدی ذخیره می کند. به همین ترتیب می توان مراتبی از گره های حسگر را کنترل نمود که به منظور تغییر رفتار آن ها می باشد. (ترجمه توسط ترجمه یار)

معماری شبکه یک WSN می تواند در یک مسیر توزیع شده کامل سازمان دهی شده ( پیکر بندی صاف) اما می تواند سطوح پیاده سازی سلسله مراتبی را نیز شکل دهد ( پیکر بندی های سلسله مراتبی). در پیکربندی های صاف همه گره ها در فرایندهای تصمیم گیری قرار گرفته و در پروتکل های داخلی مثل مسیر یابی مشارکت دارند. به صورت معکوس ، پیکر بندی سلسله مراتبی شبکه به خوشه ها یا گروه هایی از گره ها تقسیم شده اند. درون یک خوشه همه تصمیمات سازمان دهی شده مثل تراکم داده وجود دارند که با یک حالت تکی شناسایی می شوند که به عنوان سرخوشه بیان گردیده است. شایان ذکر است که داشتن ترکیبی از دو پیکر بندی قبلی در همان شبکه امکان پذیر می باشد. برای مثال برای اجتناب از موقعیت اصلی شبکه – سر خوشه – عدم موفقیت و اطلاعات می بایست در همان پایه مسیر یابی گردد. با در نظر گرفتن این سرویس ها می توان به شبکه های سنسور بی سیم اشاره نمود که می توانند در چهار گروه اصلی طبقه بندی شوند : نظارت، هشدار، تامین اطلاعات مربوط به تقاضا و محرک نمودن ان ها. به سبب قابلیت های محاسباتی گره های سنسور، برامه نویسی مجدد شبکه در طول مدت عمر آن امکان پذیر بوده و به عنوان یک طرح محاسباتی توزیع شده، تحت شرایط خاص استفاده گردیده است.
(سفارش ترجمه)

 • نظارت.  گره های سسنور می توانند به طور پیوسته نظارت شوند و ویژگی های محاطی قطعی را از آن ها به دست آورند. ( اندازه گیری سطح نویز محیط) و زمان بندی ارسال اطلاعات به پایگاه پایه.
 • هشدار. گره های سنسور می توانند شرایط فیزیکی قطعی را بررسی کنند ( مثلا آتش سوزی) و کاربران سیستم ها را هشدار دهند و در این زمان هشدار ، راه اندازی می شوند. (ترجمه توسط ترجمه یار)
 • اطلاعات مربوط به سطح تقاضا.  شبکه می تواند پیرامون سطوح واقعی ویژگی های قطعی به کار روند و اطلاعات مورد نیاز را برای کاربر بهبود می بخشد.
 • تحریک. گره های سنسور می تواند قادر به تغییر رفتار یک سیستم خارجی باشد ( یک سیستم آبیاری) و مطابق با حالت پایه این محتوا است . ( رطوبت خاک)

کاربردهای آزمایشاتی متفاوتی در این جا وجود دارد ( از نظارت محیطی به محیط های هوشنمند) که توسط گروه تحقیقاتی ایجاد شده و مزاییایی دراد که در خدمات WSN قبلی نشان داده شده است[9]/ برای مثال گره های سسنور در پیشرفت کشاورزی بسیار مفید می باشند [35]. که در این جا می توانند کیفیت محیطول را از طریق مدیریت فعال آبیاری بهبود بخشند. علاوه براین یک کاربرد خاص برای توجهات صنعتی جذب شده اند و مربوط به نظارت نیروگاه توان هسته ای [4] می باشد که در این جا گره های سنسور می توانند
(سفارش ترجمه) اطلاعات زمان واقعی سطوح تشعشع را هم برای کارگر و هم برای ساختار فیزیکی نیروگاه توان هسته ای بهبود بخشد. ما معتقدیم که بازراهای بالقوه برای WSN بسیار مشابه با افزایش شدید در سال های بعدی است که اساسا به منظور توسعه ی اخیر در این زمینه می باشد. این پیش بینی مبتنی بر توافق سریع WSN در فضاهای  ذکر شده فوق در طول سال های گذشته می باشد. (ترجمه توسط ترجمه یار)

2-2 امنیت و اطمینان

اهمیت ادغام شبکه های سنسور می تواند توسط مسائل امنیتی ذاتی آن ها به کار روند. این فناوری به جهان فیزیکی تخصیص یافته است. بنابراین گره ها به عنوان رویداد نظارتی قابل دستیابی هستند. کانال های بی سیم در مخابرات استفاده شده اند و می توانند توسط هر کس قابل ارزیابی باشند. به همین ترتیب گره ها تا حد بالایی محدود به توان محاسباتی ، حافظه، پهنای باند مخابراتی و توان باتری می شوند. در پی آن هر دشمن مخرب می تواند یک مجموعه قطعی از اتک ها را راسال نموده و سپس به صورت خاص یا به طور کلی عدم قابلیت شبکه را مورد استفاده قرار دهد.
(سفارش ترجمه)

به منظور حل مسائل امنیتی ارائه شده در WSN، مجموعه ای از حالات مجاز امنیتی وجود دارند که می توانند قدرت و قابلیت اطمینان شبکه را بهبود بخشند. برای مثال ، رمزنگاری های الویه نیاز دارند که کانال های مخابرایت امن را ایجاد نموده و از اعتبار نامه های امنیتی توسط بخش های اولیه استفاده نمایند که می بایست با استفاده از سیستم های مدیریت کلیدی توزیع گردند. در کنار آن ها، سرویس های اضافی مثل دستگاه های مدیریت اطمینان، خود درمان نیز به کار می روند. آن ها می توانند به محافظت پروتکل های هسته ای شبکه کمک کنند. تراکم، همگام سازی زماانی و مسیر یابی. در نهایت جنبه های دیگر مثل محاسبه توزیع شده، موقعیت امن، پایگاه پایه امنیتی محرک نیاز به محافظت دارند و این درصورتی است که درون یک شبکه سنسور واقع گردیده باشند.
(سفارش ترجمه)

مدیریت اطمینان می تواند امنیت WSN را بهبود بخشد. برای مثال برای فرایندهای جهت یابی، گره های سنسور ممکن است نیاز داشته باشند که گره های دیگر را بشناسند و آن ها را در مسیر جلوی یک پاکت شناسایی کنند. برای اهداف حسگر، یک گره ممکن است نیاز داشته باشند که همسایگی گره های دیگر را مطمئن نموده و بریپای بررسی اندازه گیری شدت تخریب به کار رود. مثال دیگر قابلیت اطمینان در شبکه های سنسور شامل تصمیم گیری های افشای داده و تبادلات کلیدی می شوند. به هرحال ، گره های سنسور معمولا دستگاه های محدودی هستند و سیستم های مدیریت اطمینان تا حد کافی سبک وزن بوده و یک عملکرد خوبی را بدون هدر دادن کاربرد سیستم، ارائه می دهند. علاوه بر این به سبب طبیعت توزیع شده این شبکه ها، سیستم های مدیریت امنیتی برای آن ها به کار رفته و اتک ها را نسبت به سیستم مدیریت اطمینان برایWSN حساس کرده و به شرح زیر می باشند: (ترجمه توسط ترجمه یار)

