ترجمه مقاله رایگان با عنوان Gender And Ethnicity Identification From Silhouetted Face Profiles (تشخیص جنسیت و قومیت از پروفایل های نیم رخ سایه صورت)

مقاله رایگان با عنوان  Gender And Ethnicity Identification From Silhouetted Face Profiles را “” از اینجا دانلود کنید“”

عنوان مقاله به فارسی : تشخیص جنسیت و قومیت از پروفایل های نیم رخ سایه صورت

پشتیبانی : دارد . در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره تلفن 09367938018 در واتس آپ یا تلگرام یا 09191732587 و یا آی دی تلگرام research_moghimi@ تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول :عالی

قیمت : رایگان

به منظور دانلود فایل ورد مقاله میتوانید از دکمه سبز رنگ سمت چپ صفحه استفاده کنید.

کاربر محترم توجه داشته باشید که ترجمه یار با صرف هزینه های زیاد تلاش کرده تا این مقاله را به رایگان در اختیار خواننده محترم قرار دهد. پس خواهش مندیم با خرید این محصول با قیمت بسیار کم ما را در جهت ادامه دار کردن این مسیر یاری کنید.

ترجمه کامل محصول:

تشخیص جنسیت و قومیت از پروفایل های نیم رخ سایه صورت

چکیده :

این مقاله اولین به شناسایی جنسیت و نژاد از پروفیل های چهره سایه دار با استفاده از روش چشم کامپیوتری می پردازد. نتابج بعد از تست 441 تصویر نشان داد که پروفیل های سایه دار دارای حداکثر میزان اطلاعاتی هستند که برای شناسایی نژاد استفاده می شوند. تطبيق مبتنی بر زمینه شکل برای طبقه بندی استفاده شد. نمونه های ازمایشی به صورت چند نژادی هستند. صحت متوسط برای جنسیت  71.20و برای نژاد 71.66 درصد هستند. با این حال، صحت برای برخی کلاس ها معنی دار بود یعنی 83.41 درصد برای زنان و 80.37  درصد برای شرق و جنوب شرق اسيا.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

کلمات کلیدی : تشخیص چهره تشخیص الگو و پردازش تصویر

1- مقدمه

شناسایی جنسیت و نژاد یک چالش مهم در پردزاش تصوير است. این ها کاربرد های زیادی با توسعه تعامل کامپیوتر – انسان و فناوری نظارت بصری دارند. شناسایی جنسیت می تواند در تشخیص چهره مفید باشد زیرا موجب کاهش مسئله تطبیق چهره با نیمی از دیتابیس می شود به شرط این که احتمال وقوع یکسان باشد. شناسایی نژاد بایستی این مسئله را کاهش دهد. در HCL ، کامپیوتر می تواند جنسیت را با پردازش صدا و با ارایه گزینه هایی مقید تشخیص دهد. این ها به اگاهی از توزیع جغرافیایی مشتریان کمک می کند.ترجمه توسط ترجمه یار

در بخش های زیر ما به توصیف دیتابیس، شرایط ازمایشی و نتایج و بحث می پردازیم. لطقابه یاد داشته باشید که عبارت نژاد و جنسیت اشاره به افرادی دارند که درای ویژگی های چهره ای مشابه و مشترک هستند و از این روی متفاوت از گروه های دیگر است.

2- پس زمینه

انسان ها در تصمیم گیری در مورد جنسیت یک چهره دقت زیادی ندارند به خصوص زمانی که ارایش، سبک مو و یا موی چهره به حداقل رسانده شود. نتایج نشان می دهد که هر دو رنگ و شکل در تصمیم گیری در مورد جنسیت و نژاد از چهره مهم است. براس و همکاران نشان داد که چهره میانگین مرد از چهره زن در نمای سه بعدی متفاوت است. شکل در تصمیمات نژاد مهم است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

دیاکنو (4) حضور علایم در انسان حتی در پروفیل نیم رخ را برای تشخیص جنسیت ضروری می کند. در مطالعه اخير، دیوانکو و همکاران نشان داده است که سایه صورت اطلاعاتی را برای تشخیص نژاد ارایه می کند.

