نظریه قانون اداری

این نوشته بخشی از متن انگیلیسی که از اینجا دانلود کنید

رویکردهای متناسب با نقش قانون عمومی و نظریه حقوق عمومی، قانون و مدیریت:

*

نظریه های قانون اساسی یا اداری اغلب در نظریه های سیاسی ریشه دارند و به گونه ای متناسب با آن عمل می کنند حاکمیت قانون که توسط هایاک کار می کند تا به اعتقاد سیاسی و اقتصادی آزادانه خود برسد.

*

نظریه های نور قرمز کسانی هستند که هدف از قانون اداری را به عنوان محدود کردن فعالیت های دولت به منظور محافظت از فرد می بینند. این با Dicey ارتباط دارد، دادگاه ها را در مرکز قانون اساسی قرار می دهد و اصول غایتی عمومی JR را تضمین می کند.

تئوری نور قرمز تمایل دارد توسط کسانی که خواهان یک دولت کوچکتر هستند پشتیبانی شود. یک مثال از نظریه قرمز نور در عمل حکم دادگاه در Anisminic است

*

نظریه پردازان نور سبز قوانین اداری را به عنوان موجود در نظر می گیرند تا به اهداف سیاسی خاصی برسند. آنها تمایل دارند تا نقش دادگاه را به حداقل برسانند و از وجود اصول کلی جلوگیری کنند.

در عوض، بر نقش تأکید شده بر نهادهای سیاسی تأکید می کنند و رویکرد “عملکردی” را به تخصیص توابع تأکید می کنند.

آنها می خواهند بهره وری را در روند حاکمیت تشویق کنند.

این امر نه به مقاومت در برابر مداخله گرایی بلکه در جهت ایجاد کارآیی سیاست و ایجاد عدالت برای افراد است. نظریه پردازان، پاسخگویی سیاسی به قانون حقوقی را ترجیح می دهند. آنها نمی خواهند دادگاه ها با تابع تعیین شده توسط قانون تداخل داشته باشند زیرا این امر در جای جایگزینی در دادگاه برای تصمیم گیرنده قانونی قرار دارد.

در میان نظریه های نور قرمز و سبز بسیاری از سایه ها وجود دارد و اکثر مردم زمینی را اشغال می کنند.

*

رشد در دادگاه های اداری و موارد غرامت و غیره منجر به سوالات اساسی در مورد اینکه آیا دولت یا دادگاه باید آخرین بگوید.

* تامکینز، “در دفاع از قانون اساسی” : نظریه های مختلف در مورد قوانین اداری در مورد قانون، دولت، کنترل و آزادی اختلاف نظر دارند. نظریه پردازان نور قرمز معتقدند (1) این قانون بیش از سیاست است؛ (2) که دولت اداری نیاز به نگه داشتن در چک دارد (3) بهترین راه برای انجام این کار، قضاوت در قبال حکومت است (4) هدف از پروژه حقوق عمومی باید بهبود آزادی باشد. این کمک می کند اما برای حمایت از این نظریه لازم نیست که یک ایدئولوگ دولتی کوچک باشد.

نظریه پردازان نور سبز به چالش کشیده می شوند. آنها می گویند (1) این قانون یک نوع گفتمان سیاسی است و از دولت برتر نیست؛

(2) اداره عمومی یک شر ضروری نیست بلکه یک مثبت خوب است؛ (3) این قانون اداری، اقدامات بد را متوقف نمیکند بلکه اقدامات اداری خوب را ترویج و تسهیل میکند و قضاوت مبتنی بر قاعده لزوما بهترین راه برای انجام این کار نیست.

(4) ارتقاء آزادی، اما آزادی به معنای جمعی، یعنی آزادی که تنها از طریق دولت مداخلهجویانه امکان پذیر است، به عنوان مثال اقدام علیه بی خانمانی

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+