ترجمه مقاله رایگان با عنوان Internet Banking, Cloud Computing: Opportunities, Threats(بانکداری اینترنتی، رایانش ابری: فرصت ها و تهدید ها)

مقاله رایگان با عنوان Internet Banking, Cloud Computing: Opportunities, Threats را “” از اینجا دانلود کنید””

عنوان مقاله به فارسی : بانکداری اینترنتی، رایانش ابری: فرصت ها و تهدید ها

پشتیبانی : دارد . در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره تلفن 09367938018 در واتس آپ یا تلگرام یا 09191732587 و یا آی دی تلگرام research_moghimi@ تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول :عالی

قیمت : رایگان

به منظور دانلود فایل ورد مقاله میتوانید از دکمه سبز رنگ سمت چپ صفحه استفاده کنید.

کاربر محترم توجه داشته باشید که ترجمه یار با صرف هزینه های زاید تلاش کرده تا این مقاله را به رایگان در اختیار خواننده محترم قرار دهد. پس خواهش مندیم با خرید این محصول با قیمت بسیار کم ما را در جهت ادامه دار کردن این مسیر یاری کنید.

ترجمه کامل محصول:

بانکداری اینترنتی، رایانش ابری : فرصت ها و تهدید ها

چکیده :

با توسعه اینترنت و کاربرد های آن، بانکداری اینترنتی به عنوان یک شیوه موثر و کارآمد برای ارایه خدمات به مشتریان مطرح شده است. در پایان دهه قبلی، رایانش ابری به عنوان انقلابی در بر کاربرد اینترنت در نظر گرفته شده است که بر شیوه های ارایه خدمات اثر زیادی داشته است. در خصوص بهبود خدمات بر اساس نیاز های مشتري ، رايانش ابری یک جنبش بزرگ در خدمات اطلاعاتی بوده است. این مطالعه سعی می کند تا هر بعد از بانکداری اینترنتی و رایانش ابری، نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها را در نظر گرفته و یک تحليل swot برای بانکداری اینترنتی با استفاده از رایانش ابری ارایه می کند. در زیر مطالعه سعی می کند تا راه حل عملی برای سازمان های مالی و بانک ها به منظور ارایه خدمات بانکداری بهتر با استفاده از فناوری رایانش ابری ارائه کند.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

در نهایت تحليل SWOT در خصوص بانک داری اینترنتی با استفاده از فناوری رایانش ابري بحث شده و با نظرات کارشناسان با استفاده از روش دلفی فازی تایید می شود.

لغات کلیدی : رایانش ابری، بانکداری اینترنتی، نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات

1- مقدمه

ظهور اینترنت و کاربرد آن منجر به انقلابی در ارایه خدمات در بخش مالی شده است . این انقلاب در سرویس های مالی و منجر به تغییراتی در ارایه خدمات بانکداری شده است که به بانکداری اینترنتی منجر شده است (1). با استفاده از راه حل مقرون به صرفه و مفيد، بانک داری اینترنتی موجب کاهش در زمان مورد نیاز برای فعالیت های مالی شده است (2) این فناوری منجر به همکاری مشتریان بانکی در فعالیت های بانکداري نظير پرداخت ها صورت های مالی، مرور اطلاعات حسابداری ، انتقال پول و غیره بدون رفتن به مکان های فیزیکی شده است(3) بانک داری اینترنتی منجر به کاهش هزینه های مربوط به شرایط بانک داری دیگر شده و اطلاعات مفید را به مشتریان می دهد(4) بانک داری اینترنتی توسط بسیاری از کشور ها پذيرفته شده است. درجه پیشرفت در این فناوری در کشور های پیشرو بیش از 50 درصد است (5-6). راهبرد ها، برنامه ها و سیاست های کسب و کار بایستی به منظور افزایش عملکرد و کاهش هزینه های عملیاتی بازنگری شود( 7-8-9) قدرتی که منجر به جنبش زيادي در بانکداری اینترنتی شده است موجب شکسته شدن موانع پذیرش و محصولات و خدمات جدید شده و فرصت هایی را برای بانکداری اینترنتی (11) ارایه می کند.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

بر مبنای NIST ( موسسه ملی استاندارد و فناوری ) ، رایانش ابری مدلی برای دسترسی، تسهیم و پیکر بندی منابع رایانشی نظیر شبکه ها، سرورها ، مناطق ذخیره ای و سرویس ها و نرم افزرا هایی که موجب تشکیل اینترنت می شوند در اختیار می گذارد(12) رایانش ابری یک روش رایانش ابری در فناوری اطلاعات است (13). خدمات ارایه شده توسط رایانش ابری بر دو عامل کیفیت و هزینه پایین تاکید دارد. مشتریان می توانند سرویس های مورد نیاز را کاهش یا افزایش دهند. مشتریان باید بر اساس مصرف پرداخت کنند و قادر به افزایش میزان مصرف و تسهیم منابع هستند(14). با تقسیم بار کاری در مراکز مختلف، رایانش ابری قادر به بهینه سازی مصرف زیر ساخت ای تی است. هم چنین کاربران قادر به دسترسی به سرویس ها از مناطق دیگر هستند.(15)

هدف این مقاله بررسی و استخراج نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدیدات رایانش ابری و بانکداری اینترنتی و استفاده از SWOT برای ارابه تحليل Swot برای بانکداری اینترنتی با استفاده از فناوری رایانش ابری می باشد. هدف این تحلیل نشان دادن این است که کدام فرصت ها با نقاط قوت رایانش ابری ایجاد می شوند، کدام نقاط قوت موجب کاهش تهدید می شوند، کدام فرصت ها با ضعف رایانش ابري از بین رفته و کدام تهديدات با ضعف رایانش ابری ایجاد می شوند. در بخش 1، معرفی رایانش ابری و بانک داری اینترنتی و در بخش دوم، روش شناسی مقاله برای جمع آوري داده های مورد نیاز ارایه می شود. در بخش سوم ، ویژگی های رایانش ابری بحث شده و در بخش چهار و پنج تحليل swot از بانک داری اینترنتی با استفاده از فناروی رایانش ابری بحث شده و با روش دلفی فازی تابید می شود.