بیشتر کار های فعلی در جامعه چشم کامپیوتر از تصاویر چهره برای تشخیص نژاد و جنسیت استفاده می کند.

برخی از منابع در خصوص تشخیص جنسیت را می توان در منابع 6 تا 17 یافت در حالی که اطلاعات نژاد را می توان در 8-11-17-18-19 یافت با این حال هیج مقاله ای به بررسی پروفیل چهره سایه دار نپرداخته است. این مقاله اولين به شناسایی جنسیت و نژاد از پروفیل های چهره سایه دار با استفاده از روش چشم کامپیوتری می پردازد. نتایج بعد از تست 441 تصویر نشان داد که پروفیل های سایه دار دارای حداکثر میزان اطلاعاتی هستند که برای شناسایی نژاد استفاده می شوند. تطبيق مبتنی بر زمینه شکل برای طبقه بندی استفاده شد. نمونه های ازمایشی به صورت چند نژادی هستند. صحت متوسط برای جنسیت 71.20 و برای نژاد 71.66  درصد هستند.ترجمه توسط ترجمه یار

3- دیتابیس

پروفیل های چهره سایه دار در دیتابیس از مدل های صورت سه بعدی هو و همکاران (20) گرفته شدند. سن افراد در دیتابیس در چارچوب ازمایشات و سنین 18 تا 30 سال برای اجتناب از انحرافات مربوط به سن تعیین شد.

دیتابیس دارای 441 تصویر بود. که به چهار دسته نژادی بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی تقسیم شدند.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

1- سیاه پوست

2- اسیای شرقی و جنوب شرفی: این ها شامل چینی. ها. ژاپنی، کره ای، ویتنام، فلبيانو، و سينگاپرو هستند.

3- جنوب اسيا: هند، پاکستان، سری لانکا، بنگلادش

4 سفید: قفقاز، خاور میانه

توزیع جمعیت شناختی دیتابیس در جدول 1 نشان داده شده است. برخی از سایه ها و تراز پروفیل آن ها در شکل 1 نشان داده شده است.ترجمه توسط ترجمه یار

4- زمینه شکل

ما از تطبیق مبتنی بر زمینه شکل در ازمایشات استفاده کردیم که مطابق با تراز هاست. در این روش، شکل شی با مجموعه گسسته ای از نمونه های تراز درونی و بیرونی مدل سازی می شود. برای نقطه p روی شکل دارای n نقطه نمونه برداریشده،هیسنوگرام   hi  از مختصات نقاط 1- nنسبت به pi، موسوم به زمینه pi است.

این در فضای قطبی لگاریتمی استفاده می شود که موجب حساسیت زمینه ای به نقطه  pi است. هزینه تطبيق نقطه pi برای شکل نقطه qi بر روی شکل دوم بوده وCij  یا تست کای اسکوئر نشان داده می شود.

که( hj(k) , hjk   به ترتیب بیانگر هیسنوگرام نرمال k بین در pi وqi هستند.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

با توجه به هزینه های Cij بین همه جفت piqi بر روی دو شکل هزینه کل تطبیق به صورت زیر است

هدف ما کمینه سازی (H(π منوط به عامل محدود کننده با تطبیق یک به یک است و مقدار πبه صورت جایگشت است. این شامل استفاده از مدل مجارستانی است.ترجمه توسط ترجمه یار

5- تبدیل مختصات

ارتباط بین نقاط برای برآورد تبدیل صفحه T با T : R2 → R2 استفاده می شود. این موید تبدیل است. از این روی از مدل اسپلاین برای تبدیل مختصات استفاده می شود این شکل به صورت یک مدل ویژه است.

دو تابع TPS برای مدل سازی مختصات:

که ( f(x,y موجب کمینه سازی انرژی پیوندی If شده و با(22) تعیین می شود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

که    مختصات نقطه pi است و   تابع هسته ای اوزان بوده و ثابت هستند. برای (f(x,y متغیر های مختلف، می توان گفت:

انرژی خمشی به صورت زیر است که است. نیاز درون یابی با استفاده از منظم سازی تامین می شود.

