ترجمه مقاله رایگان با عنوان Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies (اثرات نرخ سود در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصادهای اسلامی و غیر اسلامی)

مقاله رایگان با عنوان Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies را “” از اینجا دانلود کنید“”

عنوان مقاله به فارسی : اثرات نرخ سود در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصادهای اسلامی و غیر اسلامی

پشتیبانی : دارد . در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره تلفن 09367938018 در واتس آپ یا تلگرام یا 09191732587 و یا آی دی تلگرام research_moghimi@ تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول :عالی

قیمت : رایگان

به منظور دانلود فایل ورد مقاله میتوانید از دکمه سبز رنگ سمت چپ صفحه استفاده کنید.

کاربر محترم توجه داشته باشید که ترجمه یار با صرف هزینه های زیاد تلاش کرده تا این مقاله را به رایگان در اختیار خواننده محترم قرار دهد. پس خواهش مندیم با خرید این محصول با قیمت بسیار کم ما را در جهت ادامه دار کردن این مسیر یاری کنید.

ترجمه کامل محصول:

اثرات نرخ سود در سپرده های بانکی :شواهدی از اقتصادهای اسلامی و غیر اسلامی

چکیده

بخش بانکی استحکام اقتصاد هر کشور و سرمایه گذاری های بانکی ابزار اصلی موفقیت برای بانکها می باشد. سرمایه گذاری های بانکی بخش اصلی و تعیین منابع کشوری هستند مطابق فرضیه های اقتصادی و اهمیت های سودمند ،نرخ سود یکی از عنصرهای اصلی می باشد که می تواند در منابعی مانند سود بانکی ماثر باشد. اما همانگونه که می دانیم در سود اسلامی مسلمانان برای حرام بودن آن از سود بهره جلوگیری می کنند. بنابراین هدف اصلی این مطالعه درک حقیقتی است که عوامل مذهب تاثیر مهمی در تصمیمات مسلمانان جهت نگه داری سودشان در بانک خواهد داشت .ما از روش) ARDL توزیع گستره مناسب ( با استفاده از 23اطلاعات اسلامی و غیر اسلامی از سال 1999 تا 2014 برای این مطالعه استفاده کردیم. نتایج نشان داد که در نرخ سود  بانکی کشورهای اسلامی هیچ گونه تاثیری در سپرده گذاری بانک در در طولانی مدت و کوتاه مدت نداشت. اما در این موارد نرخ سود غیر اسلامی تاثیر مثبتی در سپرده های بانکی دارد بنابراین در کشور های اسلامی با جمعیت مسلمان بانک اسلامی مورد نیاز است. و باید برای کشورهای اسلامی که عامل مذهب موثر بر تصمیم مسلمانان می باشد ، روش متفاوتی در نظر گرفت. و نرخ سود تاثیری بر سپرده گذاری بانک ها ندارد. این مقاله تحت گواهی CCBY – NC – ND و دانشکده بازرگانی ، دانشکده آینده، تولید و گردآوری با Elsevier B.v  می باشد .”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