2روش شناسی

در این مقاله، مساله رایانش ابری در نظر گرفته شده و در مقالات مختلف مربوط به دیتابیس ساینس دایرکت بیست و سه مقاله با موضوع رایانش ایری در این دیتابیس انتخاب شده و SWOT رایانش ابری با مقایسه آن ها استخراج شدند.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

در مساله بانکداری اینترنتی، 21 مقاله در دیتابیس ساینس دایرکت یافته شدند، با ارزیابی این مقالات، SWOT بانکداری اینترنتی استخراج شد.

در بانکداری اینترنتی، با استفاده از مسئله فناوری رایانش ابری، دو مقاله در دیتابیس ساینس دایرکت یافت شدند. درخصوص این مقالات بانک داری اینترنتی با استفاده از SWOT فناوری رایانش ابری بحث شدند. به علاوه، برخی توصيه ها ارایه می شوند.

به منظور ارزیابی صحت نتایج و دست یابی به نظرات کارشناسان، روش فازي دلفی استفاده شده است. روش فازی دلفی در 1980 توسعه یافت. کاربرد این روش تصمیم گیری اجماع در خصوص مسائلی است که پارامتر ها و اهداف منجر به نتایج معني داري مي شوند. ویژگی این روش، یک چارچوب انعطاف پذیری را ارایه می کند که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و شفافیت پوشش داده می شوند.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

3- مرور منابع

NIST، 5 ویژگی را برای رایانش ابری تعریف کرده است که شامل دسترسی گسترده به شبکه ، جمع آوری منابع، الاستيسيته سریع و خدمات اندازه گیری شده است. هم چنین این موسسه، چهار مدل را برای رایانش ابری از جمله ابر عمومی، ابر خصوصی، ابر جامعه و ابر هیبریدی را ارایه کرده است. هر شکل 1 ، این مدل ها نشان داده شده و در جدول 1 توصیف می شود.

بر اساس تعريف NIST ، ابر های رایانشی را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد که در جدول 2 نشان داده شده است.

از 1990 تا کنون، کار های زیادی روی بانک داری اینترنتی رخ داده است. ساتی (18) به توصیف مسائل پذیرش بانکداری اینترنتی به عنوان مسائل اینترنتی، نبود دانش در خصوص بانکداری اینترنتی و قیمت غیر منطقی

هو كافت(19)، لیائو(20) ،  اکینکی (21) اقدام به توصیف عوامل مختلف بانک داری اینترنتی کردند که بر پذیرش بانکداری اینترنتی اثر دارد. برخی از این عوامل شامل دسترسی 24 ساعته، عملکرد زمان، سرویس کیفیت خوب، پشتیبانی از رسانه های فعلی، مسائل امنیتی و سهولت استفاده ، سرقت تراکنش و آرامش کاربر می باشد.

چرارد (22) از پرسش نامه هایی برای تحلیل نظرات مشتریان در مورد بانکداری اینترنتی و 8 عامل موثر بر عدم پذیرش بانکداری اینترنتی استفاده کرد. خطرات، نبود نیاز های جامع، دانش خدماتی، و عدم دسترسی، مسائل مربوط به قیمت و تعاملات چهره به چهره، برخی از این عوامل می باشند.

سایر (23) بانک داری اینترنتی را از دیدگاه مشتریان توصیف کرده و اقدام به مقایسه بانکداری اینترنتی در تركبه و بریتانیا کردند، با تاکید بر تفاوت فرهنگی بین ترکیه و بریتانیا، او برخی از تحقیقات را بر روی روش های اطلاعات مالی خصوصی انجام داده است. لاكن (24) اقدام به ارزیابی نگرش مشتریان به سمت بانکداری اینترنتی در فنلاند کردند. بر اساس این مقاله ، مشتریان مقاوم به پذیرش بانک داری اینترنتی از نظر روانی و کارکردی ارزیابی شدند. مشتریان غیر مقاوم در مورد اطلاعات ارایه شده برای بانکداری اینترنتی ناخشنود بودند.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

میرزا (25) اقدام به پذیرش بانکداری اینترنتی با بخش های خصوصی و دولتی در ایران کردند. بر اساس این مقاله، بانک ها در پذیرش بانک داری اینترنتی توسط مشتریان موفق تر بودند .

سابزورن (7) یک تحلیل قیاسی را برای امنیت بانکداری اینترنتی از دیدگاه مشتریان ارایه کرده و در تایلند و سارسکولی (5) چهار مانع را برای بانک داری اینترنتی در ایران مطرح کردند.ترجمه توسط ترجمه یار

لی (11) اقدام به ارزیابی بانکداری اینترنتی و امنیت اطلاعات مالی خصوصی در کره جنوبی کردند. در این مقاله، ایشان بر مسائل امنیت و روش های حفاظتی برای اطلاعات مالی خصوصی تاکید کردند.

ريفالی (26) بر فاکتور پذیرش و استفاده از بانکداری اینترنتی بررسی کرده و عمان و نورماليني (27) اقدام به ارزیابی اثرات فناوری بیومتریک برای کاهش مساله امنیتی کردند. بر اساس این مقاله تحقیقات بر روی بیومتریک منجر به امنیت فرایند ورود و حذف مسائل اسيب پذیری و کاهش خدمات برای پسورد شده است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

از 2009، رایانش ابری توسط محققان به دلیل کاربرد های مختلف آن بررسی شده است. به دلیل انواع برنامه های مربوط به این فناوری در همه مسائل مربوط به IT ، این می تواند برای تسریع سرویس IT استفاده شود.