 • اتک بسیار نامطلوب: زمانی که توصیه هایی درون یک سیستم مدیریت اطمینان قرار می گیرند می توانند مخاطرات این سیستم ها را دریافت کنند. چنین گره هایی ممکن است در تلاش باشند تا تخریب های بدی را روی یک گره قطعی حفظ نمایند که پیش از این به صورت اتک های نا امن گزارش گردیده اند. این عبارات برای عمل متقابل مطرح شده اند و نتیجه آن را می توان در توصیه هایی دید که در نظرات واقعی توصیه کنندگان منعکس گردیده است. شکل 2A را مشاهده کنید. تذکر می دهد که این آرایه ها توصیه های خاصی را بیان نموده و نقاط سیاه بیانگر نقاط نا امن می باشند.
 • اتک خاموش – روشن :  اگر رفتار نامطلوب بتواند با رفتار خوب جبران سازی شود، گره های ناامن می توانند مزیتی را داشته باشند و به خوبی رفتارنموده و جایگزین رفتارهای بد شوند. بنابراین می توانند زمانی قابل اطمینان باقی بمانند که رفتار بد دارند. شکل 2B را ببینید.
  (سفارش ترجمه)
 • اتک رفتاری منتخب. سیستم قابلیت اطمینان ممکن است با توصیه هایی موافقت نماید که تنها از گره های مطمئن قطعی یا از همه گره های همسایگی به دست آمده اند. اگر یک گره به خوبی از نقطه نظر بسیاری از همسایگی ها رفتار نماید می تواند با در نظر گرفتن بهپقیه گره ها، رفتار بدی داشته باشد. در این مسیر ، توصیه های متوسطی وجود دارند که مثبت باقی خواهند ماند و در این زمان به گره های قطعی آسیب می رسانند. شکل 2c را ببینید.
 • اتک Sybil  و اتک تازه وارد. اگر یک گره بتواند ایجاد شوند و یا در گره های مختلف؛ تقلید یا جعل هویت گردید ، می تواند در شبکه دستکاری شده و توصیه هایی را به خودی خود به عنوان یک گره ی مطرح به کار برد. این اتک ها در ارتباط با اتک White Washer می باشند. در این جا یک گره می تواند تقلید بدی از یک گره جدید ایجاد شده نشان دهد. شکل 2D را ببینید.

شکل 2: نمایش اتک های متفاوت در سیستم های قابل اطمینان WSN

2-3 مناسب بودن قابلیت اطمینان

همان طور که در اتک های موجود در بخش های قبل بیان گردید، می تواند روی یک WSNبنیادی تاثیر گذارد و ممکن است با تطبیق یک سیستم مدیریت امینیتی برای WSN ارزیابی شده که دارای مزیت های کافی می باشند. با این وجود می توانیم آن را در این بخش ببینیم و قابلیت اطمینان ابزار مهمی است که می تواند یکی از مسائل متمایز WSN را حل نماید . این مساله عدم قطعیت در کالیبراسیون است. در کنار این موارد. ، قابلیت اطمینان بین گره ها ایجاد شده و می تواند برای اهداف دیگر کالیبراسیون نیز مورد استفاده قرار گیرد. علاوه براین یک اتک ممکن در مقابل سیستم مدیریت قابلیت اطمینان قرار گرفته و شناخته شده است و بنابراین ایجاد سیستم های قوی تر ممکن خواهد بود.
(سفارش ترجمه)

با وجود این مزایا، ذکر این نکته ضروری است که مدیریت قابلیت اطمینان یکی از المان های بینادی نبوده ک در شبکه سسنور بی سیم بنیادی کامل به کار برده شود. برای مثال. استانداردهای موجود و مشخصات آن ها برای شبکه های سنسور صنعتی مثل HART بی سیم [15] به کار رفته و قابلیت اطمینان را روی رفتار گرفه های دیگر به عنوان یکی از بلوک های ساختاری آن ها تعریف نمی نماید. با این وجود همان طور که در این بخش بح شد، مدیریت قابلیت اطمینان یکی از المان های مناسب برای معماری امنیتی یک شبکه سنسور به شمار رفته و می تواند مسائل را حل نموده و بسیاری از مزایای قابل قبول را بهبود بخشد که به صورت صحیح اعمال گردیده است. (ترجمه توسط ترجمه یار)

به منظور توضیح تناسب قابلیت اطمینان برای شبکه های سنسور ما با مفهوم کالیبراسیون کار خود را شروع می کنیم. همه اعضای گره ی  یک WSN و حالات پایه نیاز به کالسیراسیون دارند و به منظور بهبود سرویس های شبکه انجام می گیرند. مثال های این فرایند های کالیبراسیون بیان گر حس و مسیریابی می باشند. همه گره های سنسور از سخت افزارهای حسگر به منظور دستیابی به اطلاعات فیزیکی از محیط استفاده می کنند. مشابه بسیاری از سنسور ها می توان گسترشی را درون یک فضای کوچک در نظر گرفت که برای تراکم اطلاعات بهبوید یافته توسط این سنسورها ممکن بوده و این درصورتی است که کاربر شبکه تنها علاقه به مرور کلی محیط داشته باشد. در کنار این موارد همه گره ها به عنوان یک روتر یا مسیر یاب فعالیت می کنند و اطلاعات فیزیکی را به حالت پایه برده و از طریق گره های دیگر کار می کنند. گره ها می تواند انتخاب شده و اولویتی را برای سرعت انرژی و ارسال اطلاعات دیگر از لینک های سریع تر فراهم آورده و گره ها انرژی کمتری را به کار می برند.
(سفارش ترجمه)

برای اطمینان از کالیبراسیون موفق، یک گره می بایست قادر باشد تا گره های دیگر را به دست آورده و یک وظیفه مطمئن را به کار برد. اگر یک گره بتواند به صورت پیشرفته کار کند چگونگی المان های مختلف شبکه در هر موقعیت پاسخ خوهد داد و سپس قادر خواهد بود که تصمیمات بی عیب و بی نقص را ارائه می دهد. به هرحال، در یک WSN پیشامدی از موقعیت قطعی را به دست می دهد که نمی تواند به وضوح ایجاد گردیده یا  اطمینان حاصل شود. بنابراین نیاز به عدم قطعیت در محاسبات داریم. (ترجمه توسط ترجمه یار)

عدم قطعیت اساسا از دو منبع به دست می آید. عدم تقارن اطلاعات ( یک بخش که همه اطلاعات مورد نیاز را در خصوص دیگران ندارد ) و موقعیت ( معاملات شرکا با اهداف متفاوت). برای شبکه های سنسور در این جا گره ها با موقعیت های مهلکی وجود ندارند که به عنوان یک مساله قلمداد شوند. همه این المان های شبکه به سمتی کار می کنند که هدف معمول را دارند و به صورت خودخواهانه رفتار می کنند. به هرحال ، اطلاعات عدم تقارن به عنوان یک مساله مطرح می شوند و به عنوان یک گره سنسور می تواند دستکاری شده یا در حالت مخیطی( کانال بی سیم) می تواند تغییر یابد. در کنار آن، اگر گره های انفجاری به صورت مهلک عمل کنند درون یک wsn واقع شده و هم روی عدم تقارن اطلاعات و هم روی موقعیت های مخاسباتی به کار می روند. بنابراین یک گره نمی تواند در حالت پیشرفته قرار گیرد و یک حالت دادو ستد شریک گرایانه ای را مورد استفاده قرار می دهد.
(سفارش ترجمه)

