ترجمه مقاله Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan(کیفیت حسابرسی، تامین مالی، و مدیریت درآمدها: شواهدی از اردن)

مقاله با عنوان Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan رااز اینجا دانلود کنید.

عنوان مقاله به فارسی :کیفیت حسابرسی، تامین مالی، و مدیریت درآمدها: شواهدی از اردن

نام ژورنال: Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

سال نشر:2017

پشتیبانی:دارد.در صورت هرگونه بروزمشکل باشماره تلفن 09367938018یاآی دی تلگرامresearch_moghimi@تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول :عالی

قیمت : 9000 تومان

ترجمه کامل این مقاله حدود 30 صفحه می باشد که بخش اندکی از آن در ادامه به جهت آشنایی شما خواننده عزیز قرار داده شده است

قسمتی از ترجمه محصول :

چکیده

این مقاله شواهد اولیه مربوط به رابطه بین کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی، و مدیریت سود در اردن را ارایه می‌دهد. این مطالعه از نسخه مقطعی مدل اصلاح‌شده جونز استفاده می‌کند، که در آن ذخایر احتیاطی به عنوان جایگزینی برای مدیریت سود به کار گرفته شده‌اند. (ترجمه توسط ترجمه یار)به منظور بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی بر مدیریت سود با استفاده از نمونه‌ای متشکل از ۷۲ شرکت صنعتی در دوره منتخب از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی (دوره تصدی حسابرس، اندازه، تخصص و استقلال)و تامین مالی بدهی (بدهی پایین)پتانسیل مدیریت سود را کاهش می‌دهد و به نوبه خود کیفیت گزارش مالی را افزایش می‌دهد. همیشه بدهی بالا ریسک مدیریت درآمدها را افزایش می‌دهد. این تحقیق پیامدهای احتمالی برای سیاست گذاران در اردن و کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد تا در فرموله کردن یک سیستم حسابرسی جامع و قابل‌اطمینان مورد توجه قرار گیرند.(ترجمه توسط ترجمه یار)

۱. مقدمه

مدیریت درآمدها به طور قابل‌توجهی برای سهامداران شرکت مهم است، به ویژه هنگامی که درآمدها به طور مکرر باید پیش‌بینی‌های مناسبی از کیفیت گزارش مالی تلقی می‌شوند (FRQ)، زیرا اقلام تعهدی حسابداری در اطراف FRQ ها آموزنده هستند. با این وجود، اقلام تعهدی ممکن است به دلیل وجود جانبداری و دستکاری ممکن، به عنوان پیش‌بینی‌های قابل اطمینانی از FRQ ها عمل نکنند. (ترجمه توسط ترجمه یار)کیفیت حسابرسی نقش مهمی در کاهش مدیریت سود ایفا می‌کند زیرا حسابرسان در مورد اعتبار بیانیه مالی یک کار تایید کننده انجام می‌دهند. علاوه بر این، چون بدهی بر انگیزه‌های مدیریتی و انتخاب گزارش تاثیر می‌گذارد، رابطه بین بدهی و FRQ بر اقلام تعهدی استوار است.

این مقاله تحقیقی را در رابطه بین سه حوزه گسترده مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی، و مدیریت سود. با اینکه فقط چند محقق به طور تجربی بررسی کرده‌اند که آیا کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی مربوط به مدیریت سود هستند، مطالعات دیگری نیز وجود داشته‌است که فرض می‌کنند چنین رابطه‌ای رخ می‌دهد. به عنوان مثال، لین و هوانگ (۲۰۱۰)مشخص کردند که کیفیت حسابرسی با مدیریت سود رابطه منفی معناداری دارد، در حالی که Arens، Beasley، و (Prawitt (۲۰۰۸ ادعا کردند که عملکرد حسابرسی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تعارض منافع که در میان سهامداران و مدیران رخ می‌دهد، کمک می‌کند. از طرف دیگر، پاپ (۲۰۰۳، ص ۲۸۱) اظهار داشت: “توازن بین تامین مالی و حقوق صاحبان سهام درخواست‌ها اطلاعات حسابداری را تولید خواهد کرد و ممکن است تفاوت‌های موجود در الگوهای افشا را توضیح دهد”. همچنین، اوبرایان (۱۹۹۸، ص. ۱۲۵۳)ادعا کرد که “اگر گزارش مالی برای خدمت به نیازهای تامین کنندگان سرمایه خارجی وجود داشته باشد، ما باید انتظار انطباق تفاوت‌ها را با تفاوت‌هایی در ترتیبات تامین سرمایه داشته باشیم”.(ترجمه توسط ترجمه یار)