مسیرا(27) بر روی قابلیت شرکت ها در پذیرش ابر و مدل سازی بازدهی سرمایه کار کردند(ROI). این مقاله به شرکت ها برای پذیرش ابری بر اساس مشخصات آن ها کمک می کند. در این مقاله برخی از عوامل نظير اندازه منابع آی تی، مقدار سرور، مقدار پایگاه کاربر، درامد سالانه ای تی، تعداد کشور های پوشش داده شده، درصد استفاده ، اهمیت داده ها، سنجش کار های انجام شده توسط شرکت استفاده شده و از این روی این محققان سعی می کنند تا عواملی را برای ایجاد شاخص مطلوبیت ارایه کنند. در نهایت، راه حل هایی را در محاسبه ROI ارایه می کند که شامل هزینه های سالانه رایانش ابری، هزینه های صرفه جویی شده، هزینه های سنتی، سود و غیره است.

ماسترون (29) در مقاله خود به بررسی رایانش ابری از دیدگاه کسب و کار پرداخته است. در مقاله او نقاط قوت ، ضعف فرصت ها و تهدید های رایانش ابری برای صنایع شناسایی شد. هم چنین مسائل مختلف موثر بر ذی نفعان ابری ارزیایی شد.  برخی از پیشنهادات برای مدیران و عرضه کننده های رایانش ابری ارایه شد.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

تانگ (20) بر نقش رایانش ابری در بهبود مزیت رقابتی تاکید کرده و یک مدل تحقیق را برای رایانش ابری از دیدگاه مدیریتی با تاکید بر کسب و کار های کوچک توسعه دادند. هم چنین اگر منابع ابری در کسب و کار های کوچک در مقاله او بررسی شد.

پاکت(31) به ارزیابی ریسک امنیتی مربوط به کاربرد های رایانش ابری پرداخت. این مقاله، این ریسک ها را ارایه کردند از جمله دسترسی، قابلیت دسترسی ، زیر ساخت ، ترکیب و یا ریسک های نامشخص یا ناملموس.

زيس (32) بر مسائل امنیت مربوط به رایانش امنیتی تاکید داشت. اعتماد، شناسایی تهدیدات امنیتی، محرمانگی و حریم خصوصی، ترکیب و دسترسی شامل عوامل امنیتی بودند. هم چنین برخی راه حل های امنیتی برای چالش های رایانش ابری ارایه شده اند.

سابانشینی (33) در مقاله خود به ارزیابی مسائل امنیتی برای هر سرویس ابر و راه حل های فعلی برای این چالش ها پرداختند.

زانكو (34 ) بر رایانش ابری مبتنی بر تولید تاکید کرد. این مقاله بر نقش رایانش ابری در صنایع تولیدی و اثرات آن بر روی تغییر مدل های کسب و کار تاکید داشت .”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

زیس (35) در مقاله خود به بررسی امنیت رای دهی الکترونیکی و دولت الکترونیک با استفاده از ساختار رایانش ابری پرداخت. در این مقاله، افزایش پیچیدگی و همکاری در خدمات دولت الکترونیک ارزیابی شد. به علاوه آن ها آسیب پذیری های ابری را با استفاده از ارزیابی ساختاری شناسایی کردند. در نهایت یک راه حل سطح بالا برای دولت الکترونیک و رای دهی الکترونیکی با استفاده از راه حل های رایانش ابری ارایه شد.

آ پوستا (36) بر روی مدل سازی رایانش ابری در سیستم بانکداري تاکید کردند. در این مقاله ایشان به بررسی و ارزیابی پیاده سازی رایانش ابری در بانکداری اینترنتی پرداخته است. به علاوه ابزارهای کلیدی پیاده سازی ابری مطرح شد. ایشان اقدام به شناسایی چالش های کسب و کار در استفاده از رایانش ابری از طریق مطالعه موردي کردند.

بوس (37) اقدام به مقایسه رایانش ابری و بانکداری اینترنتی از دیدگاه امنیت و محرمانگی پرداختند. مشتریان باید اعتماد برابر به ذخیره اطلاعات در رایانش ابری و صرفه جویی پول در بانک داری اینترنتی داشته باشند. برخی از توصیه ها در ابعاد فناوری، رفتاری و قانونی شامل تفکر امنیتی بحرانی، کنترل دسترسی و دسترس پذیری، حریم خصوصی و محرمانگی و کنترل بلند مدت است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

جدول 3 خلاصه ای از مطالعات مربوط به رایانش ابری و بانکداری اینترنتی

 4- SWOT برای بانکداری اینترنتی و رایانش ابری

فناوری رایانش ابری شیوه ای برای ارایه خدمات با استفاده از اینترنت است. راحتی کاربرد عملکرد، کاهش هزینه و کارایی از عوامل کلیدی هستند که موجب افزایش کاربرد ابر و توسعه آن در سرویس های مختلف می شوند. بعد از چهار سال معرفی رایانش ابری و ارزیابی ابعاد این فناوری، محرمانگی زیادی از طریق هر یک از این ابعاد و نیز مشتریان در خصوص سرویس های ارایه شده توسط این فناوری وجود دارد. بانک داری اینترنتی به عنوان یک سرویس می تواند از فرصت ها و نقاط قوت رایانش ابری برای بهبود خدمات برای مشتریان استفاده کند.

بانک داری اینترنتی با استفاده از ابر خصوصی و عمومی ارایه می شود. هر یک از این بستر ها دارای فرصت ها و تهدید هایی است.ترجمه توسط ترجمه یار

ING یکی از مهم ترین سیستم های بانکداری است که از رایانش ابری برای توسعه عملکرد و کاهش هزینه استفاده می کند.