کلمات کلیدی: نرخ سود سپرده گذاری بانک، اسلامی ، اطلاعات پنل

مقدمه

امروزه سود یکی از بخش های جداگانه در فعالیت های اقتصادی می باشد و دلیل اصلی تورم و سرعت در توسعه اقتصادی است و چوننرخ سود پول مانند کالا نسبت به متوسط تغییر قابل توجه است، توزیع نامساوی ثروت را با تجمع پول باقیمانده در دست ایجاد میکند بنابراین ثروتمند غنی و فقیر، فقیر تر می شود(2012 (faroog . ما نرخ سود را تعریف کردیم و بنابراین میزان پولی است که گیرنده یا دهنده در افزایش پول یا هزینه اصلی دریافت می کند. بنابراین اسلام مخالف ربا و ربا خواری است. ربا لغت عربی و به معنی افزایش یا افزودن می باشد. خدای رحیم، خالق انسان خواستار صلح و عدالت می باشد. و در قرآن می فرماید:اگر باور دارید، از خدا بترسید و اگرمومنید آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر چنین نکرده اید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی بر خواستید و اگر توبه نکنید سرمایه های شما از خودتان است نه ستم می کنید و نه ستم می بینید(279-278. 2). خدا از برکت ربا می کاهد و بر صدقات می افزاید و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد(276.2). حضرت محمد در اخرین خطبه خود درباره دوری از شیطان و قطع رابطه سود از جامعه می فرماید : گسترش بدهی ربا و همه سودها از دوره فراموشی سقوط خواهد کرد و میزان اولیه سودی که من بخشیدم عبدالمطلب دریافت کرد.نرخ سود، همه بخش های مالی را تحت تاثیر قرار میدهد اما تاثیر بیشتری را در بخش مالی خواهد داشت چون مستقیما مرتبط با پول است.سپرده گذاری بانکی به عنوان بخش اصلی منابع کشوری قابل توجه است و دارای تاثیر اصلی به هر گونه عملکرد اقتصادی می باشد، سپرده گذاری بانکی به معنی میزان پولی است که مشتری بانک در حساب خود نگه می دارد که به صورت پول نقد، چکیا واریز به حساب می باشد. در بازگشت، بانک میزان سود را مطابق نرخ رایج به مشتری پرداخت می کند. هدف اصلی برای این مطالعه ، بررسی تاثیر نرخ سود در بخش سپرده گذاری بانک می باشد. در این مطالعه، همانگونه که سپرده گذاری استحام بخش بانکی است،نرخ سود ابزار مفیدی در جذب مشتری است.در این مطالعه، ما جهت بررسی حقیقتی که در کشور های با جمعیت مسلمان تلاش می کنیم و سبب واکنش مسلمانان در مقابل نرخ سود و سپرده گذاری بانک ها میگردد. حتی این سپرده گذاری جهت هدف نگه داری در بانک و تجارت باشد نه دریافت درامدسود.سپرده گذاری بانک نوعی منابع است که همه نظریه ها مرتبط به منابع برای سپرده های بانکی صحیح می باشد. اگر نرخ سود در اسلام ممنوع شود، بنابراین مسلمانان نباید نرخ سود را به عنوان عامل اصلی در سپرده بانک جهت ذخایر مالی در جایی که با روابط در مقابل نرخ سود متفاوت از نظر اسلامی و غیر اسلامی می باشد را مهم شمارد.سرمایه گذاری مسلمانان در بانک نباید در نرخ سود ماثر باشد چون با انجام این مطالعه ما می خواهیم بدانیم که آیا مسلمانان نرخ سود را به عنوان عامل اصلی ماثر در منابع آنها در بانک می دانند با هدف از نگه داری پولشان در بانک فقط برای اهداف ذخیره می باشد نه برای دریافت میزان سود.ما انتظار داریم که تاثیر نرخ سود در سپرده های بانکی در کشورهای مسلمان بی اهمیت باشد. بنابراین تاثیر مثبت مهمی در کشورهای غیر اسلامی خواهد داشت. این مطالعه با استفاده از اطلاعات شبکه بعد از طبقه بندی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بر پایه جمعیت با مذهب انجام گرفت. ما از بانک به جای GDP به عنوان وکالت سپرده بانک استفاده کردیم. در مطبوعات ، مطالعات زیادی در مورد اهمیت بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های قردادی و تعیین کننده های سپرده گذاری وجود دارد . اما این مطالعه اولین مطالعه ای است که تاثیرات عامل مذهب اسلام را در تصمیم آنها برای سپرده گذاری در بانک مهم می شمارد. همانگونه که سود در اسلام ممنوع است بنابراین سپرده گذاری مسلمانان نباید با تورم نرخ سود ماثر باشد یا نباید تحت تاثیر تورم نرخ سود باشد. مشتاق و سیدیکیونی 2016 در مورد برخی از نظریه ها با استفاده از GMM و تاثیر مدل تصادفی را مطالعه کردند. اما مطالعه آنها مربوط به نرخ سود واقعی ، ارتباط منابع و سرمایه گذاری در حضور متغییر های غیر وابسته دیگر بود اما در این مطالعه ما فقط اهمیت ارتباط بین نرخ سود و سپرده های بانکی در جمعیت مسلمان و غیر مسلمان را در گروه های جداگانه مطالعه کردیم به طوریکه قبل از آن در مطبوعات با هر تحقیق مهم شمرده نشده بود.ترجمه توسط ترجمه یار