همانطور که توسط تئوری نمایندگی پیشنهاد شد، فرض می‌شود که مکانیسم‌های نظارتی برای همسو کردن سهامداران و منافع مدیران و کاهش تعارض منافع و نیز هر گونه رفتار فرصت‌طلبانه پس از آن، فرض می‌شوند. در این حالت جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶، ص. ۳۲۳)وظیفه حسابرسی را به عنوان یک مکانیسم حیاتی در شرکت‌هایی توصیف کردند که “به دقت به شناسایی منافع مدیر با افراد دارای سهام خارجی کمک می‌کند”. در نتیجه، فرض می‌شود که کیفیت حسابرسی به عنوان یک مکانیسم نظارتی عمل می‌کند که به جلوگیری از دستکاری مدیران برای دستکاری سود کمک خواهد کرد. تئوری قرارداد پیشنهاد می‌کند که دارندگان بدهی خصوصی محدودیت‌های جدی حسابداری را برای محدود کردن دستکاری دارایی از طریق این مدیران اجرا می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که این سختگیری منجر به افزایش بدهی شود. در نتیجه، در بدهی بالاتر، یک توازن بین مزایای گزارش FRQی بالاتر و نیز اجتناب از نقض قرارداد وجود دارد. مدیریت به احتمال زیاد بیشتر از انتخاب حسابداری برای دستکاری سود مربوط به محدودیت‌های قرارداد استفاده می‌کند چرا که هزینه‌های نقض قراردادهای بدهی در زمان برخورد با بدهی بالاتر زیاد هستند. استفاده از گزینه حسابداری برای اجتناب از نقض قرارداد، منجر به کاهش درآمدها می‌شود زیرا اقلام تعهدی برای FRQ نویز محسوب می‌شوند. از این رو، انتظار می‌رود که افزایش در پایش بازار سرمایه، تعهدی را هدایت کند که در مورد FRQ اطلاعات بیشتری ارائه دهند.(ترجمه توسط ترجمه یار)

اردن یک مطالعه خوب است تا تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی را مورد بررسی قرار دهد، چرا که آن نگرانی‌های فوری را در افزایش ارکان حاکمیت شرکتی برای بهبود FRQ نشان داده‌است. علاوه بر این، برخلاف برخی کشورهای توسعه‌یافته دیگر، اردن با تمرکز مالکیت بالا شناخته می‌شود. اردن به خاطر بازار سرمایه کوچک خود به طور قابل‌توجهی به سرمایه خارجی وابسته است. علاوه بر این، بازار کم‌تر و بازار کوچک ریسک بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می‌کند. انزوای جغرافیایی آن منجر به احتمال بالای عدم تقارن اطلاعاتی و نیز افزایش هزینه‌های نمایندگی برای سرمایه گذاران شود. در نهایت، در اردن، شرکت‌های مالکیت مدیریت بالاتر شانس مدیریت را برای ایزوله کردن سهامداران اقلیت فراهم می‌کنند.(ترجمه توسط ترجمه یار)