نقاط قوت رایانش ابری

برای مقیاس پایین و بالای رایانش ابري ، رایانش ابری مزایای بالقوه ای را نشان می دهد. سیستم های سنتی فناوری اطلاعات قادر به رفع تقاضا هاي ناخواسته نمی باشند. بر عکس، رایانش ابری و خدمات مربوطه به راحتی به این نیاز ها پاسخ می دهند. ظرفیت نامحدود موجب انعطاف پذیر شدن رایانش ابری می شود. پاسخ های سریع به این تقاضا موجب بهبود سرویس ای تی برای مشتریان و سازمان ها شده است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

مزایای اصلی رایانش ایري شامل صرفه جویی در هزینه و کاهش میزان هزینه های خرید، نگه داری و به روز رسانی ابزار ها، نرم افزار و مناطق توسعه و انتقال این هزینه ها به عرضه کننده های ابری است. به دلیل بستر مشترک میان کاربران مختلف، مشتریان از مدل پرداخت جاری استفاده می کنند که منجر به کاهش هزینه سرمایه برای مشتری می شود. به علاوه با استفاده از رایانش ابری هزینه های بالای زیر ساخت ها و هزینه های عملیاتی نگه داری کاهش می یابد. این هزينه ها شامل مصرف انرژی، نگه داری سیستم های ای تی و مدیریت پشتیبانی و حمل و نقل از سیستم قدیمی به جدید است. هم چنین هزینه مربوط به سرور ها از جمله خرید نرم افزار و سخت افزار، لایسنس سالانه ، به روز رسانی فناوري، هزینه های مدیریت و غیره را می توان با فناوری رایانش ابری صرفه جوییکرد.

کارایی رایانش ابری شامل افزایش مصرف زیر ساخت ای تی، افزایش تحقیق و توسعه در نواورې نرم افزار در شیوه کسب و کار و رشد تولید، ایجاد شیوه های فنی و نیز به صرفه از نظر اقتصادی می شود.

رایانش ابری برای نیاز های ضروری چابک است و این به دلیل توانایی افزایش یا کاهش خرید به عنوان یک سرویس از عرضه کننده های ابري معتبر است.

قابلیت دسترسی به رایانش ابری را می توان از دیدگاه های مختلف ارزیابی کرد. از دیدگاه نخست، چون توسعه نرم افزار ابری بر اساس عملکرد شبکه است سطوح بالای دسترسی از این نرم افزار انتظار می رود. از دیدگاه دوم، دسترسی و انعطاف پذيري بالاي اطلاعات مشترک موج دسترسی به این سرویس ها ا از طریق اینترنت میشود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

رایانش ابری یک انگیزه مهم در شیوه نوآوری و خلاقیت است. استفاده از رایانش ابری و فناوری های جدید، خدماتی را برای مشتریان ارایه می کند. برای پیاده سازی رایانش ابری، چشم انداز مدیران از مالکیت تا مدیریت تغییر می کند. بخش ها و سازمان های خصوصی از فناوری رایانش ابری در نوآوری، فرهنگ سازمانی و ارتباط با فناوری های جدید بهره می برد.

ضعف رایانش ابری

امنیت مهم ترین موضوع در چالش های رایانش ابری است. در انتخاب عرضه کننده رایانش ابری، توجه به سطح امنیت مهم است در این فناوری، کاربران دارای توصیف پایه در مورد امنیت بوده و قادر به تعیین جزئیات امنیت هستند، عرضه کننده های ابر این پارامتر ها را ارایه می کنند. کاربران برای دسترسی به داده ها وابسته به اینترنت هستند. عدم دسترسی به اینترنت یک مانع برای سرویس های ابري محسوب می شود از این رو دسترسی به بستر ارتباطی پایدار به اینترنت مهم اسث. موارد مختلف نظیر موقعیت حافظه مهم است. ماهیت ابر می تواند متفاوت باشد. در این صورت اگر مشتری سرویس با تحریم هایی مواجه باشد، دسترسی به داده ها مبهم خواهد بود. در بستر عمومی به دلیل داده های همسایه با کاربران دیگر، مسائل امنیتی رخ می دهد(39).

حریم خصوصی به دلیل دسترسی به اطلاعات محرمانه می تواند به خطر بیفتد. آسیب ناشی از مسائل امنیتی و حریم خصوصی و عدم دسترسی به سرویس موجب آسیب به اعتبار مشتری و سازمان می شود. به دلیل خطرات مربوطه برای فناوری رایانش ابری ، در نظر گرفتن اولویت رایانش ابری مهم است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

مدل های رایانش ابری برای نرم افزار و نوع خدمات، موجب کاهش احتمال سفارشی شدن می شود. به خصوص وقتی فرایند سازمانی از پیش تعریف شود و کار های سازمان بر اساس فرایند خاص شود، پیاده سازی و سازگاری خدمات ابري بر اساس فرایند سازمانی، یک سری پیچیدگی هایی را به دنبال دارد. وقتی این سازگاری با فرایند ها ضروري باشد، اولویت BPR بالا است.

