ترجمه مقاله با عنوان Analysis of the settlement of an existing tunnel induced by shield tunneling underneath (تونل سازی و فناوری فضای زیرزمینی)

مقاله  با عنوان Analysis of the settlement of an existing tunnel induced by shield tunneling underneath  را ” از اینجا دانلود کنید”

عنوان مقاله به فارسی : تونل سازی و فناوری فضای زیرزمینی

پشتیبانی : دارد . در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره تلفن 09367938018 در واتس آپ یا تلگرام یا 09191732587 و یا آی دی تلگرام research_moghimi@ تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول : عالی

قیمت : 10000 تومان

به منظور دانلود فایل ورد مقاله میتوانید از دکمه سبز رنگ سمت چپ صفحه استفاده کنید.

ترجمه قسمتی از مقاله :

چکیده

باتوجه به توسعه ی روزافزون سیستم های زیرساختی درمناطق شهری چین، بسیاری ازتونل های مترو درنزدیکی خطوط مترو ساخته میشود. ساخت تونل درآن مکان درنهایت موجب نشست تونل میشودوحتی ممکن است ایمنی قطارهای مترو راتهدیدکند. دراین مقاله،  براساس تحلیل اطلاعات قبلی به دست آمده ازساخت وساز، مناطق پرترافیک مترو، بررسی شد. دراین مقاله، مبحث نشست تونل به دلیل نشست آب و آسیب ساختارتونل مورد بررسی قرار گرفت. چندین عامل برتونل های موجود درشهرک ازجمله: موقعیت مکانی، فشارپشتیبانی وسختی تونل، تاثیرمیگذارند. یک معادله ی تجربی برای تخمین اسکان تونل های موجودناشی ازحفاری تونل جدید ارائه شده است. حل وفصل به دست آمده به خاطر پیش بینی معادله ی جدید باسوابق نظارت واقعی مقایسه شدوتوافق خوبی ازاین امربه دست آمد.

 

A B S T R A C T

Due to the increasing development of infrastructure systems in urban areas of China, many subway tunnels are
being constructed near existing subway lines. Shield tunneling underneath will inevitably cause settlement of the
existing tunnel and may even threaten the safety of running trains. In this study, based on an analysis of extensive
monitoring data from massive undercrossing construction cases in the Shenzhen metro area, the deformation
characteristics of existing tunnels and the ground caused by the construction of a new shield tunnel
underneath were analyzed. The additional longitudinal stress of the existing tunnel, which is the main reason for
water seepage and structural damage of the tunnel lining, was studied. The difference between the settlement of
greenfield and the existing tunnel was analyzed. Several key influence factors of existing tunnel settlement, such
as the spatial position, support pressure and tunnel stiffness, were discussed and an empirical equation for
estimating the settlement of existing tunnels induced by the excavation of a new shield tunnel was proposed. The
settlement profiles obtained using the new prediction equation were compared with the real monitoring records,
and good agreement was observed. The new equation derived from the cases studied in this paper can provide a
reference for predicting and controlling the deformation of existing tunnels induced by shield tunneling.

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+