مدیریت خرید و عرضه از دیدگاه بازاریابی صنعتی (بخش اول)

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید.

چکیده

این مقاله تحقیقات مربوط به مدیریت خرید و عرضه[1] از دیدگاه بازاریابی صنعتی[2] را بررسی می کند. در این مقاله بررسی سیستماتیک از منظر مدیریت بازاریابی صنعتی انجام شد و این بررسی نشان می دهد که مقالات مرتبط با مدیریت خرید و عرضه در مدیریت بازاریابی صنعتی هر روز بر تعداد آنان افزوده و منتشر می شود و بخش وسیعی از این مقالات مربوط به چشم انداز بازاریابی صنعتی می باشد. موضوعات بیان شده در این مقاله شامل موضوعات مدیریت تامین، خرید و فرایند خرید، مدیریت خرید و عرضه بوده و راه حل های مدیریت بازاریابی صنعتی مربوط به مدیریت عرضه و تقاضا بر اساس روابط میان خریدار – عرضه کننده و شبکه ها را بیان کرده است. بنابراین نیاز به خلق ایده های جدید و نو درباره نحوه تاثیرگذاری این شبکه های عرضه و همچنین کاربرد معنایی آن ها نیز همواره باید در هر شرکت یا سازمانی مدنظر و مورد توجه قرار گیرد.سفارش ترجمه با ترجمه یار

واژگان کلیدی: مدیریت تامین، خرید، بازاریابی صنعتی، شبکه های عرضه.

1-مقدمه

مدیریت تامین در سال های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است. تصمیم گیری و انتخاب تامین کننده اساساً یک مساله چند معیاره است و تامین کنندگان اساسی ترین قسمت زنجیره تامین هستند. اکنون که عصر برون سپاری فعالیت های سازمانی ظهور کرده است متون علم مدیریت در خصوص تصمیم گیری برای این مسایل راه گشا و کمک کننده می باشند. در بازارهای رقابتی امروزه تولید کنندگان تنها در صدد بهبود رفع داخلی نیستند بلکه انتخاب بهترین بازارها (توجه به پدیده جهانی شدن) و بهترین تامین کنندگان در صدر برنامه هایشان قرار گرفته است. از آنجایی که خواسته های مشتریان با سازمان ها متفاوت است سازمان ها برای انتخاب تامین کننده گان خود ناگزیرند معیارهای گوناگون را در نظر بگیرند(خراسانی و شریفیان، 1396). رقابت شدید در بازارهای جهانی امروزی و توجه زیاد مشتریان به عواملی نظیر قیمت، کیفیت، مدت زمان تحویل محصول و همچنین تنوع زیاد محصولات، سبب شده سرمایه گذاران بر مدیریت تامین تمرکز ویژه ای داشته باشند. در این راستا، انتخاب تامین کننده و تعیین سهم سفارش هر یک از آن ها، یکی از مهم ترین و حیاتی ترین تصمیماتی است که نه تنها مسئول تامین قطعات می باشد بلکه مسئولیت حفظ سازمان در محیط رقابتی را نیز بر عهده دارد(جوادی، 1396). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

از این رو تمرکز فرایند مدیریت خرید از عملکرد تاکتیکی به عملکرد استراتژیک در شرکت ها تغییر کرده است. این روند زنجیره تامین روندی است که در سال های اخیر به عوان یک رویکردی است که نیازمند عملکرد اختصاصی برای ایجاد ارزش شرکت و صرفه جویی در هزینه ها تبدیل شده است. هارلند و همکاران[3] در سال 2006، بیان کردند که بازتاب این روند تا جایی مهم واساسی است که مدیریت خرید و عرضه[4] به عنوان رشته ی تخصصی برای رشته های کارشناسی ارشد و رویکرد مهم در کسب و کارها تبدیل شده است. لارسن و هاردولسن[5]  در سال 2002،  اظهار داشتند که مدیریت خرید و عرضه  بخش وسیعی از مدیریت زنجیره ی تامین[6] در سازمان های صنعتی یا حتی بازاریابی صنعتی است) Johnsen, 2018). مدیریت بازاریابی صنعتی[7] از دیدگاه محققین در محدوده تحقیقات بازاریابی متمرکز بر مدیریت عرضه و خرید و مدیریت زنجیره تامین است. اسپین و همکاران[8]  در سال 2016، بیان کردند که بطور کلی ارتباط مدیریت خرید و عرضه و مدیریت بازاریابی صنعتی را می توان در بازایابی صنعتی و خرید[9] ادغام کرد) Johnsen, 2018). سفارش ترجمه با ترجمه یار