عرضه کننده ها باید سطح خدمات خود را انتخاب کنند. این سطح از خدمات باید تضمین شده باشد و در توافق نامه سطح خدمات تعیین شود. سطح سرویس باید پایش شود و از این روی اطمینان حاصل می شود که این SLA بر اساس توافق نامه ها است. هر تغيير در سطح سرویس منجر به عدم تحویل سرویس می شود. از این روي در انتخاب عرضه کننده، شهر، اعتبار و سابقه و مسئولیت پذیری مهم است. به دلیل افزایش روزانه در عرضه کننده های خدمات رایانش ابری، همکاری بین آن ها پیچیده است. براي مثال وقتی عرضه کننده در صدد ارایه خدمات است، سازمان توانایی استفاده از اطلاعات و فرایند ها را دارد (39).”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

بر اساس مدل ابري، مشتریان بر اساس سرویس های ارایه شده پرداخت می کنند. این مدل موجب تغییر بودجه IT سازمانی می شود. بودجه IT برای سرویس های سنتی شکلی از هزینه های سرمایه می باشد و از این رو بودجه IT موجب تغييرات در هزینه های عملیاتی می شود. این تغییر موجب چالش سازمان در فرایند های تخمين بودجه می شود.

اطلاعات را می توان در مناطق مختلف نظیر کشور ثالث ذخیره کرد و این اطلاعات بستگی به کشور مقصد و سازمان هایی دارد که باید از قوانین کشور سازمان برای اجتناب از مشکل آگاهی یابند. مسائی نظیر تحریم موجب عدم دسترسی به اطلاعات سازمانی می شود(39).ترجمه توسط ترجمه یار

 فرصت های رایانش ابری

تسهیم زیر ساخت های فناوری اطلاعات توسط رایانش ابری موجب کاهش هزینه های سرمایه IT در کشور های توسعه یافته ای می شود که دارای ظرفیت سرمایه گذاری پایین می باشند. این کشور ها از رایانش ابری برای توسعه خدمات IT استفاده می کنند. نرم افزار ارایه شده توسط فناوری ابري موجب کاهش هزینه های نرم افزار و زیر ساخت و بهبود مصرف نرم افزار می شود (29).

نرم افزار به عنوان سرویس در یادگیری الکترونیک و اموزش الکترونیک منجر به بهبود در کیفیت سرویس در این دو زمینه می شود. با استفاده از رایانش ابری کاربران قادر به دسترسی به محتوی آموزشی از مراکز آموزشی می باشند (41).

رایانش ابری بستری امن برای دولت الکترونیک است. با استفاده از خدمات جدید و ارائه راه حل های یکنواخت، همکاري زمان واقعی میان سازمان ها، موقعیت سرویس های رایگان، ارتباط جديد و حذف موانع  منجر به سرویس با کیفیت بالا در دولت الکترونیک و رای دهی الکترونیک(35) می شود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

صنایع با اندازه کوچک و متوسط مسائل زیادی در سیستم های crm   ERP, می باشند.

این مسائل دارای توان مالی بالا برای پیاده سازی، ریسک های مدیریتی، مهندسی مجدد نرم افزار کسب و کار می شود و از این روی فناوری رایانش ابری، SAP و شرکت های اوراسل شده و سیستم های ERP تحت بسترهای SAAS و laaS ارایه می شوند. SME از ERP ابري و CRM ابری برای ذی نفع شدن از فرصت های سیستم های  ERP و crm استفاده می کند.

در دنیای امروز، کار از راه دور یک مساله مهم است. سازمان ها به سمت کاهش حضور فیزیکی کارکنان  و افزایش زمان کار دورکاری می روند. با داده ها، نرم افزار و زیر ساخت رایانش ابری نقش مهمی ایفا می کند.

فرصت دیگر رایانش ابری یک ابر سبز است. استفاده از برخی مکانیسم ها برای ذخیره توان مصرفی، رایانش ابری موجب توسعه فناوري اطلاعات سبز می شود. برخی از این مکانیسم ها شامل عملکرد انرژی و زمان بندی سیستم است. بسیاری از تحقیقات در زمینه ابر نیز برای کاهش مصرف انرژی و افزایش سرویس موثر انجام شده اند.

تهدیدهای رایانش ابری

جایگزینی با عرضه کننده های دیگر، یکی از تهدید هایی است که بر رایانش ابري اثر می گذارد. سایر عرضه کننده ها با یک عرضه کننده با کیفیت بالا و قیمت پایین رقابت می کنند. به دلیل تغییرات در فرهنگ ای تی در سازمان ها، رایانش ابری مورد تهدید قرار می گیرد. این تغییرات شامل تغییرات در ساختار بودجه ای تی از تغییرات سرمایه ای تا عملیاتی در مدیریت زیر ساخت و تغییرات در استفاده از IT در زیر ساخت های ای تی تا بستر رایانش ابری می شود. این عدم دسترسی ناشی از تحریم ها، پایان خدمات و غیره است. سازمان ها باید از تهدید از دست دادن کنترل آگاه باشند نبود استاندارد های مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری، یک تهدید در پیاده سازی رایانش ابری است. نبود استاندارد های مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری، یک تهدید در رایانش ابری است. راهبرد های پیاده سازی رایانش ابری توسط دولت فدرال ارایه شده اند. نبود استاندارد های مناسب منجر به ایجاد مسائلی در تغییر سرویس از یک عرضه کننده به عرضه کننده دیگر شده است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

در جدول 5 نقاط قوت، ضعف ، تهديدات بانکداری اینترنتی نشان داده شده است.ترجمه توسط ترجمه یار

نقاط قوت بانکداری اینترنتی

به دلیل سرویس های 24 ساعته از هر زمان و مکان، بانکداری اینترنتی سطوح بالایی از دسترسی را برای کاربران ارایه می کند. کاربران به راحتی در وب سایت ها رفته و از سرویس های بانکداری اینترنتی بهره می برند. این سطح از دسترسی خدمات بهتری را برای مشتریان ارایه کرده و راحتی بیشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی ارایه می کنند. اینترنت یک بستر مناسب برای بانکداری ارایه می کند. مشتریان قادر به دسترسی به خدمات درخواستی از کشور ها هستند. به همین دلیل همه کاربران دسترسی به اینترنت دارند. به علاوه نبود علم فیزیکی مشتریان در شعبه های فیزیکی موجب کاهش کار کاغذی می شود. فرصت های بانکداری اینترنتی شیوه هایی را برای سازمان ها در راستای ارایه روش های نوین و بهبود سطح خدمات سود و کارایی ارایه می کند.

