F ترجمه مقاله Life cycle assessment of the environmental influence of wooden and concrete utility poles based on service lifetime ( ترجمه مقاله :ارزیابی چرخه زندگی از تاثیر زیست محیطی قطب های چوبی و بتنی بر اساس طول عمر )

کاربر محترم توجه داشته باشید که ترجمه یار با صرف هزینه های زیاد تلاش کرده تا این مقاله را به اندک ترین قیمت در اختیار خواننده محترم قرار دهد. پس خواهش مندیم با خرید این محصول با قیمت بسیار کم ما را در جهت ادامه دار کردن این مسیر یاری کنید.

مقاله با عنوان : Life cycle assessment of the environmental influence of wooden and concrete utility poles based on service lifetime 
را از اینجا دانلود کنید

پشتیبانی : دارد . در صورت  هرگونه مشکل با شماره 09367938018 در وآتس آپ یا تلگرام و یا به جهت سفارش ترجمه مقاله با پشتیبانی به شماره 09191732587 د ر وآتس آپ یا تلگرام تماس حاصل فرمایید.

کیفیت عالی

قیمت 10000 تومان

ژورنال : The International Journal of Life Cycle Assessment

سال مقاله 2017

ترجمه قسمتی از مقاله

چکیده:
هدف بسیاری از کاربردهای ارزیابی چرخه زندگی ، متغیر طول عمر ساختارهای مختلف را در نظر نمی گیرند ، و این ممکن است یک عامل مرتبط در ارزیابی تأثیر محیط باشد. این مقاله با هدف تعیین تأثیر عمر سرویس بر تأثیرات احتمالی زیست محیطی قطب های چوبی و بتونی در سیستم توزیع برق است. روش برآورد طول خدمات با استفاده از روش فاکتوریل انجام شد. ارزیابی چرخه عمر با استفاده از نرم افزار SimaPro انجام شده و کل چرخه عمر قطب های ابزار ، از استخراج مواد اولیه تا دفع نهایی در نظر گرفته شده است. سپس ، ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از روش اولیه CML IA انجام شد. این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل عدم اطمینان با استفاده از روش مونت کارلو است. نتایج و بحث به طور کلی ، قطب های چوبی در مقایسه با قطب های کرته دارای تأثیر محیطی پتانسیل کمتری هستند. نتیجه تجزیه و تحلیل حساسیت با توجه به تغییرپذیری میزان نگهدارنده چوب آرسنات مس کرومیزه نشان می دهد که بسامد نگهداری در طول عمر تأثیر می گذارد. اغلب ، مقایسه محصولات از دیدگاه LCA با در نظر گرفتن خدمات مفید مشابه برای گزینه های مختلف انجام می شود ، و این مطالعه نشان می دهد که عملکرد محیطی محصولات یا خدمات مستقیماً با طول عمر متناسب است. این یک پارامتر مهم است که باید به منظور کاهش عدم اطمینان در نتایج روشن شود. بنابراین ، برخی از عواملی مانند کیفیت مواد ، تنظیم تنظیمات و نگهداری روزمره باعث افزایش طول عمر یک محصول یا فرآیند می شوند و نشان داده می شود که روش های موثری برای کاهش تأثیرات زیست محیطی هستند. بنابراین ، طول عمر تأثیر قابل توجهی در توسعه ارزیابی چرخه زندگی دارد. مطالعات مقایسه ای LCA اغلب به پارامترهایی حساس هستند که حتیمی توانند رتبه بندی دسته های تأثیر انتخاب شده را تغییر دهند. به طور کلی ، از تجزیه و تحلیل حساسیت برجسته در این مطالعه ، ثابت شده است که متغیر بودن خدمات طول عمر یکی از برجسته ترین عوامل مؤثر بر نتایج مقایسه LCA است.