این مطالعه به ویژه جنبه‌های کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی در اردن را با رابطه مدیریت سود مورد بررسی قرار می‌دهد. چندین انگیزه وجود دارد که این تحقیق را برانگیخته و می‌راند. اول، حسابداری جهانی معاصر به دلیل جهانی شدن در اقتصاد و معیارهای حسابداری، به یک موضوع جالب توجه روزافزون تبدیل شده‌است. مغایرت‌ها در ویژگی‌های خاص کشور باید به منظور ایجاد هارمونی بیشتر حسابداری در نظر گرفته شود. دوم، حتی اگر مطالعاتی وجود داشته باشد که مدیریت درآمدها را در ایالات‌متحده بررسی کرده باشد (Ronen & Yaari، ۲۰۰۸)؛ Leuz، Nanda، و Wysocki (۲۰۰۳)پیشنهاد کردند که شیوه‌های مدیریت سود بین کشورها متفاوت است. بنابراین، شواهد بین‌المللی مکمل می‌تواند به طور موثری در تبیین این تغییرات نقش داشته باشد. سوم، این مطالعه این دوره را پس از بحران دروازه شمایله (۲۰۰۳) انتخاب کرد، چرا که نیاز به تحکیم مبانی و اصول حاکمیت شرکتی در اقتصاد اردن را ایجاد کرد. هدف اصلی گزارش‌ها در مورد نظارت بر استانداردها و کدها، اجرای مکانیسم‌های مورد نیاز برای بهبود FRQ در اردن بود (ROSC، ۲۰۰۵). انتظار می‌رود پیشنهادهای بورس اوراق بهادار عمان (ASE)برای برطرف کردن چالش‌های حاکمیت شرکتی که با آن کشور روبرو خواهد شد فرصت‌های رشد را برای پیشرفت و نیز سرمایه‌گذاری بهبود بخشد (ASE، ۲۰۰۷). در نهایت، علاقه به FRQ و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در طول زمان در حال رشد است، متعاقب آن رسوایی شرکت‌های خاص به دلیل دستکاری حسابداری از طریق مدیریت. در واقع، سرمایه گذاران و ناظران مرتبا از حسابرسان خارجی برای انجام حداقل کار انتقاد می‌کنند، زیرا غلط و گمراه‌کننده بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده در چندین مورد از فروپاشی حسابداری معاصر تایید شده‌است. در نتیجه این که آیا حسابرسان خارجی منجر به کاهش مدیریت درآمدها می‌شوند هنوز یک مساله باز است. با توجه به این منافع، ضروری است که رابطه کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی را با مدیریت درآمدها مورد بررسی قرار دهیم، که ممکن است بر FRQ تاثیر بگذارد.(ترجمه توسط ترجمه یار)

این تحقیق شامل بررسی جنبه‌های مختلف اثربخشی کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی با توجه به مدیریت سود می‌باشد. با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های صنعتی اردنی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی (دوره تصدی حسابرس، اندازه، تخصص و استقلال)تاثیر منفی بر اقلام تعهدی اختیاری دارد. این یافته‌ها کمک‌های متون قبلی را گسترش می‌دهند، که معمولا مستندسازی می‌کند که کیفیت حسابرسی بر FRQ تاثیر می‌گذارد. با توجه به نقش دوگانه منحصر به فرد بدهی، پیشنهاد می‌شود که فصل مشترک اثر بدهی (مثبت و منفی)سرانجام FRQ را مشخص می‌کند. در بدهی پایین‌تر، شرکت‌ها تمایل به کاهش هزینه بدهی از طریق گزارش FRQ بالا دارند. به احتمال زیاد شرکت‌ها کم‌تر قادر به دستکاری درآمدها هستند زیرا خطر نقض پیمان کم‌تر یا ناموجود است. بنابراین، در بدهی پایین‌تر، FRQ و بدهی‌ها به طور مثبت با تاثیر مثبت بدهی مرتبط هستند که تاثیر منفی را کنترل می‌کند. از طرف دیگر، برای بدهی بیشتر، FRQ و بدهی‌ها به طور منفی با هم مرتبط هستند، زیرا یک اثر منفی تاثیر مثبت را کنترل می‌کند. از آنجا که خطر نقض یک قرارداد برای شرکت‌های بسیار قوی، بیشتر است، به احتمال زیاد درآمدها برای گریز از نقض قرارداد، مدیریت می‌شوند. بنابراین، به محض این که قرارداد به آستانه مشخصی برسد، مدیریت حاضر خواهد بود برای هزینه‌های وام گرفتن پایین‌تر جریمه شود تا از نقض قراردادهای گران‌قیمت بیشتر اجتناب شود.(ترجمه توسط ترجمه یار)