2- مبانی نظری

در محیط به شدت رقابتی امروزی، هماهنگی و خدمات تامین کننده ها و مدیریت موفق یک عامل حیاتی و مهم برای بهبود عملکرد شرکت محسوب می شود. این انسجام به توانایی یک شرکت جهت هماهنگی فعالیت های مرتبط با تعامل با سایرین اشاره دارد. هماهنگی مدیریت تامین یکی از ابعاد کلیدی و مهم یکپارچگی یکی از قابلیت های کلیدی و با اهمیتی می باشد که شرکت ها را توانمند می سازد تا بر منابع شان برای تحقق و دستیابی به اهدافی که قادر به دستیابی به آن ها نبودند، دست یابند. بسیاری از شرکت ها  عملکرد خود در فرایند تامین به عنوان یک عامل مهم در استراتژی سازمان شان عنوان می کنند و پول و سرمایه ی زیادی را صرف ایجاد و تداوم هماهنگی مدیریت تامین موثر و کارآمد می کنند. بنابراین شناسایی عوامل و فاکتورهای کلیدی و مهم در  اجرا و پیاده سازی موثر و کارآمد آن ها حیاتی و مهم است(Huo et al, 2015, 1). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

وینگارتن و همکارانش[10] در سال 2014، ادبیات یکپارچگی فعالیت های مدیریت تامین را در غالب عوامل سطح کشور نظیر قابلیت های لجستیکی بیان کردند. مزایا و تاثیرات مثبت یکپارچه سازی شده ممکن است از طریق فرم هایی از ریسک نظیر رفتار فرصت طلبانه اعضای تامین کننده، ریسک های سیاسی، ریسک های مستقل و ریسک های نرخ ارز در معرض خطر قرار گیرند. همه  انواع این ریسک ها ممکن است شرکت ها را جهت تجربه ی قابلیت های عملکرد کامل باز دارند و مانع این کارشوند. افزون بر این، یک مطالعه ی اخیر توسط وانگ و همکارانش[11] در سال 2011 شناسایی کرد که تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد عملیاتی مشروط به سطوح متغیر و مختلف بی ثباتی و ناپایداری محیطی می باشد. برای سازمان دهی فرم های مختلف و متنوع ریسک هایی که تامین شرکت ها را در معرض آن ها قرار می دهند، به طور روز افزونی در راه های مدیریت ریسک نظیر فعالیت های حذف و برنامه ریزی احتمالی سرمایه گذاری انجام می شود. در بکارگیری فعالیت های حذف، شرکت ها بر مشارکت تامین کننده، ارزیابی انتخاب و فعالیت های توسعه تامین کننده تکیه می کنند. از طرفی دیگر، فعالیت های برنامه ریزی احتمالی شامل تضمین قابلیت اضافی یا نگهداری موجودی در جایگاه های استراتژیک در رویکرد مدیریت تامین می باشند(Wiengarten et al, 2015, 5). سفارش ترجمه با ترجمه یار