ضعف بانکداری اینترنتی

امنیت یکی از مهم ترین موضوعات در بانکداری اینترنتی است. اسیب پذیری اینترنتی نظیر رد خدمات، نشت اطلاعات، از دست رفتن اطلاعات محرمانه، حملات ویروسی، جعل کارت اعتباری، سرقت اطلاعات حساب و غیره. برخی از این آسیب پذیری ها هستند. در بانکداری اینترنتی حریم خصوصی یکی از مهم ترین چالش ها می باشد. مشتریان باید قادر به انتقال پول خود از یک حساب به حساب دیگر در بانک های اینترنتی یا بانک های سنتی باشند. از این روی این جلسات باید با سیستم های بانکداري سازگار باشند. اعتماد به سرویس های بانکداری اینترنتی به دلیل عدم مواجهه به اثرات متقابل چهره به چهره و تعاملات سخت است.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

کاربران سنتی نیازمند فعالیت های یادگیری و آموزشی بیشتری برای بادگیری در مورد شیوه کار و اعتماد به سیستم های بانکداری و وب سایت ها هستند. این موجب کاهش عمر نگرش کاربران به بانکداری اینترنتی می شود. نگه داری سایت و زیر ساخت برای ارایه خدمات نیز باید در نظر گرفته شود. سیستم های بانکداری اینترنتی و کاربران باید قوانین بانکداری و پول را در مقصد ارایه کنند و کشور های عرضه کننده مسائلی را برای کاربران و کسب و کار ها مطرح می کند.

فرصت های بانکداری اینترنتی

استفاده از اینترنت به عنوان بستر ارایه خدمات با بانکداری اینترنتی منجر به بازار هدف و بهبود پایگاه مشتری بانک می شود. در نظر گرفتن دسترسی افراد مختلف باید شامل اعتماد به برند های تجاری باشد. بستر اینترنتی سرویسی است که از همه جا و همه زمان قابل دسترس است و موجب تغییر رفتار اجتماعی افراد می شود. نوآوری سرویس در بانک داری اینترنتی افزایش یافته است.

همه تراکنش ها و بازدید کارکنان از وب سایت های کارکنان ذخیره می شود. با استفاده از این اطلاعات ذخیره شده، رفتار کاربران به آسانی پیش بینی می شود. با استفاده از این درک، محصولات جدید یا سرویس ها برای بهبود کیفیت و راحتی ارایه می شود. خدمات ارایه شده و بانکداری اینترنتی منجر به تجربه جدید کاربر و همکاری مشتریان بیشتر در سرویس های بانکداری اینترنتی می شود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

تهدیدهای بانکداری اینترنتی

همه تهدید ها در رایانش ابری و اینترنتی در سرویس بانکداری اینترنتی رخ داده است. نشت اطلاعات، تحریم ها و مسائل امنیتی موجب به خطر افتادن امنیت کاربران و دسترسی به سرویس می شود که در نهایت زیان بازاری را در پی دارد.ترجمه توسط ترجمه یار

 5- نتایج و بحث

هر دو بانکداری اینترنتی و رایانش ابری از بستر اینترنتی برای مشتریان استفاده می کنند. رایانش ابری موجب تسهیم اطلاعات نرم افزار ها و زیر ساخت ها از طریق اینترنت می شود. با استفاده از وب سایت ها ، بانک داری اینترنت خدمات مختلف برای مشتریان ارایه می کنند.

در جدول 6 نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید بانکداری اینترنتی با استفاده از بستر رایانشی ابری خلاصه شده است. به علاوه به این سوالات پاسخ داده می شود.

کدام فرصت ها با نقاط قوت رایانشی ایجاد می شوند؟

کدام نقاط قوت موجب کاهش تهدید می شود؟

کدام فرصت ها با نقاط ضعف رایانش ابری از دست می رود؟

كدام تهدید ها با ضعف رایانش ابری ایجاد می شود؟

به دلیل کاهش در هزينه هاي IT، رایانش ابری منجر به سود زیادی برای سیستم بانکداری و مشتریان شده است. این سود ناشی از کاهش هزینه های زیر ساختی، راحتی استفاده از خدمات و کاهش کار کاغذ بازي و غيره است. ویژگی های نوآورانه رایانش ابری و کاربرد این فناوری در بانکداری اینترنتی موجب کاهش محصولات و خدمات جدید می شود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