سیستم های مدیریت قابلیت اطمینان یک راه حل خاصی را ارائه می دهد که مساله قابلیت اطمینان را بهبود می بخشد. در این زمان ، دانستن آینده در مسیر دقیق امکان پذیر نیست و عملکردهای قبلی گره ها به صورت مشهور و مقادیر قابلیت اطمینان را شکل می دهند. اگر یک گره به صورت پیچیده در گذشته رفتار نماید یک وظیفه خاصی را دنبال می کند . و فرض می شود که در آینده برای به کار گیری همان وظیفه در آینده قابل اطمینان است. در نتیجه، یک گره می تواند فرایند همکاری را با بسیاری از گره های مطمئن آغاز نماید. سیستم مدیریت قابل اطمینان ذکر شده برای  WSN ها به شناسایی گره های مهلک و مخرب کمک می کند. (ترجمه توسط ترجمه یار)

هدف اولیه استفاده از قابلیت اطمینان در WSN است که حالت ارتباط نزدیکی با خودکفایی دارد . یک شبکه سنسور بی سیم می بایست قادر به پیکر بندی خود بوده و تنها در طول عملکردهای نرمال شبکه نیز به کار رفته اما تحت رویدادهای خارق العاده نیز رخ می دهند. با دانستن شهرت این گره ها در همسایگی آن ها و رفتارهای واقعی آن ها ، برای گره های انتخابی به کار رفته و در این زمان تصمیمات عملیاتی را اتخاذ می نماید ( با دانستنی بهترین بخش برای شروع یک کالیبراسیون ) و یا در موقعیت های فوق العاده ( دستکاری گره ها به کار می روند).
(سفارش ترجمه)

خود پیکر بندی، تنها مزیت قابل اطمینان نیست. یک سیستم مدیریت امنیت می تواند ارزیابی شده و / یا مزایای پروتکل های امنیتی دیگر و مکانیسم ها را نیز به کار می گیرد. ( حفاظت سخت افزاری، IDS، مدیریت کلیدی و امنیت ). با در نظر گرفتن محافظت های سخت افزاری، یافتن کد ابهامزدایی و کد گواهی می تواند به آسانی درون یک سیستم مدیریت قابل اطمینان به عنوان ابزاری برای تست تراکم گره غیر قابل اطمینان نیز به کار رود. در کنار این ها، خدمات پیشرفته مثل یک موقعیت امن و سیستم تشخیص نفوذ می تواند از وجود یک سیستم مدیریت قابل اطمینان مزیت داشته باشد و با استفاده از خروجی سیستم به عنوان یک دستیار در فرایندهای تصمیم گیری به کار رفته و یا ورودی های مهم و قابل اطمینان را نیز بهبود داده که برای هر سیستم دیگر نیز مفید می باشد. (ترجمه توسط ترجمه یار)

وجود یک سیستم مدیریت امنیتی می تواند به فعالیت سیستم های مدیریت کلیدی و مکانیسم های مرتبط با خصوصی سازی کمک کند. یک گره می تواند از اندازه گیری های امنیت و کلیدهای غیر قابل اطمینان نیز مطرح می گردد. گره ها می توانند قابل اطمینان باشند و همسایگی ها را برای کالیبراسیون در توزیع کلیدها به کار برند [28]. در نهایت، شبکه های سنسور می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل افشای اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند. امنیت تخصیص یافته به هر تقاضا کننده داده می تواند به منظور تعیین اطلاعات استفاده شده و این درصورتی است که داده یا تنها نمونه ای از داده افشا خواهد شد و یا این تقاضا رد خواهد گردید [13].
(سفارش ترجمه)

3- بهترین عملکردهای قابل اطمینان استخراج شده از حالت پیشرفته

1-3 مروری روی سیستم های مدیریت قابل اطمینان موجود

زمینه سیستم های مدیریتی قابل اطمینان برای WSN به کار رفته و علایقی در خصوص ویژگی های تحقیقاتی در سالیان اخیر دارد که در مراحل اولیه مورد بحث می باشد. تلاش های زیادی در زمینه سیستم های مدیریتی قابلیت اطمینان انجام شده و برای P2P یا شبکه های همه کاره نیز مطرح شده است. ( [31,26] برای تحقیقاتی روی این سیستم ها نشان داده می شود). به هرحال، این سیستم ها همه تجهیزات و ویژگی های مورد نیاز را برای WSN به صورت متناسب در نظر می گیرند. همان طور که ذکر گردید، این فضای تحقیقاتی بسیار فعال شده و چندین تحقیق در آن تولید گردیده است [31,3,14]. از این رو بسیاری از راه حل ها با هدف حل مسائل بسیار خاص طراحی گردیده و بسیاری از آن ها با همه ویژگی ها و سیستم های مدیریت قابل اطمینان نیز کار کرده و برای WSN می بایست گسترش یابد. در پی آن، ما یک مروری روی پیشرفت مدیریت قابلیت اطمینان برای WSN ارائه می دهیم.

به سبب طبیعت توزیع شده WSN، بسیاری از سیستم های مدیریتی قابلیت اطمینان موجود ( مثل [38]) هدفی را از یک مدل قابل اطمینان توزیع شده ارائه می دهد که قادر است زیر مجموعه ای از گره ها را شکل داده و رفتار گره های همسایگی و تصمیم گیری پیرامون آن ها را ارزیابی کند. نتایج قابلیت اطمینان معمولا درون مباحثاتی با پارامترهای متفاوت یافت شده که مثل مرجع شخصی ( مقادیر حاصله توسط تعاملات اول شخص با گره ها ، به دست آمده و به عنوان حالت قابلیت اطمینان مستقیم تلقی می شود ) و مراجع آن ( اطلاعات حاصله از تعاملات غیر شخصی که به عنوان قابلیت اطمینان غیر مستقیم شناخته می شود) ، به دست می آید. سیستم های مدیریت قابلیت اطیمان جدید تر ، وجود پارامترهای اضافی را نشان می دهد و مثل قابلیت اطمینان مخالف کار می کند ( میزان ریسک آن همواره آماده است) [24]. یکی از وظایف اصلی این سیستم ها این است که رفتار مدل در یک گره نشان داده شده و وجود پارامترهای دیگر می بایست به عنوان یک مزیت مورد بحث قرار گیرد.
(سفارش ترجمه)

مسیر مدل سازی و محاسبه قابلیت اطمینان و شهرت آن همیشه بسیار مهم می باشد. این مدل ها می توانند بسیار ساده باشند و در این جا یک فرد می تواند از مقادیر گسسته ای مثل 0 برای حالت غیر قابل اطمینان یا 1 برای قابلیت اطمینان استفاده نماید و برای مثال حالات متوسطی مثل حالت متوسط را با استفاده از مقادیری بین 0 و 1 به کار برد. رهیافت های مثال مثل استفاده از یک تابع خطی، به صورت گسترده در فضای قابلیت اطمینان برای WSN پیاده شده است. این مورد [24]، در این جا مقدار قابلیت اطمینان را به عنوان یک متغیر پیوسته ارائه نموده و یک محدوده خاصی مثل (-1,+1) را دارد. با استفاده از این توابع خطی، شناسایی مقدار آستانه مطابق با خطای عملیاتی امکان پذیر است. در پی آن، یک مقدار قطعی قابل اطمینان می تواند به عنوان حالت قابل اطمینان یا غیر قابل اطمینان در یک مسیر دینامیک برچسب گذاری می شوند.
(سفارش ترجمه)

