ترجمه مقاله “Bad genes” & criminal responsibility ( ژن بد و مسئولیت پذیری جنایی )

مقاله با عنوان:“Bad genes” & criminal responsibilityاز اينجا دانلود كنيد

عنوان مقاله به فارسى:ژن بد و مسئولیت پذیری جنایی

پشتیبانی : دارد. در صورت هر گونه بروز مشکل با شماره تلفن 09367938018 یا آی دی تلگرام@research_moghimi تماس حاصل فرماييد.

کیفیت محصول :عالى

قيمت: 19900 تومان

تعداد ضفحات فارسی مقاله حدود 50 صفحه میباشد.

قسمتى از ترجمه محصول:

چکیده

ژنتیک متهم جهت وقفه در دادگاه در تلاش است. تا به امروز چندین ژن داوطلب را مطرح کرده و در ارتباط به رفتار ضد اجتماعی پرداخته و با برخی از همسانی ها ثبت شده است. در این مقاله، ما به اصطلاح در «ژن جنگجو» یا آلل فعالیت های کم ژن MADA تمرکز داریم که بیشتر به طور مداوم درارتباط با رفتار انسان و به طور خاص در ارتباط با خشونت و رفتار ضد اجتماعی می باشد. در آماده سازی این مقاله، دارای دوهدف هستیم: اولین هدف، خلاصه و تحلیل شواهد علمی کنونی به منظور کسب درک عمیق از کیفیت موضوع و تعیین اینکه آیا یک خط مسلط از دانش علمی که به طور کلی پذیرفته شده در این زمینه اظهار می شود، می باشد. دومین هدف، استنتاج نتایج و مطرح نمودن توصیه های مربوط به استفاده ازاطلاعات ژنتیکی، به طور خاص، حضور ژنوتیپ فعالیت کم ژن MADA ، در تلفیق (مدولاسیون) از مسئولیت کیفری در دادگاه های اروپا و آمریکا است.

کلمات کلیدی: مسئولیت پذیری جنایی، تعامل ژنتیکی و محیطی، MAOA، نظام های حقوقی قانون قاره ای و مشترک، اضطراب و تحریک

 1. مقدمه

براساس شواهد علمی کنونی، به طور قاطعانه پذیرفته شده است که هردو (هدف) ساختار بیولوژیکی و روانشناختی یک فرد، نقش مهمی در علت رفتار ضد اجتماعی و متعاقباً در رفتارهای جنایی دارد (راین، 2013 – ری و والدض، 2011). پژوهشگران تخمین زده اند پرخاشگری که شناخته شده، با جرم و جنایت مرتبط است (باک هتنر و مایر- لیدنبرگ،2008)، بسیار موروثی می باشد و برآورد کرده اند که در هر جامعه داده شده، حدود 10 درصد از خانواده ها ممکن است درمقابل بیش از 50 درصد از جرایم جنایی مسئول باشند (به عنوان مثال، بارنز، بی ور و بوتاور، 2011 – فارینگتون، بارنز و لامبرت، 1996 – فرگوسن، 2010 – ری و والدمن، 2011). علاوه بر این، تفاوت های فردی در رفتارهای ضد اجتماعی، توسط هر دو عوامل ژنیتیکی و محیطی، با ژنتیک های برآورد شده که حدود 50 درصد از ناسازگاری ها را دربر دارد، به ویژه در رفتارهای ضد اجتماعی پایدار توضیح داده شده است؛ (به عنوان مثال، برت، 2009 – فرگوسن، بدن، هرورد، میلر و کندی، 2011 – موفیت، 2005 – توبلد، ناروسیت، گرن، سارنکی و لیختن اشتاین، 2011). این قضیه که عوامل ژنتیکی تأثیر بسزایی در رفتارهای ضد اجتماعی دارد، نشان می دهد که یک میل ژنتیکی یا تمایل در برخی از افراد جهت متعهد شدن در این نوع رفتار وجود دارد.