با توسعه رایانش ابری، هر روزه محصولات جدید ارایه می شوند. این فناوری منجر به همکاری مشتریان بانکی در فعالیت های بانکداری نظیر پرداخت ها، صورت های مالی، مرور اطلاعات حسابداری، انتقال پول و غیره بدون رفتن به مکان های فیزیکی شده است (3)، بانک داری اینترنتی منجر به کاهش هزينه هاي مربوط به شرایط بانک داری دیگر شده و اطلاعات مفید را به مشتریان می دهد(4). بانک داری اینترنتی توسط بسیاری از کشور ها پذیرفته شده است. درجه پیشرفت در این فناوری در کشور های پیشرو بیش از 50 درصد است (6-5). راهبرد ها، برنامه ها و سیاست های کسب و کار بایستی به منظور افزایش عملکرد و کاهش هزینه های عملیاتی بازنگری شود (9-8-7).  قدرتی که منجر به جنبش زیادی در بانکداری اینترنتی شده است موجب شکسته شدن موانع پذیرش و محصولات و خدمات جديد شده و فرصت هایی را برای بانکداری اینترنتی (11) ارايه مي کند. بر مبنای NIST ( موسسه ملی استاندارد و فناوری)، رایانش ابری مدلی برای دسترسی، تسهیم و پیکر بندی منابع رابانشي نظير شبکه ها، سرور ها، مناطق ذخیره ای و سرویس ها و نرم افزرا هایی که موجب تشکیل اینترنت می شوند در اختیار می گذارد (12). رایانش ابری یک روش رایانش ابری در فناوري اطلاعات است(13). خدمات ارایه شده توسط رایانش ابري بر دو عامل کیفیت و هزینه پایین تاکید دارد. مشتریان می توانند سرویس های مورد نیاز را کاهش یا افزایش دهند. مشتریان باید بر اساس مصرف پرداخت کنند و قادر به افزایش میزان مصرف و تسهیم منابع هستند( 14). با تقسیم بار کاری در مراکز مختلفی رایانش ابری قادر به بهینه سازی مصرف زیر ساخت ای تی است. هم چنین کاربران قادر به دسترسی به سرویس ها از مناطق دیگر هستند در این مقاله به بررسی و استخراج نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهديدات رایانش ابری و بانکداری اینترنتی و استفاده از SWOT  برای ارایه تحليل Swort برای بانکداری اینترنتی با استفاده از فناوری رایانش ابری می باشد. هدف این تحلیل نشان دادن این است که کدام فرصت ها با نقاط قوت رایانش ابری ایجاد می شوند، کدام نقاط قوت موجب کاهش تهدید می شوند ، کدام فرصت ها با ضعف رایانش ابری از بین رفته و کدام تهديدات با ضعف رایانش ابری ایجاد می شوند. در بخش 1 ، معرفی رایانش ابری و بانک داری اینترنتی و در بخش دوم، روش شناسی مقاله برای جمع آوري داده های مورد نیاز ارایه می شود. در بخش سوم، ویژگی های رایانش ابری بحث شده و در بخش چهار و پنج تحليل swot از بانک داری اینترنتی با استفاده از فناروی رایانش ابری بحث شده و با روش دلفی فازی تایید می شود. مدل های رایانش ابری برای نرم افزار و نوع خدمات ، موجب کاهش احتمال سفارشی شدن می شود. به خصوص وقتی فرایند سازمانی از پیش تعریف شود و کار های سازمان بر اساس فرایند خاص شود، پیاده سازی و سازگاري خدمات ابری بر اساس فرایند سازمانی، یک سری پیچیدگی هایی را به دنبال دارد. وقتی این سازگاری با فرایند ها ضروري باشد، اولویت BPR بالا است. عرضه کننده ها باید سطح خدمات خود را انتخاب کنند. این سطح از خدمات باید تضمین شده باشد و در توافق نامه سطح خدمات تعیین شود سطح سرویس باید پایش شود و از این برای اطمینان حاصل می شود که این IOS بر اساس توافق نامه ها است. هر تغییر در سطح سرویس منجر به عدم تحویل سرویس می شود از این رو در انتخاب عرضه کننده، شهرت، اعتبار و سابقه و مسئولیت پذیری مهم است. به دلیل افزایش روزانه در عرضه کننده های خدمات رایانش ابری، همکاری بین آن ها پیچیده است. براي مثال وقتی عرضه کننده در صدد ارایه خدمات است، سازمان توانایی استفاده از اطلاعات و فرایند ها را دارد.

از سوی دیگر، اگر هدف سرمايه گذاري کم تر بر روی این فناوري و ملاحظات امنیتی باشد، آن ها بانکداری اینترنتی را بر روی laas ابر عمومی انتخاب می کنند. رایانش ابری سود بیشتری از بانکداری اینترنتی سنتی دارد و از این روی هر یک این دو فناوری موجب بهبود کارایی بانک داری اینترنتی، سود و عملکرد می شود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

روش دلفی فازی یک روش بر اساس روش دلفی و تئوری قازی است. با استفاده از این مدل، عوامل استخراج شده را می توان بر اساس نظر کارشناس ارزیابی کرد. به دلیل تحلیل و جمع آوری نظرات کارشناس، این مدل استفاده شده است. برای استفاده از روش دلفی فازی، کارشناسان نظر خود را در شکل مقدار حداقل ارایه می کنند.ترجمه توسط ترجمه یار

مراحل دلفی فازی به صورت زیر است :

انتخاب کارشناس

تهیه پرسش نامه

تهیه پرسش نامه

دست یابی به تحلیل و نظرات کارشناس

در صورتی که اجماع خوبی وجود داشته باشد، فرایند دلفی فازی به پایان می رسد

در اولین مرحله، ده کارشناس فناوری اطلاعات و بانکداری انتخاب شده و سپس پرسش نامه بر اساس تحقیقات در چهار بخش تهیه شد. این چهار بخش شامل این است که کدام فرصت ها با نقاط قوت رایانش ابری ایجاد می شوند، کدام نقاط قوت موجب کاهش تهدید می شوند ، کدام فرصت ها با ضعف رایانش ابری از بین رفته و کدام تهدیدات با ضعف رایانش ابری ایجاد می شوند.

نتایج پرسش نامه در جدول 7 خلاصه شده است. بعد از جمع آوری نظر کارشناس، نظر آن ها به متغیر های کیفی به صورت اعداد فازی ذوذنقه ای پایین، متوسط و بالا با معادله 1 تبدیل می شود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

نتایج این معادلات در جدول 8 خلاصه سازی شده است .

با استفاده از معادله 3 ، برای هر کارشناس، تفاوت بین نظر کارشناس و A محاسبه شده و به کارشناس ارسال می شود. سپس هر کارشناس نظر خود را به صورت عدد فازی ذوذنقه ای ارسال می کند. در جدول 9، نظر کارشناس و میانگین نظرات کارشناس نشان داده شده است.