با در نظر گرفتن این محاسبات قابل اطمینان، بسیاری از سیستم های مدیریت قابل اطمینان شهرتی را در محاسبات دارند و به صورت مستقیم مقادیر قابل اطمینان را به عنوان یک ترکیب وزن دهی شده اعتماد مستقیم و غیر مستقیم به دست می آورند. برای مثال در [30]، گره ها اطلاعات پیرامون گره های دیگر را در محاسبه محتوا و ضبط تجربیات آن ها، مطرح می شوند. سپس این اطلاعات با استفاده از میانگین و واریانس محاسبه شده و این به منظور ایجاد بازه ای قابل اطمینان است . مطابق یک رویداد قطعی ممکن است تفاوت هایی بین گره های قابل مشاهده و بازه های قابل اطمینان ایجاد شده بین یک میان گیر وزن دار، متفاوت باشند.  نویسنده ها یک فرمولی را برای ایجاد بازه قابلیت اطمینان مبتنی بر واریانس و محاسبات وزن های متفاوتی ارائه می دهد. سیستم های مدیریت قابل اطمینان دیگر [20] مباحثاتی را برای فاکتورهای خارجی دیگر نشان می دهد و ممکن است روی قابل اطمینان تاثیر گذاشته و چگونگی تضعیف تدریجی آن ها را بین دستگاه ها و کالیبراسیون طولانی تر نیز نشان دهد. (ترجمه توسط ترجمه یار)

در شهرت دستگاه های پیشبرد یافته، بسیاری از مزایای قابل توجه را در سیستم های مدیریت قابل اطمینان شکل می دهد ( مدیریت بهتر جنبه هایی مثل سن) و بسیاری از آن ها را با هدف چارچوب هایی ارائه می دهد که در این جا شهرت های دیگری را برای گره های دیگر نشان داده و به منظور ارزیابی ارزش آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، در [18] این مباحث توسط فرمولاسیون بیزین کار کرده و به صورت خاص تر در سیستم های بتا کارایی دارد. تابع احتمال دیگر در [2] استفاده شده و در این جا گره های نظراتی منجر به دریافت اطلاعات پیرامون گره های دیگر شده و با مشاهدات مستقیم و ذخیره سازی پارامترهای توزیع بتا همراه می باشد. سیستم های دیگر از نظریه بیز برای ترکیب منابع متفاوت اطلاعات ، به کار می رود. برای مثال [27]، یک سیستم گاوسین برای ادغام اطلاعات بخش دوم از شبکه های همسایگی با مشاهدات مستقیم اطلاعات همراه است.
(سفارش ترجمه)

فاکتور دیگر می بایست مطابق با هر سیستم مدیریت قابل اطمینان است که موقعیت مکانی را در قابلیت های اطمینان نشان داده و گره ها نیز به بررسی قابلیت اطمینان خاص می تواند اطمینان حاصل نموده یا ننموده باشند. در بیشترین موارد، هر گره در شبکه قادر خواهد بود که به عنوانیک حالت قابل اطمینان کار نموده و همه آن ها به یک هدف مشترک همکاری نمایند . پایگاه پایه (BS) می تواند به عنوان نقشی از یک قابلیت اطمینان عمل نموده و چشم انداز کلی شبکه را شکل دهد . با این وجود، سیستم های مدیریت قابلیت اطمینان پایگاه پایه را به عنوان یک حالت قابل اطمینان شکل می دهد. یک مثال RDAT [29]، یک مدلی را پیشنهاد می دهد که گره ها را مبتنی بر ویژگی هایی مثل حسگر، مسیر یابی و تراکم ارزیابی می کند. از سیستم تکرار بتا در آن استفاده شده و همه محاسبات و مسیریابی از طریق پایگاه پایه انجام می شود.
(سفارش ترجمه)

رهیافت دیگر آن این است که به منظور توزیع بخش های قابل اطمینان از خوشه ها استفاده گردد. در حقیقت بسیاری از گروه های شبکه سنسور گره های دیگری را در خوشه ها دراند که برای دلایل متفاوت به کار می کند ( مدیریت انرژی بهتر یا استفاده از گره های قوی تر ، وظایف پیچیده تر را به انجام می رسد). مدیریت خوشه به عنوان سر خوشه شناخته شده و می تواند در تحلیل شاخص قابلیت اطمینان و تشکیل تصمیمات دیگر کارایی دارد. این مورد در TIBFIT[23] نشان داده می شود و یک پروتکلی است با هدف تشحیص و شکست گره های ماسک دلخواه در یک رویداد WSN به کار رفته و در آن جا گره ها در خوشه های دیگر سازمان دهی می شوند. هنوز، همه سیستم های دیگر مبتنی بر خوشه می توانند تنها در سر خوشه قابل اطمینان باشند . یک مثال [33]، جایی است که نویسندگان به مباحثه طرح های مدیریتی قابل تطمینان مبتنی بر گروه های سبک وزن می پردازند که به صورت متمرکز و در طرح های توزیعی ترکیب می گردند. به همین ترتیب در [37] ، سرخوشه شارژ نشده و در اطلاعات منتشر شده پیرامون گره های دیگر واقع شده اما گره ها خودشان در جمع آوری اطلاعات و انتشار خوشه های همسایگی آن ها از یک مدل قابلیت اطمینان ساده مبتنی بر شهرت گره ها استفاده می کنند.
(سفارش ترجمه)

مسیر دیگر برای توزیع بخش های قابل اطمینان با استفاده از سیستم های مبتنی بر این عوامل و مباحثات مربوطه انجام می شوند. ATRM[5] یک قابل اطمینان مبتنی بر عامل و مدیریت اعتبار آن است که در آن گره ها قادر به مدیریت و محاسبه قابلیت اطمینان خودشان و روش اعتبار سنجی نبوده اند. بنابراین مدل ATRM نیاز به بسیاری از گره های محلی دارد که در گره ی محرک در شارژ مدیریت قابلیت اطمینان و اعتبار گره های میزبان واقع می شود. این سیستم مبتنی بر WSN خوشه بندی با پایه ای است که در آن جا هسته ی سیستم عامل موبایل محسوب می شود . (ترجمه توسط ترجمه یار) در [19]، تنها چند گره وجود دارد ( یا گره های این عوامل) که در شارژ با عملکردهای قابل اطمینانی مثل ذخیره و محاسبه مقادیر همسایگی آن ها است. بنابراین مقادیر حاصله از توزیعات دیگر گره ها از روش رسانه ای استفاده می نماید.
(سفارش ترجمه)

همان طور که پیش تر ذکر گردید بسیاری از سیستم های مدیریت قابل اطمینان برای حل بسیاری از مسائل خاص طراحی شده اند. این مورد در [36] ارائه گرددیه و در این جا این مساله با استفاده از خوشه هایی مانع گذاری می شوند که در آن ها سر خوشه ها به عنوان یک شاهراهی بین خوشه و حالت پایه فعالیت دارد. علاوه براین بسیاری از تلاش ها به منظور حل مساله انتخاب بسیاری از بخش های خوشه بندی قابل اطمینان [8,7] به کار رفته و از سیستم مدیریتی قابلیت اطمینان مهم در WSN استفاده می نماید.
(سفارش ترجمه)