ساختار ژنتیکی یک شخص (ژنوتیپ)، محدوده ای را از پیش تعریف می کند که بالقوه افراد و محدودیت را در آن محدوده تعیین می کند؛ به عنوان مثال ژنوتیپ یک فرد ممکن است از قبل، هوششان را که در محدوده بین 90 ، 110 است، تعیین کند. این شرایط محیطی یک فرد است که هوش بیان شده (فنوتیپ) را در آن محدوده تعیین می کند. با این حال، شرایط مطلوب فرد در پرسش در حد بالایی از 110 تجاوز نمی کند و به عنوان مثال به ضریب هوشی 130 می رسد. بنابراین ژن های ما (طبیعت) شکل محدودیت های ما را در جهت خاصی آماده می کند، اما به طور اجتناب ناپذیری منجر به هرگونه پیامد ثابت نمی شود.

درواقع، همانطور که راین (2008) و دیگران (به عنوان مثال، باکرز، بزدی جان و راین، 2006 – ترمبلی و سندیف، 2010) اشاره می کنند، تأثیرات روانی-اجتماعی می تواند تغییراتی در عملکرد ژن ایجاد کند، که این به نوبه خود موجب تغییرات نورونی (عصبی) که رفتارهای نفوذی است، می شود. علاوه بر این، تغییرات (تنوع) گسترده ای از رفتارهای فردی در میان افراد، که ساختار ژنتیکی مشابهی را دربر دارد، به وضوح نشان می دهد که ژن ها نقش قطعی در پیش بینی رفتارها ندارند (باکر و همکارانش، 2006).

از دیدگاه عملی، به طور کلی تعیین پیامدهای این یافته ها، برای حقوق جزایی و نظام حقوقی، مهم می باشد. درک حرفه ای از اجرای قانون و قانون ضروری است که رفتار انسان (از جمله رفتار مجرمانه فرضی) یک پدیده پیچیده ای است که توسط هر دو ژنتیک ها و محیط زیست، تحت تأثیر قرار گرفته است و زمینه ژنتیکی، تعیین را نه، بلکه یک گرایش را که توسط محیط شکل گرفته است را پیشنهاد می کند. علاوه بر این، تصریح رفتار قانونی در موارد که درآن یک ارتباط قوی بین ژن و رفتار ضد اجتماعی حمایت شده، لازم می باشد.

ما در این مقاله، دانش علمی فعلی مربوط به ارتباط بین ژنتیک ها و رفتارهایی که مرتبط با اکسیداز مونرآمین ژن (MADA) است را خلاصه می کنیم. به دلیل مطالعات انجام شده بر علل ژنتیکی از رفتارهای ضد اجتماعی، در این ژن تمرکز داریم، یافته های پژوهشی نسبت به این ژن بسیار سازگار هستند. علاوه بر این در حال حاضرشواهد براساس این ژن، در چندین محاکمه با درجه متنوعی از موفقیت استفاده شده است.

علاقه به درک علت ژنتیکی رفتار مجرمانه و تأثیری که ممکن است داشته باشد، به ویژه ژن MADA در نظام حقوقی که در حال رشد است، درمیان دانشگاهیان، وکلا، قضات، پلیس و قانون گزاران، به عنوان پروفایل های ژنتیکی متهم شروع به ایجاد وقفه در دادگاه می کنند؛ درحالیکه کسانی هستند که طرفداران این تغییر و تحولات می باشند (به عنوان مثال، زکی و گودناف، 2004). اکثریت دانشگاهیان حقوقی و حرفه ای در زمینه نروتیک شکاک باقی می مانند (به عنوان مثال، فراهانی ولکمن، 2006) . با وجود این بحث، در دانش ها، درحال حاضر دو محکومیت در اروپا و هردو در ایتالیا (که به ترتیب در سال 2009و2011 ، بایوت و آلبرتانی) ویکی در ایالات متحده (ایالت تنسی در برابر D.B – والدروپ در سال 2009) وجود دارد که در آن متهمان، مشخصات ژنتیکی MADA نه تنها به عنوان شاهد پذیرفته می شود، بلکه استعمال جهت پشتیبانی (حمایت) از کاهش مسئولیت کیفری، مهم می باشد.