Abstrac

Purpose Many applications of life cycle assessment do not consider the variability of the service lifetime of different structures,andthismaybearelevantfactorinanenvironmental impact assessment. This paper aims to determine the influence of the service lifetime on the potential environmental impacts of wooden and concrete poles in the electricity distribution system. Methods The estimation of service lifetime was conducted using the factorial method. The life cycle assessment was applied using SimaPro software and considered the entire life cycle of utility poles, from the extraction of raw materials to the final disposal. Then, an evaluation of the environmental impacts using the CML IA baseline method was performed. The study included the analysis of uncertainty using the Monte Carlo method. Results and discussion In general, the wooden poles had a lower potential environmental impact compared to the concrete poles. The result of the sensitivity analysis considering the variability of the chromated copper arsenate wood preservative retention rate suggests that the frequency of maintenance affects the service lifetime. Often, the comparison of products in the LCA perspective is carried out by considering similar useful lifetime services for the different alternatives, and this study shows that the environmental performance of
productsorservicesisdirectlyproportionaltothelifetime.Itis a crucial parameter that has to be clarified in order to reduce uncertainty in the results. Conclusions Thus, some factors such as material quality, design adjustments and routine maintenance extend the service lifetime of a product or process and are shown to be effective ways to reduce environmental impacts. Therefore, the service lifetime has a significant influence on the development of the life cycle assessment. Comparative LCA studies are often sensitive to parameters that may even change the ranking of selectedimpactcategories.Allinall,fromthesensitivityanalysishighlightedinthisstudy,thevariabilityoflifetimeservice hasproventobeoneofthemostprominentfactorsinfluencing comparative LCA results.

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله Strong structuration theory in accounting research ( ترجمه مقاله نظریه ساختار قوی در تحقیقات حسابداری )

ترجمه مقاله Strong structuration theory in accounting research ( ترجمه مقاله نظریه ساختار قوی...

10000 تومان

ترجمه مقاله Are There Any Volatility Spill Over Effects among Cryptocurrencies and Widely Traded Asset Classes (ترجمه مقاله  آیا کلاسهای دارایی گسترده و معامله شده دارای اثرات ناپایداری هستند )

ترجمه مقاله Are There Any Volatility Spill Over Effects among Cryptocurrencies and Widely Traded...

10000 تومان

Capacity and Frequency Optimization of Wireless Backhaul Network Using Traffic Forecasting ( ظرفیت و بهینه سازی فرکانس شبکه بی سیم با استفاده از پیش بینی ترافیک )

Capacity and Frequency Optimization of Wireless Backhaul Network Using Traffic Forecasting ( ظرفیت و...

35000 تومان

Automatic  Coverage Based Neighbour Estimation System: A Cloud-Based Implementation ( سیستم تخمین همسایگان مبتنی بر پوشش خودکار: یک پیاده سازی مبتنی بر ابر )

Automatic Coverage Based Neighbour Estimation System: A Cloud-Based Implementation ( سیستم تخمین همسایگان مبتنی...

35000 تومان

An approach to measuring business-IT alignment maturity via DoDAF 2.0 (رویکردی برای اندازه گیری بلوغ تراز تجاری IT- از طریق DoDAF 2.0 )

An approach to measuring business-IT alignment maturity via DoDAF 2.0 (رویکردی برای اندازه گیری...

35000 تومان

Tehran Stock Exchange Prediction Using Sentiment Analysis of Online Textual Opinions ( پیش بینی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل احساسات نظرات متنی آنلاین )

Tehran Stock Exchange Prediction Using Sentiment Analysis of Online Textual Opinions ( پیش بینی...

35000 تومان

Opinion Mining in Persian Language Using Supervised Algorithms ( استخراج نظرات به زبان فارسی با استفاده از الگوریتم های نظارت شده )

Opinion Mining in Persian Language Using Supervised Algorithms ( استخراج نظرات به زبان فارسی...

35000 تومان

ترجمه مقاله Mechanism of negative surface charge formation on biochar and its effect on the fixation of soil Cd ( ترجمه مقاله مکانیسم تشکیل بار منفی سطح بر روی بیوچار(کود حاصل از ضایعات گیاهی) و تأثیر آن بر روی ثابت شدن سی دی خاک )

ترجمه مقاله Mechanism of negative surface charge formation on biochar and its effect on...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+