در نهایت بسیاری از سیستم های قابلیت اطمینان مدیریتی دیگر ، ارزشمند بوده که به صورتی که آن ها چگونگی رهیافت ها را برای مدیریت قابلیت اطمینان و اعتبار آن ها به کار می برند، ذکر شده است. برای مثال یک مسیر نامعمول قابلیت اطمینان در [11] تطابق یافته و در این جا انتروپی نامیده می شود ( اندازه گیری عدم قابلیت اطمینان تخصیص یافته با متغیرهای تصادفی ) که به منظور تعیین ارزش مرتبط بین دو گره تعیین شده است . این امانت داری مرتبط می تواند در مقایسه با امانت داری کلی شبکه قرار گیرد و این به منظور تشخیص اتک ها می باشد. اطمیان به سادگی خلاصه ای عددی از این توصیه ها را دارد که مبتنی بر تجربیات گزارش شده از تعاملات اولیه می باشد.
(سفارش ترجمه)

2-3 معرفی بهترین عملکرد قابلیت اطمینان

ویژگی های معمول WSN ( بخش 1-2) روی چگونگی سیستم مدیریت قابلیت اطمینان تاثیر گذاشته و می بایست به منظور کارایی در تنظیمات WSN طراحی گردند. این تاثیرات می توانند با تعریف مجموعه ای از بهترین عملکردها همراه بوده و سیستم مدیریت قابل اطمینان را برای WSN به کار برند که می بایست به حساب آید (ترجمه توسط ترجمه یار) . در نتیجه تحلیلات ما ، نقطه نظرهای مروری متفاوتی [22,10] و پژوهش های دیگر [31] انجام گرفته که یک مجموعه ای از بهترین عملکردها را داشته و در ذیل آورده شده است.
(سفارش ترجمه)

1- مباحثه قابلیت اطمینان و اعتبار بخشی به آنها. یک سیستم مدیریتی قابل اطمینان برای WSN می بایست قابلیت اطیمنان و اعتبار را به صورت جداگانه محاسبه نماید. مقادیر قابلیت اطمینان به رفتار بخش های متفاوت در شبکه باز می گردد. این مقادیر می بایست به عنوان ورودی ها کار کنند و این به منظور تعیین مقادیر قابل اطمینان می باشد. بدون محاسبه مستقیم قابلیت اطمینان از این رفتارها، یک گره به دست می آید که ممکن است جنبه های رسیدگی بهتری مثل ارزیابی گره ، سن و … را امکان پذیر نماید. برای مثال یک گره مهلک و غیر قابل اطمینان گره ای است که به صورت ناگهانی خوب بوده و فورا نمی بایست به آن اطمینان کرد.
(سفارش ترجمه)

2قابلیت اطمینان و پایگاه پایه.  پایگاه پایه می بایست قادر باشد که در فرایندهای مدیریتی قابل اطمینان مشارکت نماید . یک پایگاهپایه می تواند برای اطلاعات تولید شده توسط شبکه حسگر استفاده گردد که این به منظور مشاهده و تحلیل رفتار گره ها ، ذخیره مقادیر معتبر و ایجاد تصمیمات معتبر کلی است.  در حقیقت، اطلاعات نامتقارن پایگاه پایه کوچک تر از گره های سنیسور است. پایگاه پایه یک نقطه نظر کلی از حالت شبکه دارد و در این جا گره های سنسور می توانند تنها نظارت بر بخش های فوری را مدیریت کنند. در کنار آن حتی اگر یک پایگاه پایه هیچ تصمیم گیری را پیرامون سطج اطمینان گره ها اتحاذ ننماید می بایست اطلاعات قابل اطمینان را از گره ها دریافت کند. و به واقعه نگاری ، نظارت و اهداف نگاهداری می رسد. شایان ذکر است که یک پایگاه پایه می تواند مراتب و جست و جوها را برای گره ها را در شبکه به دست آورد. ( به گره x یا اطلاعات توسعه یافته پیرامون گره y اطمینان نکرده ) و از مکانیسم های امنی مثل رمزنگاری عمومی کلیدی استفاده نمایید.
(سفارش ترجمه)

3- جمع آوری اطلاعات دست اول: رویدادهایی که در طول زمان عمر یک WSN رخ می دهد می تواند به عنوان ورودی برای یک سیستم مدیریت قابل اطمینان به کار رفته و آن ها رفتار یک گره سنسور قطعی را مدل می کنند. (ترجمه توسط ترجمه یار) بسیاری از رویدادها مرتبط با پروتکل های خاص است که به صورت عملکردهای ویژه پیاده شده و با شبکه کار می کنند. موارد دیگر و عمومی تر و هم چنین بخش های موجود روی پروکل های اساسی و دستگاه ها نیز در این جا نشان داده شده اند. خطاهای مرتبط با سخت افزار، انحراف از سنسورها و موضوعات لایه ارتباطی و انرژی های باقی مانده و … در این رده قرار داند. همه محدوده های موجود اطلاعات دست اول می بایست در این مباحثات قرار گرفته و یک سیستم مدیریتی قابل اطمینان را توسعه بخشند. منابع متفاوت اطلاعات قابل اطمینان سیستم مطمئن قوی تری را تولید خواهد نمود.
(سفارش ترجمه)

4- جمع آوری اطلاعات دست دوم.  اطلاعات معتبر پیرامون گره های دیگر می بایست توزیع گردند و ویژگی مهمی در سیستم های مدیریت قابل اطمینان دارند. با صرف نظر کردن از استفاده از چنین اطلاعات دست دومی ممکن است نتایج تصمیم گیری کاملا با حالت واقعی شبکه ثابت باشند. در کنار آن یک گره سنسور یک پایگاهی است که با حالت هوشمندی محدود کار می کند و می تواند انحراف از رفتار ها و هم چنین گره های دیگر را پیرامون این موقعیت خاص ( مشابه با فرایند های حاصل از سلول های زنده) به دست آورد. با این وجود به سبب موارد موجود و ممکن گره های واژگون شده می توانیم تلاش کنیم تا یک حالت نامطلوبی از اتک را ارسال کنیم که در آن حالت قابل اطمینانی برای شبکه های سنسور موجود بوده و می بایست گزارشاتی را در بخش های متقابل و کاذب قرار دهند.
(سفارش ترجمه)

5- مقادیر اولیه هر سیستم مدیریتی قابل اطمینان می بایست مقدار دهی اولیه شده و مقادیر معتبر را پیش از گسترش دادن شبکه گزارش کند . در حقیقت در شروع طول عمر WSN همه گره ها می بایست اعتبار خوبی داشته باشند و به صورت مساوی اعتبار سنجی شوند. این دلیل ساده است . پیش از گسترش، گره های سنسور با وظایف مشابه و خدماتی در محیط های کنترل شده برنامه ریزی شده اند و از مدیریت شبکه و سخت افزارهای تست شده آن ها برای خطا استفاده می کنند. در کنار آن ها در شروع حالت گسترش هر دشمن مهلک زمانی را برای موقعیت تاثیر یا دگرگونی گره به کار می برد. به هرحال شایان ذکر است که گره های دید در طول زمان عمر ظاهر شده و شبکه نمی بایست به صورت کامل اعتبار سنجی گریدد و آن ها ممکن است گره هایی را برای دشمن به کار برند. ( ارسال اتک White- washer).