خطرناک بودن جنایی

درنهایت ما می خواهیم بر خطرناک بودن جنایی از افراد با MAOA-L یک یادداشتی را اضافه کنیم. در بالا ما به این نتیجه رسیدیم که تعامل بین چنین ژنوتیپی و بدرفتاری شدید در اوایل مراحل زندگی، نشان دهنده یک آسیب پذیری که شامل تکانشگری غیرطبیعی و خطر بیشتری از یک واکنش پرخاشگری به یک رویداد محرک می باشد، است. ازنظر قانونی، ممکن است امکان دادخواست برای تخفیف براساس زمینه هایی از ظرفیت کاهنده برای خودکنترل و همچنین، یک مسئولیت کاهنده را جایز بداند. ممکن است به صورت آشکار اعلام گردد که چنین مشخصه ای، سریعاً بتواند به پیش بینی مرض ازاد از خطرناک بودن جنایی ترجمه شود.

شواهد تجربی که در بالا خلاصه شده، حمایتی را برای علت زیستی از خطر جهت رفتار ضد اجتماعی ارائه می دهد. این موضوع به دو جهت سیاست جنایی از ظرفیت مخالف اصلی را آشکار می سازد (اسپینوال، براون و تابری، 1012 – فراهانی و لکمن، 2006). همان طور که بحث کردیم، از یک طرف، این اطلاعات می تواند درجهت یک حق ابطال ممکن و یا کاهش مسئولیت جنایی که به فرد در یک ملاحضه عادلانه داده می شود، استفاده شود. با این حال، از سوی دیگر، همچنین نیازی را جهت کنترل خطرناک بودن افراد از طریق اقدامات امنیتی، به منظور محافظت از جامعه به ارمغان می آورد. بنابراین، همیشه «یک شمشیر دولبه» باقی می ماند. (اسپینوال و همکاران، 2012 – باوم، 2011)

در نتیجه، قوانین کیفری که امروزه توسط سیاستمداران درنظر گرفته شده، نسبتاً غیرقابل پیش بینی می باشند. با این حال، یک نگاه واقع بینانه نشان می دهد که استاندارد ایمنی، حفاظت از جامعه و هشدار اجتماعی قبل از حقوق فرد متهم مشایع خواهد شد. برعکس، خواستار مشروعیت بیشتری از قانون جنایی، تشخیص اختلالات مجازات بر اساس حق برابری، به احتمال زیاد حاصل خواهد شد و به طور مداوم توجیه یک واکنش مجرم جهانی شدیدتر؛ از طریق، به عنوان مثال، معرفی رفتار عمومی اقدامات یا معرفی از این سطوح به عنوان عوامل اضافی تر ایجاد می شود. (بیچر، مناس، گارسیا و ریل، 2006)

به این دلیل، همان طور که شواهد علمی تنها تأثیرات تعامل بین MAOA-L و بدرفتاری اوایل را نشان می دهد.، تنها استناد به تخفیف احتمالی از مسئولیت کیفری فرد را روا می داند، خطرناک بودن فرد باید با وزن برابر ارزیابی شود. این اثرات به طور چشمگیری درستی اقدامات امنیتی بیشتر و یا هرگونه تشدید مجازات جنایی را انکار می کند. با توجه به حالت فعلی دانش علمی، همان طور که ما در اینجا ارائه دادیم، قانون گذاران و مقامات دادگاه بدرستی می توانند مسئولیت کاهنده را براساس یافته های پژوهشی فرض کنند. بنابراین، با توجه به فقدان رفتارهای خاص و تعدادی از جنبه های نیاز به درک بیشتر، جهت توجیه یک واکنش قانونی شدیدتری به این موارد، دشوار خواهد بود. عدم اطمینان و خطر اشتباهات همیشه باید از سمت راه حل های کم هزینه تری تنزل کند. این موضوع چشم انداز و خطر خواهد بود. مطالعات علمی جدید به تدریج بیشتر درمورد ریشه های اجتماعی رفتار ضد اجتماعی می باشد. مطرح شده توسط علم به منظور درنظر گرفتن یافته های آن ها، قانون همیشه به عنوان یک شمشیر دولبه به کار برده می شود. این نمی تواند به این معنا باشد، با این حال، علم نباید اجازه دهد که در این زمینه پیشرفت کند. تنها در همان زمان، علم نیز باید در ارائه گزینه های رفتار مؤثر، ترجیحاً با حداقل تهاجم، مقرون به صرفه و با توجه به ارزش های انسانی، متمرکز شود. این باید، درنظر ما باشد که بالاترین اولویت برای ژنتیک های رفتاری و عصب شناسی به منظور حقوق جزا و جامعه کلی مفید و روشن خواهد بود.

