ترجمه مقاله The Potential Use of Agroforestry Community Gardens as a Sustainable Import-Substitution Strategy for Enhancing Food Security in Subarctic Ontario, Canada(پتانسیل استفاده از باغچه های جوامع اگروفارستری به عنوان راهبرد پایدار جایگزین واردات برای بهبود امنیت غذایی در انتاریای قطبی، کانادا)

مقاله با عنوان The Potential Use of Agroforestry Community Gardens as a Sustainable Import-Substitution Strategy for Enhancing Food Security in Subarctic Ontario, Canada را از اینجا دانلود کنید.

عنوان مقاله به فارسی :پتانسیل استفاده از باغچه های جوامع اگروفارستری به عنوان راهبرد پایدار جایگزین واردات برای بهبود امنیت غذایی در انتاریای قطبی، کانادا

نام ژورنال:MDPI

سال نشر:2013

پشتیبانی:دارد.در صورت هرگونه بروزمشکل باشماره تلفن 09367938018یاآی دی تلگرامresearch_moghimi@تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول :عالی

قیمت : 23000تومان

قسمتی از ترجمه محصول :

چکیده

شیوع ناامنی غذایی توسط ملل شمالی تا حدودی ناشی از وابستگی به سیستم غذایی واردات محور پرهزینه است که فاقد کیفیت عناصر مغذی بوده و جایگزین سیستم های غذایی سنتی شده است. در این مطالعه، امکان جایگزینی واردات با باغچه های جامعه آگروفارستری به عنوان ابزارهای پایداری فرهنگی و اجتماعی-اکولوژیکی امنیت غذایی در مطالعه موردی Fort Albany First Nation در آنتاریو مورد مطالعه قرار گرفت. آگروفارستری یک سیستم درختی-گیاهی متنوع است که دارای امنیت غذایی زیاد در مناطق حاره و نیمه حاره می باشد. مطالعات موردی برای تحقیقات بلند مدت آگروفارستری با مقایسه پلات های AFCG بید با پلات های شاهد بدون درخت در آلبانی انتخاب شدند. آنالیز های اولیه پوشش گیاهی و خاک ظرفیت بالای همه سایت ها را برای پشتیبانی تولیدات مرکب با اصلاحات قابل توجه و نیز اثرات متقابل سودمند بید-گیاه زراعی نشان داده است. پیش بینی می شود که استفاده از درختان بید به بهبود توانایی تولید بلند مدت پلات های آزمایشیAFCG کمک کند. به عنوان یک سیستم سازگار و پویا، AFCG به عنوان یک سیستم زراعی محلی مطمین تر و پناهگاهی برای گیاهان مهم در سیستم های اجتماعی بوم شناسی عرض های جغرافیایی بالا که به تغییرات بوم شناسی، اقلیمی و فرهنگی آسیب پذیر می باشند عمل می کند.

قسمتی از متن انگلیسی :

Abstract

The high prevalence of food insecurity experienced by northern First Nations partially results from dependence on an expensive import-based food system that typically lacks nutritional quality and further displaces traditional food systems. In the present study, the feasibility of import substitution by Agroforestry Community Gardens (AFCGs) as socio-ecologically and culturally sustainable means of enhancing food security was explored through a case study of Fort Albany First Nation in subarctic Ontario, Canada. Agroforestry is a diverse tree-crop agricultural system that has enhanced food security in the tropics and subtropics. Study sites were selected for long-term agroforestry research to compare Salix spp. (willow)-dominated AFCG plots to a ―no tree‖ control plot in Fort Albany. Initial soil and vegetative analysis revealed a high capacity for all sites to support mixed produce with noted modifications, as well as potential competitive and beneficial willow-crop interactions. It is anticipated that inclusion of willow trees will enhance the long-term productive capacity of the AFCG test plots. As an adaptable and dynamic system, AFCGs have potential to act as a more reliable local agrarian system and a refuge for culturally significant plants in high-latitude First Nation socio-ecological systems, which are particularly vulnerable to rapid cultural, climatic, and ecological change.

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+