6- جزئیات. در زمان محاسبه جزئیات یک گره و اندازه گیری قابل اطمینان، ضروری است که جزیئیات سیستم مدیریت قابل اطمینان را به حساب آوریم. اعتبار سنجی یک گره قطعی مطابق با رفتار و رویدادهای راه اندازی ساخته شده است. به هرحال این واکنش گره ، کاهش نیافته و منجر به اجرای وظایف مربوطه می شود. (ترجمه توسط ترجمه یار) برای مثال یک گره می تواند اطلاعات را روی پایگاه پایه ارزیابی نموده و اندازه گیری های فیزیکی محیط را با استفاده از سنسورها خوانده و در میان بخش های دیگر قرار دهد. یک گره نیاز دارد که نظرات جداگانه ای را پیرامون فعالیت های گره های دیگر موجود به دست آورد. بنابراین نیاز به مجموعه متفاوتی از مقادیر اعتبار سنجی داریم. در کنار آن، مقادیر اعبتار سنجی متفاوت نیز می بایست وجود داشته باشند. یک مقدار قابل اطمینان خاص ( مسیر یابی) نمی تواند در بسیاری از موارد یافت شود و به عنوان یک وظیفه متفاوت ( حسگر ) به کار روند.
(سفارش ترجمه)

7- به روزرسانی و موارد قدیمی تر. حالت داخلی سیستم های مدیریت قابلیت اطمینان می بایست با اطلاعات دریافت شده در طول زمان زندگی شبکه، به روز رسانی شود. علاوه براین اطلاعات جدید نمی بایست اطلاعات موجود را بازنویسی نماید و در این زمان این گرهه ا می بایست حالت قبلی شبکه را به خاطر بسپارد. با در نظر گرفتن حالت قدیمی تر درطول فرایند به روز رسانی ، نهادهای قابلیت اطمینان می بایست در مکانیسم های قدیمی استفاده شده و به عنوان روشی برای به کارگیری اطلاعات جدید در یک مسیر هموار نیز به کار رود. با این وجود، رویدادهای متفاوت نمی بایست همان تاثیر را روی اعتبار سنجی گره ها داشته باشد و از این رو بسیاری از رویدادها ، شواهد واضحی از فعالیت های مهلک یا مخرب دارند . علاوه براین، ارزیابی اعتبارها و مقادیر قابلیت اطمینان یک عامل مهمی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. یک مورد قابل اطمیان می بایست به خاطر داشته باشد که اگر یک گره نسبت های نامطلوب بالایی را در گذشته داشته باشد به چنین موردی می رسد. این اقدامات متقابل از اتک های قطعی خاموش – روشن اجتناب به عمل می آورد. 
(سفارش ترجمه)

8- خطر و اهمیت دو عامل که ممکن است روی محاسبه مقادیر قابلیت اطیمنان برای یک گره تاثیر گذارد عبارت است از خطر تعاملات بین اعتماد کننده و اعتماد گیرنده و اهمیت مقدار اعتبار در تعاملات خاص. مخاطرات و اهمیت می بایست در زمان انتخاب یک آستانه روی یکدیگر تاثیر گذارند و به همین ترتیب در این زمان مقدار قابلیت اطمینان خاص، یک اعتماد کننده را به عنوان عامل قابل اطمینان ویا غیر قابل اطمینان برای عملکردهای قطعی؛ برچسب گذاری می کند.

4- تحلیل سیستم های مدیریت قابلیت اطمینان از طریق بهترین کاربردها

1-4 بهترین کاربردها و حالت پیشرفته

در این بخش ما به مباحثه پیرامون اصول معرفی شده در بخش 3-2 خواهیم پرداخت که پیشنهاداتی را در بخش 3-1 ارائه داده است. این رهیفات ها هر عملکرد فوق الذکری را شامل می گردد.

جدول 1 به طور خلاصه به تحلیل سطح تکمیلی این بخش توسط * ( برای بخش های دست نیافته ) – ( برای موارد طبیعی) و علامت تیک برای موارد دست یافته مطرح می کند.

جدول 1- ماتریس تحلیلی

قابلیت اطمینان و اعتبار سنجی مشهور( 1) . همان طور که در بخش 3-2 بیان کردیم، ترجیح بر این است که الگوریتم های متفاوتی را برای محاسبه قابلیت اطمینان و شهرت آن ها به کار بریم. قابلیت اطمینان یک مفهوم قوی تری است که ممکن است در اطلاعات بیشتر از رفتار گره ها به حساب بیاید. (ترجمه توسط ترجمه یار)
(سفارش ترجمه)

حتی اگر قابلیت اطمینان و شهرت اعبتار سنجی ها مفاهیم متفاوتی را داشته باشنید آن ها گاهی اوقات به صورت متمایز مورد استفاده قرار می گیرد. چندین مورد در این جا وجود دارد که به صورت کامل می توان آن را نادیده گرفت[37,24,20,11,30]. بسیاری از رهیفات های دیگر پیرامون قابلیت اطمینان و اعتبار سنجی مفاهیم متفاوت و شهرت آن ها به عنوان یک ورودی برای محاسبه مقادیر قابل اطمینان مورد استفاده قرار گرفته است (ترجمه توسط ترجمه یار) ج7و2و19و29و27و5[.

در [19] عدم قطعیت فرایندهای نظارت سنجی ( چشم پوشی از پشیامدهای عملیاتی قبلی ) به عنوان یک ورودی برای قطعیت مورد بحث قرار دارد. در خقیقت خروجی ماژول قابلیت اطمینان شامل سه مقدار متفاوت >  pt,nt,ut> ب.پوده که در این جا pt قابلیت اطمینان مثبت و nt قابلیت اطمینان منفی و ut عدم قطعیت در تصمیم گیری ماژول قابل اطمینان است.
(سفارش ترجمه)

حالت پایه و گره های سنسور (2) .  به منظور رسانه ای نمودن اطلاعات کنترل مخابره ای و بازیابی موارد حاصله  از سنسورها، پایگاه پایه می بایست قادر به اعتبار سنجی باشد. علاوه براین در بسیاری از کاربردها پایگاه چایه به عنوان یک تداخل برجسته بین شبکه و کاربران کار می کنند. بنابراین می تواند به صورت ذاتی مورد اعتبار سنجی قرار گیرند. هنوز ، هیچ کدام از رهیافت های مروری از پایگاه پایه به عنوان یک عامل اعتببار سنجی یا یک عامل کمکی برای محاسبه اعبتار سنجی و / یا مقادیر محاسباتی استفاده نمی کند. تنها تعدادی از آن ها رای حل تعارضات یا به کار گیری سوء رفتارها مطرح می شوند [37,29]. اکثریت این رهیافت ها در پایگاه پایه مطرح نگردیده اند[24,20,7,2,19,11,27,25,30,5].