این مطالعه یک بینش محرک تولید کرد. اول، این نتیجه تحقیق به متون مربوط به ارتباط بین کیفیت حسابرسی و FRQ می‌افزاید (balsam، Krishnan، & یانگ، ۲۰۰۳؛ Gul & گل، سال ۲۰۰۷؛ Srinidhi & گل، ۲۰۰۷)از طریق نشان دادن اینکه حسابرس (دوره تصدی، اندازه، تخصص و استقلال)نقشی در کاهش مدیریت سود و بهبود FRQ ایفا می‌کند. اگر چه این نتیجه تا حد زیادی کمک می‌کند، اما هنوز کاملا حمایت نمی‌کند که کیفیت حسابرسی به طور مداوم FRQ را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، برخی تحقیقات بر نقش FRQ در کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده‌اند (فرانسیس، LaFond، Olsson، & Schipper، ۲۰۰۵؛ Ghosh & مون، ۲۰۱۰). اگر چه این یافته پیشنهاد کرد شرکت‌هایی که عمیقا به تامین مالی بدهی وابسته هستند ممکن است برای هزینه‌های وام بیشتر برای حداقل FRQ موافق باشند، مزایای طفره رفتن از قرارداد بدهی ممکن است بر هزینه‌های وام بیشتر غلبه کند. سوم، برخلاف اکثر تحقیقات مدیریت سود که انگیزه‌های اصلی برای مدیریت درآمدها را مورد بررسی قرار دادند، این مقاله به طور مستقیم اثرات ساختار مالکیت بر بزرگی مدیریت سود را ارایه می‌دهد. علاوه بر این، این تحقیق یک تلاش مقدماتی برای آزمایش تجربی تاثیر کیفیت حسابرسی (دوره تصدی، اندازه، تخصص و استقلال)و تامین مالی بدهی (بدهی پایین و بدهی بالا)بر مدیریت سود در بین شرکت‌های لیست‌شده در اردن است. چهارم، مطالعات محدود (Fung & Goodwin، ۲۰۱۳)مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را کنترل می‌کنند؛ احتمالا یک متغیر وابسته ضروری در این مقوله از پژوهش حذف شده‌است. Ashbaugh – Skaife، کالینز و LaFond (۲۰۰۶)نشان دادند که کیفیت حاکمیت شرکتی یک شرکت باید با ارزش اعتبار بالای مرتبط با آن، سررسید و سطح بدهی متفاوت باشد. در نهایت، نتایج ممکن است اطلاعات مفیدی را برای سهامداران و تنظیم کنندگان فراهم کند، به خصوص در مورد اینکه آیا کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی مدیریت سود را تسهیل می‌کنند و FRQ را بهبود می‌بخشند.(ترجمه توسط ترجمه یار)

خلاصه و نتیجه‌گیری

این تحقیق رابطه بین کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی و مدیریت سود در اردن را مورد بررسی قرار داد. بازار سرمایه کوچک دارای ویژگی‌های حاکمیت و به طور متمایز نهادی است. این مطالعه مشارکت زیر را ایجاد کرد. اول اینکه، این تحقیق با تاکید بر اینکه رابطه بین کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی و مدیریت سود که به طور گسترده در بازارهای بزرگ‌تر یافت می‌شوند مانند آمریکا و بریتانیا در واقع در بازار کوچکی مانند اردن پذیرفته می‌شوند. دوم اینکه، این تحقیق به مقالات کمی درباره کیفیت حسابرسی و تامین مالی وام از طریق گزارش انجمن‌های موجود بین دوره تصدی حسابرس، اندازه، تخصص و استقلال، و نیز تامین مالی بدهی (پایین و بالا)بر FRQ می‌افزاید. سوم اینکه، این تحقیق مفاهیم اساسی برای نهادهای نظارتی مربوطه در اردن دارد، که ممکن است لازم باشد در نظر داشته باشد اصلاحات مربوط به کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی مورد نیاز است، به خصوص نیروی اجرای بدهی بالا و دستورالعمل‌ها. این یافته‌ها نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی (دوره تصدی حسابرس، اندازه، تخصص و استقلال)و تامین مالی بدهی (بدهی پایین)مدیریت درآمدها را کاهش می‌دهد و اینکه ویژگی‌های خاصی از کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی ممکن است نیاز به اجرا داشته باشند. علاوه بر این، تحقیقات آتی باید معیارهای مختلفی از کیفیت حسابرسی و سررسید بدهی را بکار گیرند. این امر همچنین می‌تواند برای کشورهای مختلف با تنظیمات مشابه اعمال شود.(ترجمه توسط ترجمه یار)

با توجه به مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، نتایج نشان می‌دهد که مکانیزم‌های حاکمیت برای کاهش مدیریت سود موثر هستند. تحقیقات آینده برای تعیین تاثیر ویژگی‌های مختلف از قبیل هییت مدیره، کمیته‌های حسابرسی و ساختارهای مالکیت، بر مدیریت سود پس از معرفی قانون حاکمیت شرکتی اردن در سال ۲۰۰۹ مورد نیاز است.(ترجمه توسط ترجمه یار)