طبقه بندی این مقاله شامل 4 بخش می باشد: 1) معرفی 2) دیدگاه مطبوعات 3 ) بررسی های اولیه 4) نتیجه و پیشنهادات

دیدگاه مطبوعات

نرخ سود عمل ذخیره ، مطابق اقتصاد کلاسیک می باشد.دو تاثیر نرخ سود در منابع ، وجود دارد: تاثير درامد به خاطر ارتباط معکوس بین نرخ سود و منابع و اثرات جایگزینی به خاطر ارتباط بین نرخ سود و منابع می باشد. معمولا تاثیرات جایگزینی به تاثیرات درآمد برتری دارد. بنابراین ما ارتباط مستقیم بین سود و سپرده بانکی کنترل شده است اما مطالعات بسیار کمی وجود دارد که سپرده گذاری بانک و ارتباط نرخ سود را پوشش می دهد. به گفته تاریق و مسیح (2016) نرخ سود نباید هیچ گونه فشاری در سطوح ریسک بر پایه سپرده بانکی داشته باشد. حسن و همکاران 2016 در نیجریه مطالعه کردند که کشورهایی با جمعیت مسلمان ،نرخ سود تاثیر ضروری در سپرده گذاری تبلیغاتی در نیجریه نخواهد داشت. به گفته مبین و مسیح (2009) باورهای مذهبی می توانند تاثیر ضروری در سپرده مرتبط با تصمیمات مشتری مسلمانان داشته باشد. کسيم و مجید و يوسف (2009) در مالزی مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که سپرده بانکی اسلامی در مقایسه با بانک های قراردادی ثابت هستند چون تحت تاثیر نرخ سود نمی باشد. مشتاق و سیدیکئونی (2016) تاثیر افشار نرخ سود را در سپرده و بررسی در 17 کشور اسلامی و غیر اسلامی مطالعه کردند. آنها نتیجه گرفتند که نرخ سود تاثیر مثبتی کنترل شده است اما مطالعات بسیار کمی وجود دارد که سپرده گذاری بانک و ارتباط نرخ سود را پوشش می دهد. به گفته تاریق و مسیح (2016) نرخ سود نباید هیچ گونه فشاری در سطوح ریسک بر پایه سپرده بانکی داشته باشد. حسن و همکاران 2016 در نیجریه مطالعه کردند که کشورهایی با جمعیت مسلمان ،نرخ سود تأثیر ضروری در سپرده گذاری تبلیغاتی در نیجریه نخواهد داشت. به گفته مبین و مسیح (2009) باورهای مذهبی می توانند تاثیر ضروری در سپرده مرتبط با تصمیمات مشتری مسلمانان داشته باشد. کسيم و مجید و يوسف (2009) در مالزی مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که سپرده بانکی اسلامی در مقایسه با بانک های قراردادی ثابت هستند چون تحت تاثیر نرخ سود نمی باشد. مشتاق و سیدیکئونی (2016) تاثیر افشار نرخ سود را در سپرده و بررسی در 17 کشور اسلامی و غیر اسلامی مطالعه کردند. آنها نتیجه گرفتند که نرخ سود تاثیر مثبتی در سپرده و در کشورهای اسلامی دارد در حالی که ارتباط مثبتی هم با سپرده بانکی در کشورهای غیر اسلامی خواهد داشت. علاوه بر آن ، آنها پیشنهاد دادند که نیازی هم برای روش های مختلف در کشور اسلامی وجود دارد چون عامل مذهب مسلمانان نرخ سودرا ممنوع می داند.