جمع آوری اطلاعات دست اول (3). اطلاعات دست اول در بسیاری از زمان ها مورد بحث قرر گرفته اند اما در این مسیر جمع آوری شده و یا به عبارت دیگر منابع این اطلاعات از رهیافتی به سمت رهیافت دیگر تغییر می کند. به صورت کلی اطلاعات دست اول رفتارهای گره های همسایگی را انکد می نماید. بسیاری از رهیافت ها نگرشی به سمت این رهیافت دارند که به عنوان مفاهیم انتزاعی کار می کند [7,2,11,37,5]. به هرحال بسیاری از آن ها یک تعریف دقیقی از [27] را ارائه می دهد  یا حتی فاکتورهای متفاوتی را ارائه می دهد که روی رفتارها تاثیر گذاشته و مثل مسیریابی، حسگری یا تراکم می باشد [24,20,19,29,30].
(سفارش ترجمه)

جمع آوری اطلاعات دست دوم (4). با استفاده از اطلاعات دست دوم زمانی که قابلیت اطمینان محاسباتی برای چند دلیل مفدی باشد [17] و یکی از آن ها روی زمان همگرایی بهبود یافته و به ذخیره سازی انرژی کمک می کند.

در این موقع برخی از رهیافت های اخیر هنوز در اطلاعات دست دوم مورد بحث نبوده است [7,19,5] و یک استثنا در میان آن ها وجود دارند. در میان می توان به استفاده از اطلاعات دست دوم می توانند در دو گره و وابسته به بهبود اقدامات متقابل آن ها قرار بگیرند و از عدم اطمینان توصیه ها یا موارد دیگر اجتناب به عمل آید. رهیافت های ارائه شده در [24,19,37,27,25,30] بهبود نیافته و یا تذکراتی را برای بنیادی سازی محافظت سیستم از توصیه های نامطلوب ارائه می دهد [20,2,11,29]. (ترجمه توسط ترجمه یار) شایان ذکر است که وجود گزارشات متعارض ( اتک رفتاری متعارض ) معملوا یک حالت واضحی از یک مساله ناشناخته را در شبکه ارائه می دهد که می بایست ذکر شود. این واقعیت خاص، در بسیاری از پیشنهاد ها مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از آن ها از جمع آوری اطلاعات پسیو به دست می ایند. ( دریافت اطلاعات تنها زمانی است که مورد نیاز باشد. ) به هرحال نویسندگان در [19] یک موردی از مکانیسمی را مشابه روش راه اندازی ( تریگر ) ارائه می دهد که در این جا می تواند در هر زمان مخابره گردد و مقدار قابلیت اطمینا ن را در آستانه پیش تعریف ارائه می کند.
(سفارش ترجمه)

مقادیر اولیه (5) .  در شروع طول عمری WSN همه گره ها یک شهرت خوبی را داشته و به صورت مساوی قابل اطمینان نیستند . معمولا در بسیاری از پیشنهادیه ها نیز ذکر شده است [24,“,37,29,5] و بسیاری از آن ها در این ویژگی بدون در نظر گرفتن مراجع [20,7,2,19] مطرح می شوند. تنها پیشنهادیه های اندکی در این جا توصیف شده و چرایی و چگونگی مقادیر اولیه را مورد بحث قرار می دهد [27,25 , 30].

جزئیات (6) . قابلیت اطمینان و اعبتار سنجی نیاز به محتوایی مرتبط دارد . قابلیت اطمینان مطلق کاربردی نیست . یک گره می تواند برای یک وظیفه اعتبار سنجی شده اما برای موارد دیگر به کار می رود. اگر ماژول هیا حسگر گره دستکاری شود به این معنا نیست که گره برای پاکت های مسیر یابی ارزیابی گردیده اند.

به هرحال در بسیاری از پیشنهادیه ها [24,7,2,19,11,37,27] تنها یک فاکتور اطمینان و اعتبار مشاهده گردیده است . بسیاری از پیشنهادیه ها برای نیاز به تشخیص فاکتورهای متفاوت به حساب آمده و با این حال زمانی که ساختار قابلیت اطمینان یک مقدار مطلقی را محاسبه می کند نیز در این بخش موجود است. [30,5].
(سفارش ترجمه)

در بسیاری از عوامل قابل اطمینان پیشنهادی مشاهده شده و مقادیر قابل اطمینان و اعتبار را محاسبه می کند [29,29,5]. در حالت خاص[29] به مباحثه سه پارامتر مستقل می پردازد : مسیریابی، حسگر و تراکم که با یک توزیع بتای متفاوت برای هر کدام از آن ها رخ می دهد.

به روز رسانی و موارد قدیمی تر (7) . بسیاری از راه حل ها یک مکانیسم همواری را برای به روز رسانی مقادیر قابل اطمینان در طول عمر گره ها نشان داده که مطابق با اطلعات مورد بحث بوده و پیرامون محتوای این سیستم کار می کند و بسیاری از موارد دیگر در این موضوع شناسایی می شوند.
(سفارش ترجمه)

پیشنهادیه های ارائه شده در [2] ، ارتباط خاصی را با سیتسم دارد که قادر به مدیریت گره های موبایل می باشند. در این زمان یک گره به سمت یک همسایگی جدید حرکت کرده و یک گره نظارتی در ذخیره سازی اعتبار می تواند حالت گره جدید را راسال نمیاد. پیشنهادیه هاید یگر در اربتاط با  [7] ارائه شده است و در این زمان یک گره به عنوان تلفات مهلک نشان داده ده که کاربری های خوبی بدون تغییر بازیابی آن دارد.

مخاطرات و اهمیت (8). بسیاری از پیشنهادیه ها ، مخاطرات مربوطه را به حساب نمی آورند. تنها تعداد اندکی از آن ها در [24,30] موجود می باشند و یک به صورت خاص [24] مفهوم شناسایی قابلیت اطمینان را مرتبط با میزان مخاطرات گره به دست آورده که در غیاب این توصیه ها و تجربیات آماده می باشند.
(سفارش ترجمه)

2-4 یافته هایی از این تحلیل

 با تحلیل نتایج حاصله در بخش 4-1، ( به صورت خلاصه در جدول 1) می توانیم سه مورد از بهترین کاربردها را مشاهده کنیم که نمی تواند توسط بسیاری از پیشنهادیه ها تکمیل گردد. قابلیت اطمینان و پایگاه پایه (2)، جزئیات (6) و مخاطره و اهمیت (8) . در این زمان ممکن است که مباحثه و استفاده از یک پایگاه پایه به منظور طیعت غیر متمرکز WSN  غیر معمول بوده و یک عضو از شبکه می تواند حالت قطعی مقادیر را با ساتفاده از موقعیت جهانی آن محاسبه کند. با در نظر گرفتن اهمیت و مخاطرات آن ها به صورت گسترده در WSN بحث شده اند و عملکردهای آن ها ممکن است در آینده به عنوان فاکتورهایی مطرح شوند که می تواند برای تعیین کیفیت خدمات QoS در مخابرات به کار روند. علاوه براین به همین ترتیب عملکردهای WSN در حال حاضر بسیار ساده هستند ( داده های حسی و اطلاعات مسیر). نقش گره های سنسور تنها محدود به وظایف نیست و بنابراین جزئیات نیز می بایست به حساب آیند.
(سفارش ترجمه)

بهترین کاربردهای دیگر توسط بسیاری از سیتسمهای مدیریتی امنیتی ارائه شده اند و می بایست تا حد ممکن به اعتبار سنجی پیشنهایده های موجود یا ایجاد بخش های جدید تر بپردازیم که به منظور ارائه تطابق بهتر است. (ترجمه توسط ترجمه یار) برای مثال ، منابع اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات دست اول(3) وجود دارند که اعبتار سنجی ها و قابلیت اطمینان محاسباتی را به صورت دقیق تر به حساب آورده و اطلاعات قوی را کاملا مورد بحث قرار می دهند. در کنار آن فاکتورهای مهم دیگری نیز مثل مقادیر اولیه (5) وجود دراند که می بایست تا حد کلی توسط همه پیشنهایده ها مورد بحث قرار گرفته و همیت آن ها برای رفتار صحیح سیستم های قابل اطمینان مطرح گردند.