به عنوان یک راهنما برای مطالعه دیگری، این تحقیق محدودیت‌های احتمالی دارد. خطای اندازه‌گیری که برای تحقیق مدیریت سود بسیار مشکل است، یکی از این محدودیت‌ها است. بنابراین، این تحقیق در معرض تمام محدودیت‌های مدل اصلاح‌شده جونز می‌باشد. از آنجایی که شرکت‌های اردنی، انتشار اطلاعات حسابرسی اصلاح‌شده و تجدید ارائه صورت‌های مالی را آشکار نمی‌کنند، این مطالعه شاید به اندازه کافی جامع نباشد که شاخص‌های تجربی مانند پیشکار FRQ را به کار گیرد. در نهایت، یافته‌های این مطالعه به یک نمونه کوچک بستگی دارد که برای وضع یک کشور کوچک قابل‌پیش‌بینی نیست. با این وجود، همانطور که کیفیت حسابرسی بیشتر و تامین مالی بدهی در اردن قابل حصول است، مطالعات آتی را می توان برای این تحقیق انجام داد و شامل متغیرهایی است که از طریق دسترسی به داده‌ها محدود می‌شوند.(ترجمه توسط ترجمه یار)

 

قسمتی از متن انگلیسی :

Abstract

This paper presents the initial evidence regarding the relationship between audit quality, debt financing, and earnings management in Jordan. The study used the cross-sectional version of the modified Jones model, in which discretionary accruals were employed as a proxy for earnings management. Generalised least squares regression was employed to examine the influence of audit quality and debt financing on earnings management using a sample comprising 72 industrial companies during the selected period from 2006 to 2012. The results suggested that audit quality (auditor tenure, size, specialisation, and independence) and debt financing (low debt) diminish the potential of earnings management, and, in turn, enhance the financial reporting quality. Invariably, high debt would raise earnings management risk. This research raises probable implications for policy-makers in Jordan and other countries to consider in formulating a more comprehensive and reliable audit system.

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله  Ethical Decision Making A Review of the Empirical Literature  (ترجمه مقاله : تصمیم گیری اخلاقی مروری بر ادبیات تجربی )

ترجمه مقاله Ethical Decision Making A Review of the Empirical Literature (ترجمه مقاله :...

10000 تومان

ترجمه مقاله Operations Research in the Postwar Era 1945–50 ( ترجمه مقاله : تحقیقات عملیاتی در دوران پس از جنگ ، 50-1945 )

ترجمه مقاله Operations Research in the Postwar Era 1945–50 ( ترجمه مقاله : تحقیقات...

10000 تومان

ترجمه مقاله A review of natural polysaccharides for drug delivery applications Special focus on cellulose starch and glycogen ( ترجمه مقاله : مروری بر پلی ساکاریدهای طبیعی برای کاربردهای دارویی: تمرکز ویژه سلولز ، نشاسته و گلیکوژن )

ترجمه مقاله A review of natural polysaccharides for drug delivery applications Special focus on...

10000 تومان

ترجمه مقاله An Analytical Investigation on the Charge Distribution and Gate Control in the Normally Off GaN Double Channel MOS HEMT ( ترجمه مقاله : یک بررسی کامل در مورد توزیع بار و کنترل دریچه در MOS HEMT دارای دو کانال GaN به طور معمول خاموش )

ترجمه مقاله An Analytical Investigation on the Charge Distribution and Gate Control in the...

10000 تومان

ترجمه مقاله Differential Permittivity Sensor Using Microstrip Terminated Cross Shaped Resonator Structure for Material Characterization  ( ترجمه مقاله : سنسور مجاز دیفرانسیل  با استفاده از ساختار تشدید کننده متقاطع خط میکرواستریپ خاتمه یافته برای خصوصیات مواد )

ترجمه مقاله Differential Permittivity Sensor Using Microstrip Terminated Cross Shaped Resonator Structure for Material...

10000 تومان

ترجمه مقاله Review of Analog To Digital Conversion Characteristics and Design Considerations for the Creation of Power Efficient Hybrid Data Converters ( ترجمه مقاله: بررسی خصوصیات تبدیل آنالوگ به دیجیتال و ملاحظات طراحی برای ایجاد مبدلهای داده هیبریدی با قدرت کارآمد )

ترجمه مقاله Review of Analog To Digital Conversion Characteristics and Design Considerations for the...

10000 تومان

ترجمه مقاله Soil and its types ( ترجمه مقاله : خاک شناسی و انواع آن )

ترجمه مقاله Soil and its types ( ترجمه مقاله : خاک شناسی و انواع...

10000 تومان

ترجمه مقاله THE CARBON CYCLE ISOTOPES AND CLIMATE (ترجمه مقاله : چرخه کربن ، ایزوتوپ ها و آب و هوا )

ترجمه مقاله THE CARBON CYCLE ISOTOPES AND CLIMATE (ترجمه مقاله : چرخه کربن ،...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+