ترجمه مقاله (Achieving sustainable development of supply chain by incorporating various carbon regulatory mechanisms) (دستیابی به توسعه پایدار زنجیره تامین با استفاده از مکانیسم های مختلف تنظیم کننده کربن )

مقاله با عنوان Achieving sustainable development of supply chain by incorporating various carbon regulatory mechanisms (ترجمه مقاله دستیابی به توسعه پایدار زنجیره تامین با استفاده از مکانیسم های مختلف تنظیم کننده کربن  ) را از اینجا دانلود کنید.

پشتیبانی: دارد. در صورت هرگونه مشکل با شماره 09367938018 در واتس اپ یا تلگرام و یا جهت سفارش ترجمه مقاله با پشتیبانی به شماره 09191732587 در واتس اپ یا تلگرام تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول: عالی

قیمت: 15000 تومان

ژورنال: Transport and Environment 

سال مقاله: 2020

جهت سفارش ترجمه با کم ترین قیمت موجود در کشور به واتساپ و تلگرام به شماره ی 09191732587 مراجعه کنید.

چکیده:

امروزه ، مسائل پایداری در مدیریت زنجیره تأمین به دلیل مورد نیاز دولت از انتظارات مردم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این یک مشکل جدید طراحی شبکه زنجیره تامین را ارائه می دهد و 3 بعد از توانایی پایدار ، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی را پوشش میدهد. مزیت سیستم های مدل ارائه شده از در نظر گرفتن توسعه پررونق با کاهش در اثرات زیست محیطیهم جهت است. در این مقاله ، برای دستیابی به مزایای ذکر شده و به دست آوردن یک زنجیره تأمین پایدارتر ، مدل جدیدی از حضور در تمام سیاستهای کربنی مورد استفاده به طور معمول استفاده شده است. روزنامه ، از طریق تحمیل مکانیسم های تنظیم کننده مناسب کربن ، به توسعه پایدار می پردازد. سهم اصلی این مطالعه در نظر گرفتن تأثیر تحمیل سیاست های کربن بر محیط زیست است که از مزایای آن بهبود پیشرفت توسعه منطقه ای است. علاوه بر این ، تصمیمات تلفیق پیوند برای کاهش هزینه و همچنین اثرات زیست محیطی استفاده می شود. علاوه بر این ، یک رویکرد عدم قطعیت مخلوط جدید برای جذب پارامترهای انتشار نامشخص پیشنهاد شده است. نمونه های عددی و یک مطالعه موردی برای ارزیابی عملکرد مدل های پیشنهادی تحلیل شده است. نتیجه گرفته می شود که می توان اقتصادی با رشد زیاد با کربن کم ایجاد کرد و همچنین با استفاده از مدل پیشنهادی رفاه تقریباً جهانی مردم تضمین می شود. برخی از بینشهای مدیریتی برای شرکتهای زنجیره تأمین فراهم شده است تا مناسبترین تصمیمات پایدار را بگیرند. سرانجام ، سیاست های مناسب انتشار کربن بر اساس ویژگی های پایداری منطقه پیشنهاد می شود.

نتیجه گیری.

این مقاله با توجه به ادغام حمل و نقل ، یک مدل بهینه سازی برای رسیدگی به یک مسئله جدید طراحی شبکه چند زنجیره تامین شبکه چند دوره ای ارائه می دهد. یک بررسی ادبیات کافی انجام شده و شکاف های دانش مربوطه مشخص می شود. مدل پیشنهادی به درستی برای پر کردن شکافهای شناسایی شده کمک می کند. مدل پیشنهادی ابعاد پایداری را شامل می شود ، یعنی اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی. برای در نظر گرفتن ردپای کربن تأسیسات و حمل و نقل زنجیره تأمین گسترش یافته است. برای درک عمیق تر از انتشار ، چهار مکانیزم نظارتی کربن ، یعنی کلاهک کربن ، مالیات کربن ، کلاه کربن و تجارت و سیاست های جبران کربن ، مدل سازی شده و سپس ، تأثیرات ساختاری و مالی بالقوه آنها بر زنجیره تامین در شیوه پایدارتر سهم اصلی این مقاله طراحی یک شبکه زنجیره تامین است که از طریق تحمیل مکانیسم های تنظیم کننده کربن مناسب به توسعه پایدار می پردازد. علاوه بر این ، در این مطالعه ، هدف اصلی توسعه همه مناطق ، به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته است. برای واقعی تر ساختن نیازهای زنجیره تأمین ، انتشار کربن حاصل از فعالیت ها با استفاده از یک رویکرد ترکیبی بهینه سازی قوی و برنامه نویسی فازی ، به عنوان پارامترهای نامشخص در نظر گرفته می شوند. از طریق تجربی تجربی ، نتیجه گرفته شد که سیاست های کربن ، علاوه بر کاهش اثرات زیست محیطی ، بر رفتار سیستم ، سطح توسعه و طراحی شبکه زنجیره تامین تأثیر می گذارد. با کاهش کلاه کربن در مناطق پیشرفته تر یا مالیات کربن ، قیمت کربن در بازار یا جبران کربن در این مناطق افزایش می یابد ، میزان تولید در مناطق کمتر توسعه یافته و سطح توسعه آنها و همچنین سطح توسعه جامعه بهبود خواهد یافت. به عنوان یک نتیجه، نرخ بیکاری ، جرایم ، فساد ، بزهکاری و غیره کاهش می یابد و در عوض انگیزه ، امید و رفاه عمومی جامعه افزایش می یابد. تجزیه و تحلیل انجام شده نشان می دهد که یک مکانیسم تنظیم کننده کربن مناسب می تواند بر اساس ویژگی های پایداری منطقه و همچنین جهت پایداری هدفمند انتخاب شود. به عنوان مثال ، کمترین هزینه کل و کمترین میزان انتشار با تحمیل CCTP حاصل می شود. اگر دستیابی به توسعه متوازن مهمترین هدف پایداری است ، CTP مکانیسم موثرتری است. علاوه بر این ، بر اساس مثال عددی تجزیه و تحلیل شده ، مشخص شده است که استفاده از تصمیمات تلفیقی حمل و نقل می تواند هزینه ها و اثرات زیست محیطی را کاهش دهد ، بنابراین مدل استفاده از این تصمیم از نظر اقتصادی و زیست محیطی بسیار مفید است.