هاکان و گلومسر (2011) در ترکیه تحقیقی را با عنوان تاثیر نرخ سود در بانک های قراردادی و اسلامی را بررسی کردن و نتیجه گرفتند که تغییرات در نرخ سود در هردو بانکهای اسلامی و غیراسلامی ماثر خواهد بود. برخی محققان ارتباط مثبتی را بین سپرده و نرخ سود یافتند. برخی مطالعات در زیر مورد مباحثه قرار گرفت، لویازا و شانکر (2000) نتیجه گرفتند که تاثیر مثبتی در نرخ سود وجود دارد. هر درامد و تقسیم کشاورزی در GDP به سپرده می باشد و تاثیر منفی توسعه اقتصادی ، تورم و نسبت وابسته سپرده در هند وجود دارد.اتو کورالا و اريمو (2003) نتیجه گرفتند که تورم تاثیر منفی در سپرده دارد در حالی که نرخ سود تاثیر مثبت. ناتاندل و اريمو (2014) یافتند که نرخ سود و سطح قیمت قبلی تاثیر ضروری مثبتی بر سپرده بانکی در نیجریه دارد. اوجیگا و همکاران 2013 نتیجه گرفتند که نرخ سود و درآمد تاثیر مثبتی بر سپرده بانکی در بخش بانکی نیجریه خواهد داشت. استادی و سرلک 2014 مطالعه کردند که نرخ سود و سپرده مالی تاثیر مثبت و ضروری بر سپرده مالی دارند بنابراین سبب تاثیر تورم منفی در سپرده بانک را در بر خواهد داشت. ماشامبا 2014 ارتباط مثبتی بین نرخ سود سپرده و سپرده بانکی در زیمباوه را یافتند و این ارتباطات در این مطالعه مورد بحث قرار گرفت. سوکمانا و کسیم 2010 مطالعه کردند که هر گونه شوکی در نرخ سود می تواند تاثیر منفی در سپرده بانکی اسلامی داشته باشد. هارون و عظمی 2006 مرتبط با سپرده گذاری بانکهای قراردادی در مالزی فعالیت کردند. آنها از تکنیک مداومی استفاده کردن و نتیجه گرفتند که نرخ سود بانک اسلامی ،نرخ سود بر سپرده بر پایه نرخ پرداخت ، شرکت کوالالامپور ،صندوق قیمت مشتری ، ذخایر مالی و محصولات محلی تاثیر ضروری بر سپرده دارد. آنها تعیین کردند که بازگشت سپرده و تورم ، تاثیر منفی بر سپرده بانک دارد در حالی که موجودی و منابع مالی به سپرده بانکی اثر مثبتی خواهد داشت. اورجی آنتونی 2012 نتیجه گرفت که در هر سرانه تاثیر مثبت GDP وجود دارد و علاوه بر آن این تاثیر برمال ، نرخ سود مطابق با اندازه منابع محلی خاص و تاثیر منفی نرخ سود واقعی و نرخ تورم در اندازه منابع مالی خواهد داشت. آنها نتیجه گرفتند که ارتباط مثبتی میان ارزش کند منابع کلی خاص ، بخش اعتباری خاص و بخش اعتباری عام و گسترش نرخ سود ،نرخ تغییر و رشد اقتصادی وجود دارد. آنها پیشنهاد کردند که دولت باید گامی برای کاهش نرخ بیکاری در نیجریه بردارد و جهت افزایش منابع به منظور پیشرفت رشد اقتصادی کشور تلاش کند.سیاو و لویر 2015 بر تعیین گر سپرده مالی در غنا مطالعه کرد و نتیجه گرفت که در نرخ سود سپرده بلند مدت، تورم تاثیر منفی در رشد سپرده بانکی در منابع مالی دارای تاثیر مثبتی می باشد اما هردو تورم رشد در منابع مالی کوتاه مدت تاثیر منفی در تعیین سپرده مالی دارد. محمد خزر و شاما 2011 تاثیر منفی تورم را یافتند و بر پایه نرخ دریافت در سپرده بانک بود بنابراین ترکیبی از دیدگاههای متفاوت در مورد نرخ سود و سپرده یا ارتباط منابع در اقتصاد وجود داشت .”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