در نهایت، هیچ سیستم مدیریت قابل اطمینان تکی وجود ندارد که همه اصول معرفی شده در این مقاله را پوشش دهند. این به آن معناست که این موارد چندان مفید نیستند. برخی از پیشنهادیه ها با یک عملکرد حاص در ذهن شناسایی شده اند ( خوشه بندی یا مسیر یابی). و می توانند برای محافظت از این عملکرد استفاده گردند.
(سفارش ترجمه)

پیشنهادیه دیگر ممکن است عوامل مورد بحثی مثل استفاده از پایگاه چایه و به اشتراک گذاری اطلاعات دست دوم نباشند اما مقایدر قابل اطمنان آن ها می توانند یک گزینه ثانیوه جالب توجهی برای پروتکل های WSN به شمار روند. (ترجمه توسط ترجمه یار) با این وجود با تلاش برای تکمیل همه بخش های متفاوت، یک سیستم مدیریتی قابل اطمینان می تواند تا حد کافی کلی بوده و برای بسیاری از انواع متفاوت عملکردها در سناریوهای متفاوت اعمال گردد.
(سفارش ترجمه)

5- نتیجه گیری و کارهای آینده

شبکه های حسگر بی سیم اخیرا به عنوان یک نوع بسیار مفیدی از شبکه ها اثبات گردیده است. با توسعه و تحقیق روی این نوع شبکه ها می توان به رشد نیاز ها با توجه به ابزاها اشاره نمود که مثل قابلیت اطمنیان و اعبتار این بخش ها می باشند. WSN سپس مفید تر بوده و برای بخش های واعیت و عملکردهای دیگر مطرح می گردند. بنابراین در این مقاله ما تحلیلی روی رهیافت های متفاوت برای قابلیت اطمینان و سیستم های مدیریتی اعبتاری برای شبکه های سنسور بی سیم راائه کردیم. از این رو این تحلیل مجموعه ای از بهترین عملکردها را ارئه می دهمد که بسیار مهم و مرتبط می بشند. (ترجمه توسط ترجمه یار) ما معتقدیم که این کاربردها می بایست در طراحی یک سیستم مدیریتی قوی برای شبکه های حسگر بی سیم به کار برده شوند و مطابق با طبقه بندی های مبتنی بر ، بهترین کاربردها ارائه شده و ما آن را برای رهیافت های موجود در سیستم های قابل اطمینان و اعتبار در WSN بحث می کنیم که این ها درون این مباحثات قرار می گیرند. این موفقیتها در سیستم های میدریتی قابل اطمینانی قرار گرفته که وابسته به تطابق عملکردها می باشند.
(سفارش ترجمه)

با تحلیل رهیافت های موجود ما می بایست نتیجه گیری را برای برخی از کاربردها ارائه دهیم که توسط بسیاری از پیشنهادیه ها بیان می شوند. در این جا چنین موردی مطرح گردیده و برای مثال قابلیت اطمینان و اعبتار نیز بیان می گردد. در بسیاری از موارد آن ها به طور مشترک به منظور ساختار قابلیت اطمینان یا سیستم های بازیبای مورد بحث قرار می گیرند. به هرحال تعداد زیادی از کاربردها وجود دراند که برای قابلیت اطمینان و پایگاه های پایه ، مخاطرات و اهمیت و جزئیات، مورد استفاده قرار گرفته و تنها تعداد کمی از آن ها در این موارد تحلیل می شوند.
(سفارش ترجمه)

در آینده ما سیتسم های میدریتی قابل اطمینان سبک وزنی را ارائه می دهیم که برای  WSN ب کار رفته و شامل حدقال تعدادی از بهترین کاربردهای ذکر شده در این مقاله ( تا حد ممکن ) می شود. در کنار آن ، ما به تحلیل چگونگی فقدان سیستم مدیریتی قابل اطمینان می پردازیم که می بایست تحت تاثیر این سیستم قرار گیرد. این مورد ارائه دهنده سیستم مدیریتی قوی دقیق تر و قابل اطمینان تری برای WSN می باشد.
(سفارش ترجمه)

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
F ترجمه مقاله Life cycle assessment of the environmental influence of wooden and concrete utility poles based on service lifetime ( ترجمه مقاله :ارزیابی چرخه زندگی از تاثیر زیست محیطی قطب های چوبی و بتنی بر اساس طول عمر )

F ترجمه مقاله Life cycle assessment of the environmental influence of wooden and concrete...

10000 تومان

F ترجمه مقاله A method to estimate the costs and benefits of undergrounding electricity transmission and distribution lines ( ترجمه مقاله : روشی برای تخمین هزینه ها و مزایای خطوط انتقال و توزیع برق زیر زمینی )

F ترجمه مقاله A method to estimate the costs and benefits of undergrounding electricity...

10000 تومان

F ترجمه مقاله Analysis of a magnetic refrigerator (ترجمه مقاله : تجزیه و تحلیل یک یخچال مغناطیسی )

F ترجمه مقاله Analysis of a magnetic refrigerator (ترجمه مقاله : تجزیه و تحلیل...

10000 تومان

مقاله با عنوان Why are Americans fat?! The New Yorker(مقاله با عنوان چرا آمریکایی ها چاق هستند؟! نیویورکی ها ) A.N.G

مقاله با عنوان Why are Americans fat?! The New Yorker(مقاله با عنوان چرا آمریکایی...

10000 تومان

ترجمه مقاله با عنوان7Day Law Of Attraction Guide (مقاله با عنوان 7 قانون جاذبه )A.N.G

ترجمه مقاله با عنوان7Day Law Of Attraction Guide (مقاله با عنوان 7 قانون جاذبه...

7000 تومان

ترجمه مقاله Materializing Innovation Capability A Management Control Perspective ( ترجمه مقاله : قابلیت تحقق توانایی نوآوری چشم انداز کنترل مدیریت )

ترجمه مقاله Materializing Innovation Capability A Management Control Perspective ( ترجمه مقاله : قابلیت...

10000 تومان

ترجمه مقاله Auditor Provided Tax Nonaudit Services and the Implied Cost of Equity Capital ( ترجمه مقاله : خدمات غیرحضوری مالیاتی با تأمین حسابرس و هزینه ضمنی سرمایه سهام )

ترجمه مقاله Auditor Provided Tax Nonaudit Services and the Implied Cost of Equity Capital...

10000 تومان

ترجمه مقاله Earnings Autocorrelation Earnings Volatility and Audit Fees (ترجمه مقاله : همبستگی سود، نوسانات سود وهزینه های حسابرسی )

ترجمه مقاله Earnings Autocorrelation Earnings Volatility and Audit Fees (ترجمه مقاله : همبستگی سود،...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+