فعالیت های استراتژیک به فعالیت هایی نظیر انتخاب تامین کننده و بازاریابی اشاره دارد(Luzzini et al, 2015, 4). سو و همکارانش[12] در سال 2009 استدلال کردند که منبع استراتژیک و  انتخاب تامین کننده بر مزیت رقابتی و عملکرد کسب و کار تاثیر می گذارند. منبع استراتژیک از کاهش هزینه و مدیریت بهتر تامین کنندگان ناشی می شود(Kotula et al, 2015, 242). منبع استراتژیک به عنوان یکی از فعال کنندگان ارتقا و بهبود عملکرد مدیریت تامین تلقی می شود(Kotula et al, 2015, 243). مديريت تامين نه تنها به بررسي راه هاي ترويج هزينه در سراسر كانال هاي عرضه كالا وخدمات مي پردازد، بلكه بايد بين تقاضاي روز افزون مشتريان براي ارائه خدمات به موقع و كارآمد موازنه ايجاد كرده و از تحولات سريعي كه در عرصه فناوري صورت مي گيرد نيز، غافل نباشد. به عبارتي، مديريت كارآمد تامين به يك شركت این  امكان مي دهد تا توليد و انتقال محصولات در كل مسير توليد وتوزيع را، از تامين مواد اوليه يا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختيار مشتريان، هماهنگ سازد .فناوري هاي پيشرفته چه از جنبه فرآيندهاي سازماني و چه از جهت ارتباطات، كليد مديريت سازمان های امروزي هستند كه با استفاده از اين فناوري ها مي توان موجودي انبار را به حداقل رساند و محصول را به موقع تحويل داد. در اين راستا به كار بردن خردمندانه فناوري براي انتقال هدايت شده اطلاعات به اين معني است كه توليد كنندگان مي توانند به حداقل ها اكتفا كرده و فقط به تعداد مورد نياز توليد و روانه انبار كنند و مرتباً جاي خالي محصولات تحويل شده به مشتري را پر نمايد .تحويل سريع و مطمئن اين فايده را نيز دارد كه موجودي انبار در با صرفه ترين حد خود حفظ شود. با گسترده شدن استفاده از فناوري هاي پيشرفته، تبديل شدن زنجيره تامين به شبكه تامين و با ورود بخش هاي منابع و تهيه و تداركات به اينترنت، لازم است شركت ها با مديريت كارآمد اطلاعات را به كار برند. امروزه هيچ شركتي نمي تواند از مديريت تامين چشم پوشي كرده و انتظار بقا داشته باشد از اينرو، انديشه و مدیریت تامين به يك انديشه رايج در همه شركت هاي عمده در سراسر جهان تبديل شده است و اگر تا چند سال پيش، دسترسي به بازارهاي جهاني فقط در اختيار بزرگترين و موفق ترين شركت ها بود، امروزه به بركت وجود فناوري هاي پيشرفته از جمله اينترنت، حتي كوچك ترين شركت ها نيز مي توانند به بازارها و نمايشگاه هاي اينترنتي وارد شده و كالاي خود را با بهترين قيمت ها و شرایط عرضه کنند(نیلی پور طباطبائی و همکاران، 1391، 144).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سازمان های امروزی بازار بزرگی را به وجود می آورند و حجم بازارهاي صنعتی از لحاظ پولی و تعدد کالا به مراتب بزرگتر و متنوع تر از بازارهاي مصرف کننده است. در این میان روابط نزدیک در بازایابی صنعتی اجتناب ناپذیر است و روابط میان خریداران و فروشندگان سازمانی با توجه به تغییرات سریع تکنولوژي، دوره عمر کوتاه تر محصول و افزایش رقابت اهمیت بیشتري یافته است. در بازاریابی صنعتی تحکیم روابط میان سازمانی بسیار حائز اهمیت است زیرا مدیریت این روابط دشوار و پرهزینه است و اکنون مطالعات پیرامون رفتار خرید صنعتی از تمرکز بر تحلیل فرایند تصمیم خریدار به سمت تمرکز بر اهمیت روابط موجود بین خریدار -فروشنده شیفت پیدا کرده است(صاحبی و همکاران، 1390). بازاریابی اصول مهم تجارت است و بخش صنعتی به عنوان منشا اولیه در شکل گیری و ایجاد بازاریابی محسوب می گردد. بازاریابی عامل کمکی و جانبی موفقیت شرکت ها نمی باشد بلکه یک امر ضروری برای تمامی شرکت ها در بازارهای رقابتی است. بازاریابان صنعتی به اطلاعات فروش و امکانات بالقوه سود محصولات و بازارهای حال و آینده نیاز دارند. این اطلاعات جهت تعیین زمان کنارگذاری و ورود کالا به بازار بسیار مفیدند. این اطلاعات جهت نحوه تخصیص منابع به فروشندگان، بودجه تبلیغاتی، تولید محصولات، هزینه های رشد آتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند (اسماعیل پور و همکاران، 1397). سفارش ترجمه با ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+