جدول 1 نتایج آزمون پنل ریشه واحد:

بررسی های اولیه

هدف اصلی این مطالعه دانستن تاثیر نرخ سود سپرده بانکی در کشورهای مسلمان می باشد و مقایسه نتایج با کشور های غیر اسلامی ، رفتار متفاوت مسلمانان در برابر نرخ سود است در حالی که سپرده گذاری آنها در مقایسه با غیر مسلمانان به علت محدودیت های مذهبی می باشد. ما از مدل پنل ARDL به طور جداگانه برای کشور های اسلامی و غیر اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. زیر بخش های این مجموعه شامل روش اطلاعات و روش شناسی ، آزمون ریشه بخش ، پنل ARDL و نتایج و مباحثات می باشد. قالب روش شناسی و اطلاعات: پنل اطلاعات 23 کشور اسلامی و غیر اسلامی (که در فهرست زیر آورده شده است) از سال 1999 تا 2014 برای نرخ سود واقعی سالانه و درصد سپرده بانکی AND، درصد GDP در این مقاله مورد استفاده قرار گرفت. کشوری با بیش از 60 درصد مسلمان در دسته کشورهای اسلامی طبقه بندی شدند بنابر این کشورهای مسلمان در این مطالعه در میانگین 90-80 درصد جمعیت مسلمان می باشد. برای اثبات سطح طبقه بندی درامد بانک جهانی استفاده شده است و کشورها از همه سطوح مالی مثل درامد بالا ، نیمه متوسط، متوسط و کم درامد انتخاب شد. بنابراین پیش بینی می شود که اطلاعات ما در همه کشورها حضور خواهد داشت. اطلاعات اط نمایشگر توسعه بانک جهانی جمع آوری شد. اطلاعات غیر دسترس برای کشورهای کمتری خصوصا کشورهای اسلامی با جمعیت مناسب مسلمان و برای سالهای اولیه محدودیت بزرگی برای این مطالعه بود . به علت این محدودیت ها ما  بسیاری از کشورهای اسلامی را حذف کردیم علاوه بر آن به علت این اطلاعات از سال 1999 تا 2014 به طول انجامید.

آزمون ریشه واحد

ما با بررسی ویژگی های ثابت اطلاعات شروع کردیم. خلاصه آزمون پنل ریشه واحد نشان داد که اطلاعات نرخ سود واقعی در سطح ثابت است. بنابراین سری های سپرده بانکی در سطح ،ثابت نیست. اما بعد از اولین تفاوت ثابت شد در هر کدام از سری این اطلاعات در شیوه یک ، انتگرال صورت گرفت. بنابراین ما از روش ARDL برای بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای با خطا بررسی کردیم چون هردو متغیر در روش های مختلف ثبات انترال شد. نتایج آزمون پنل ریشه واحد در جدول 1 نشان داده شده است. پنل ARDL در روش انتگرال ، پنل قراردادی برای بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت مرتبط با متغیرها برتر می باشد. پسران و شین و اسمیت (1997-1999) روش جدیدی را اختراع کردند که، MG. PNG و DFE این تکنیک ها مفروض است که در مقابل کشورها این موارد پارامترهای ناهماهنگی می باشند. پسران و اسمیت 1995 توسعه شیوه گروه میانگین مجوز ناهماهنگی را برای همه پارامترها می دهد . این بازگشت منفردی را برای هر کشور تخمین می زنند و میانگین تخمین کشور خاص را برای همه کشورها در روش ARDL به صورت زیر محاسبه می کنند.ترجمه توسط ترجمه یار

I نشان دهنده کشورهاست و ITH پارامترهای طولانی مدت کشور به صورت مقابل می باشد .

علاوه بر آن در شیوه گروه میانگین ما ، ناهماهنگی در طولانی مدت و کوتاه مدت را آنالیز کردیم. بنابراین بعد بزرگ این اطلاعات برای استحکام شیوه MG مورد نیاز است. در طولانی مدت این شیوه تخمین گر با ثباتی را فراهم کرد حتی برگشت دهنده ، سطح انتگرال (1) دارد( پسران و همکاران 1999).”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

در پی معادله تخمین گر MG می تواند برای پنل اطلاعات را محاسبه کند

Pesaran etal 1999   : شیوه PMG را توسعه دادند به طوریکه مفروض است سازگاری شیب در دوره کوتاه شامل سرعت ساطگاری و تقاطع متفاوت با کشورهاست. روش شناسی دیگری به نام تاثیر اثبات پویا همگی در طولانی مدت برای همه شیب فرض شد در کوتاه مدت DFE به سرعت سازگاری و عامل مشترک مشابه مجوز می دهد. بنابراین DFE مجوز تقاطع مختلف در گروه ها را می دهد. معادله برای ARDL نامحدود به صورت زیر است:

در حالی که T – J , XI روشنگر حامل متغییر برای گروه I و UI تشخیص اثرات ثابت می باشد.M وn تاخیر هستند به طوری که در بین کشور ها متنوع است و این به علت پنل های نامتوازن می باشد. برای سیستم VECM می توان از معادله زیر استفاده کرد:

در حالی که δ پارامترهای طولانی مدت است، iθ پارامترهای تصحیح و Y متغیر وابسته می باشد به طوریکه سپرده گذاری بانک % X . GDP متغیر وابسته % سود سالانه نرخ سود واقعی است.  و Y ضرایب کوتاه مدت و علاوه بر آن iθ سرعت تعادل طولانی مدت سازگاری است ،i نشان دهنده کشورها و t دوره زمانی است. پرامترهای سمت راست پرانتز دینامیک های کوتاه و پارامترهای در پرانتز دینامیک های طولانی مدت هستند. ما از شیوه PMG ، MG ، و DFE استفاده کردیم و آزمون هاوسمن جهت انتخاب روش شناسی مناسب در میان PMG ، MG و DFE صورت گرفت.

جدول 2 نتایج تخمین پنل ARDL

نتایج و مباحثات

نتایج مدل PMG ، MG و DFE در جدول 2 گزارش شد. نتایج نشان داد که در کشورهای اسلامی نرخ سود تاثیر مثبت و ضروری در سپرده بانکی طولانی مدت و کوتاه مدت دارد بنابراین در کشور های اسلامی نرخ سود تاثیر مثبتی در سپرده کوتاه مدت و بلند مدت را دارد . به منظور انتخاب مدل مناسب بین مدل PMG، MG و DFE ازمون هاوسمن صورت گرفت به طوریکه اثبات می کند که مدل DFE نسبت به PMG ، MG ، در مورد کشورهای غیر اسلامی و مدل MG نسبت به PMG، و DFE در کشورهای اسلامی مناسب و سازگار است. ارزش ECT ضروری است و منفی بودن آن نشان داد که تعادل انحراف بالاتر است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

نتایج و پیشنهادات:

این مطالعه نتیجه گرفت که نرخ سودی که در کشور اسلامی ممنوع است ، تاثیر مثبتی بر سپرده بانکی طولانی مدت و کوتاه مدت در کشور غیر اسلامی را دارد ، بنابراین در کشور های اسلامی به علت محدودیت های مذهبی در نرخ سود به صورت کوتاه مدت و بلند مدت ، مردم اهمیتی به افزایش و کاهش نرخ سود نمی دهد در حالی که در مسئله سپرده گذاری متفاوت می باشد. نتایج مشابه آزمون هاوسمن و همکاران 2016 نشان داد که نرخ سود تاثیر غیر ضروری بر سپرده بانک قراردادی دارد و مشتاق و سیدیکئونی 2016 نتیجه گرفت که نرخ سود تاثیر غیر ضروری بر منابع کشورهای غیر اسلامی دارد در حالی که تاثیر مثبت مهم در کشورهای غیر اسلامی خواهد داشت. اما هیچ کس تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ سود بر سپرده بانکی بر منابع یا سپرده بانکی در این مطالعه و با پوشش از این جنبه را مهم نمی شمارد. بنابراین نیازی به بانک اسلامی در کشورهای مسلمان می باشد چون اگر چه مردم پولشان را در بانک قراردادی می گذارند اما منابع آنها به تنوع نرخ سود حساس است چون آنها منابع خود را فقط برای ذخیره یا برای درصد خلاف هرگونه شرایط خاص با نیاز های آینده در بانک نگه داری میکنند و نه برای اهداف دریافت سود در درامدسود. این نتایج با عقیده مبین و مسیح 2014 سازگاری دارد به طوریکه می گویند: باورهای مذهبی می تواند در تصمیمات مشتریان بانکها ماثر باشد. علاوه بر آن، دولت کشورهای مسلمان نباید اهمیت نرخ سود را به عنوان تعیین مهم سپرده بانکی در روش ها باشد. و باید روشی را برای توسعه بانک اسلامی با اقتصاد مورد نیاز با رفتارهای سپرده مسلمانان ایجاد شود. به عبارت دیگر شیوه های سازنده کشورهای غیر اسلامی باید جهت افزایش سود واقعی با ایجاد روش های اقتصادی خوشایند به منظور افزایش سود سپرده در کشور غیر اسلامی تلاش کنند.ترجمه توسط ترجمه یار

محدودیت و حوزه برای تحقیقات آینده:

این مطالعه درب جدیدی را برای تحقیقات آینده در موضوع عامل ماثر مذهبی بر تصمیمات اقتصادی می گشاید. این نظریه را میتوان با افزودن متغییرهای جدید و با قالب زمان جدید با کشورهای متفاوت گسترش داد.اما  اطلاعات غیر قابل دسترس برای متغییرهای اصلی، کشورها و برای سالهای خاص ، سرعت خاص را برای تحقیق در موضوع فراهم کرد.