6- روش شناسی

فاصله شکل از حاشیه پروفیل آزمایشی به آموزشی با رویکرد بلوکی با زمینه شکل محاسبه شد. روش به صورث زیر است:

روش زیر برای زمینه شکل یا تطبيق الگو نیاز نیست بلکه برای اجتناب از محاسبات تناظر نقاط به ویژه گونه ها است و این موجب کاهش زمان محاسبه در هونگارین است. حاشیه های پروفیل در سمت راست و ارتفاع برابر با 300 پیکسل است. ترجمه توسط ترجمه یار

نمونه برداری هر دو حاشیه پروفیل ازمایشی و آموزشی تا 100 نفطه صورت می گیرد. این به طور یکنواخت به صورت تصادفی انجام می شود با این حال مزیت فاصله حداقل بین نقاط را در 1 دارد.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

محاسبه زمینه شکل هر نقطه بر روی حاشیه پروفیل ها

محاسبه تناظربین نقاط

استفاده از تناظر نقاط برای برآورد تبدیل صفحه T با T : R2 → R2 اسپلاين نازک

محاسبه Dbe یعنی شاخص انرژی خمشی If

محاسبه فاصله زمینه شکل Dsc   بین لبه پروفیل P و Q. به صورت مجموع غير متقارن از تطبیق زمینه شکل با معادله 8

براورد های اولیه تناظر برخی از خطا ها این کار با تکرار مراحل و تبدیل انجام می شود

محاسبه فاصله شکل Dsh از مجموع وزنی Dsc و Dbe

محاسبه فاصله شکل Dsh  از پروفیل ازمایشی با همه حاشیه های پروفیل آموزشی و طبقه بندی با نزدیک ترین همسایه

5- ازمایش و نتایج

دیتابیس آموزشی از حیث مقوله قومی جنسینی ( طبقه بندی شدند و از این روی احتمالات قبلی اثری بر روی نتایج نزدیک ترین طبقه بندی نداشت). دیتاست اموزشی دارای 128 بود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

اولین دیتاسیت بر روی دیتاسیت اموزشی تست شد. سپس از رویکرد جایگزینی برای تست اعضای دیناسیت آموزشی استفاده شد. هر عضو در دیتابیس آموزشی به صورت یک به یک استفاده شده. الگوریتم اجرا گردید. این روش روی 144 تصویر اجرا شد مقادير اوزان در معادله 8 و تکرار ها به طور تجربی تعیین شد. صحت حاصله در جدول 2 خلاصه شده است. ماتریس ابهام کلاس در جدول 2 جنسیت در جدول 3 و نژاد در جدول 4و5 نشان داده شده است. برای توجیه اختصارات در نژاد ها به بخش 3 مراجعه کنید. از مفهوم خطای   استفاده شد که در آن p صحت است.ترجمه توسط ترجمه یار

 8- مشاهدات و بحث

می توان مشاهده کرد که زنان به طور مطمنتی از نظر صحت شناسایی می شوند  که در جدول 3 نشان داده شده است این بر خلاف نمای فرانتال است که به سمت مردان در عملکرد اریبی دارد(11).

اسیای جنوبی ها و شرقي ها مقوله فژادی مطمئن تری دارند که با صحت  نشان داده می شود که در جدول 5 دیده می شود وایت و بلک صحت بالایی از شناسایی واقعی را نشان می دهند. سیاه پوستان با اسیای جنوب شرق و شرق اشتباه گرفته می شوند. اگر افراد سفید پوست گاهی با اسیایی ها اشتباه گرفته می شوند. نتایج نسبت به عملکرد متوسط انسان برای پروفیل های چهره در ازمایش نشان داد که توسط گروه ما بر روی 21 نفر بود. عملکرد متوسط در ازمایش برابر با 57.63 برای جنسیت و 45.8 برای نژاد بود. اثر وضوح بر روی عملکرد در این مطالعه بررسی نشده است.

ما برای اولین بار کاربرد روش چشم کامپیوتر را در تشخیص نژاد و جنسیت از پروفیل های چهره سایه بررسی کردیم این با سایر روش های تشخیص چهره در آینده می تواند ترکیب شود. این موجب بهبود عملکرد پروفیل های سایه می شود که اطلاعات زیادی را در این رابطه نشان داده است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+