ترجمه مقاله NE Social Network Analysis of Sustainable Human Resource Management from the Employee Training’s Perspective ( ترجمه مقاله آنالیز شبکه اجتماعی مدیریت وبرنامه ریزی منابع انسانی پایدار از دیدگاه آموزش )

کاربر محترم توجه داشته باشید که ترجمه یار با صرف هزینه های زیاد تلاش کرده تا این مقاله را به اندک ترین قیمت در اختیار خواننده محترم قرار دهد. پس خواهش مندیم با خرید این محصول با قیمت بسیار کم ما را در جهت ادامه دار کردن این مسیر یاری کنید.

مقاله با عنوان : Social Network Analysis of Sustainable Human Resource Management from the Employee Training’s Perspective  را از اینجا دانلود کنید

پشتیبانی : دارد . در صورت  هرگونه مشکل با شماره 09367938018 در وآتس آپ یا تلگرام و یا به جهت سفارش ترجمه مقاله با پشتیبانی به شماره 09191732587 د ر وآتس آپ یا تلگرام تماس حاصل فرمایید.

کیفیت عالی

قیمت : 30000 تومان

ژورنال : Sustainability

سال مقاله 2019

ترجمه قسمتی از مقاله :

چکیده:
آموزش کارمندان نه تنها برای رشد مستمر منابع انسانی مهم است بلکه مدیریت پایدار منابع انسانی را نیز در شرکتها تضمین می کند. درک رفتار شرکتها در رابطه با آموزش کارمندان نه تنها از منظر یک شرکت واحد بلکه از عملکرد شرکتهای مختلف بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه ، بررسی رفتارهای آموزش کارمندان چند شرکت با انجام تحلیل محتوا گزارشهای مسئولیت اجتماعی شرکت (پایداری) و تحلیل شبکه های اجتماعی است. این مطالعه همچنین به دنبال یافتن راهی برای دستیابی به آموزش پایدار کارکنان با تجزیه و تحلیل شباهتها در انواع مختلف رفتارهای آموزش شرکتها است. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که در سال 2017 ، 108 نوع فعالیت آموزشی توسط 53 شرکت انجام شده است. آموزش های کلیدی کارمندان (به عنوان مثال ، آموزش امنیت و آموزش مهارت) و شرکت ها (به عنوان مثال ، بانک ارتباطات) مشخص می شوند. رفتارهای آموزشی برخی از بنگاه ها تا حدودی مشابه است و هشت گروه از بنگاه ها که بسیار مشابه هستند مشخص می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی برای مطالعه رفتارهای آموزش کارکنان شرکت ها به خوبی عمل می کند. برخی از پیشنهادات برای به حداقل رساندن هزینه های سرمایه گذاری آموزش و به منظور بهبود پایداری مدیریت منابع انسانی از منظر آموزش کارکنان ارائه شده است.

Abstract

Employee training is not only important for the continuous growth of human resources but also guarantees sustainable human resource management in enterprises. It is very important to understand corporate behaviour related to employee training not only from the perspective of a single enterprise but also from that of multiple enterprises. The purpose of this study is to explore multiple enterprises’ employee training behaviours by conducting a content analysis of corporate social responsibility (sustainability) reports and a social network analysis. This study also seeks to find away to achieve sustainable employee training by analysing the similarities in the different types of corporate training behaviours. Our analysis shows that,in2017,108types of training activities were implemented by 53 enterprises; the key employee trainings (e.g., security training and skills training) and enterprises (e.g., bank of communication) are identified. The training behaviours of some of the enterprises are similar to some extent, and eight groups of firms that are very similar are identified. The results of this study show that social network analysis performs well for studying corporate employee training behaviours. Some suggestions to minimize the investment costs of training and to improve the sustainability of human resource management from the employee training perspective are provided.

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله A Case Study of IPv6 Network Performance Packet Delay Loss and Reordering ( ترجمه مقاله مطالعه موردی عملکرد شبکه IPv6 تأخیر بسته، خسارت، و در حال مرتب کردن )

ترجمه مقاله A Case Study of IPv6 Network Performance Packet Delay Loss and Reordering...

10000 تومان

ترجمه مقاله Survey and Taxonomy of Clustering Algorithms in G     *   (ترجمه مقاله بررسی و طبقه بندی الگوریتم های خوشه بندی در 1G )

ترجمه مقاله Survey and Taxonomy of Clustering Algorithms in G * (ترجمه مقاله بررسی...

10000 تومان

ترجمه مقاله A Scalable FPGA Accelerator for Convolutional Neural Networks   *   ( ترجمه مقاله شتاب دهنده مقیاس پذیر FPGA برای شبکه های عصبی تحریک کننده )

ترجمه مقاله A Scalable FPGA Accelerator for Convolutional Neural Networks * ( ترجمه مقاله...

10000 تومان

ترجمه مقاله Green human resource management and environmental cooperation An ability motivation opportunity and contingency perspective       *     ( ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی :دیدگاه توانمندی، انگیزش، فرصت و دیدگاه اقتضایی )

ترجمه مقاله Green human resource management and environmental cooperation An ability motivation opportunity and...

10000 تومان

ترجمه مقاله NE   Navigators through the storm A review of organization theories and the behavior of incumbent firms during transitions    ( ترجمه مقاله بررسی نظریه های سازمانی و رفتار شرکت های متصدی در طول دوران )

ترجمه مقاله NE Navigators through the storm A review of organization theories and the...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE    The integration of project management and organizational change management is now a necessity   (ترجمه مقاله یکپارچه سازی مدیریت پروژه و مدیریت تغییر نظریه ی سازمانی در حال حاضر یک ضرورت است )

ترجمه مقاله NE The integration of project management and organizational change management is now...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE     Social Network Analysis of Sustainable Human Resource Management from the Employee Training’s Perspective    ( ترجمه مقاله آنالیز شبکه اجتماعی مدیریت وبرنامه ریزی منابع انسانی پایدار از دیدگاه آموزش  )

ترجمه مقاله NE Social Network Analysis of Sustainable Human Resource Management from the Employee...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE    Strategic agility and human resource management   ( ترجمه مقاله مهارت استراتژیک و مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی )

ترجمه مقاله NE Strategic agility and human resource management ( ترجمه مقاله مهارت استراتژیک...

30000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+