Abstract

Nowadays, sustainability issues have received considerable attention in supply chain management because of the governmental requirements as well as expectations of the people. This paper introduces a novel supply chain network design problem to cover three dimensions of sustainability, namely economic, environmental, and social. The advantage of the presented model stems from considering the booming development aligned with reduction in environmental impact. In this paper, to achieve the mentioned benefits and to derive a more sustainable supply chain, a novel model in the presence of the most commonly used carbon policies is proposed. This paper, addresses sustainable development through imposing proper carbon regulatory mechanisms. Main contribution of this study is to consider the effect of imposing carbon policies on environmental advantages as well as improving the regional development level in a supply chain network design problem. Moreover, the shipment consolidation decisions are utilized to reduce cost as well as environmental impact. In addition, a novel mixed uncertainty approach is proposed to capture the uncertain emission parameters. The numerical examples and a case study are analyzed to evaluate the performance of the proposed models. It is concluded that, a high-growth economy with low-carbon can be made and also almost global well-being of people is ensured by applying the proposed model. Some managerial insights are provided for the enterprises of supply chains to make the most appropriate sustainable decisions. Finally, proper carbon emission policies are suggested based on the region sustainability characteristics.

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله A 0.45 V, Nano-Watt 0.033% Line Sensitivity MOSFET-Only Sub-Threshold Voltage Reference With no Amplifiers(حساسیت به خط 0.45 ولت ، نانو وات 0.033٪  مرجع ولتاژ زیر آستانه بدون تقویت کننده)

ترجمه مقاله A 0.45 V, Nano-Watt 0.033% Line Sensitivity MOSFET-Only Sub-Threshold Voltage Reference With...

15000 تومان

ترجمه مقاله A ± 3 ppm/◦C Single-Trim Switched Capacitor Bandgap Reference for Battery Monitoring Applications(3 m ppm / ◦C خازن سوئیچ تک اصلاح شده مرجع برای برنامه های نظارت بر باتری)

ترجمه مقاله A ± 3 ppm/◦C Single-Trim Switched Capacitor Bandgap Reference for Battery Monitoring...

15000 تومان

ترجمه مقالهSentiFars): A Persian Polarity Lexicon for Sentiment Analysis SentiFars: واژه نامه قطبی فارسی برای تجزیه و تحلیل احساسات)

ترجمه مقالهSentiFars): A Persian Polarity Lexicon for Sentiment Analysis SentiFars: واژه نامه قطبی فارسی...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Internet of Things: A survey on machine learning-based intrusion detection approaches) (اینترنت اشیا: یک نظرسنجی در مورد رویکردهای تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری ماشین )

ترجمه مقاله (Internet of Things: A survey on machine learning-based intrusion detection approaches) (اینترنت...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Real‑time fleet management decision support system with security constraints) (سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ناوگان در زمان واقعی با محدودیت های امنیتی)

ترجمه مقاله (Real‑time fleet management decision support system with security constraints) (سیستم پشتیبانی تصمیم...

15000 تومان

ترجمه مقاله با عنوان Ground surface settlements due to construction of closely-spaced twin tunnels with different geometric arrangements (تونل زنی و تکنولوژی زیر زمینی)

ترجمه مقاله با عنوان Ground surface settlements due to construction of closely-spaced twin tunnels...

10000 تومان

ترجمه مقاله (Green decoration materials selection under interior environment characteristics A grey-correlation based hybrid MCDM method) (انتخاب مواد دکوراسیون سبز تحت خصوصیات محیط داخلی: یک روش ترکیبی مبتنی بر همبستگی خاکستری )

ترجمه مقاله (Green decoration materials selection under interior environment characteristics A grey-correlation based hybrid...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Country-level corruption and accounting choice Research & development capitalization under IFRS) (فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه تحقیق و توسعه تحت IFRS )

ترجمه مقاله (Country-level corruption and accounting choice Research & development capitalization under IFRS) (فساد...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+