Abstract

The genetics of the accused is trying to break into the courts. To date several candidate genes have been put forward and their links to antisocial behavior have been examined and documented with some consistency. In this paper, we focus on the so called “warrior gene”, or the low-activity allele of the MAOA gene, which has been most consistently related to human behavior and specifically to violence and antisocial behavior. In preparing this paper we had two objectives. First, to summarize and analyze the current scientific evidence, in order to gain an in depth understanding of the state of the issue and determine whether a dominant line of generally accepted scientific knowledge in this field can be asserted. Second, to derive conclusions and put forward recommendations related to the use of genetic information, specifically the presence of the low-activity genotype of the MAOA gene, in modulation of criminal responsibility in European and US courts.

 1. سعید احمدیان :
  30 ژانویه 20

  ترجمتون خوبه. لطفا کد تخفیف بدید خواهشا.

  • research-moghimi :
   09 فوریه 20

   با سلام و تشکر از شما. قابل شما رو نداره یک کد تخفیف به ایمیلتون ارسال شد

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
F ترجمه مقاله Incidence and prevalence of multiple sclerosis in Europe a systematic review ( ترجمه مقاله : شیوع بیماری اسکلروز( سفت شدگی بافت ها) در اروپا: یک بررسی منظم )

F ترجمه مقاله Incidence and prevalence of multiple sclerosis in Europe a systematic review...

10000 تومان

F ترجمه مقاله Evaluating the Change Process for Business Risk Auditing ( ترجمه مقاله : ارزیابی فرایند تغییر برای ممیزی ریسک مشاغل: تجارب مشروعیت حسابرسان غیر بزرگ )

F ترجمه مقاله Evaluating the Change Process for Business Risk Auditing ( ترجمه مقاله...

10000 تومان

F ترجمه مقاله NEW PUBLIC MANAGEMENT IN AUSTRALIA PAST PRESENT (ترجمه مقاله : منظر نهادی در استرالیا )

F ترجمه مقاله NEW PUBLIC MANAGEMENT IN AUSTRALIA PAST PRESENT (ترجمه مقاله : منظر...

10000 تومان

F ترجمه مقاله Towards quality e service in the public sector ( ترجمه مقاله : خدمات الکترونیکی با کیفیت در بخش عمومی: تکامل وب سایت ها در بخش خدمات عمومی محلی )

F ترجمه مقاله Towards quality e service in the public sector ( ترجمه مقاله...

10000 تومان

F ترجمه مقاله Life cycle assessment of the environmental influence of wooden and concrete utility poles based on service lifetime ( ترجمه مقاله :ارزیابی چرخه زندگی از تاثیر زیست محیطی قطب های چوبی و بتنی بر اساس طول عمر )

F ترجمه مقاله Life cycle assessment of the environmental influence of wooden and concrete...

10000 تومان

F ترجمه مقاله A method to estimate the costs and benefits of undergrounding electricity transmission and distribution lines ( ترجمه مقاله : روشی برای تخمین هزینه ها و مزایای خطوط انتقال و توزیع برق زیر زمینی )

F ترجمه مقاله A method to estimate the costs and benefits of undergrounding electricity...

10000 تومان

F ترجمه مقاله Analysis of a magnetic refrigerator (ترجمه مقاله : تجزیه و تحلیل یک یخچال مغناطیسی )

F ترجمه مقاله Analysis of a magnetic refrigerator (ترجمه مقاله : تجزیه و تحلیل...

10000 تومان

ترجمه مقاله Materializing Innovation Capability A Management Control Perspective ( ترجمه مقاله : قابلیت تحقق توانایی نوآوری چشم انداز کنترل مدیریت )

ترجمه مقاله Materializing Innovation Capability A Management Control Perspective ( ترجمه مقاله : قابلیت...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+