پیوست ها :

لیست کشورها (ضمیمه یک)

فهرست 23 کشور غیر اسلامی مورد استفاده در این مطالعه: آنگولا آنتیگوا و باربودا، ارمنستان، استرالیا، بلاروس، ا بولیوی، بوستوانیا، برزیل، بلغارستان، باروندی، شیلی، چین، کلمبیا، کاستریکا و جمهوری چک ، استوانيا، گرجستان، گواتمالا ، هایتی، کنیا، ماداگاسکار، مالاوی، اوگاندا

فهرست 23 کشور اسلامی مورد استفاده در این مطالعه: (جمعیت مسلمانان بیش تر 61 درصد جمع جهان هستند)”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

آلبانی ، الجزایر ، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، دار السلام ، کامرون، جیبوتی؛ مصر، اندونزی، اردن، کویت ، جمهوری قرقیزستان ، لبنان ،لیبی، مالزی، عمان، قطر، سوریه، تاجیکستان، گامبا، یمن

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله  Ethical Decision Making A Review of the Empirical Literature  (ترجمه مقاله : تصمیم گیری اخلاقی مروری بر ادبیات تجربی )

ترجمه مقاله Ethical Decision Making A Review of the Empirical Literature (ترجمه مقاله :...

10000 تومان

ترجمه مقاله Operations Research in the Postwar Era 1945–50 ( ترجمه مقاله : تحقیقات عملیاتی در دوران پس از جنگ ، 50-1945 )

ترجمه مقاله Operations Research in the Postwar Era 1945–50 ( ترجمه مقاله : تحقیقات...

10000 تومان

ترجمه مقاله A review of natural polysaccharides for drug delivery applications Special focus on cellulose starch and glycogen ( ترجمه مقاله : مروری بر پلی ساکاریدهای طبیعی برای کاربردهای دارویی: تمرکز ویژه سلولز ، نشاسته و گلیکوژن )

ترجمه مقاله A review of natural polysaccharides for drug delivery applications Special focus on...

10000 تومان

ترجمه مقاله An Analytical Investigation on the Charge Distribution and Gate Control in the Normally Off GaN Double Channel MOS HEMT ( ترجمه مقاله : یک بررسی کامل در مورد توزیع بار و کنترل دریچه در MOS HEMT دارای دو کانال GaN به طور معمول خاموش )

ترجمه مقاله An Analytical Investigation on the Charge Distribution and Gate Control in the...

10000 تومان

ترجمه مقاله Differential Permittivity Sensor Using Microstrip Terminated Cross Shaped Resonator Structure for Material Characterization  ( ترجمه مقاله : سنسور مجاز دیفرانسیل  با استفاده از ساختار تشدید کننده متقاطع خط میکرواستریپ خاتمه یافته برای خصوصیات مواد )

ترجمه مقاله Differential Permittivity Sensor Using Microstrip Terminated Cross Shaped Resonator Structure for Material...

10000 تومان

ترجمه مقاله Review of Analog To Digital Conversion Characteristics and Design Considerations for the Creation of Power Efficient Hybrid Data Converters ( ترجمه مقاله: بررسی خصوصیات تبدیل آنالوگ به دیجیتال و ملاحظات طراحی برای ایجاد مبدلهای داده هیبریدی با قدرت کارآمد )

ترجمه مقاله Review of Analog To Digital Conversion Characteristics and Design Considerations for the...

10000 تومان

ترجمه مقاله Soil and its types ( ترجمه مقاله : خاک شناسی و انواع آن )

ترجمه مقاله Soil and its types ( ترجمه مقاله : خاک شناسی و انواع...

10000 تومان

ترجمه مقاله THE CARBON CYCLE ISOTOPES AND CLIMATE (ترجمه مقاله : چرخه کربن ، ایزوتوپ ها و آب و هوا )

ترجمه مقاله THE CARBON CYCLE ISOTOPES AND CLIMATE (ترجمه مقاله : چرخه کربن ،...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+