در مرحله بعدی، با استفاده از معادله 4 ، فاصله دو اعداد فازی متوسط از یک مرحله و مرحله 2 محاسبه می شود. اگر تفاوت محاسبه شده کم تر از 2 باشد، فرایند دلفی به اجماع رسیده و متوقف میشود.

بر اساس تفاوت میانگین کوچک تر 2، اجماع کارشناس در این عوامل بعد از چهار راند صورت می گیرد. نتایج این مرحله در جدول 10-12 نشان داده شده است.ترجمه توسط ترجمه یار

 نتیجه گیری

رایانش ابری یک فناوری جدید در ارایه خدمات ای تی است. با استفاده از رایانش ابری به عنوان بستری در اینترنت، سرویس بانکداری فرصت ها و تهدید هایی را ارائه می کند. به دلیل کارایی هزینه، دسترسی، مقباس پذیری، صحت نواوری و کارایی رایانش ابری این برای بخش بانکداری اینترنتی توصیه می شود. استفاده از این فناوری موجب سود بیشتر برای مشتریان و بانک داری ، محصولات جدید و خدمات و توسعه بازار می شود. با این وجود، تهدیداتی نظیر تحریم، نشت اطلاعات و تغییر در فرهنگ IT و جایگزینی بر این فناوری اثر دارد.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

بانک ها قادر به استفاده از این فناروی به عنوان اساس بهبود خدمات خود می باشند. بخش های بانکداری اینترنتی سطح پایینی از ملاحظات امنیتی و مقدار سرمایه گذاری بر روی بانکداری اینترنتی در IaaS ابر عمومی ارایه می کند. سایر بخش های بانکداری اینترنتی با سطح بالای نیاز های امنیتی و توان سرمایه گذاری قادر به انتخاب بانکداری اینترنتی در laaS خصوصی هستند. سایرین بین این دو اجرا یکی را انتخاب می کنند.

این مقاله دو محدودیت دارد. اولا دسترسی به کارشناسان با دانش و تجربه برای پشتیبانی محققان. تنها دسترسی محدود به کارشناسدر زمینه تحقیقاتی رایانش ابری و بانکداری اینترنتی در مطالعه وجود داشت. دومین محدودیت تعداد کم مقالات مروری از حیث رایانش ابری و بانکداری اینترنتی با استفاده از تحقیقات بیشتر در خصوص ابعاد مختلف فناوری ها است.

در آینده، هدف ما ارزیابی وضعیت بانکداری اینترنتی، فرصت ها و تهدید ها در ایران و فرصت و تهدید رایانش ابری برای سیستم های بانکداری اینترنتی ایران است. در نهایت توصیه هایی برای بانکداری اینترنتی ایران برای استفاده از فناوری رایانش ابری ارایه می شود.”ترجمه یار، دانلود رایگان مقالات”

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله  Ethical Decision Making A Review of the Empirical Literature  (ترجمه مقاله : تصمیم گیری اخلاقی مروری بر ادبیات تجربی )

ترجمه مقاله Ethical Decision Making A Review of the Empirical Literature (ترجمه مقاله :...

10000 تومان

ترجمه مقاله Operations Research in the Postwar Era 1945–50 ( ترجمه مقاله : تحقیقات عملیاتی در دوران پس از جنگ ، 50-1945 )

ترجمه مقاله Operations Research in the Postwar Era 1945–50 ( ترجمه مقاله : تحقیقات...

10000 تومان

ترجمه مقاله A review of natural polysaccharides for drug delivery applications Special focus on cellulose starch and glycogen ( ترجمه مقاله : مروری بر پلی ساکاریدهای طبیعی برای کاربردهای دارویی: تمرکز ویژه سلولز ، نشاسته و گلیکوژن )

ترجمه مقاله A review of natural polysaccharides for drug delivery applications Special focus on...

10000 تومان

ترجمه مقاله An Analytical Investigation on the Charge Distribution and Gate Control in the Normally Off GaN Double Channel MOS HEMT ( ترجمه مقاله : یک بررسی کامل در مورد توزیع بار و کنترل دریچه در MOS HEMT دارای دو کانال GaN به طور معمول خاموش )

ترجمه مقاله An Analytical Investigation on the Charge Distribution and Gate Control in the...

10000 تومان

ترجمه مقاله Differential Permittivity Sensor Using Microstrip Terminated Cross Shaped Resonator Structure for Material Characterization  ( ترجمه مقاله : سنسور مجاز دیفرانسیل  با استفاده از ساختار تشدید کننده متقاطع خط میکرواستریپ خاتمه یافته برای خصوصیات مواد )

ترجمه مقاله Differential Permittivity Sensor Using Microstrip Terminated Cross Shaped Resonator Structure for Material...

10000 تومان

ترجمه مقاله Review of Analog To Digital Conversion Characteristics and Design Considerations for the Creation of Power Efficient Hybrid Data Converters ( ترجمه مقاله: بررسی خصوصیات تبدیل آنالوگ به دیجیتال و ملاحظات طراحی برای ایجاد مبدلهای داده هیبریدی با قدرت کارآمد )

ترجمه مقاله Review of Analog To Digital Conversion Characteristics and Design Considerations for the...

10000 تومان

ترجمه مقاله Soil and its types ( ترجمه مقاله : خاک شناسی و انواع آن )

ترجمه مقاله Soil and its types ( ترجمه مقاله : خاک شناسی و انواع...

10000 تومان

ترجمه مقاله THE CARBON CYCLE ISOTOPES AND CLIMATE (ترجمه مقاله : چرخه کربن ، ایزوتوپ ها و آب و هوا )

ترجمه مقاله THE CARBON CYCLE ISOTOPES AND CLIMATE (ترجمه مقاله : چرخه کربن ،...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+