ترجمه مقاله Analysis of the Relationship Between Human Resources Management Practices and Organizational Commitment from a Strategic Perspective: Findings from the Banking Industry(تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری)

مقاله با عنوان Analysis of the Relationship Between Human Resources Management Practices and Organizational Commitment from a Strategic Perspective: Findings from the Banking Industry را از اینجا دانلود کنید.

عنوان مقاله به فارسی :تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

نام ژورنال: Procedia – Social and Behavioral Sciences

سال نشر:2015

پشتیبانی:دارد.در صورت هرگونه بروزمشکل باشماره تلفن 09367938018یاآی دی تلگرامresearch_moghimi@تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول :عالی

قیمت : 10500تومان

قسمتی از ترجمه محصول :

چکیده

این مقاله چارچوبی را برای درک فاصله محل و انتخاب مدل حاکمیت در تصمیم برون سپاری فرآیند کسب و کار (BPO) ارائه می نماید. بسیاری از ادبیات کسب و کارهای بین المللی (IB) فعلی عوامل خاص مکان را به تنهایی برای توضیح تصمیم BPO به کار می گیرند، و مطالعات مربوط به انتخاب مکان دور در این ادبیات غالب بوده اند، با توجه محدود به انتخاب های فاصله مکان محلی و برون سپاری نزدیک به عنوان جایگزین هایی برای برون سپاری دور. چارچوب ارائه شده در اینجا از تلفیق عوامل سطح شرکت و سطح فرآیند با عوامل جذابیت مکان توسعه پیدا کرده و تحلیل های عمیق مطالعه موردی بر روی تعدادی از شرکت های آلمانی انجام گرفته است. یافته ها ارزش تلفیق عوامل سطح شرکت و سطح فرآیند با عوامل جذابیت مکان برای درک فاصله محل و انتخاب مدل حاکمیت در تصمیم BPO را آشکارتر می کند و نظر آنهایی را که معتقد هستند چارچوب های موجود در این زمینه نمی توانند به طور کامل پیچیدگی های تصمیم BPO را توضیح دهند تأیید می کند. علاوه بر این، یافته ها بینش های مهمی را در مورد چگونگی تعامل این عوامل جهت تأثیر گذاشتن بر فاصله محل و انتخاب مدل حاکمیت ارائه می کند. همچنین چارچوب BPO ارائه شده مبانی مفیدی را برای نسخه عملی فراهم می آورد.هدف این تحقیق ارزیابی تأثیرات رویه های مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی، بطور جداگانه و با یک روش معین، می باشد. داده ها از ۳۰۴ شرکت کننده شاغل در صنعت بانکداری در Eskişehir جمع آوری شدند. بدین منظور، یک تحقیق زمینه یاب در بانکهای مختلف در اسکیشهیر انجام پذیرفت. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای شامل شده در تحقیق، آمارهای همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های تحقیق، متغیرهای (گزینش، آموزش، ارزیابی عملکرد، ترفیع، پاداش های مبتنی بر عملکرد، به اشتراک گذاری اطلاعات، امنیت شغلی و سیستم مدیریت منابع انسانی) را مورد پشتیبانی قرار داده و این متغیرها همچنین بوسیله یافته های پژوهش های پیشین مورد حمایت قرار می گیرند. همانطور که یافته های این تحقیق نشان می دهند، رویه های مدیریت منابع انسانی دارای یک تأثیر بر تعهد سازمانی هم بطور جداگانه و هم با یک روش معین می باشد. یافته های کسب شده افق های جدیدی را در مباحثی می گشایند که از وحدت رویه های مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری در اسکیشهیر دفاع می کنند.

قسمتی از متن انگلیسی :

Abstract

The aim of this study is to evaluate the effects of human resources management practices on organizational commitment, singly and systematically. The data was gathered from 304 participants in Eskişehir, who work in the banking industry. For that purpose, a survey study was conducted in different banks in Eskişehir. To analyze the relationship between the variables included in the study, correlations and multiple-regression statistics were used. The findings from the study support the variables (choice, training, performance evaluation, promotion, performance-based rewards, information sharing, job security and human resources management system) and these variables are also supported by findings of previous studies. As findings from this study depict, human resources management practices have an effect on organizational commitment both singly and systematically. The findings obtained open new horizons in discussions that defend the unification of human resources management practices in the banking industry in Eskişehir

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+